Тема: «Розвиток зв'язного мовлення»
Скачати 13.45 Kb.
Дата конвертації03.12.2019
Розмір13.45 Kb.
ТипТемочка

Ольга Койло
Педагогічний проект «Розвиток зв'язного мовлення»

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ

ПО ТЕМІ

«Розвиток зв'язного мовлення»

(дітей 4-5років)

Автор проекту: вихователь 1 категорії

Койло Ольга Миколаївна

м Исилькуль 2019.

1. ВВЕДЕННЯ.

Оволодіння рідною мовою є одним з найважливіших придбань дитини в дошкільному дитинстві. Саме придбань, так як мова не дається людині від народження. Має пройти час, щоб дитина почала говорити. А дорослі повинні докласти чимало зусиль, щоб мова дитини розвивалася правильно і своєчасно.

У сучасному дошкільну освіту мова розглядається як одна з основ виховання і навчання дітей, так як від рівня оволодіння зв'язного промовою залежить успішність навчання дітей в школі, вміння спілкуватися з людьми і загальний інтелектуальний розвиток. Пізнання дитиною навколишнього світу починається з сприйняття, що дає різні відчуття і враження. Чим краще розвинене сприйняття, чим багатша, різноманітніше і глибше враження, на основі яких в свідомості людини будується індивідуальна карта світу. Свідомість маленьку дитину синкретично, завдяки чому він сприймає світ цілісно і гармонійно. Тому процес утворення дітей дошкільного віку повинен бути інтегрованим. У культуросообразном освітньому просторі на інтегрованих принципах вибудовується не тільки зміст навчального матеріалу, а й всі форми його організації. У тому числі така традиційна форма навчання як дидактична гра.

Відомий дитячий психолог А. В. Запорожець говорив: «Нам необхідно домагатися того, щоб дидактична гра була не тільки формою засвоєння окремих знань і вмінь, а й сприяла б загальному розвитку дитини, служила формуванню його здібностей». Сьогодні ці слова звучать актуально і сучасно. В даному проекті обраний новий підхід до дидактичної гри, який виражається в інтеграції пізнавальної та комунікативної діяльності. Суть цього підходу в тому, що діти в процесі навчання і розширення кругозору одночасно розвивають всі компоненти усного мовлення через дидактичні ігри.

Актуальність проекту:

Розвиток мови є одним з найважливіших придбань дитини в дошкільному дитинстві і розглядається в сучасному дошкільному вихованні як загальна проблема виховання. В даний час немає необхідності доводити, що розвиток мови дуже тісно пов'язане з розвитком свідомості, пізнанням навколишнього світу, розвитком особистості в цілому.

Мова і мова традиційно розглядалися в психології, філософії та педагогіці як «вузол», в якому сходяться різні лінії психічного розвитку - мислення, уява, пам'ять, емоції. Будучи найважливішим засобом людського спілкування, пізнання дійсності, мова служить основним каналом залучення до цінностей духовної культури від покоління до покоління, а також необхідною умовою виховання і навчання. Розвиток зв'язного мовлення в дошкільному дитинстві закладає основи успішного навчання в школі.

Дошкільний вік - це період активного засвоєння дитиною розмовної мови, становлення і розвитку всіх сторін мовлення - фонетичної, лексичної, граматичної. Повноцінне володіння рідною мовою в дошкільному дитинстві є необхідною умовою вирішення завдань розумового, естетичного і морального виховання дітей в максимально сензитивний період розвитку.

Основні завдання промови - виховання звукової культури мовлення, збагачення та активізація словника, формування граматичної будови мови, навчання зв'язного мовлення - вирішуються протягом усього дошкільного дитинства, проте на кожному віковому етапі йде поступове ускладнення змісту мовної роботи, міняються і методи навчання. У кожної з перерахованих завдань є ціле коло проблем, який необхідно вирішувати паралельно і своєчасно.

У дошкільному дитинстві дитина опановує, перш за все, діалогічної промовою, яка має свої специфічні особливості, які проявляються у використанні мовних засобів, допустимих в розмовній мові, але неприйнятних в побудові монологу, який будувався за законами літературної мови. Тільки спеціальне мовне виховання підводить дитину до оволодіння зв'язного промовою, яка представляє собою розгорнуте висловлювання, що складається з декількох або багатьох пропозицій, розділених по функціонально-смисловим типом на опис, розповідь, міркування. Формування зв'язності мовлення, розвиток умінь змістовно і логічно будувати висловлювання є однією з головних завдань мовленнєвого виховання дошкільника. До початку дошкільного віку у дітей намічається перехід від діалогічного мовлення до різних форм монологічного. Це дуже тривалий і трудомісткий процес, що вимагає спеціального мовного виховання. Діалогічна мова мимовільна, вона мало організована. Величезну роль тут відіграють звичні репліки і звичні поєднання слів. Діти, які не отримали в дошкільному віці відповідне мовленнєвий розвиток, з великими труднощами надолужують згаяне, в майбутньому цю прогалину в розвитку впливає на його подальший розвиток.

Проект має на меті:

- формування у дітей комунікативно-мовної компетентності.

Завдання проекту:

Забезпечити кількісне накопичення слів, необхідних для змістовного спілкування;

Активізувати словник, т. Е. Не тільки знання слів, а й введення їх в практику спілкування

Забезпечити оволодіння значенням слів на основі їх точного співвіднесення до об'єктів навколишнього світу, їх особливостям і відносинам;

Сприяти освоєнню узагальнюючого значення слова на основі виділення істотних ознак предметів і явищ;

Сприяти прояву самостійності, активності в грі.

Замість фізкультхвилинок використовувати навчальні ігри, але надавати їм рухливий характер

По можливості завершувати заняття грою розвиваючого характеру.

Включати в заняття ігри, завдання, «тренувальні» вправи на збагачення і розвиток словника, формування граматично правильного мовлення;

Використовувати на заняттях з навчання розповідання методи і прийоми, які створюють у дітей інтерес з найперших хвилин заняття і

забезпечують його збереження до закінчення заняття

Учасники проекту:

• діти середньої групи МДОУ «Дитячий садок № 3

педагоги;

• батьки вихованців.

Термін реалізації проекту: довгостроковий вересень - квітень 2017-2019 навчального року. Етапи реалізації проекту «Мовний розвиток»

ЕТАПИ ЗАВДАННЯ ЗАХОДИ ТЕРМІНИ

Підготовчий Підвищення власної професійної компетентності Вивчення програмно-методичного матеріалу у напрямку роботи

Квітень - травень 2017 рік

Знайомство з новими технологіями:

Особистісно-орієнтована, технологія співпраці, програма

Забезпечення навчально-виховного процесу методичним матеріалом Підбір програмно-методичного матеріалу у напрямку роботи

Підбір діагностичного матеріалу

Збагачення центру мовного розвитку Удосконалення розвиваючого середовища, створення нових посібників:

- макет «Дари лісу»

- збірник казок

- макети в куточку експериментування

- відеотека «Улюблені вихованці»

- куточок «Времена года»

- добірка дидактичних ігор

- книжки - малятка: «Весела почемучка», «Екологічна почемучка» Протягом року

Створення збірки спостережень на прогулянці, що включає тематичні спостереження + художнє слово і загадки Протягом року

Поповнення куточка природи

Педагогічна освіта батьків Анкетування батьків з виявлення дітей вдома вересня

проведення консультацій

Оформлення наочно-агітаційного матеріалу з організації мовного розвитку будинку Протягом року

ПРАКТИЧНИЙ Виявити рівень мовної грамотності вихованості дітей групи Проведення діагностики по виявленню мовного розвитку дітей середньої групи за методикою М. В. Ємельянової вересня

Реалізація поставлених завдань Складання перспективного плану проведення занять і спостережень на прогулянці по мовному розвитку вихованців групи жовтня

Проведення занять відповідно до перспективного плану роботи За планом

Розробка конспектів занять з використанням дидактичних ігор жовтня

Застосування в роботі з дітьми збірника спостережень на прогулянці, що включає тематичні спостереження + дидактичні ігри, художнє слово і загадки Протягом року

Проведення свят «Свято осені», «День матері» За планом

Індивідуальна робота з дітьми на прогулянці За планом

Робота з педагогами Консультація для педагогів

«Роль вихователя в розвитку мовної культури дошкільнят»,

Відкриті заняття і заходи За планом

Виступ на педагогічній раді За планом

Оформлення картотеки дидактичних ігор Протягом

року

Робота з батьками Участь в акції

Протягом року

Створення газети «Мовний струмочок»

Наочна агітація для батьків (папка-пересування «Ігротека» з рекомендаціями щодо мовного розвитку дітей - дошкільнят в домашніх умовах)

Відвідування батьками відкритих занять

ПІДСУМКОВИЙ Оцінка ефективності проведення роботи з дітьми з виявлення мовної грамотності дітей групи Діагностика та моніторинг якості мовного освіти в Группа Апрель

Проведення підсумкової діагностики по виявленню мовної грамотності дітей середньої групи за методикою М. В. Ємельянової квітня

Оцінка ефективності роботи педагога Підведення підсумків роботи квітня

Презентація проекту (на педагогічній раді) квітня

Визначення перспектив роботи

Оцінка ефективності роботи з батьками Анкетування квітня

Узагальнення досвіду сімейного виховання квітня

Фотовиставка «» Квітень

Висновок.

Проблема мовленнєвого розвитку традиційно знаходиться в центрі уваги російських педагогів у зв'язку з її значимістю та актуальністю.

Актуальність проблеми мого дослідження обумовлена соціальним замовленням суспільства на мовному розвитку у дітей дошкільного віку; необхідністю вдосконалення якості роботи педагогів по мовному розвитку дітей середнього дошкільного віку шляхом створення спеціальних педагогічних умов в ДОУ.

Оскільки моя дослідницька робота ґрунтується на уявленнях про закономірності мовного розвитку дітей дошкільного віку про запропоновані А. Н. Гвоздьовим, я визначила, що на кожному конкретному віковому етапі тільки починає формуватися, що вже досить сформована, і будь лексико-граматичних проявів взагалі не варто очікувати найближчим часом.

Аналіз особливостей розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку, дозволив нам визначити високий рівень розвитку зв'язного мовлення в старшому дошкільному віці, який включає в себе наступні вміння: користування, в залежності від контексту, короткої або розгорнутою формою висловлювання; активне користування різними способами зв'язку слів всередині пропозиції, між пропозиціями і між частинами висловлювання, дотримуючись при цьому його структуру (початок, середину, кінець); вміння самостійно складати різні типи текстів (опис, розповідь, міркування, контаміновані, дотримуючись логіку викладу, використовуючи художні засоби виразності, підбираючи для доказу вагомі аргументи і точні визначення; вміння самостійно переказувати і складати казки, невеличкі оповідання, небилиці, загадки і т.п.

В результаті аналізу психолого-педагогічної літератури мною були виділені наступні умови розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку: використання ефективних методів, прийомів, засобів, які можуть сприяти появі мотивації мовної діяльності і інтересу до занять з навчання розповідання.

Для виявлення рівнів розвитку зв'язного мовлення дітей середньої дошкільного віку використовувалися такі критерії: зв'язність, послідовність, логічність.

і вирішувати проблеми з природоохоронних заходів.

Таким чином, при системному, комплексному проведенні наміченої роботи можна досягти намічених цілей:

1. збагачення активного і потенційного словника дитини,

2. розвиток граматичної будови мови

Даний проект здатний при цілеспрямованої діяльності педагогів і батьків допомогти дітям розвивати грамотну мовуСкачати 13.45 Kb.