Загальні уявлення про інтерактивні технології дошкільної освіти
Дата конвертації12.05.2019
Розмір5.64 Kb.
ТипТемочка

Людмила Тарасова
Загальні уявлення про інтерактивні технології дошкільної освіти

У наш стрімкий час небувалого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій назріла необхідність модернізації змісту і структури всіх сфер освіти. Саме вимоги ФГОС, їх введення і стало стимулом до появи питання про впровадження інтерактивного навчання в роботу освітніх установ

Інноваційний процес - це комплексна спрямована діяльність по впровадженню (розповсюдження) та використання нововведень.

Раніше орієнтирами освіти були формування знань, навичок, що забезпечують «готовність до життя». Тепер освіту все більш орієнтується на створення таких технологій впливу на особистість, в яких забезпечується баланс між соціальними та індивідуальними потребами, які забезпечують готовність особистості до реалізації власної індивідуальності і змін суспільства.

Інноваційна технологія - це система методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів, спрямованих на досягнення позитивного результату в особистісному розвитку дитини. До числа сучасних освітніх технологій можна віднести:

• здоров'язберігаючих технологій;

технології проектної діяльності;

технології дослідницької діяльності;

• інформаційно-комунікаційні технології;

• особистісно-орієнтовані технології;

• ігрові технології та ін;

Інтерактивна методика ґрунтується на навчанні дією і за допомогою дії: людина краще запам'ятовує і засвоює те, що він робить своїми руками. Головною умовою розвитку особистості дитини в дошкільному віці є спілкування. Тому завдання педагога спеціально організувати цю діяльність, створюючи всередині неї атмосферу співробітництва, взаємної довіри - дітей один з одним, дітей та дорослого. Для вирішення цього завдання педагог може використовувати інтерактивні технології.

Використання інтерактивних технологій і методів навчання в сучасному дитячому садку дає характеристику професійної компетенції педагога ДНЗ,

Інтерактивний - означає здатність взаємодіяти чи знаходиться в режимі розмови, діалогу. Отже, інтерактивне навчання - це, перш за все, діалогове навчання, побудоване на взаємодії дітей з навчальним оточенням, освітнім середовищем, яка служить областю освоюється досвіду, в ході якого здійснюється взаємодія педагога і вихованця.

Інтерактивні технології освіти в дошкільних дитячих установах необхідні для розвитку комунікативних навичок дошкільнят. Вона допомагає дітям зміцнити міжособистісні відносини, подолати скутість, невпевненість завдяки створенню ситуації успіху. В результаті формуються умови, які необхідні для розвитку потреби дитини постійно розвиватися.

Мета інформаційно-комунікаційної технології - розвивати інформаційну компетентність дошкільнят, формувати основи, елементи знань, умінь і ціннісного ставлення до інформації та інформаційних процесів, що дозволяє дитині включатися в доступні йому види інформаційної діяльності: пізнавальної, інформаційної, комунікаційної.

Використання ІКТ на заняттях в дитячих установах має ряд переваг перед традиційними формами організації занять. Комп'ютер привабливий для дітей. Використання анімації, слайдових презентацій, фільмів дозволяє викликати активний пізнавальний інтерес у дітей до досліджуваних явищ. Способи візуальної підтримки матеріалу дозволяють досягти тривалої концентрації уваги вихованців, а також одночасної дії відразу на кілька органів чуття дитини, що сприяє більш міцному закріпленню отриманих знань. Використання ІКТ в навчально-виховному процесі ДНЗ - це одна з найактуальніших проблем в дошкільній педагогіці

Організація інтерактивного навчання може проходити в різних формах:

• індивідуальна форма, передбачає самостійне рішення поставленого завдання кожною дитиною;

парна форма, використовується для вирішення завдань в парі;

• при груповому підході діти діляться на підгрупи;

• якщо завдання виконують всі учасники одночасно, дана форма називається колективна або фронтальна.

Основна мета педагога застосовувати ту чи іншу комп'ютерну програму з урахуванням конкретних умов виховно - освітнього процесу, використовувати її зміст для розвитку пам'яті, мислення, уяви, мовлення у кожної конкретної дитини. Саме від педагогічної майстерності залежить те, як ненав'язливо і непомітно можна оживити освітній процес, розширити і закріпити отриманий дітьми досвід.

Застосування комп'ютерної техніки та інформаційних технологій дозволяє також підвищувати мотивацію дітей до занять, навчати їх співпраці і новим формам спілкування один з одним і педагогами, формувати усвідомлену оцінку дитиною своїх досягнень, підтримувати позитивний емоційний стан дитини в процесі занять, підвищувати ефективність корекційної роботи

Отже, при реалізації виховно освітніх завдань і змісту освітніх галузей сьогодні просто необхідне впровадження інтерактивних технологій при організації учасників освітнього процесу.