Значення образотворчої діяльності в житті дошкільника
Дата конвертації03.09.2018
Розмір9.79 Kb.
ТипТемочка

Марина Баглачёва
Значення образотворчої діяльності в житті дошкільника

Заняття з образотворчої діяльності, крім виконання навчальних завдань, є важливим засобом всебічного розвитку дітей. Навчання малюванню, ліпленню, аплікації, конструювання сприяє розумовому, моральному, естетичному і фізичному вихованню дошкільників. Образотворча діяльність тісно пов'язана з пізнанням навколишнього життя. Спочатку це безпосереднє знайомство з властивостями матеріалів (паперу, олівців, фарб, глини і т. Д., Пізнання зв'язку дій з отриманим результатом. Надалі дитина продовжує здобувати знання про навколишні предмети, про матеріали й устаткування, проте його інтерес до матеріалу буде обумовлений прагненням передати в образотворчій формі свої думки, враження від навколишнього світу. Заняття образотворчої діяльністю мають велике значення для розумового виховання дітей. Вони ґрунтуються на сенсорним досвіді, без по редственной сприйнятті і виділення властивостей і якостей сприймаються об'єктів дійсності. Можливість інтелектуального розвитку дітей в процесі образотворчої діяльності визначається і тим, що в образотворчому творчості вони передають враження, отримані з навколишнього життя або прочитаних ним книг. Без чітких уявлень створити зображення неможливо. Разом з тим в процесі створення образу дійсності або літературного персонажа, картини уточнюються, поглиблюються, закріплюються знання і уявлення у етей, що є своєрідним матеріалами для роботи мислення, уяви. На заняттях образотворчої діяльності у дітей розвивається мова, відбувається засвоєння назв, форм, кольорів і їх відтінків, просторових позначень, изодеятельности сприяє збагаченню словника, розвивається дрібна мускулатура рук, пальців; діти набувають досвіду використання найпростіших знарядь: олівця, пензля, засвоюють їх специфіку; дізнаються властивості різних матеріалів: фарби, гуаші та ін.; можливості та особливості роботи з ними. Образотворча діяльність тісно пов'язана з вирішенням завдань морального виховання. Цей зв'язок здійснюється через зміст дитячих робіт. У процесі цих занять у дітей виховуються морально-вольові якості: закріплюють певне ставлення до навколишньої дійсності, і виховання у дітей спостережливості, наполегливості, активності, самостійності, ініціативи, вміння вислуховувати і виконувати завдання, доводити розпочату роботу до кінця, зосереджено й цілеспрямовано займатися, допомагати товаришеві, долати труднощі. Навколишнє життя дає дітям багаті враження, які потім відображаються в їхніх малюнках, аплікаціях і т. П. У процесі зображення закріплюється ставлення до зображуваного, так як дитина знову переживає ті почуття, які відчував при сприйнятті цього явища. Тому великий вплив на формування особистості дитини надає зміст роботи. Багатий матеріал для етичних і естетичних переживань дає природа: яскраві поєднання кольорів, різноманітність форм, велична краса багатьох явищ (гроза, морський прибій, заметіль і ін.). Образотворча діяльність допомагає закріпити у дітей уявлення про працю людей, їх побут. Наприклад, знайомлячись з містом, хлопці малюють вулицю, на якій будинки стоять стрункими рядами, по бруківці в різних напрямках, але в строгому порядку рухаються машини, по тротуарах йдуть люди. У сюжетних малюнках діти відображають свої враження про новобудови, зображують різні трудові процеси. Засобами аплікації дошкільнята складають декоративні візерунки з овочів, фруктів, квітів. Педагог на заняттях з цих тем розповідає не тільки про конструкції, формі зображуваних об'єктів, їх кольорі, але і про те великій праці, який доводиться витрачати людині на будівництво нових будинків, вирощування сільськогосподарських продуктів і т. Д. Все це значно розширює уявлення дитини про трудової діяльності людини, сприяє трудовому вихованню дошкільника. У процесі малювання, ліплення, конструювання формуються такі важливі якості особистості, як активність, самостійність, ініціатива, які є основними компонентами творчої діяльності. Дитина привчається бути активним в спостереженні, виконанні роботи, проявляти самостійність і ініціативу в продумуванні змісту, підборі матеріалів, використанні різноманітних засобів художньої виразності. Не менш важливе виховання цілеспрямованості в роботі, вміння довести її до кінця. На формування цих моральних якостей повинні бути спрямовані всі методичні прийоми, використовувані вихователем на занятті. У процесі образотворчої діяльності виховується у дошкільнят почуття товариськості, взаємодопомоги. Працюючи над зображенням, діти нерідко звертаються один до одного за порадою, допомогою. В кінці заняття проводиться колективний аналіз дитячих робіт, який сприяє формуванню об'єктивних оцінок своїх малюнків і малюнків товаришів. У деяких випадках робота дошкільнят організовується як колективне виконання завдання, в процесі якого у них виховується вміння дружно, злагоджено працювати, приходити на допомогу один одному. Образотворча діяльність відіграє велику роль у вихованні естетичних почуттів дошкільника. Специфіка занять малюванням, ліпленням, аплікацією, конструюванням дає широкі можливості для пізнання прекрасного, для розвитку у дітей емоційно-естетичного ставлення до дійсності. Образотворче мистецтво показує людині світ реально існуючої краси, формує його переконання, впливає на поведінку. Важливо у дітей виховувати естетичне ставлення до навколишнього, уміння бачити і відчувати прекрасне, розвивати художній смак і творчі здібності. Для успішного розвитку у дошкільнят естетичних почуттів необхідно, щоб педагог при підготовці до заняття враховував, в якому ступені завдання відповідає інтересам дітей, їх нахилам, захоплює їх емоційно. Для закріплення моральних почуттів, поглиблення естетичних переживань необхідно в процесі заняття створити певний емоційний настрій. Наприклад, при малюванні на тему «Весна» добре використовувати вірш про весну, прослухати п'єси П. І. Чайковського «Пори року». Образотворча діяльність сприяє розвитку творчих здібностей дітей, яке можливе лише в процесі засвоєння і практичного застосування знань, умінь і навичок. Піклуючись про розвиток у хлопців художніх здібностей, педагог повинен знати моменти, які є першими спонукальними факторами залучення уваги, інтересу дітей до малювання, ліплення і т. П. Одним з таких факторів нерідко служить глибоке емоційне переживання дитини при сприйнятті предмета або явища - яскравої картинки, книжки, іграшки, святкового пейзажу. Емоційне переживання викличе у дитини потреба розповісти оточуючим про те чи інше явище і показати це образотворчими засобами. Створюючи малюнок, дитина ще раз переживає той емоційний підйом, який був присутній під час спостереження. Він відчуває величезне задоволення від процесу малювання. У дитини виникає бажання малювати кожен день і зображати в малюнку все те, що бачить навколо. Величезний вплив на розвиток художніх здібностей дитини надає особистий приклад, допомога, показ, пояснення педагога. У образотворчої діяльності дітей розвиваються їх творчі здібності, що є одним із важливих завдань естетичного виховання. Організація і обладнання занять також повинні сприяти естетичному вихованню дітей. Перш за все, повинні бути дотримані чистота, порядок, акуратне розташування матеріалів: олівці акуратно відточені, папір нарізана рівними листами, глина скачати в певну форму (куля або валик) і т. Д. Аксесуари повинні бути розкладені на столах так, щоб було зручно і легко ними користуватися. Підноси для фарб або обрізків паперу, склянки з олівцями або кистями необхідно красиво оформити. Така обстановка викличе у дошкільнят бажання займатися, вони будуть намагатися зберегти і підтримати красу і порядок. Всі види занять образотворчої діяльністю при правильній організації позитивно впливають на фізичний розвиток дитини. Вони сприяють підняттю загального життєвого тонусу, створення бадьорого, життєрадісного настрою. У процесі образотворчої діяльності активно формується зорова пам'ять дитини. Як відомо, розвинена пам'ять служить необхідною умовою успішного пізнання дійсності, оскільки завдяки процесам пам'яті відбувається запам'ятовування, впізнавання, відтворення пізнаваних предметів і явищ, закріплення минулого досвіду.

Образотворче творчість немислимо без оперування образами пам'яті і уявлень дитини, отриманими безпосередньо в процесі малювання, ліплення і т. П. Кінцевою метою для дошкільника є таке знання предмета, яке давало б можливість володіти вмінням абсолютно вільно зображати його за поданням. Заняття малюванням, ліпленням, аплікацією, конструюванням сприяють розвитку руки дитини, особливо мускулатури кисті і пальців, що так важливо для подальшого навчання письма в школі. Трудові навички, що здобуваються дітьми в процесі образотворчої діяльності, також розвивають руку і очей дитини і можуть бути використані в різних видах праці. Під час занять виробляється правильна навчальна посадка, так як образотворча діяльність майже завжди пов'язана зі статичним становищем і певною позою. Таким чином, заняття образотворчим мистецтвом є важливим засобом всебічного розвитку дітей.