Звіт педагога за 2014-2015 навчальний рік
Скачати 10.44 Kb.
Дата конвертації22.05.2017
Розмір10.44 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Тетяна Барадавка
Звіт педагога за 2014-2015 навчальний рік

Звіт педагога за 2014-2015 навчальний рік

у старшій групі №5 «Дзвіночки»

дитячий сад №31 «Колосок»

м Волзький, Волгоградська область.

У 2014-2015 навчальному році працювала за програмою «Від народження до школи» під редакцією Н. Є. Веракси (відповідно до ФГОС ДО).

Провідні цілі Програми - створення сприятливих умов для повноцінного проживання дитиною дошкільного дитинства, формування основ базової культури особистості, забезпечення всебічного розвитку психічних і фізичних якостей відповідно до вікових та індивідуальних особливостей, підготовка до життя в сучасному суспільстві, формування передумов до навчальної діяльності, забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільнят.

Ці цілі реалізуються в процесі різноманітних видів дитячої діяльності: ігровий, комунікативної, трудової, пізнавально - дослідницької, продуктивної (образотворча, конструктивна і т. Д.).

Для досягнення цілей Програми першорядне значення мають:

- турбота про здоров'я, емоційне благополуччя і своєчасному всебічному розвитку кожної дитини;

- створення в групі атмосфери гуманного і доброзичливого ставлення до всіх вихованцям, що дозволяє вирощувати їх товариськими, добрими, допитливими, ініціативними, що прагнуть до самостійності і творчості;

- максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція в цілях підвищення ефективності виховно - освітнього процесу;

- творча організація виховно - освітнього процесу;

- варіативність використання освітнього матеріалу, що дозволяє розвивати творчість відповідно до інтересів і нахилів кожної дитини;

- шанобливе ставлення до результатів дитячої творчості;

- єдність підходів до виховання дітей в умовах дошкільного навчального закладу і сім'ї;

- дотримання в роботі дитячого садка і початкової школи наступності, яка виключає розумові та фізичні перевантаження в змісті освіти дітей дошкільного віку, що забезпечує відсутність тиску предметного навчання.

У зв'язку з цим, виховувала дружні взаємини між дітьми; звичку спільно грати, трудитися, займатися; прагнення радувати старших добрими вчинками; вміння самостійно знаходити спільні цікаві заняття.

Виховувала шанобливе ставлення до оточуючих. Вчила піклуватися про молодших, допомагати їм, захищати тих, хто слабший. Формувала такі якості, як співчуття, чуйність. Виховувала скромність, вміння піклуватися про оточуючих, з вдячністю ставитися до допомоги та знаків уваги.

Формувала вміння оцінювати свої вчинки і вчинки однолітків. Розвивала прагнення дітей висловлювати своє ставлення до навколишнього, самостійно знаходити для цього різні мовні засоби.

Розширювала уявлення про правила поведінки в громадських місцях; про обов'язки в групі дитячого садка, будинку.

Збагачувала словник дітей ввічливими словами, спонукала залучити до промови фольклор (прислів'я, приказки, забавлянки). Показувала значення рідної мови у формуванні основ моральності.

Розширювала уявлення дитини про зміну позиції в зв'язку з дорослішанням (відповідальність за молодших, повага і допомога старшим, в тому числі літнім людям). Через символічні й образні засоби поглиблювала уявлення дитини про себе в минулому, сьогоденні і майбутньому.

Розширювала традиційні гендерні уявлення. Виховувала шанобливе ставлення до однолітків свого і протилежної статі.

Поглиблювала уявлення дитини про сім'ю і її історії, уявлення про те, де працюють батьки, як важливий для суспільства їхню працю. Заохочувала посильну участь дітей в підготовці різних сімейних свят. Привчала до виконання постійних обов'язків по дому.

Продовжувала формувати інтерес до найближчої навколишньому середовищу: до дитячого садка, будинку, де живуть діти, ділянці дитячого садка. Звертала увагу на своєрідність оформлення різних приміщень.

Розвивала вміння помічати зміни в оформленні приміщень, вчила пояснювати причини таких змін; висловлювати свою думку з приводу помічених змін, вносити свої пропозиції щодо можливих варіантів оформлення; підводила дітей до оцінки навколишнього середовища.

Викликала прагнення підтримувати чистоту і порядок у групі, прикрашати її малюнками. Привертала до оформлення групової кімнати, залу до свят. Спонукала використовувати створені дітьми вироби, малюнки, аплікації.

Розширювала уявлення дитини про себе як про члена колективу, формувала активну життєву позицію через участь у спільній проектній діяльності, взаємодія з дітьми інших вікових груп, посильну участь у житті дошкільного закладу. Залучала до заходів, які проводяться в дитячому саду, в тому числі і спільно з батьками (спектаклі, спортивні свята і розваги, підготовка виставок дитячих робіт).

Продовжувала поліпшити мову як засіб спілкування. Заохочувала спроби дитини ділитися з педагогом та іншими дітьми різноманітними враженнями. У повсякденному житті, в іграх підказувала дітям форми вираження ввічливості (попросити вибачення, вибачитися, подякувати, зробити комплімент).Учіла дітей вирішувати спірні питання та залагоджувати конфлікти за допомогою мови: переконувати, доводити, пояснювати. Збагачувала мова дітей іменниками, що позначають предмети побутового оточення; прикметниками, що характеризують властивості і якості предметів; говірками, які позначають стосунків між людьми, їх ставлення до праці. Закріплювала правильне, виразне проголошення звуків. Вчила розрізняти на слух і чітко вимовляти подібні за артикуляцією та звучанням приголосні звуки. Продовжувала розвивати фонематичний слух; вчила визначати місце звуку в слові (початок, середина, кінець). Відпрацьовувала інтонаційну виразність мови.

Розвивала монологічну форму мовлення, вміння складати розповіді про події з особистого досвіду; формувала вміння складати невеликі розповіді творчого характеру на тему, запропоновану вихователем.

Для здійснення якісної роботи за цими напрямками використовувала такі засоби виховання: гра, трудова діяльність, особистий приклад дорослого, об'єкти природи, предметний світ; форми взаємодії: заняття, екскурсії, взаємодія з батьками, самостійна діяльність дітей.

Предметне середовище в групі має характер відкритої, незамкненою системи, здатної до зміни, коригування та розвитку. Розвиваюче середовище створена з опорою на особистісно - орієнтовану модель взаємодії між дорослими і дітьми, з урахуванням основних принципів побудови. Діти мають вільний доступ до іграшок і грального обладнання. У групі є достатня кількість дидактичних, настільних ігор, які педагогічно доцільні і відповідають віку дітей.

Так як пріоритетним напрямком дошкільного закладу є фізичний розвиток, мною проводилася систематична планомірна робота по оздоровленню.

Використовувала різні засоби фізичного виховання в комплексі: раціональний режим, харчування, загартовування, різні види рухової активності (ранкова гімнастика, физминутки, розвиваючі вправи, спортивні ігри, дозвілля, спортивні заняття).

У навчальному році з дітьми проводилися різні свята, дозвілля, розваги:

«1 вересня - День Знань», «Домовичок Кузя і Баба Яга в гостях у хлопців», «Наші друзі - пожежні», «Новорічні забави», «Карлсон і Фреккен Бок в гостях у хлопців», «Ніхто не забутий, ніщо не забуте »,« Космічна подорож »,

«День дитинства», екскурсії в бібліотеку і православний храм, «Сонце, повітря і вода - наші вірні друзі» - літня оздоровча програма для дітей; брали участь в педагогічному пректе «Наша Батьківщина - Росія», брали участь у конкурсі читців, присвяченому Дню Перемоги.

При співпраці з батьками для більш успішного розвитку і виховання дітей дотримувалася наступних завдань: продовжувати встановлювати партнерські відносини з сім'єю кожного вихованця, об'єднувати зусилля для розвитку і виховання дітей; створювала атмосферу взаєморозуміння, спільності інтересів, емоційної взаємопідтримки; активізувала і збагачувала виховні вміння батьків, підтримувала впевненість у власних педагогічних можливостях.

Вдячна батькам за надання допомоги в виховно - освітньому процесі, в облаштуванні розвиваючого середовища. Без співпраці з сім'єю неможливо вирішити жодного питання виховання і розвитку дитини. Важливим механізмом соціалізації дитини в сім'ї є єдність і узгодженість виховних впливів усіх виховують дорослих на дитину. Батьки брали активну участь в організації та проведенні свят, екскурсій, в педагогічному проекті «Наша Батьківщина - Росія», в групі створено міні - музей «Умільці землі російської».З його допомогою формуються потреби вивчати історію і культуру свого краю; вчити відчувати і любити свою землю, свій народ, рідну природу; через фольклор, обрядовість, старовинні предмети побуту, ремесла - вчити поважати місцеві традиції.

У роботі з дітьми були використані різні методи для досягнення хороших результатів: спостереження, бесіди, порівняння, діагностичне обстеження, самоаналіз, індивідуальна робота з дітьми. В кінці року для визначення результативності була проведена діагностика знань по всіх областях. За результатами моніторингу слід, що аналіз виконання вимог до змісту і методів виховання і навчання, а також аналіз засвоєння дітьми програмного матеріалу показують позитивну динаміку в усіх напрямках розвитку.

З метою саморозвитку і самонавчання закінчила курси:

- Організація восптательно- освітнього процесу в дитячій організації в рамках програми «« Виховання маленького волжанина »(72 години відповідно до ФГОС ДО);

- перепідготовки педагогічних кадрів за програмою «Дошкільна освіта» (300 годин відповідно до ФГОС ДО).

Брала участь в конкурсах на міжнародному порталі maam.ru, «Рассударікі».

Отчёт педагога за 2014–2015 учебный год


Скачати 10.44 Kb.