Виступ на МО вихователів «Розвиток творчих здібностей у дошкільнят»
Дата конвертації21.08.2019
Розмір7.11 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Еліна Татлиева
Виступ на МО вихователів «Розвиток творчих здібностей у дошкільнят»

Чи не талановитих людей немає, а є люди, зайняті не своєю справою. Таланти бувають різні: талант управління, талант спілкування, артистичні здібності і багато інших, розкрити які можна тільки у позаурочній діяльності. В даному випадку мета роботи педагога - формування та розкриття творчої індивідуальності учня. Реалізація даної мети передбачає вирішення наступних завдань:

Створити умови для інтелектуального, морального і емоційного самовираження особистості дитини, для відкриття та розвитку здібностей дітей в різних сферах діяльності.

Забезпечити педагогічну підтримку творчих устремлінь учня.

Сприяти підвищенню ролі учнівського самоврядування в плануванні, організації та аналізі життєдіяльності у класі.

Забезпечити участь батьків у підготовці та проведенні ключових виховних справ у класі.

Сформувати коло традиційних справ у класі, що дозволяє оптимально розподіляти учнів за здібностями.

Для того, щоб навчити дітей творчості, педагогу необхідно навчитися працювати творчо самому. Підготовка до заходу - процес, що вимагає вибору оптимальних методів, засобів і форм виховання.

Заходи творчого характеру - це заходи, які передбачають креативність в їх реалізації і розраховані на використання в них творчих можливостей учнів.

Годинники, вільні від навчальних занять, повинні бути заповнені розумно, цікаво, щоб вони були дієвим засобом виховання дітей. Значною мірою це залежить від педагога, його вміння захопити дітей цікавою справою, дати вихід його енергії, розвинути пізнавальні, творчі сили, здібності, розширити кругозір і сферу спілкування. А для того, щоб задовольнити інтерес і бажання кожного учня, можна і потрібно запропонувати кілька видів діяльності: кожен учень вибирає те, що йому подобається і що він вміє.

Велику допомогу в цьому може надати гра - постійна супутниця дитинства. Наприклад, конкурси:

"Ці забавні тварини",

"Космічні подорожі",

"Юні пожежники",

"Гарячі серця",

"А ну-ка, дівчата",

"Майбутні захисники Вітчизни",

"Самий, самий, самий ..." і т. Д.

Мета цих конкурсів - формування творчої особистості, яка вміє правильно і оперативно орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях.

Серед різного роду ігор можна виділити і класифікувати такі:

Гра-драматизація.

Гра-загадка.

Ігрове моделювання.

Гра з наступною рефлексією.

Гра-драматизація - найбільш прийнятна для молодших школярів. Являє собою різновид сценічної гри, суть якої розігрування будь-якої сценки або вірші морального змісту для глядачів. У процесі підготовки і програвання забезпечується подвійний вплив на особистість: виконавська діяльність вимагає входження в роль іншого і оцінки його дій зсередини, ненав'язливо формує ставлення, позицію, спонукає до самоаналізу; з іншого боку, додатковий вплив надає реакція глядачів, створюється єдиний емоційний стан, що об'єднує дітей.

Гра-загадка: дітям пропонується розіграти ситуації різного рівня складності, в яких закладені помилкові дії. Завдання глядачів - виявити помилки в поведінці дійових осіб і пояснити їх або знайти вихід із ситуації, що склалася. (Приклад: учень проходить повз двох вчительок, які розмовляють між собою і вітається тільки зі своїм класним керівником).

Ігрове моделювання - створення уявних ситуацій морального вибору. Найбільшим творчим потенціалом володіють рольові ігри, в яких намічені лише контури поведінки дійових осіб, але сама ситуація розгортається безпосередньо в процесі ігрової взаємодії. Такі ситуації вимагають від дитини самостійного проектування своїх дій на основі проникнення у внутрішній стан зображуваного персонажа.

Гра з наступною рефлексією дозволяє створити ситуацію придбання учнями певного емоційного досвіду і його усвідомлення, осмислення за допомогою наступної рефлексії своїх почуттів і переживань:

Гра "Сліпий і поводир": учні розбиваються на пари. Один виконує роль "сліпого", другий - роль "поводиря". "Поводир" протягом п'яти хвилин водить свого партнера з зав'язаними очима по кімнаті, потім вони міняються місцями. Після чого учні рефлексують свої відчуття в кожній ролі.

Гра "Миюча машина": учні будуються в дві шеренги обличчям один до одного і представляють, що вони - миюча машина, потрібно "помити" того, хто пройде через неї, зробити його більш радісним, щасливим. Обговорення після гри дозволяє учням розібратися в почуттях.

Режисерські, хореографічні, літературні, музичні здібності найефективніше реалізуються в святах:

"Золота осінь",

"Прощання з Азбукою",

"Свято правил дорожнього руху",

"Свято здоров'я",

"Новий рік",

"Подарунок мамам",

"Здрастуй літо",

"Прощання з початковою школою" і т. Д.

Мистецьке свято для дитини - це творче натхнення його душі, реалізація його думки. Кожне свято - це поетапне творчість учнів і вчителя, починаючи зі збору чорнового матеріалу, його обробки, оформлення, форми подання, теми проведення, аналіз колективного творчого справи, коли кожен має свою маленьку відповідальність, може внести свою особисту лепту до кінцевого проведення КТД.

Звичайно, не можна применшувати роль бесід, круглих столів, прес-конференцій, зустрічей, екскурсій та інших форм виховної роботи в розвитку особистості дитини. Проте, вищевказані форми в молодшому шкільному віці, ефективно вирішують завдання розвитку творчих здібностей учнів.

Позакласні заходи дозволяють учням побувати в різноманітних рольових позиціях: організатор, автор, член команди, оформлювач і т. Д. Рольові позиції є ефективним інструментом встановлення та розширення способів взаємодії дитини з навколишнім світом, розвитку його творчих здібностей, особистісного зростання. Доставляючи радість і задоволення, КТД відповідають внутрішньої мотивації учнів і забезпечують гармонійний розвиток особистості.

У класному колективі відбувається формування і зміна міжособистісних взаємин, розподіл групових ролей, висування лідерів, складаються ціннісні орієнтації. Критерієм успішності виховної роботи є динаміка міжособистісних відносин і задоволеність собою.

Чим активніше проявляються і розвиваються в виховному процесі творчі здібності дитини, тим активніше і успішніше буде його життєва позиція надалі.