Сучасні педагогічні технології в дошкільній освіті
Скачати 22.71 Kb.
Дата конвертації20.12.2018
Розмір22.71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Дмитрієва Єлизавета Олексіївна
Сучасні педагогічні технології в дошкільній освіті

Сучасні педагогічні технології в дошкільній освіті спрямовані на

реалізацію державних стандартів дошкільної освіти.

Принципово важливою стороною в педагогічній технології є позиція дитини

в воспитательно- освітньому процесі, ставлення до дитини з боку дорослих.

Дорослий в спілкуванні з дітьми дотримується положення: «Не поруч, не над ним, а

разом! ». Його мета - сприяти становленню дитини як особистості.

Технологія - це сукупність прийомів, застосовуваних у якій-небудь справі, майстерності,

мистецтві (тлумачний словник).

Педагогічна технологія - це сукупність психолого-педагогічних установок,

що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів

навчання, виховних засобів; вона є організаційно - методичний

інструментарій педагогічного процесу (Б. Т. Лихачов).

Основні вимоги (критерії) педагогічної технології:

· Концептуальність

· Системність

· Керованість

· Ефективність

· Відтворюваність

Концептуальність - опора на певну наукову концепцію, що включає

філософське, психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне обґрунтування

досягнення освітніх цілей.

Системність - технологія повинна мати всі ознаки системи:

- логікою процесу,

- взаємозв'язком його частин,

- цілісністю.

Керованість - можливість діагностичного цілепокладання, планування,

проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобів і

методів з метою корекції результатів.

Ефективність - сучасні педагогічні технології, що існують в

конкретних умовах, повинні бути ефективними за результатами і оптимальними за

витрат, гарантувати досягнення певного стандарту навчання.

Відтворюваність - можливість застосування (повторення, відтворення)

освітньої технології в освітніх установах, т. е. технологія як

педагогічний інструмент повинна бути гарантовано ефективна в руках будь-якого

педагога, який використовує її, незалежно від його досвіду, стажу, віку та особистісних

особливостей.

До числа сучасних освітніх технологій можна віднести:

· Здоров'язберігаючих технологій;

· Технології проектної діяльності

· Технологія дослідницької діяльності

· Інформаційно-комунікаційні технології;

· Особистісно-орієнтовані технології;

· Технологія портфоліо дошкільника і вихователя

· Ігрова технологія

· Технологія «ТРИЗ» і ін.

здоров'язберігаючих технологій

Метою здоров'язберігаючих технологій є забезпечення дитині можливості

збереження здоров'я, формування у нього необхідних знань, умінь, навичок по

здорового способу життя.

Здоров'язберігаючих педагогічні технології включають всі аспекти впливу

педагога на здоров'я дитини на різних рівнях - інформаційному, психологічному,

біоенергетичному.

В сучасних умовах розвиток людини неможливо без побудови системи

формування його здоров'я. Вибір здоров'язберігаючих педагогічних технологій

залежить:

· Від типу дошкільного закладу,

· Від тривалості перебування в ньому дітей,

· Від програми, за якою працюють педагоги,

· Конкретних умов ДОП,

· Професійної компетентності педагога,

· Показників здоров'я дітей.

Виділяють (стосовно ДОУ) таку класифікацію здоров'язберігаючих

технологій:

1. медико-профілактичні (що забезпечують збереження і примноження здоров'я

дітей під керівництвом медичного персоналу відповідно до медичного

вимогами і нормами, з використанням медичних засобів - технології

організації моніторингу здоров'я дошкільників, контролю за харчуванням дітей, профі-

лактіческіх заходів, здоров'язберігаючих середовища в ДНЗ);

2. фізкультурно-оздоровчі (спрямовані на фізичний розвиток і

зміцнення здоров'я дитини - технології розвитку фізичних якостей, загартовування,

дихальної гімнастики та ін.);

3. забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини (забезпечують

психічне і соціальне здоров'я дитини і спрямовані на забезпечення

емоційної комфортності та позитивного психологічного самопочуття дитини в

процесі спілкування з однолітками і дорослими в дитячому садку і сім'ї; технології

психолого педагогічного супроводу розвитку дитини в педагогічному процесі

ДНЗ);

4. здоровьесбережения і здоровьеобогащенія педагогів (спрямовані на розвиток

культури здоров'я педагогів, в тому числі культури професійного здоров'я, на

розвиток потреби до здорового способу життя; збереження і стимулювання здоров'я

(Технологія використання рухливих і спортивних ігор, гімнастика (для очей,

дихальна та ін., ритмопластика, динамічні паузи, релаксація);

5. освітні (виховання культури здоров'я дошкільників, особистісно

орієнтованого виховання і навчання);

6. навчання здоровому способу життя (технології використання фізкультурних

занять, комунікативні ігри, система занять із серії «Уроки футболу», проблемно

ігрові (ігротренінг, игротерапия, самомасаж); корекційні (арт-терапія,

технологія музичного впливу, казкотерапія, психогимнастики і ін.)

7. До числа здоров'язберігаючих педагогічних технологій слід віднести

і педагогічну технологію активної сенсорно-розвиваючого середовища, під якою

розуміється системна сукупність та порядок функціонування всіх особистісних

інструментальних і методологічних засобів, використовуваних для досягнення

педагогічних цілей.

Особистісно-орієнтована технологія реалізується в розвиваючої середовищі, що відповідає

вимогам змісту нових освітніх програм.

Відзначаються спроби створення умов особистісно-орієнтованих взаємодій з

дітьми в розвиваючому просторі, що дозволяє дитині проявити власну

активність, найбільш повно реалізувати себе.

Однак, сьогоднішня ситуація в дошкільних установах не завжди дозволяє говорити

про те, що педагоги повністю приступили до реалізації ідей особистісно

орієнтованих технологій, саме надання можливості дітям для

самореалізації в грі, режим життя перевантажений різними заняттями, на гру залишається

мало часу.

В рамках особистісно-орієнтованих технологій самостійними напрямками

виділяються:

· Гуманно-особистісні технології, що відрізняються своєю гуманістичної сутністю

психолого-терапевтичної спрямованістю на надання допомоги дитині з

ослабленим здоров'ям, в період адаптації до умов дошкільного закладу.

Дану технологію добре реалізувати в нових дошкільних установах, де є

кімнати психологічного розвантаження - це м'які меблі, багато рослин, що прикрашають

приміщення, іграшки, що сприяють індивідуальним іграм, обладнання для

індивідуальних занять. Музичний і фізкультурний зали, кабінети доліковування

(після хвороби, приміщення по екологічному розвитку дошкільника і продуктивної

діяльності, де діти можуть вибрати собі заняття за інтересом. Все це сприяє

всебічному повазі і любові до дитини, віру в творчі сили, тут немає

примусу. Як правило, в подібних дошкільних установах діти спокійні,

поступливі, не конфліктні.

· Технологія співробітництва реалізує принцип демократизації дошкільної

освіти, рівність у відносинах педагога з дитиною, партнерство в системі

взаємовідносин «Дорослий - дитина». Педагог і діти створюють умови розвиваючої

середовища, виготовляють посібники, іграшки, подарунки до свят. спільно визначають

різноманітну творчу діяльність (ігри, праця, концерти, свята, розваги).

Педагогічні технології на основі гуманізації і демократизації педагогічних

відносин з процесуальної орієнтацією, пріоритетом особистісних стосунків,

індивідуального підходу, демократичним управлінням і яскравою гуманістичною

спрямованістю змісту. Таким підходом мають нові освітні

програми «Веселка», «З дитинства - в отроцтво», «Дитинство», «Від народження до школи».

Сутність технологічного воспитательно- освітнього процесу конструюється на

основі заданих вихідних установок: соціальне замовлення (батьки, суспільство)

освітні орієнтири, цілі і зміст освіти. Ці вихідні установки

повинні конкретизувати сучасні підходи до оцінки досягнень дошкільнят, а

також створювати умови для індивідуальних і диференційованих завдань.

Виявлення темпів розвитку дозволяє вихователю підтримувати кожну дитину на його

рівні розвитку.

Таким чином, специфіка технологічного підходу полягає в тому, щоб

воспитательно- освітній процес повинен гарантувати досягнення поставлених

цілей. Відповідно до цього в технологічному підході до навчання виділяються:

· Постановка цілей та їх максимальне уточнення (виховання і навчання з

орієнтацією на досягнення результату;

· Підготовка методичних посібників (демонстраційний і роздатковий) в

відповідно до навчальних цілей і завдань;

· Оцінка актуального розвитку дошкільника, корекція відхилень, спрямована на

досягнення цілей;

· Заключна оцінка результату - рівень розвитку дошкільника.

Особистісно-орієнтовані технології протиставляють авторитарного,

знеособленому і обездушенное підходу до дитини в традиційній технології -

атмосферу любові, турботи, співпраці, створюють умови для творчості особистості.

6. Технологія портфоліо дошкільника

Портфоліо- це скарбничка особистих досягнень дитини в різноманітних видах діяль-

ності, його успіхів, позитивних емоцій, можливість ще раз пережити приємні

моменти свого життя, це своєрідний маршрут розвитку дитини.

Існує ряд функцій портфоліо:

· Діагностична (фіксує зміни і зростання за певний період часу,

· Змістовна (розкриває весь спектр виконуваних робіт,

· Рейтингова (показує діапазон умінь і навичок дитини) і ін.

Процес створення портфоліо є свого роду педагогічною технологією.

Варіантів портфоліо дуже багато. Зміст розділів заповнюється поступово, в

відповідно до можливостей і досягненнями дошкільника. І. Руденко

Розділ 1 «Давайте познайомимося». У розділі поміщається фотографія дитини,

вказуються його прізвище і ім'я, номер групи; можна ввести рубрику «Я люблю.»

( «Мені подобається.», «Обожнюю, коли.», В якій будуть записані відповіді дитини.

Розділ 2 «Я росту!». В розділ вносяться антропометричні дані (в художньо

графічному виконанні): «Ось я який!», «Як я росту», «Я виріс», «Я великий».

Розділ 3 «Портрет моєї дитини». У розділі містяться твори батьків про своє

малюка.

Розділ 4 «Я мрію.». У розділі фіксуються висловлювання самої дитини на

пропозиція продовжити фрази: «Я мрію про.», «Я б хотів бути.», «Я чекаю, коли.»,

«Я бачу себе.», «Я хочу бачити себе.», «Мої улюблені справи.»; відповіді на питання:

«Ким і яким я буду, коли виросту?», «Про що я люблю думати?».

Розділ 5 «Ось що я можу». У розділі містяться зразки творчості дитини (малюнки,

розповіді, книги-саморобки).

Розділ 6 «Мої досягнення». У розділі фіксуються грамоти, дипломи (від різних

організацій: дитячого садка, ЗМІ, які проводять конкурси).

Розділ 7 «Порадьте мені.». У розділі даються рекомендації батькам вихователем

і всіма фахівцями, які працюють з дитиною.

Розділ 8 «Запитуйте, батьки!». У розділі батьки формулюють свої питання до

фахівцям ДОУ.

Л. Орлова пропонує такий варіант портфоліо, зміст якого в першу чергу

буде цікаво батькам, портфоліо можна заповнювати як в дитячому садку, так і вдома і

можна представляти як міні-презентацію на дні народження дитини. автором

пропонується наступна структура портфоліо. Титульний лист, на якому міститься

інформація про дитину (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, фіксується дата початку

і дата закінчення ведення портфоліо, зображення долоньки дитини на момент початку

ведення портфоліо і зображення долоньки на момент закінчення ведення портфоліо.

Розділ 1 «Зустрітися зі мною» містить вкладиші «Помилуйтеся на мене», куди

послідовно вклеюються портрети дитини, зроблені в різні роки в дні його

народження, і «Про мене», де міститься інформація про час і місце народження

дитини, про значення імені дитини, про дату святкування його іменин, невелику розповідь

батьків, чому було обрано це ім'я, звідки пішла прізвище, інформація про

знаменитих тезка і відомих однофамільців, персональна інформація дитини (знак

зодіаку, гороскопи, талісмани і ін.).

Розділ 2 «Я росту» включає вкладиші «Динаміка зростання», де дається інформація про

зростанні дитини з першого року життя, і «Мої досягнення за рік», де вказується, на

скільки сантиметрів виріс дитина, чому навчився за минулий рік, наприклад вважати

до п'яти, перекидатися і ін.

Розділ 3 «Моя сім'я». У зміст цього розділу включаються короткі розповіді про

членах сім'ї (крім особистих даних, можна згадати професію, риси характеру, будь-

бімие заняття, особливості спільного проведення часу з членами сім'ї).

Розділ 4 «Чим можу - допоможу» містить фотографії дитини, на яких він зображений

за виконанням домашньої роботи.

Розділ 5 «Світ навколо нас». В даний розділ вносяться невеликі творчі роботи

дитини по екскурсіях, пізнавальним прогулянкам.

Розділ 6 «Натхнення зими (весни, літа, осені)». У розділі розміщуються дитячі

роботи (малюнки, казки, вірші, фотографії з ранків, записи віршів,

які дитина розповідав на святі і ін.)

В. Дмитрієва, Е. Єгорова також пропонують певну структуру портфоліо:

Розділ 1 «Інформація батьків», в якому є рубрика «Давайте познайомимося»,

що включає в себе відомості про дитину, його досягнення, які відзначили самі роди-

ки.

Розділ 2 «Інформація педагогів» містить інформацію про спостереження педагогів за

дитиною під час перебування його в дитячому саду в чотирьох ключових напрямках: з-

соціальні контакти, комунікативна діяльність, самостійне використання

різних джерел інформації і діяльність як така.

Розділ 3 «Інформація дитини про себе» містить інформацію, отриману від самого

дитини (малюнки, ігри, які дитина сама придумав, розповіді про себе, про друзів,

нагороди, дипломи, грамоти).

Л. І. Адаменко пропонує наступну структуру портфоліо:

блок «Яка дитина хороший», який містить інформацію про особистісні якості

дитини і включає в себе: твір батьків про дитину; роздуми вихователів про

дитині; відповіді дитини на питання в процесі неформальної бесіди «Розкажи про себе»;

відповіді друзів, інших дітей на прохання розповісти про дитину; самооцінку дитини (підсумки

тесту «Драбинка»); психолого педагогічну характеристику дитини; «кошик

побажань », в зміст якої входять подяку дитині - за доброту,

щедрість, хороший вчинок; подячні листи батькам - за виховання

дитини;

блок «Яка дитина уміла» містить інформацію про те, що дитина вміє, що знає,

і включає в себе: відповіді батьків на запитання анкет; відгуки вихователів про дитину;

розповіді дітей про дитину; розповіді педагогів, до яких дитина ходить на гуртки і

секції; оцінка участі дитини в акціях; характеристика психолога пізнавальних

інтересів дитини; грамоти за номінаціями - за допитливість, вміння, ініціативу,

самостійність;

блок «Яка дитина успішний» містить інформацію про творчі здібності

дитини і включає: відгук батьків про дитину; розповідь дитини про свої успіхи; творче-

ські роботи (малюнки, вірші, проекти); грамоти; ілюстрації успішності та ін.

Таким чином, портфоліо (папка особистих досягнень дитини) дозволяє здійснити

індивідуальний підхід до кожної дитини і вручається при випуску з дитячого саду як

подарунок самій дитині і його сім'ї

7. Технологія «Портфоліо педагога»

Сучасна освіта потребує новий тип педагога:

· Творчо мислячим,

· Володіє сучасними технологіями освіти,

· Прийомами психолого-педагогічної діагностики,

· Способами самостійного конструювання педагогічного процесу в умовах

конкретної практичної діяльності,

· Умінням прогнозувати свій кінцевий результат.

У кожного педагога має бути досьє успіхів, в якому відбивається все радісне,

цікаве і гідне з того, що відбувається в житті педагога. Таким досьє може

стати портфоліо педагога.

Портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті педагогом в різноманітних

видах діяльності (виховної, навчальної, творчої, соціальної,

комунікативної, і є альтернативною формою оцінки професіоналізму та

результативності роботи педагога.

Для створення комплексного портфоліо доцільно ввести такі розділи:

Розділ 1 «Загальні відомості про педагога»

· Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального особистісного розвитку

педагога (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження);

· Освіту (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за

диплому);

· Трудовий і педагогічний стаж, стаж роботи в даному навчальному

установі;

· Підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць,

проблематика курсів);

· Копії документів, що підтверджують наявність вчених і почесних звань і

ступенів;

· Найбільш значущі урядові нагороди, грамоти, подяки

листи;

· Дипломи різних конкурсів;

· Інші документи на розсуд педагога.

Розділ 2 «Результати педагогічної діяльності».

Зміст даного розділу формує уявлення про динаміку результатів

діяльності педагога за певний період. В розділ можуть бути включені:

· Матеріали з результатами освоєння дітьми реалізованої програми;

· Матеріали, що характеризують рівень розвитку уявлень і вмінь дітей,

рівень розвитку особистісних якостей;

· Порівняльний аналіз діяльності педагога за три роки на підставі результатів

педагогічної діагностики, результатів участі вихованців в різних конкурсах

і олімпіадах;

· Аналіз результатів навчання вихованців у першому класі і ін.

Розділ 3 «Науково-методична діяльність»

У зміст даного розділу поміщаються матеріали, що свідчать про

професіоналізмі педагога. Це можуть бути:

· Матеріали, в яких описуються технології, використовувані педагогом в

діяльності з дітьми, обґрунтовується їх вибір;

· Матеріали, що характеризують роботу в методичному об'єднанні, творчої

групі;

· Матеріали, що підтверджують участь у професійних і творчих педагоги-

чеських конкурсах;

· В тижнях педмайстерності;

· У проведенні семінарів, «круглих столів», майстер-класів;

· Авторські програми, методичні розробки;

· Творчі звіти, реферати, доповіді, статті та інші документи.

Розділ 4 «Предметно-розвиваюче середовище»

Містить інформацію про організацію предметно-розвиваючого середовища в групах і

кабінетах:

· Плани по організації предметно-розвиваючого середовища;

· Ескізи, фотографії і т. Д.

Все в наших руках, тому їх не можна опускати.Скачати 22.71 Kb.