• Прикріплені файли
 • Виступ на педраді «Індивідуальний освітній маршрут педагога ДОО»
  Дата конвертації17.05.2017
  Розмір9.12 Kb.
  ТипІндивідуальний освітній маршрут дитини. ІВ

  Анастасія Хіценко
  Виступ на педраді «Індивідуальний освітній маршрут педагога ДОО»

  Індивідуальний освітній маршрут педагога ДОО

  У документах, присвячених модернізації російської освіти, ясно виражена думка про необхідність зміни орієнтирів освіти з отримання знань і реалізації абстрактних виховних завдань - до формування універсальних здібностей особистості, заснованих на нових соціальних потребах і цінностях. Досягнення цієї мети прямо пов'язане з індивідуалізацією освітнього процесу. Це можна здійснити при організації роботи по індивідуальних освітніх маршрутів.

  Індивідуальний освітній маршрут - це структурована програма дій педагога на деякому фіксованому етапі роботи. Найбільш ефективним є складання маршруту на міжатестаційний період. Це задуми педагога щодо його власного просування в освіті, оформлені і впорядковані їм, готові до реалізації в педагогічних технологіях і в педагогічній діяльності.

  Поряд з поняттям "індивідуальний освітній маршрут" існує поняття "індивідуальна освітня траєкторія", що володіє більш широким значенням і передбачає кілька напрямків реалізації: змістовний (варіативні навчальні плани та освітні програми, що визначають індивідуальний освітній маршрут); діяльнісний (спеціальні педагогічні технології); процесуальний (організаційний аспект).

  Індивідуальна освітня траєкторія являє собою цілеспрямовану освітню програму, що забезпечує навчається позиції суб'єкта вибору, розробки, реалізації освітнього стандарту при здійсненні педагогічної підтримки, самовизначення і самореалізації.

  Вибір того чи іншого ИОМ визначається комплексом чинників:

  особливостями, інтересами і потребами самого педагога, його вихованців та їх батьків в досягненні необхідного освітнього результату;

  професіоналізмом педагогічного колективу;

  можливостями установи задовольнити освітні потреби вихованців;

  можливостями матеріально-технічної бази навчального закладу.

  Ефективність розробки ІОМ визначається рядом умов:

  усвідомлення всіма учасниками педагогічного процесу необхідності і значущості ИОМ а як одного із способів самовизначення, самореалізації та перевірки правильності вибору змісту, форми, режиму, рівня освіти;

  здійснення цілеспрямованої діяльності з формування у педагогів стійкого інтересу до процесу проектування ИОМ;

  здійснення психолого-педагогічного супроводу та інформаційна підтримка процесу розробки ІОМ;

  включення педагогів в діяльність по створенню ИОМ (як суб'єктів вибору шляху отримання освіти і як замовників освіти);

  організація рефлексії як основи корекції індивідуального освітнього маршруту.

  Логічна структура проектування індивідуального освітнього маршруту може бути представлена трьома етапами: самовизначення, побудова маршруту і оформлення.

  Етап самовизначення включає в себе визначення освітньої цілей (індивідуальний вибір мети освіти, прогнозування результатів і вибір шляху (варіантів) реалізації поставленої мети. Педагог включається в ситуацію виявлення свого потенціалу, усвідомлення і співвіднесення індивідуальних потреб з зовнішніми вимогами, визначення сфери діяльності, яка розкриває його інтерес . Результат: самовизначення в освітньому процесі.

  Етап побудови ИОМ включає в себе: визначення змісту освіти (в тому числі і додаткового, планування власних дій по реалізації мети, розробка критеріїв і засобів оцінки отриманих результатів. Результат: програма конкретних дій по реалізації ИОМ.

  Етап оформлення ИОМ передбачає фіксацію задумів в певному документі (індивідуальний навчальний план, індивідуальна освітня програма, після чого починається етап реалізації індивідуального освітнього маршруту.

  Основні кроки в складанні індивідуального маршруту досягнень педагога (приблизний варіант):

  Визначення напрямку роботи (за бажанням педагога або за замовленням установи, в якому він працює);

  Підбір і вивчення літератури за обраним напрямом роботи;

  Аналіз і самоаналіз педагогічної діяльності відповідно до обраного напрямком роботи;

  Визначення умов для здійснення даного напрямку в педагогічній діяльності

  - проходження курсів підвищення кваліфікації;

  - відвідування семінарів та відкритих занять в своєму ДОУ, в установах округу і т. Д.

  - вивчення майстер-класів різних рівнів (районних, міських, обласних та інших);

  - консультації методистів свого ДОУ, інших установ різного рівня (МКУ ЦРО міського округу місто Вороніж, обласним інститутом підвищення кваліфікації, із залученням фахівців Вищих Навчальних Закладів);

  - створення творчих груп;

  - об'єднання в групи з колегами із суміжними темами;

  - наставництво;

  Реалізація умов для здійснення даного напрямку в педагогічній діяльності відповідно до бажанням і можливостями педагога через:

  Планування здійснення педагогічної діяльності відповідно до обраного напрямком роботи;

  Здійснення педагогічної діяльності за складеним

  планом;

  Узагальнення і систематизація результатів педагогічної діяльності відповідно до обраного напрямком роботи;

  Звіт і представлення результатів педагогічної діяльності відповідно до обраного напрямком роботи; трансляція педагогічного досвіду на різних рівнях;

  Атестація на відповідну кваліфікаційну категорію (за результатами роботи).

  Деякі з варіантів наочного оформлення маршруту можуть бути представлені у вигляді таблиць, блок - схем, так званих «пірамід» (геометричних ілюстрацій, графіків і інших варіантів.

  Індивідуальний освітній маршрут доцільно проектувати на основі індивідуальних освітніх потреб, специфіки методичної проблеми, над якою працює педагог, особливостей проблематики конкретного освітнього закладу.

  Метою і відповідно результатом реалізації ИОМ будь-якого типу є розвиток професійної компетентності педагога. Найчастіше педагогами вибираються: дослідницька діяльність та проектна діяльність, знову початківці педагоги вибирають тематичну спрямованість «Входження в професійну діяльність», більш досвідчені педагоги вибирають тему «Професійні досягнення».

  Також мені хотілося б розповісти про складання «Дорожньої карти» ИОМ педагога. «Дорожня карта» дозволяє, знаючи початковий і кінцеві пункти призначення (мета і результати, вибрати оптимальний маршрут слідування конкретного педагога.

  Алгоритм проектування «Дорожньої карти» ИОМ педагога передбачає:

  • діагностику професійних ускладнень педагога;

  • складання на основі отриманих даних індивідуального освітнього маршруту;

  реалізацію маршруту;

  • рефлексивний аналіз ефективності індивідуального освітнього маршруту.

  У «Дорожній карті» індивідуального освітнього маршруту педагога необхідно відобразити такі основні напрямки діяльності з розвитку професійної компетентності педагогів:

  1. Підвищення кваліфікації в системі неперервної професійної освіти.

  2. Діяльність педагога в професійному співтоваристві.

  3. Участь педагога в методичній роботі.

  4. Самоосвіта педагога.

  Терміни реалізації маршрутів варіюються від одного року до декількох років в залежності від виявлених труднощів, конкретної ситуації і локальних задач.

  Просування по індивідуальному освітньому маршруту фіксується по півріччях із зазначенням того, що конкретно зроблено по реалізації кожного з напрямків діяльності.

  Результативність реалізації «Дорожньої карти» індивідуального освітнього маршруту педагога може складати основу для розділу «Досягнення» особистого портфоліо педагога, а також може бути відображена в портфоліо освітнього закладу, в якому працює педагог.

  Очікувані результати:

  • підвищення професійної компетентності педагогів ДОО;

  • позитивна зміна якісних показників діяльності педагогічних працівників ДОО, підвищення ступеня відповідальності педагогів за результат діяльності;

  • усвідомлена потреба педагогів в безперервному

  професійну освіту;

  • вдосконалення змісту навчання: впровадження сучасних форм, методів навчання і виховання, інноваційних технологій, що сприяють розвитку здібностей учнів, підвищенню їх освітнього рівня.

  Можливі ризики:

  • відсутність внутрішньої мотивації педагогів для неперервної професійної освіти;

  • завищення самооцінки ряду педагогів з приводу підвищення професійної та методичної компетентності та вдосконалення освітнього процесу;

  • відсутність повноцінної системи стимулювання педагогів, які прагнуть до підвищення якості освіти.

  Для скорочення вищевикладених ризиків рекомендується проводити моніторингові дослідження.

  Прикріплені файли:

  iom-kopija-dlja-mam_8cugv.pptx | 166,18 КБ | Завантажено: 97