Використання синтезатора в роботі зі змішаним ансамблем в ДШМ в процесі музично-творчого розвитку школярів
Скачати 24.15 Kb.
Дата конвертації25.03.2020
Розмір24.15 Kb.
ТипТемочка

пода Ірина
Використання синтезатора в роботі зі змішаним ансамблем в ДШМ в процесі музично-творчого розвитку школярів

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій в останні десятиліття XX століття відбилося в усіх сферах людської діяльності. Не уникла впливу технічного прогресу і музична культура. Сучасне життя супроводжує безмежний потік найрізноманітнішої музики. Навчити підростаюче покоління орієнтуватися в цьому розмаїтті жанрів і стилів, прищепити дітям з самого раннього віку хороший музичний смак - ось що є головним напрямком всієї сьогоднішньої професійної музичної педагогіки.

Одним із завдань нового етапу розвитку стало подолання роз'єднання двох компонентів культури: класичної спадщини і сучасних технологій, шляхом їх взаємозбагачення і створення цілісної культури на новому етапі розвитку цивілізації. У зв'язку з цим актуальним стає залучення коштів мультимедіа в процес вдосконалення професійної підготовки музикантів. Введення інтерактивних технологій в процес музично-творчого розвитку школярів давно стало неодмінною умовою розвитку педагогічної практики.

Гра в ансамблі може стати одним з найбільш дієвих способів музично-творчого розвитку школярів в процесі навчання в ДШМ. Залучення до музичної культури за допомогою знайомства з різноманітною музикою, з творчістю композиторів різних країн і епох, формування основних музичних здібностей в процесі колективного виконання - ось основна мета музичного навчання в класі ансамблю.

Новизна запропонованої розробки полягає у впровадженні інтерактивного принципу музичного навчання в педагогічну практику музикантів, за допомогою використання синтезатора в складі змішаного ансамблю. Такий диференційований підхід до навчання дозволяє найбільш широко ознайомити учнів з основними компонентами музичної мови і засобами музичної виразності.

Включення симфонічних і народних інструментів до складу змішаного ансамблю розширює темброву палітру, збільшує динамічний розмах звучання, більш активно розвиває музичні здібності учнів, сприяє формуванню широкого кола інтересів і вихованню художнього смаку в цілому. Єдина природа всіх цих інструментів обумовлює спільність завдань навчання:

1) Освоєння виконавської техніки;

2) Оволодіння навичкам гри в ансамблі;

3) Вивчення художніх можливостей готівкового інструментарію;

4) Удосконалення в практичній музично творчої діяльності;

5) Ознайомлення з основними компонентами музичної мови;

6) Отримання базових теоретичних знань.

Основною організаційною формою навчального процесу є групові заняття і самостійна домашня підготовка, а способом перевірки результатів - участь в концертних виступах, фестивалях і конкурсах.

У перспективі даний метод роботи зі змішанням ансамблем може стати одним з найбільш дієвих способів розвитку музично-творчих здібностей учнів. Ступінь його практичної реалізації дуже висока, так як наявність в кожній школі мистецтв одного або декількох яскравих, мобільних концертних колективів відповідає сучасним вимогам, що пред'являються до всіх педагогічним колективам міста. З метою обміну досвідом, а так само подальшого поширення в інших освітніх установах даного методу і була написана ця робота.

Особливості роботи зі змішаним ансамблем.

Багато видатні педагоги, музиканти і філософи відзначали провідне значення творчого начала в музичному вихованні. Розвиток музично-творчих навичок є необходимейшим етапом поряд з виконанням і слуханням музики (Б. Асаф 'єв). Разом з тим в сформованій практиці масового музичної освіти увага приділяється головним чином розвитку музичного сприйняття, а дитяча творчість трактується лише як виконавське.

В системі додаткової освіти це можна пояснити цілим рядом причин. По-перше, це відсутність спрямованості на формування здібностей до музики, підпорядкування практики учня завданням формування приватних виконавських здібностей. По-друге, освоєння традиційних механічних інструментів вимагає значних витрат часу і сил на освоєння технічних завдань, відсуваючи таким чином творчу роботу на другий план. І, нарешті, третьою причиною можна назвати недостатність і безсистемність педагогічних розробок в даній області.

Слухання музики, спів в ансамблі або хорі, гра в ансамблі - це не повний перелік різних видів музично-творчої діяльності. Важко сказати, який з них важливіший, який менш. Очевидно, найважливіше те, наскільки кваліфіковано і вміло вони застосовуються. Головне завдання викладача полягає в тому, щоб мати напоготові невичерпний запас захоплюючих можливостей, за допомогою яких можна навчитися грати на будь-якому інструменті.

Одноманітна, монотонна діяльність призводить дітей до швидко наступаючого стомлення, і того стану, який визначається у дітей словом «нудно». «Усі жанри хороші, крім нудного», - говорив колись Вольтер. Якщо педагогу вдається викликати інтерес учнів - і не тільки викликати, але і підтримати його протягом потрібного часу, - необхідні передумови для успіху будуть створені.

Ми знаємо, що ансамбль це спільне музикування, яким займалися за всіх часів і при будь-якому рівні володіння інструментом. У кожній школі мистецтв існує безліч різноманітних ансамблів, починаючи з дуетів і закінчуючи масовими зведеними колективами. Але найчастіше вони формуються за класичними принципам (струнні ансамблі, духові, народні, фортепіанні і вокальні, що продиктовано академічною програмою. Такий підхід вже давно застарів, необхідно шукати нові методи роботи з інструментальними колективами, одним з яких може стати створення змішаних ансамблів. До складу подібних колективів можуть увійти будь-які інструменти: клавішні, струнні, духові, електроакустичні. Тут все буде залежати від вигадки, творчої фантазії та винахідливості керівника, природний о, обмеженою здоровим глуздом і практичною доцільністю. Як приклад можна навести кілька найбільш часто зустрічаються складів змішаних ансамблів:

1) акордеон, флейта, скрипки, синтезатор;

2) скрипки, флейти, синтезатор;

3) баян, домра, синтезатор;

4) фортепіано, флейта, синтезатор;

5) домра, флейта, синтезатор;

6) фортепіано, акордеон, синтезатор і т. п.

Крім інструментального складу, підбір учасників ансамблю повинен здійснюватися і за рівнем підготовленості учнів. Учасники ансамблю повинні бути рівні за своєю музичною підготовці та володінню інструментом, в цьому випадку заняття проходять більш результативно і інтенсивно. Необхідно враховувати і морально-психологічний клімат в колективі, тільки сприятливі міжособистісні відносини учасників ансамблю стануть запорукою успіху.

Гра в ансамблі допомагає музиканту подолати властиві йому недоліки: невміння тримати темп, метр, дотримуватися ритм, агогику. Для більш успішного засвоєння цих завдань можливе застосування в змішаному ансамблі синтезатора. Його багатотембрового, звукові ефекти, автоаккомпанемент наближає звучання камерних ансамблів до оркестровим колективам, а ритмічні збиття, закладені в його пам'яті, оживляють звучання, надають йому блиск і імпровізаційну безпосередність.

Виховання почуття ритму і тембрового слуху - найважче завдання в процесі навчання. Граючи в ансамблі з синтезатором струнні, духові, клавішні інструменти отримують можливість звучання з різними варіантами ансамблів, стилями, ритмами. Виконання учнями творів з автоакомпанементом дає незрівнянно більші навички ансамблевої гри, ніж гра під акомпанемент концертмейстера.

Одним з найважливіших якостей ансамблю є синхронність, тобто збіг з граничною точністю дрібних тривалостей (звуків або пауз) у всіх виконавців. В області темпу і ритму індивідуальність виконавців позначається дуже чітко. Непомітне в сольному виконанні легка зміна темпу або незначне відхилення від ритму при спільній грі може різко порушити синхронність, що тут же вловлюється слухачем. Музична тканина виявляється розірваної, голосоведение і гармонія спотворюються. У вирішенні цієї проблеми важливу роль може зіграти використання синтезатора. Задається їм єдиний темп, метр, ритм допоможе краще організувати спільне виконання і послужить важливим інструментом при створенні аранжування. Як приклад можна привести п'єсу Р. Бажіліна «Метелики».

Так само важливо при грі в грі ансамблі дотримання штрихів. Робота над штрихом - це уточнення музичної думки, знаходження найбільш вдалою форми її вираження. Лише при загальному звучанні може бути визначена художня доцільність і переконливість рішення будь-якого штрихового питання. У змішаному ансамблі, до складу якого входять клавішні, струнні та духові інструменти, необхідність роботи над штрихами стає найважливішим пріоритетом. Єдність звучання в кожній окремій партії і в ансамблі в цілому визначає будова музичної мови, її «синтаксис». Використання поєднання різних технічних прийомів, характерних тільки для певного виду інструментів, лише прикрасить звучання ансамблю і додасть яскравість загальному художньому задуму. Наприклад, використання в партії акордеона прийому гри хутром в п'єсі Р. Бажіліна «Танець жабенят».

Чи не останню роль у створенні художнього образу відіграє побудова єдиної фразування. «Фразіровочних» або «смислові» ліги повинні підкорятися загальному творчому задуму, жива фраза - це мистецтво агогіки. Грамотне інтонування мотивів, вибудовування розвитку музичної думки, підпорядкування розвитку кожної партії загальному художньому задуму - ось завдання які повинен ставити перед собою педагог-керівник ансамблю.Прикладом можна назвати французький вальс «Anette». Таким чином, робота над єдиним звучанням ансамблю допомагає індивідуальному творчому розвитку кожного учасника. Однак все музично-виконавські труднощі, подолані педагогом-керівником ансамблю на практиці, є лише інструментами для виконання більш важливих завдань ставляться в процесі навчання грі в ансамблі.

Однією з важливих складових процесу роботи з ансамблем є підбір репертуару. Надзвичайне різноманіття і постійне оновлення звукового матеріалу не повинні ускладнювати його вибір. До репертуару шкільного ансамблю можна включити музику самих різних жанрів: класичну, народну, естрадну. Кожен педагог повинен спиратися на свій художній смак і здоровий глузд, адже не всі твори звучатимуть в перекладенні для дитячого змішаного ансамблю однаково добре. Особливо це стосується класичних творів, адже їх аранжування вимагає дбайливого ставлення та повинна спиратися на академічні канони, як наприклад, в п'єсі Ж. Оффенбаха «Баркарола» і в Хорі з опери «Набукко» Дж. Верді. Важливість звернення до класичного репертуару обумовлена, перш за все, його художньою цінністю. Звернення до класики збагачує музичний і естетичний кругозір учня.

Введення до складу змішаного ансамблю клавішного синтезатора дозволяє значною мірою розширити репертуарний список, включивши в нього цілий пласт музичного матеріалу, що раніше не використаного в процесі академічного навчання. Це так звана популярна естрадна музика. Своїм корінням цей музичний стиль йде далеко в глиб століть. За великим рахунком родоначальницею всієї сучасної популярної музики можна вважати музику народну, так як обидва ці жанру працювали в одному напрямку - були покликані заповнювати дозвілля, розважати або служити будь-яким іншим прикладним цілям. Найбільш яскраві популярні мелодії - сучасні або минулих років можуть увійти до репертуару сучасного дитячого інструментального колективу.

У XX столітті композиторами було створено величезну кількість музичних творів естрадного напрямку. Це: естрадні пісні, танцювальна музика, музика кіно. Знайомство з цими жанрами просто необхідно для розширення творчого кругозору учнів, адже на індивідуальних заняттях вони освоюють тільки класичний музичний репертуар. Виконання творів естрадного напрямку покликане збагатити концертну програму інструментального колективу, так як на будь-якому концерті набагато цікавіше почути знайому музику, ніж поліфонічні твори або сонатини. Так, наприклад, в репертуарі ансамблю «Карнавал» нашої школи естрадні твори займають більшу частину: Французький вальс «Annete», музика до к / ф «Le jouet» В. Косма, музика до к / ф «Довга дорога в дюнах» Р. Паулса, «Французький візит У. Ютіла, Бразильська самба« Amapola »і ін.

На закінчення слід сказати, що починати заняття в класі ансамблю слід з доступних дітям творів, в грі яких технічні труднощі долаються порівняно легко, а вся увага спрямовується на мистецькі цілі. Учень проявляє підвищений інтерес до занять тоді, коли не відчуває власної безпорадності, а отримує задоволення від результатів своєї роботи. Краще розучити кілька неважких п'єс і грати їх на високому художньому рівні, ніж нудно повторювати одну складну, так і не діставшись до її творчої інтерпретації.

Завдання педагога-керівника ансамблю далеко виходять за рамки відтворення готового нотного тексту. Крім чисто виконавських функцій вони включають в себе ще й функції інструментовщіком (вибір тембру інструментів, аранжувальника (уточнення фактури, вибір стилю автоаккомпанемента, місць ритмічних відіграшів, звукорежисера (установка правильного балансу голосів, підбір звукових ефектів) і редактора (коригування і уточнення нотного запису музики). З використанням синтезатора відкривається широкий простір для творчості. Висока якість звучання при відносно нескладній техніці гри, можливість краще зрозуміти логіку музично думки, ясніше відчути художній образ - все це робить синтезатор особливо привабливим в роботі зі змішаним ансамблем. Вбудовані в пам'ять синтезатора численні види автоаккомпанемента дозволяють облагородити звучання легких жанрів, а ескізність викладу нотного тексту служить відмінним стимулом для творчих пошуків. Тут перед педагогом-керівником встає проблема створення оригінальних аранжувань.

Зупинимося докладніше на цій найбільш складною і найменш вивченої проблеми. Аранжуванням називається перекладення музичного твору для іншого в порівнянні з оригіналом складу виконавців. Таким чином, це синтез оригіналу (нотний текст або звуковий текст, якщо аранжування робиться по слуху) і звукового потенціалу інструментального ансамблю. У художній практиці це здійснюється одночасно, і цей процес становить єдине ціле (згадаємо слова П. І. Чайковського про те, що музична думка винаходиться одночасно з інструментовкою). Однак для кращого з'ясування цього процесу слід вдатися до його абстрактного поділу на роботу над проектом майбутньої аранжування, і роботу з відбору звукових засобів. У першому випадку ми визначаємо, що слід взяти в проект з наявного звукового матеріалу (не б збіднюючи і не спотворюючи оригінал, а в другому вирішуємо, що з наявних звукових засобів, здатне відповісти завданням побудови аранжування.

Робота над проектом аранжування починається з аналізу оригіналу та визначення шляхів розвитку нової структури. Художньо-образний зміст музичного твору можна умовно розділити на три основні рівні: жанровий, драматургічний і інтонаційний. Жанрові особливості оригіналу і загальна спрямованість аранжування обумовлюють вибір стилю, жанру майбутнього твору (академічна, народна, естрадна, поп-, рок-, танцювальна або джазова музика). Точне попадання в жанр визначає успіх аранжування.

На драматургічному рівні проект аранжування повинен бути цілісним (спиратися на головну думку, певну логіку музичного розвитку, містити «яскраві» події, бути рельєфним, контрастним, щоб утримати увагу слухача, і в той же час органічним, що виключає появи розривів музичної думки, різких, невиправданих поворотів, що руйнують логіку розвитку. і головне завдання тут - вибудувати захоплюючий «музичний сюжет». багато в чому це залежить від індивідуального бачення художнього завдання, смакових пристрастей і фа тазіі аранжувальника. При роботі над третім рівнем аранжування важливо побачити цілісний образ художнього рішення, де для кожного елемента майбутньої структури (тембр, фактура, гармонія) існує своя «ніша виразності», що і визначає напрямок відбору конкретних звукових засобів.

Крім досвіду практичної діяльності аранжировщику потрібні і специфічні музичні знання з гармонії, особливостям побудови фактури, інструментування, музичній формі. Обсяг і характер цих знань визначається рівнем освіти і наявністю практичного досвіду їх застосування. Однак слід зазначити, що в мистецтві аранжування справа далеко не обмежується технологією застосування засвоєних знань, в її розумінні завжди присутній художня домінанта, яку задає оригінальний текст, музична ситуація і власна індивідуальність аранжувальника.

Розглядаючи виконавську аранжування з боку відбору звукового матеріалу, ми стикаємося з аналізом тембрового ряду. Тут орієнтиром може служити традиційне застосування музичних тембрів, класичне уявлення про музичному образі кожного інструменту і його асоціативний ряд. Забарвлення музичного звучання в ряді випадків стає ключовим моментом естетики індивідуальних стилів, напрямків. Наприклад, в п'єсі Ю. Пєшкова «Аргентинське танго» в аранжуванні використані традиційні інструменти, які виконують танго: акордеон, скрипка, фортепіано.

Підводячи підсумок всьому вищесказаному, слід сказати, що не існує правильних або неправильних способів написання аранжування. Кожен проект має суто індивідуальний характер. Однак більшість музикантів бачать вади тільки в чужій роботі. Одна людина легко може припуститися помилки, і щоб допомогти уникнути цього спробуємо перерахувати найбільш поширені недоліки, що зустрічаються в аранжуваннях і дати кілька порад, спираючись на узагальнений досвід відомих аранжувальників.

Перш ніж приступати до розмови про технічну сторону виконання аранжування необхідно виділити кілька основних понять, які часто зустрічаються при роботі над нею. Етомелодія, гармонія, ритм. Саме вони формують фактуру (сукупність всіх виразних засобів) в аранжуванні. Основу будь-якої композиції складає ритм, тому в першу чергу приділіть увагу ритм-секції (Автоакомпанемент). Тут основним недоліком аранжування можуть стати надто довгі, нецікаві вступу, вставки і програші, що не підходять за жанром або стилю. Багато проектів були зіпсовані провідним рифом (одноманітним ритмічним малюнком акомпанементу, виконаним у всіх частинах твору, а так же нудною, стомлюючої послідовністю акордів повтореною багаторазово (мелодіях пісенного складу). Саме ритм відіграє дуже важливу роль у всіх елементах фактури. Наприклад в п'єсі Г. Манчіні з к / ф «Рожева пантера» - це найважливіший художньо-виразний елемент.

Основу будь-якої музичної композиції становить мелодія. При створенні аранжування головна установка - не заважати їй! Практично всі в аранжуванні має бути підпорядковане мелодій. До неї можна додати підголоски або обігравання в супроводжуючих голосах, але не слід забивати ними мелодію, краще проводити підголоски під час довгих нот. Мелодія застигла, а ви доповнили, продовжили або відповіли їй. Причому краще писати підголосок або вище або нижче від мелодії, бажано іншим інструментом, тембром, чітко проводячи кордону - це мелодія, а ось це підголосок, як в мелодії Р. Паулса з к / ф «Довга дорога в дюнах».

Однією з грубих помилок може стати одночасне виконання провідної мелодії декількома інструментами, які займають одну і ту ж частину аудіоспектра і грають з однаковою динамікою. Окремі інструменти стають погано впізнаваними, не виділяються звучанням з інших, що призводить до закритого, «мутного» звуку. Якість будь-інструментування полягає в тому, щоб легко чути будь-який інструмент, а не в придушенні щільною стіною звуку. Для цього необхідно помістити інструменти в різні частини аудіоспектра з мінімальним перекриттям по частотах, щоб тембр кожного інструменту був добре помітний. Не намагайтеся максимально завантажити мелодійним матеріалом кожну партію, не варто заповнювати всі утворилися паузи. Набагато ефектніше звучатиме перехід мелодії від одного інструменту до іншого (Ж. Оффенбах «Баркарола».Якщо ви пишете довгу композицію, то не забувайте, що мелодія може переходити з регістра в регістр, а ще можна включати її окремі фрагменти в соло - це вже робота з матеріалом, майже мистецтво!

Можна розцвічувати мелодію і через гармонію, але для цього треба знати, як це зробити. Якщо ви намагаєтеся допомогти мелодії, змінюючи акорди кожну секунду, то ви перестаралися. Особливу увагу слід приділити гармонійної педалі. При її написанні не слід використовувати паралельні тризвуки, дотримуйтесь плавність голосоведення, і тоді ви отримаєте цілу мелодійну лінію. Найкраще гармонійна педаль проводиться у скрипок, в неї можна включити неакордові звуки, затримання (sus4, пред'еми, опеванія, допоміжні звуки. А ще гармонію можна прикрасити, використовуючи різні септакорди і нонаккордов.

Висновки.

Гра в ансамблі в дитячій школі мистецтв, покликана розширити музичні здібності учнів, сформувати коло їхніх інтересів, розвинути художній смак. Знайомство учнів з новими компонентами сучасної музичної культури, створення найбільш сприятливих умов навчання творчому музикування, ось основні завдання музично-творчого розвитку школярів. У даній методичній роботі представлено кілька нових методичних прийомів їх вирішення, за допомогою інтерактивних технологій.Скачати 24.15 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаВикористання синтезатора в роботі зі змішаним ансамблем в ДШМ в процесі музично-творчого розвитку школярів

Скачати 24.15 Kb.