• Прикріплені файли
 • «Використання сучасних інноваційних технологій при навчанні дітей в спеціальній корекційної загальноосвітньої»
  Скачати 23.78 Kb.
  Дата конвертації24.09.2019
  Розмір23.78 Kb.
  ТипТемочка

  Ірина Салабаш
  Використання сучасних інноваційних технологій при навчанні дітей в корекційної загальноосвітній школі

  Вихованці корекційного освітнього закладу з раннього віку потребують спеціальних умов виховання і навчання. Дефект розумового розвитку призводить до порушення зв'язків з соціумом, культурою, як джерелом розвитку. Тому така дитина не завжди в змозі адекватно сприйняти соціальні норми і вимоги.

  Основне завдання школи-інтернату - гармонійний розвиток особистості дитини з відхиленнями у розвитку, вихованні людини, здатного до соціальної адаптації та інтеграції в суспільстві.

  Навчальна діяльність, займаючи значне місце в житті молодшого школяра, глибоко перетворює його як особистість: суттєво збагачує його пізнавальний досвід, формує готовність і здатність самостійно пізнавати навколишній світ, вчить співпраці і взаємодії, умінню спілкуватися.

  Навчальна діяльність у школі-інтернат організовується в два прийоми. У ранкові години - уроки, у другій половині дня, після значної паузи, відведеної на відпочинок, - самопідготовка (виконання домашніх завдань). Навчальна діяльність відіграє важливу роль в розумовому розвитку, моральному і естетичному вихованні школяра.

  У процесі навчання дітей з відхиленнями у розвитку загальноосвітніх і трудовим знанням і навичкам, корекційна школа вирішує ряд виховних завдань. Перш за все, вирішується завдання корекції пізнавальних процесів дітей з відхиленнями у розвитку. Разом з цим в процесі навчання виховуються моральні якості, такі як працьовитість, дисциплінованість, чесність, вміння працювати в колективі, дбайливе ставлення до шкільного і особистого майна, що позитивно впливає на процес соціалізації дітей з відхиленнями у розвитку.

  Організовувати навчальну діяльність на виховному занятті доводиться через неможливість розумово відсталими дітьми постійно мобілізовувати свої зусилля на вирішення пізнавальних завдань. Тому педагогу доводиться на виховних заняттях використовувати прийоми розчленування пізнавальності на дрібні частки, а всю навчальну діяльність - на дрібні порції. Це знаходить своє відображення в структурі самопідготовки і виховного заняття. Самопідготовка і виховне заняття складається з ланок. Кожна ланка містить передачу і прийом інформації, перевірку її засвоєння і корекцію. У ролі засобів інформації виступає слово, наочність, практичні дії. Ланки самопідготовки і виховного заняття також поділяються на словесні, наочні і практичні. Поєднання і тимчасове розташування цих ланок складають структуру самопідготовки і виховного заняття.

  Кожна ланка самопідготовки і виховного заняття пред'являє свої специфічні вимоги. Діяльність розумово відсталих учнів на заняттях дуже мінлива, мотивація і працездатність їх не завжди відповідає конкретним умовам навчання і в зв'язку з цим зростає роль відповідності способів організації уроку розумово відсталого учня.

  Важливе корекційна значення цього процесу полягає у виявленні та обліку нереалізованих пізнавальних можливостей учнів. Через нерівномірне діяльності учнів на самопідготовки і виховних заняттях величезне значення для педагога має знання фаз працездатності учня. У розумово відсталого учня занадто розтягнута фаза зниженої працездатності, а фаза підвищеної сильно скорочена. Фаза вторинного зниження працездатності наступає передчасно.

  Як звичайне заняття зробити незвичайним, як нецікавий матеріал уявити цікавим, як з сучасними дітьми говорити сучасною мовою? Ці та багато інших питань задає, напевно, кожен педагог, приходячи сьогодні в клас. Кожен вирішує цю проблему по-своєму, тому що на сучасному етапі формування і розвитку особистості дитини недостатньо надавати матеріал на виховному занятті в традиційній формі, часто видаючи його, як якийсь інформаційний блок. Що ж можна зробити в цій ситуації?

  Один з можливих шляхів підвищення ефективності і результативності навчального процесу наші вихователі бачать в використання педагогічних технологій.

  На виховних заняттях в корекційної школі VIII виду можна застосовувати елементи різних інноваційних педагогічних технологій: разноуровневого навчання, навчання у співпраці, проблемного навчання, ігрова технологія, здоров'язберігаючих технологія, корекційно-розвивальні технології та інформаційно-комунікаційні технології.

  З усіх педагогічних технологій, на наш погляд найбільш прийнятними і ефективно використовуваними при навчанні дітей в початковій школі з порушенням інтелекту можуть бути:

  - ігрові технології;

  - інформаційні технології;

  - здоров'язберігаючих технологій.

  При цьому слід зазначити, що будь-яка педагогічна технологія передбачає використання методики колективних способів навчання, заснованої на максимальній реалізації можливостей учнів.

  Найбільший інтерес, на наш погляд, при навчанні дітей з порушенням інтелекту представляють ігрові технології.

  Ігрові технології - це ігрова форма взаємодії педагога і учнів через реалізацію певного сюжету (ігри, казки, спектаклі, ділове спілкування). При цьому освітні завдання включаються в зміст гри. В освітньому процесі використовують цікаві, театралізовані, ділові, рольові, комп'ютерні ігри.

  Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при урочної формі занять відбувається за такими основними напрямками:

  - дидактична мета ставиться перед учнями у формі ігрової задачі;

  - навчальна діяльність підкоряється правилам гри;

  - навчальний матеріал використовується в якості її засобу, у навчальну діяльність вводиться елемент змагання, який переводить дидактичну задачу в ігрову;

  - успішне виконання дидактичного завдання зв'язується з ігровим результатом.

  Під час гри у дитини виникає певне ігрове стан - важливий елемент гри. Ігрове стан, що включає наявність переживання, активізацію уяви учасників, емоційне ставлення до дійсності, підтримується проблемностью ситуації, елементами змагальності і цікавості, використовуваними аксесуарами, присутністю гумору, вільної творчою атмосферою, ситуацією вибору.

  Таким чином, можна говорити про те, що ігрові технології являють собою щаблі від ігри-забави до гри-захопленню пізнанням. І вищим ступенем є - від гри до творчості, до засвоєння шкільної програми. При навчанні першокласників можна використовувати.

  Інформаційні технології належать до числа ефективних засобів навчання, все частіше застосовуються в спеціальній педагогіці.

  При навчанні дітей з порушенням інтелекту необхідно впроваджувати інформаційні технології. Хтось скаже, що в молодшому шкільному віці це робити рано і шкідливо. Але діти порівняно рано знайомляться з комп'ютером, тому дозоване використання на уроках і у виховній роботі комп'ютерних технологій буде сприяти їх розвитку. Практика показує, що інтерес дітей до уроків і виховним занять значно зростає, підвищується рівень пізнавальних можливостей. Якщо використовувати мультимедійні презентації, розвиваючі комп'ютерні програми, то ефективність уроків, безумовно, зросте. Для демонстрації навколишніх предметів для дітей, що дають певні поняття, співвіднесення слова і зорового образу, створення зорових асоціацій, показу етапів роботи, екран комп'ютера просто необхідний.

  Використання нових нестандартних прийомів пояснення і закріплення матеріалу, тим більше в ігровій формі, підвищує мимовільне увагу дітей, допомагає розвинути довільну увагу. В цьому випадку задіюються різні канали сприйняття, що дозволяє закласти інформацію не тільки в фактах, а й в асоціаціях в пам'яті дітей. Подача матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров'я дітей. Крім цього, використання презентацій в процесі навчання дозволяє: зацікавити дітей, посилити освітні ефекти, підвищити якість засвоєння матеріалу, здійснити диференційований підхід до дітей з різним рівнем підготовленості, організувати одночасно дітей, що володіють різними можливостями і здібностями.

  Здоров'язберігаючих освітні технології (ЗОТ) можна розглядати як технологічну основу здоров'язберігаючих педагогіки - одне з найбільш перспективних систем ХХI століття, і як сукупність прийомів, форм і методів організації навчання школярів, без шкоди для їх здоров'я, і якісну характеристику будь-якої педагогічної технології по критерії її впливу на здоров'я учнів і педагогів.

  Здоров'язберігаючих навчання направлено на забезпечення психічного здоров'я учнів; спирається напринципах природосообразности, наступності, варіативності, прагматичності (практичної орієнтації). Досягається через врахування особливостей класу (вивчення і розуміння людини); створення сприятливого психологічного тла на уроці, виховних заняттях; використання прийомів, що сприяють появі і збереженню інтересу до навчального матеріалу; створення умов для самовираження учнів; ініціацію різноманітних видів діяльності; попередження гіподинамії. Призводить до запобігання втоми і стомлюваності; підвищення мотивації до навчальної діяльності; приріст навчальних досягнень.

  Активне використання даних освітніх технологій дає можливість вихователям переглянути зміст освіти, розробити більш досконалі освітні програми, програмне забезпечення, дидактичні матеріали. Крім того, помічено, що діти з цікавістю і більш позитивно ставляться до тих навчальних предметів, в яких задіяні сучасні технології. Це сприяє підвищенню їх мотивації і досягнення результатів, важливих як для дитини з порушенням інтелекту, так і для педагога.

  Важливе місце в навчальному процесі, який я здійснюю, займає корекційно-розвиваюча модель навчання, яка забезпечує школярів комплексними знаннями, які виконують розвиваючу функцію.

  В результаті корекційно-розвиваючого навчання відбувається подолання, корекція і компенсація порушень фізичного і розумового розвитку дітей з порушеннями інтелекту.

  При роботі з дітьми, що мають обмежені можливості здоров'я, застосовуються особливі корекційно -розвивати педагогічні технології, що дозволяють домагатися позитивної динаміки в навчанні і вихованні. Грамотне поєднання традиційних та інноваційних технологій забезпечує розвиток в учнів пізнавальної активності, творчих здібностей, шкільної мотивації в навчально-виховному процесі.

  Традиційні технології навчання в корекційній роботі є основними. Вони засновані на постійному емоційному взаємодії педагога і учнів. Традиційні технології дозволяють збагачувати уяву учнів, викликаючи у них велика кількість асоціацій, пов'язаних з їх життєвим і чуттєвим досвідом, стимулюють розвиток мови учнів.

  Я вважаю, що одним із шляхів модернізації традиційних технологій є введення в них елементів розвиваючого навчання і інтеграції інформаційних і розвиваючих методів і форм навчання.

  Вважаю, що використання сучасних освітніх технологій забезпечує гнучкість освітнього процесу, підвищує пізнавальний інтерес учнів, сприяє корекції їх недоліків розвитку, творчої активності. Завдяки впровадженню в освітній процес сучасних технологій навчання діти з обмеженими можливостями здоров'я мають більший шанс придбати необхідні вміння та навички для подальшого життя і успішної адаптації в суспільстві, підвищити рівень мотивації до навчання.

  У своїй педагогічній практиці застосовую такі інноваційні освітні технології:

  Ігрові технології.

  Інформаційно-комунікативні технології.

  Здоров'язберігаючих технологій.

  Метод проектів.

  Дидактична гра є ефективним методом закріплення знань. Вироблення будь-яких умінь і навичок у дітей класів YIII виду вимагає не тільки великих зусиль, тривалого часу, але і однотипних вправ. Дидактичні ігри дозволили одноманітний матеріал зробити цікавим для учнів, надати йому цікаву форму. На початку виховного заняття, в основному, проводжу короткі гри, в процесі яких перевіряються сформовані знання і вміння.

  Тривалі гри, мета яких порівняти реальні предмети і їх зображення, групувати і класифікувати об'єкти і т. Д., Проводжу в кінці заняття, щоб не порушувати хід заняття.

  Для активізації інертних, пасивних дітей використовую гри з елементами змагання.

  Для активізації пізнавальної діяльності дітей класу та підвищення інтересу до навчання на кожному етапі самопідготовки і виховних занять, застосовую для цього різні методи, форми і види роботи: завдання творчого характеру (кросворди, анаграми, урок-подорож). Замість звичайного вступу пропоную розгадати (розшифрувати) тему виховного заняття, загадку, ребус, малюнки, картки із завданням.

  Сюжетно-рольові ігри впливають в першу чергу на емоційну сферу дитини, тому в багатьох випадках вона є найбільш ефективним засобом підвищення мовної мотивації, розвитку комунікативних можливостей учнів, відпрацювання необхідних умінь і навичок. Тому вони часто застосовуються на уроках по соціально-побутової орієнтуванні. Нами розроблені і успішно застосовуються рольові ігри за темами. Хотілося б додати, що залучення учнів до гри дозволяє досягти ефекту розкріпачення, вміння приймати рішення, спілкуватися.

  Ми на своїх виховних заняттях використовуємо комп'ютерні презентації при навчанні дітей грамоті (читання та письма, для ознайомлення з елементарними математичними уявленнями, з предметами і явищами навколишнього світу. Ці презентації доступні учням і відповідають навчально-виховним цілям і змісту навчання в корекційних школах VIII виду. складаються вони з урахуванням вікових особливостей розумово відсталих школярів, чіткі за структурою, з короткими, легко запам'ятовуються написами, з великим шрифтом, естетично оформлені, але не перенасичені кольоровою гамою. Презентації ми використовуємо в різних навчальних ситуаціях: в процесі розповіді, при узагальненні і закріпленні матеріалу. Демонстрація мультимедійного посібника поєднується з роботою по тексту, з виконанням вправ в зошитах. Управління зміною слайдів презентації здійснюється педагогом, тому темп пред'явлення інформації з екрану встановлюється відповідно до можливостей дітей. Включення в презентацію завдань, тестів, питань, дидактичних ігор різного рівня складності позволяє т здійснити на наших виховних заняттях індивідуальний підхід до учнів. При виникненні ситуації труднощі є можливість неодноразового повернення до потрібного слайду, для уточнення, отримання підказки у вигляді роз'яснення або вибору варіанта відповіді.

  На них діти знайомляться з новими знаннями. Наприклад, коли береться нова тема і використовується комп'ютерна презентація, сприйняття відбувається швидше, т. К. Весь матеріал супроводжується казковими героями, які потрапили в скрутну ситуацію і їм потрібна допомога. Діти готові допомогти, але для цього необхідно вирішити поставлену задачу. Формуються психофізичні процеси - пам'ять, увагу, сприйняття, уяву.

  На заняттях з математики матеріал дається в ігровій формі, супроводжується мультиплікацією. Діти дуже люблять вирішувати елементарні математичні завдання, із задоволенням вчаться рахувати, порівнювати, вводяться поняття «широкий - вузький», «високий - низький», «довгий - короткий» і ін.

  Впровадження в навчальний процес здоров'язберігаючих технологій дозволяє досягти позитивних змін в стані здоров'я учнів. Вихователі спеціальної (корекційної) школи - інтернату VIII виду використовують на своїх уроках елементи здоров'язберігаючих технологій. Це: пальчикова гімнастика, фізкультхвилинки, вправи.

  Фізкультхвилинки на уроках благотворно впливають на відновлення розумової працездатності дітей, перешкоджають наростання втоми, підвищують настрій вихованців, знімають статистичні м'язові навантаження.

  Я намагаюся проводити їх з музичним супроводом, з елементами самомасажу та іншими засобами, що допомагають відновити оперативну працездатність.

  Час початку фізкультхвилинки вибираю сама, коли значна частина дітей починає втомлюватися. Протягом самопідготовки або виховного заняття проводиться одна - дві фізкультхвилинки.

  Часто вправи для фізкультхвилинки органічно вплітаються в канву занять. Так, наприклад, при формуванні поняття «однокореневі слова» пропоную під час фізкультхвилинки наступне завдання: «Я буду називати однокореневі слова до слова« будинок ». Якщо я права, ви робите нахил вперед, якщо не права - нахил назад ». Подобаються дітям фізкультхвилинки у віршованій формі «Хом'ячок», «Ялинка», «Павучок», «Веселі матрьошки» та інші. Використання фізкультхвилинок дозволяє використати решту часу на самопідготовки набагато інтенсивніше і з більшою результативністю навчальної віддачі учнів.

  Існує кілька видів физминуток, я ж у своїй роботі частіше застосовую наступні:

  - вправи для зняття загального або локального стомлення;

  - вправи для кистей рук;

  - гімнастика для очей;

  - вправи, що коректують поставу;

  Ігри - це хороший відпочинок між уроками; вони знімають відчуття втоми, тонізують нервову систему, поліпшують емоційний стан і підвищують працездатність.

  Відпочинок на перервах носить довільний характер. Діти самі, відповідно, своїм інтересам, вибирають ігри та вправи. Ненав'язлива допомога і контроль дорослих сприяють зменшенню конфліктних ситуацій, дотримання правил гри і підтримують дисципліну. Найчастіше ми використовуємо прості, вже знайомі дітям гри середньої та малої інтенсивності, в яких можна швидко змінювати склад учасників і так само швидко виявляти переможців.

  На своїх заняттях (самопідготовки) використовую різні види гімнастики. Так, пальчикова гімнастика знімає нервово-психічне напруження, напруга в руці, розвиває дрібну моторику, що сприяє розвитку мови. Дихальна гімнастика допомагає підвищити збудливість кори великих півкуль мозку, активізувати дітей. Гімнастика для очей корисна з метою профілактики порушення зору, зняття напруги з очей. Розминка для губ і язика знімає напругу органів артикуляції, розвиває рухливість м'язів обличчя. Самомасаж і точковий масаж покращує кровообіг, знімає м'язову напругу.

  Ігрові, здоров'язберігаючих технологій, ІКТ використовуються практично всіма педагогами. Специфіка нашої школи така, що без використання даних технологій неможливо побудувати освітній процес. Тому більш детально хочу розповісти про використання у своїй роботі з дітьми методу проектів.

  Метод проектів - це способи організації самостійної діяльності учнів по досягненню певного результату. Звичайно, наші діти в силу своїх особливостей над проектами працюють спільно з учителями, т. Е. Вчителі виступають в ролі тьютора, який допомагає дитині не тільки при визначенні теми та мети проекту, а й на всіх подальших етапах його реалізації. Проектна діяльність вимагає від вихователя не так пояснення «знання», скільки створення умов для розширення пізнавальних інтересів дітей.

  Використовуючи метод проектів в роботі з молодшими школярами з ОВЗ, необхідно пам'ятати, що проект - продукт співробітництва і співтворчості вчителів, вихователів, дітей, батьків. Але в умовах нашої школи співпрацю з батьками утруднено, тому більша частина лягає на плечі педагога. Ми направляємо учнів, готуємо додатковий матеріал, з яким працюють діти. Доводиться направляти хлопців, роздавати завдання, ретельно їх продумувати. Важливо, щоб вони були не надто трудомісткими і виконувалися з «бажанням і радістю», а в разі необхідності вихователь міг надати довідковий, практичний матеріал або порекомендувати, де його можна знайти. Останній етап проекту - захист - завжди самий видовищний. На захист ми запрошуємо гостей, батьків, учнів іншого класу. Форму захисту проекту завжди робимо яскравою, цікавою і продуманої так, щоб висвітити і продемонструвати внесок кожної дитини. Робота над проектом має велике значення для розвитку пізнавальних інтересів дитини.

  Колективна робота дітей в підгрупах дає їм можливість проявити себе в різних видах рольової діяльності. Спільна справа розвиває комунікативні та моральні якості. Дидактичний сенс проектної діяльності полягає в тому, що вона допомагає зв'язати навчання з життям, формує навички дослідницької діяльності, розвиває пізнавальну активність, самостійність, творчість, вміння планувати, працювати в колективі. Такі якості сприяють надалі успішному навчанню дітей.

  Протягом усього навчального року клас працює над проектом на художньо - естетичну тематику «Подорожі по казках А.С. Пушкіна »з використанням російських народних інструментів, т. Е використовувати казки російських письменників або народні казки, переробляючи ці казки на більш сучасний лад і впроваджуючи в ці казки російські народні інструменти і танці, а так само патріотичну тематику« Ми цій пам'яті вірні », де наші учні беруть участі в патріотичної пісні.

  Плануємо виконати проекти «Таємниця твого імені», «Російський народний фольклор».

  Таким чином, технології, застосовувані мною, містять в собі поєднання інноваційних технологій з традиційними методами та формами навчання, що дає новий ефект у вдосконаленні навчального процесу, а отже, сама навчальна діяльність учнів, їх знання набувають нової якості.

  Прикріплені файли:

  prezentacija-kursovoi-raboty_jt295.pptx | 1514,16 КБ | Завантажено: 24


  Скачати 23.78 Kb.

  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка  «Використання сучасних інноваційних технологій при навчанні дітей в спеціальній корекційної загальноосвітньої»

  Скачати 23.78 Kb.