• Прикріплені файли
 • Взаємодія ДНЗ та сім'ї в процесі психолого-педагогічного супроводу дітей з ТНР
  Дата конвертації14.05.2017
  Розмір10.7 Kb.

  Наталія Щербініна
  Взаємодія ДНЗ та сім'ї в процесі психолого-педагогічного супроводу дітей з ТНР

  Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР

  Багато батьків дітей з ТНР відчувають дефіцит знань про можливості своїх дітей, а так само формах і прийомах корекційно-освітньої роботи з ними. Обмежуватися тільки пропагандою педагогічних знань, в якій батьки лише пасивні учасники, не можна. Форми роботи з батьками повинні бути максимально цікавими та різноманітними, що дозволяють зблизити дітей і дорослих.

  Тому, поряд з використанням в роботі з батьками традиційних форм взаємодії (консультації, ігрові сеанси і т. П.) Виникла ідея розробки інтегрованих дитячо - батьківських заходів спільно з логопедом, психологом, соціальним педагогом, вихователями в тандемі з батьками (законними представниками, які обумовлюють підвищення рівня компетентності батьків і оволодіння ними інтегрованими способами розвитку особистості дитини і корекції мовних порушень. Стимулювання мови здійснює вчитель-логопед, але ч об ця робота була більш ефективною, до цього процесу підключаються педагог психолог і вихователі, які в процесі діяльності надають консультативну допомогу батькам, направляють батьків на позитивне дитячо-батьківські співробітництво, стимулювання психічних процесів, поліпшення розвиток емоційної і комунікативної сфер.

  В результаті організації даних заходів навколо дітей спільними діями вчителя-логопеда, вихователів групи, педагога - психолога, соціального педагога, музичного керівника, інструктора з фіз. культурі створюється єдине корекційно-освітній простір і мовна середовище:

  Учитель-логопед здійснює постановку диафрагмально-мовного дихання, корекцію дефектних звуків, їх автоматизацію, диференціацію, введення їх в самостійну мова, сприяє логопедізаціі режимних моментів і занять, практичному оволодінню дітьми навичками словотворення і словозміни, розвитку зв'язного мовлення.

  Вихователі закріплюють набуті знання, відпрацьовують вміння до автоматизації навичок, інтегруючи логопедичні мети, зміст, технології в повсякденне життя дітей, в зміст інших занять, а також в режимні моменти.

  Педагог психолог розвиває увагу, пам'ять, операції мислення, просторові уявлення та конструктивний праксис; сприяє оптимізації м'язового тонусу. Проводить тренінги впевненої поведінки, психогімнастика, вчить дітей керувати своїм настроєм, мімікою, підтримувати позитивний тонус, безконфліктне поведінка.

  Музичний керівник здійснює підбір і впровадження музично-терапевтичних творів. Удосконалює загальну і дрібну моторики, виразність міміки, пластику рухів. Займається постановкою дихання, голосу. Розвиває слухове сприйняття, слухове увагу, слухові диференціювання. Сприяє нормалізації м'язового тонусу, розвитку координації рухів. Розвиває фізіологічне і мовне дихання, почуття ритму, просторові уявлення.

  Інструктор по ФК. Сприяють оздоровленню дитячого організму, постановці диафрагмально-мовного дихання, вдосконалення координації основних видів рухів, нормалізації м'язового тонусу, розвитку тимчасових і просторових уявлень, почуття ритму, дрібної моторики руки, формування позитивних, особистісних якостей в поведінці ребё нка: товариськості, вміння розраховувати свої сили , виховання самоконтролю, сміливості, рішучості, чуйності, почуття товариства.

  Соціальний педагог вивчає умови життя і сімейного виховання дитини, соціально-психологічного клімату в сім'ї, що немало важливо для здійснення корекційної роботи з дитиною.

  При спільній роботі дані фахівці мають можливість здійснювати допомогу, як кожній дитині, так і групі дітей, що мають різні порушення. Одним з методів роботи при організації інтегрованих дитячо-батьківських заходів є дитячо - батьківська гра. Гра виявляється тією універсальною мовою, на якому вміють спілкуватися і яку розуміють діти різного віку. Найголовніше, що чекає дитина - вміння чути, бачити і відчувати те, що для нього зараз найважливіше. Не просто зрозуміти, а прийняти ті переживання, які іноді важко висловити словами. А за допомогою ігрових вправ це зробити легко. Ігрові заняття сприяють розвитку в учасників емоційної чуйності, навичок конструктивного співробітництва, підвищенню самооцінки на тлі позитивно забарвленого емоційного контакту, гармонізації та зміцненні демократичних відносин між батьками і дітьми.

  Робота з батьками дітей з ТНР:

  групові та індивідуальні консультації, лекції;

  -беседи;

  -Семінари;

  -родітельскіе зборів;

  -тренінги (проводить педагог психолог).

  Консультативно-рекомендаційна робота. В ході первинного прийому звертається увага на позицію матері по відношенню до дитини і особливостям його розвитку, на реакцію батьків на дитячі дії (вказівки, підтримка, байдужість та ін., Враховується також стан батьків (розгубленість, тужливість, скарги або пошук шляхів вирішення проблем). Під час бесіди, як показує практика, батьки чекають емоційної підтримки, або співчуття, або отримання точної інформації про порушення психофізичного стану дитини та особливості такого стану, спільного складання плану подальших дій і т. д.

  Позитивним результатом таких консультацій вважаємо ситуації, коли батьки, прислухавшись до рекомендацій і відчувши можливість отримання реальної підтримки, самостійно повертаються на повторну консультацію, де простежується динаміка психофізичного розвитку дитини, а також ефективність запропонованих рекомендацій.

  Лекційно-просвітницька робота - проводиться для отримання необхідних теоретичних знань батьків з різних питань виховання та навчання дітей. Відвідуючи ці заняття, батьки купують не тільки знання, а й підтримку один одного, розуміння того, що вони не самотні, що є інші сім'ї зі схожими проблемами, це надає батькам спокій, знімає напругу.

  До лекційно-просвітницької роботи ставиться і проведення тематичних батьківських зборів.

  Їх тематика різноманітна. наприклад:

  - пізнання себе як батька;

  - конфлікти з дітьми та їх подолання;

  - аналіз різних підходів у вихованні дітей;

  - покарання і заохочення - за і проти;

  - як підготувати дитину до школи і т. П.

  Елементом лекційно-просвітницької роботи є стенд для батьків, де в цікавій формі зібрана вся корисна інформація. Батьки, які з тих чи інших причин не змогли прийти на консультацію, мають можливість в письмовій формі поставити питання і проконсультуватися особисто. Рубрики оновлюються щомісяця.

  Практичні заняття для батьків. Найбільш зручною формою роботи з батьками є комбіновані заняття - тематичні лекції та семінари, причому теми практичних занять відповідають лекційним.

  Організація «круглих столів», батьківських конференцій. Бесіди або «круглі столи» проводяться в невимушеній обстановці, що дозволяє батькам познайомитися, розповісти про себе, про своїх дітей і їх проблеми, почути про інших. Ці зустрічі дають батькам багато корисної інформації, окреслюють коло питань, на які вони ще не змогли отримати відповіді.

  Індивідуальні заняття з батьками. Під час занять використовується особистісно-орієнтований підхід, спрямований на виявлення та підтримку позитивних особистісних якостей батьків, що необхідно їм для успішної співпраці зі своєю дитиною. Індивідуальна робота з батьками спільно з їхніми дітьми включає наступні форми:

  - демонстрація батькам прийомів роботи з дитиною;

  - конспектування батьками занять;

  - виконання домашніх завдань зі своєю дитиною;

  - самостійне читання батьками літератури, спеціально підібраною для вирішення конкретного питання.

  Подгрупповие заняття. На завершальному етапі роботи з батьками проводяться подгрупповие заняття, коли зустрічаються діти і їх батьки. Організовуються подібні заняття лише після того, як вдається сформувати співробітництво мами зі своєю дитиною на індивідуальних заняттях.

  Батьки, які виховують дітей даної категорії, часто зазнають труднощів зі своєю дитиною в суспільстві. Конфліктні ситуації виникають як між дітьми, так і між самими дорослими, і батьки таких дітей часом не знають способів виходу або попередження даної конфліктної ситуації. Саме тому стало необхідним проведення подгруппових занять. Метою подібних занять є навчання батьків умінню налагоджувати співпрацю з іншою дитиною, дітей один з одним і дорослих між собою

  Педагоги, які беруть участь в психолого-педагогічному супроводі,

  використовують такі форми роботи:

  -ділові, рольові та імітаційні ігри;

  -разбор конкретних ситуацій;

  групові дискусії;

  -логопедіческіе заняття;

  комунікативної, мотиваційні, логопедичні і соціально

  - психологічні тренінги;

  -артікуляціонная гімнастика;

  -аналіз рішень проблем;

  педагогічна майстерня.

  Педагоги супроводу в своїй роботі використовують такі засоби, як навчально-методичні посібники, розроблені спільно з батьками; методичні рекомендації, плакати, буклети, презентації, аудіо та відеоматеріали, матеріали з мережі Інтернет. В освітньому закладі організовані «куточок консультацій» для батьків, проводяться дні «відкритих дверей», батьківські зустрічі.

  Основне завдання педагогів при організації роботи з батьками - допомогти їм стати зацікавленими, активними і дієвими учасниками корекційного процесу. Педагогам групи надзвичайно важливо роз'яснити батькам про необхідність щоденної роботи зі своєю дитиною за завданням логопеда, єдності вимог педагогів і батьків. Тільки в такому випадку можливі найкращі результати.

  Прикріплені файли:

  opyt-raboty-pedagogov-po-vzaimodeistviyu-detskogo-sada-i-semi_afjht.pptx | 19274,36 КБ | Завантажено: 5