• Історія журналістики Росії (кінець XIX - початок XXI ст.)
 • Початок робочого друку в Росії (1883-1894 рр.)
 • Журналістика Росії в період російської революції (1904-1907гг)
 • Журналістика Росії в роки реакції (1907-1910 рр.)
 • Засоби масової інформації Росії в період революційного підйому (1910-1914гг.)
 • Розвиток журналістики в роки першої світової війни і другої революції в Росії (1914 - лютий 1917 р.)
 • Розвиток друку в 1917 році
 • Журналістика радянської держави
 • ЗМІ в період перебудови суспільства (квітень 1985-1991гг.)
 • Розвиток журналістики нового періоду
 • Комунікаційна політика в Азії
 • Журналістика Європи та США
 • Найбільші газети Великобританії
 • Журналістика Латинської Америки
 • Сучасна зарубіжна журналістика
  Скачати 41.45 Kb.
  Дата конвертації06.05.2017
  Розмір41.45 Kb.
  Типреферат

  Історія світової журналістики

  Історія зарубіжної журналістики є предметом, який вивчає історію газет, журналів, інформаційних агентств, а також деякі особливості виникнення і функціонування телебачення і радіо зарубіжних країн, творчість відомих публіцистів, питання розвитку Інтернет. Курс покликаний познайомити студентів з еволюцією засобів комунікації в світі, виробити у них чітку концепцію історичного розвитку засобів масової інформації як моделі загальносвітової журналістики. За основу градації обраний територіально-географічний принцип.

  Як свідчить еволюція журналістики, одним з головних напрямків її розвитку було найбільш повне задоволення потреб людини в комунікації, т. Е. Необхідної йому соціально значимої інформації. Уже в доісторичні часи людина сама виступав як засіб комунікації: різні відомості поширювали серед родичів шамани, провісники, оракули, а засобом консервації її була наскальний живопис, пергамент, глиняні дощечки.

  До теперішнього часу більшість дослідників єдині в думці, що поява преси слід віднести до V ст. до н. е., коли в Римі виходили перші газети, які стали нагадувати сучасні при Юлії Цезарі - в 60 році до н. е. Найбільш відомим є щоденний бюлетень "Acta diurna" ( "Події дня"). Разом з тим є відомості, що і в Азії також були доісторичні видання (наприклад, в кита в VIII столітті нашої ери виходила "Диба" - "Придворна газета", "Кібелчжі" - "хронікально газета"; в Японії на глиняних дошках випускалася " Іоміурі каварабан "-" Читати і передавати "), що є, по суті, прагазетнимі явищами.

  У середньовіччі широке ходіння мали так звані "летючі листки" (серед них - реляції, ревю, куранти і ін.), Які мали яскраво виражений інформаційно-прикладний характер. Винахід в 1440 М. І. Гуттенбергом процесу друку за допомогою рухомих літер дало поштовх розвитку преси і журналістики. Батьківщиною преси як соціального інституту можна вважати територію Західної Європи. Першою газетою у власному розумінні цього слова прийнято вважати бельгійську "Niewe Tydingen" ( "Всі новини"), яка стала виходити в Антверпені приблизно з 1605 року в друкарні Авраама Вергевена. З 11 березня 1702 в Англії, в Лондоні, стала видаватися перша щоденна газета "Daily Courant" ( "Щоденний вісник").

  У стародавні часи форми мови реалізовувалася в літописах, хроніках, анналах, життєписах, історіях, подорожах, в різноманітних епістолярних формах - від особистого листа до офіційних послань, від повчань і наказів до булл, рескриптов, прокламацій. А з виникненням друкованої журналістики стала формуватися система журналістських жанрів. Серед початкових можна назвати інформацію-хроніку, репортаж, памфлети. Далі стали з'являтися і інші газетно-журнальні жанри.

  Прийнято виділяти такі типи журналістики: релігійно-клерикальна (XV-XVI ст.), Феодально-монархічна (XVI-XVIII ст.), Буржуазна (XIX-XX ст.), Соціалістична (XX ст.) І загальногуманістичні (кінець ХХ ст. - початок III тисячоліття).

  У середньовіччі, в період релігійно-клерикального типу, діапазон творчості був різко обмежений. Це пояснювалося не тільки малим числом грамотних людей, скільки впливом релігії на всі сфери життя. Чи не допускалося інакомислення, яке знаходило відображення в періодичних виданнях. Феодально-монархічний тип відображає невисоку економічну розвиненість суспільства і початок переходу від натурального господарства до товарно-грошових відносин. Розвиток торгівлі вимагало обміну інформацією про товари, прибуття кораблів, цінах. У XIX ст. журналістика стала найважливішою частиною суспільно-політичного життя та господарювання. Вона перетворилася на знаряддя політичної боротьби - 80 відсотків преси мали яскраво виражений політичний і суспільно-політичний характер. Сталося класичний поділ преси на якісну (елітарну) і популярну (масову). До кінця ХХ ст. до неї додався тип проміжних ЗМІ. Соціалістична журналістика цілком була орієнтована на ідеологічну залежність, головною константою в ній була партійність. До теперішнього часу ми можемо говорити про формування общегуманистической журналістики. Даючи оцінку існуючим типам, потрібно відзначити, що не скрізь вони існували обов'язково в такому порядку і чистій формі - їх наявність залежало від конкретної ситуації в державі.

  У буржуазної і соціалістичної журналістиці, які розвивалися (за великим рахунком) паралельно, проявився в найбільш повній мірі феномен масової інформації - звернення до найширшої аудиторії, можливість системно, багатоступінчасто впливати на палітру думок в суспільстві.

  У общегуманистической журналістиці, яка формується в даний час, основним принципом є відмова від її будь-якого силового впливу на інші інститути. Журналістика - засіб комунікації, а не кийок. ЗМІ повинні спонукати виражати громадську думку і надавати інформацію, чітко відокремлюючи її від інших думок і коментарів.

  Фактично з перших кроків журналістики в ній позначилися три підходи, які, змінюючи один одного, визначали її типологію на різних етапах: казуалістскій, функціональний та комунікаційний. Казуалістскій підхід заснований на розумінні засобів масової інформації як безвідмовного знаряддя масового впливу за схемою "причина - наслідок", т. Е. В кінцевому рахунку за принципом "комунікатором сказано - реципієнтом зроблено". Такий підхід припускав форсоване насадження авторитету преси, її верховенство над умами. Функціональний підхід спочивав на незгоді з такою установкою, відстоюючи відносини рівноправного партнерства реципієнта з комунікатором, в результаті чого реципієнту не обов'язково брати на віру і приймати до виконання все, що йому повідомляє і що від нього вимагає комунікатор. Нарешті, якщо на перше місце ставити не партнерство комунікатора і індивідуального реципієнта, а весь комплекс взаємовідносин засобів масової комунікації і суспільства, то виникає підхід, званий комунікаційним.

  Основні етапи розвитку ЗМІ:

  1) до початку нашої ери - прагазетние явища;

  2) з початку нашої ери до XV в. н. е. - епоха рукописних видань;

  3) з XV в. до XVII в. - винахід і розвиток друкарства, становлення газетно-журнального справи;

  4) з XVIII в. до початку ХХ ст. - розвиток журналістики як суспільного інституту, вдосконалення поліграфічної бази, становлення преси як основи демократії;

  5) з 1900 р по 1945 р - придбання печаткою функцій "четвертої влади";

  6) з 1945 р по 1955 р - процес концентрації та монополізації ЗМІ;

  7) з 1955 р по 1990 р - епоха становлення електронних засобів комунікації;

  8) з 1990 року по теперішній час - становлення нового інформаційного порядку в світі.

  Історія журналістики Росії (кінець XIX - початок XXI ст.)

  Історія журналістики нерозривно пов'язана з історією країни і держави. На сторінках газет і журналів знайшли відображення процеси повсякденному житті. Історія журналістики - це історія життя народу, втілена в газетні шпальти, журнальні сторінки, показана на екранах телевізорів, яка лунає по радіохвилях. Знання історії провідних видань, вміння аналізувати тексти, друкувалися в газетах і журналах, звільнять сучасних журналістів від безлічі помилок, допоможуть які пишуть в подальшій роботі.

  Жовтень розділив весь російський світ на два ворожих табори, надавши одній групі право звинувачувати всіх і у всьому, монополізувати всі види друку, інший ... емігрувати. Окремий вид преси - це журналістика російського зарубіжжя. За кордоном, в еміграційних центрах поступово виникали російськомовні засоби інформації, які відображали, в більшості своїй, позицію емігрантів на долю Росії, на події, що відбуваються на батьківщині. Збірники статей, альманахи, тижневики, газети і журнали наповнили друкований ринок Праги, Парижа, Берліна, Женеви, Харбіна. Кожна емігрантська група, об'єднана друкованим органом, різко нападала на колишніх співгромадян, кидаючи звинувачення і запитуючи: Хто винен в тому, що сталося з Росією? Що робити?

  Журналістика в роки Радянської влади (1917-1991 рр.) Була здебільшого ідеологізованою, відбивала погляди правлячої партії на побудову соціалізму в країні. Але, вивчаючи журналістику радянської держави як цілісну систему, необхідно виділяти те позитивне, що було напрацьовано поколіннями журналістів.

  Впродовж останнього десятиріччя (1991-2001рр.) - роки якісних змін ЗМІ. Поява нових засобів інформації і нових форм друкованих видань (журнали-ревю, журнали на дискетах, електронні версії газет і журналів), повсюдне розвиток Internet. Зміцнення законодавчої бази про засновників і видавців ЗМІ. Типологічні зміни в сучасних ЗМІ. Закономірності формування та розвитку інформаційного ринку.

  Комерціалізація ЗМІ. Вплив ринкових відносин на формування системи журналістики Росії. Утворення нових радіостанцій, каналів телебачення, випуск нових програм, засилля шоу-програм. Багатопартійність і журналістика. Реклама в ЗМІ: простота і образність; нові принципи фінансування журналістики.

  Початок робочого друку в Росії (1883-1894 рр.)

  Революційно-демократична преса стала попередницею робітничої преси. Видавнича діяльність перших робочих організацій полягала у випуску прокламацій і листівок. "Північний союз російських робітників" підготував газету "Робоча зоря". Женевська група "Звільнення праці" випускала "Бібліотеку сучасного соціалізму" і журнал "Соціал-демократ". Особливою популярністю в Росії користувалися видання Суворіна А. С. - газета "Новий час" (1876-1917гг.), Журнал "Історичний вісник" (1880-1917гг.).

  Друк Росії на рубежі століть (1894-1903гг.) "Урядовий вісник" (1869-1917гг.) - офіційна газета російського міністерства внутрішніх справ. Авторитет місцевих газет "Губернские ведомости" і "Єпархіальні відомості". Тижневик "Громадянин" (1872-1915гг.). У цей період в Росії виникає марксистська робоча друк. "Союз боротьби за визволення робітничого класу" видає 99 листівок, готує до видання газету "Робоча справа". Широко поширюються журнали легальних марксистів. За кордоном видається газета "Іскра" і журнал "Зоря". Плеханов Г. В. редагує "Іскру" (1903-1905гг.). Інтерес суспільства викликає періодика есерів: газета "Революційна Росія" (1900-1905гг.), Журнал "Вісник Російської революції" (1900-1905гг.).

  Журналістика Росії в період російської революції (1904-1907гг)

  Створення друку, призначеної для різних верств (газети робочі, профспілкові, молодіжні, солдатські). Було висунуто гасло "свободи преси" - основна вимога російської преси. Організація Союзу російській пресі. Ухвалення Царського маніфесту 17 жовтня 1905 року.

  Наслідки прийняття урядом Тимчасових правил про друк. Політичні свободи, багатопартійність і розвиток журналістики. Перша легальна газета більшовиків "Нове життя". Виникнення друкованих органів Рад робітничих депутатів. Особливої ​​популярності набуває військова печатка. Публіцистичне, організаторський і фінансову участь М.Горького у пресі. Гоніння на пресу. Сучасні публікації про першої російської революції.

  Журналістика Росії в роки реакції (1907-1910 рр.)

  Положення в країні, обстановка придушення революції. Неможливість легальної видавничої діяльності для більшості партійних організацій. Розквіт найбільших кнігоїздательств:

  а) Ситіна І.Д. в Москві;

  б) Суворіна А. С. в Петербурзі.

  Монополія в торгівлі періодичними виданнями. Офіційна печатка проводить режим "столипінського краватки". Підтримка офіційної періодикою великого капіталу. Найжорстокіші гоніння на друк, посилення цензури. Судові літературні процеси над Короленка В. Г., Ковалевським М. М., творами Толстого Л. Н. Масове закриття газет і журналів. Виникнення нового виду видання - "Газети - копійки". Особливості пропаганди кадетської друку в період столипінської реакції. Положення партії конституційних демократів в Думі, їх вплив на суспільне життя Росії. Вихід у світ книги "Віхи. Збірник статей про російську інтелігенцію". Резонанс навколо "віх". Сучасні оцінки збірки. Видання газети "Соціал-Демократ".

  Засоби масової інформації Росії в період революційного підйому (1910-1914гг.)

  Реорганізація "Петербурзького телеграфного агентства" (ІТА). Створення "Бюро друку" ( "прес-бюро"). Капіталізація друку, захоплення банками великих газет. Характеристика наукового, літературного та політичного журналу "Російська думка" (1880 - 1918 рр.). Роль друку політичних партій в суспільному житті. Завдання політичних сил - збільшення видавничої діяльності, розширення впливу на маси. Роль "Зірки" в підготовці "Правди". Обговорення в пресі нового законопроекту про пресу.

  Розвиток журналістики в роки першої світової війни і другої революції в Росії (1914 - лютий 1917 р.)

  Виникнення нових видань, присвячених війні. Створення "народної" газети "Оборона", заклик до захисту Вітчизни. Газета "Російська воля" - дітище міністра внутрішніх справ Протопопова А. Установа Бюро друку. Популярність "Армійського вісника", "Известий штабу XI армії", "Бойових новин". Жорстока цензура департаменту поліції.

  Розвиток друку в 1917 році

  Відображення післяреволюційної обстановки в пресі. Особливості друку - публікація резолюцій зборів, мітингів, колективних листів, велика кількість політичної інформації. Орган партії кадетів, газета "Речь", про політичні партії, незалежній державі, збереженні свободи і завоювань революції. Особливості газети есерів і меншовиків "Известия". Щоденна газета меншовиків-інтернаціоналістів "Нове життя". Публікації Горького А. М. під рубрикою "Несвоєчасні думки". Червневий і липневий кризи, кінець періоду мирного розвитку революції. Нові завдання друку. Репресії Тимчасового уряду проти більшовицької преси. Закриття газет "Правда" і "Солдатська правда". Журналістика на фронті, робота друкарень, книжкових складів. Поновлення виходу Центрального органу партії більшовиків під старою назвою "Правда". Курс на створення радянської держави, проголошений більшовиками.

  Журналістика радянської держави

  Освіта трьох груп преси: більшовицька, революційного напрямку; друк контрреволюційного змісту; преса демократичного спрямування. Перші документи Радянського уряду про регулювання діяльності преси: Декрет про пресу, Декрет про революційному трибуналі друку. Діяльність центрального органу Радянського уряду - газети "Известия". Тематика "Правди". Зміна типу, характеру, завдань, форм і методів роботи друку в умовах диктатури пролетаріату. Центральні, губернські, повітові газети, видання на національних мовах. Освітлення в них перших заходів нової влади, нечіткість, розбрід думок, відображених на газетній шпальті. Наступність і нові теми профспілкової преси. Газета "Труд". Відображення неоднозначного сприйняття Жовтня в пресі антибільшовицької спрямованості. Друк партії соціалістів-революціонерів в Росії: газета "Дело народа", журнал "Партійні известия". Найбільший емігрантський журнал "Сучасні записки" (1920-1940гг.). Антирадянське видання - журнал В.Чернова "Революційна Росія" (1920-1931гг.). Впливова газета "Воля Росії" (Прага). А.Ф.Керенский - редактор-видавець газети "Дні". Повалення Радянської влади будь-якими засобами - головна тема партії конституційних демократів післяжовтневого періоду. Журнал "Вісник партії народної свободи". Газети кадетів - "Русские ведомости", "Мова" ( "Наш век"). Видання партії кадетів за кордоном. "Останні новини" (1920-1940гг.). Меншовицька періодика. Газета "Єдність" (1917-1918гг.). Газета "Нове життя" (1917-1918гг.). Видання меншовиків за кордоном. Журнал "Соціалістичний вісник" (1921-1940гг.). Газета "Соціал-демократ", журнал "Зоря". Сприйняття Жовтня в публіцистиці И.А.Бунина "Generation П".

  Заходи щодо поліпшення друку. Діяльність Революційного трибуналу друку. Нова тематика у пресі: пропаганда радянського патріотизму, політичне виховання трудящих, викриття ворогів революції. Створення друку збройних сил. Випуск періодичних видань в діючій армії, в тилу. Розробка і реалізація програми радіобудування. Створення Російського телеграфного агентства. Особливості публіцистики Рейснер Л. М. Робота в військових відділах газет Серафимовича А. Діяльність у пресі Маяковського В. В. Байки і віршовані фейлетони Бідного Д. Фейлетони Булгакова М. А. Публіцистика Брюсова В. Я. Еволюція поглядів Шагінян Ш. С. на розвиток революції.

  ЗМІ в період перебудови суспільства (квітень 1985-1991гг.)

  Система засобів масової інформації на етапі перебудови як єдиний інформаційно-пропагандистський комплекс. Курс на оновлення країни і завдання журналістики. Партійне керівництво засобами інформації. Активізація роботи соціологічних служб редакцій - аналіз читацької пошти, виявлення переваг радіослухачів і телеглядачів, облік та прогнозування громадської думки, вироблення рекомендацій для роботи редакції. Розвиток жанрів: розквіт жанру політичного портрета, трансформація жанру передової статті, видозміна жанру нарису. Відображення в ЗМІ проблем перебудови. Проблеми вдосконалення механізму господарювання та управління економікою, прискорення науково-технічного прогресу. Освітлення соціальних проблем. Проблеми демократії. Скасування 6-ої статті Конституції СРСР. Освіта партій. Популярність історичної проблематики: повернення імен, реабілітація. Комплексне висвітлення "білих плям" історії, публікація архівних матеріалів. Тема спадщини сталінізму. Історизм і об'єктивність проти стереотипів. Обговорення в ЗМІ раніше "закритих" тем (дідівщина, проституція, наркоманія, пільги партпрацівникам). Проблеми екології. ЗМІ про демократизацію, вдосконалення політичної системи, розвитку гласності, посилення боротьби з бюрократизмом. Особливості діяльності ЗМІ на етапі перебудови: гласність, плюралізм думок, гострота постановки проблем і конструктивна критика недоліків, показ життя з її досягненнями і протиріччями. Публіцистика в умовах перебудови. Аналіз нарисів Васильєва І., Черниченко Ю., Стрєляного А., Рубінова А., Лихачова Д. С. Відображення в ЗМІ змін духовної атмосфери в країні, у відносинах держави і церкви. Нові форми роботи ЗМІ: прямі лінії "Комсомольської правди"; "Пряма мова" "Радянської культури"; відновлення "Дискусійних листків" у всіх типах друку; телемарафони; організація виданнями спільних "круглих столів" з актуальних проблем науки, виробництва, культури; теле- і радіомости; спільні рейди газети "Сільське життя" і Всесоюзне радіо; "ПРАВДИНСЬКЕ п'ятниці", публікація історичних матеріалів; суботні діалоги "Праці"; "Листи не для друку" в газеті "Известия". Координація діяльності ЗМІ: спільні наради і координація планів роботи редакцій районних, міських газет, районного та міського радіо; обмін інформацією між редакціями; об'єднані випуски, обмінні смуги; спільне проведення пропагандистських акцій; передруку найбільш цікавих матеріалів; стажування; виїзні редакції. Популярні передачі Центрального телебачення "Прожектор перебудови", "Погляд", цикл "ВИД", "До і після опівночі", "Поле чудес", "600 секунд" (Ленінградське ТБ): позитивне і негативне. Освітлення протиборства сил демократії і реакції. Протиріччя в соціально-політичних і національних відносинах. Розпуск ЦК КПРС. Розпад СРСР. Освіта СНД. Відображення в ЗМІ проблем розвитку республік, зміцнення їх суверенітету.

  Розвиток журналістики нового періоду

  Журналістика Росії сьогодні (1992-2002 рр.)

  Відображення в засобах інформації внутрішньої політики: "шокова терапія" в економіці (лібералізація цін, приватизація торгово-промислових підприємств). Аналіз в ЗМІ причин падіння виробництва. Фінансова криза. Посилення соціальної напруженості. Загострення боротьби між виконавчою і законодавчою владою. ЗМІ і формування президентської республіки.

  ЗМІ в зонах загострень національних конфліктів: участь російських військ в "гарячих точках" ближнього зарубіжжя: Молдова, Грузія, Таджикистан. Освітлення багаторічної війни в Чечні.

  Комерціалізація ЗМІ. Вплив ринкових відносин на формування системи журналістики Росії. Утворення нових радіостанцій, каналів телебачення, випуск нових програм, засилля шоу-програм. Багатопартійність і журналістика. Реклама в ЗМІ: простота і образність; нові принципи фінансування журналістики.

  Комунікаційна політика в Азії

  Актуальність даного предмета визначається активною зовнішньополітичною діяльністю суверенного Казахстану, яка спрямована на багатостороннє співробітництво з різними країнами, на входження в єдине азіатське та світовий інформаційний простір.

  Сучасні тенденції засобів масової комунікації (ЗМК) Азії, все сміливіше піднімаючи свій голос, можуть привести до змін, які зміцнять демократичні перетворення в країнах і затвердять принцип свободи інформації в якості одного з головних життєвих принципів світової спільноти.

  Азія - цікавий і унікальний регіон, місце перетину багатьох світових шляхів, міграційних потоків, культурних впливів, комунікаційних магістралей. Азія несхожа в соціально-економічному, культурно-освітньому та релігійному відношенні на інші континенти.

  Міністр комунікацій Сінгапуру Мах Боу Тан, виступаючи на форумі "Телеком-97" в Джакарті (Індонезія), закликав країни Азії до участі у виробленні певної політики і регулювання основ інфраструктур для глобального інформаційного суспільства. На цьому форумі почалося регіональне обговорення шляхів виходу Азії до глобально-інформаційного суспільства.

  Азіатські країни розробляють стратегії інформаційної політики в регіоні. Істотно змінюється і характер державного регулювання у цій сфері. Головне тенденцією є поступовий перехід від порівняно жорсткого централізованого управління і контролю над ЗМІ - до лібералізації і реорганізації комунікаційного сектора.

  Відкриття ринків в "новій Азії" стимулює створення спільних підприємств, відкриває нові можливості для діяльності постачальників програм, кабельних операторів. Бум споживчого попиту "на руку" новим супутниковим, кабельним і платних каналів, націлює на заможні верстви населення. Зростає власна теле-кіновиробництво, розширюється міжнародне партнерство продюсерів.

  Комунікаційна політика ряду азіатських держав, в яких економіка західного типу забезпечує високий життєвий рівень поєднується з прагненням скоротити західний вплив на традиційні національні цінності, пристосувати азіатську культуру до західної технології. Одна з головних завдань азіатських ЗМІ - це пропаганда єдності націй, у підтриманні миру і гармонії, запобігання расових зіткнень. Ці заходи вживаються з метою розвивати позитивний образ інформаційної індустрії.

  Процес деколонізації (1945-1965 рр.) В Азії, набуття політичної незалежності, торкнувся фактичні весь Схід. У 70-ті роки багато азіатських країн почали активно виступати за зміну існуючого становища на міжнародному інформаційному ринку. Головним кроком у цьому напрямку стало створення в 1975 році Пула агентств новин неприєднаних країн. Головна мета Пула полягала в забезпеченні об'єктивності інформації про соціальний, економічний, політичний і культурний розвиток цих країн. З 1976 року домінуюче значення набула концепція "нового міжнародного інформаційного порядку" (НМІП), сформульована на п'ятій конференції глав держав і урядів країн, що не в Коломбо. В даний час питання "нового інформаційного порядку", які ставилися країнами, що розвиваються і всесвітньою організацією ЮНЕСКО в 70-80-і роки, залишаються актуальними. На перший план висуваються проблеми впливу глобального інформаційного процесу на національні засоби масової комунікації.

  Азія, найбільша за територією і населенням континент, з 1960-х років стала розвиватися швидше, ніж інші регіони світу.Причому країни Східної і Південно-Східної Азії перевершували і динаміці зростання іншу частину континенту. Особливо вражаючих результатів домоглися 10 країн: Японія, Південна Корея, Сінгапур, Гонконг, Китай, Малайзія, Тайвань, Таїланд, Індонезія, Філіппіни, хоча і тут були свої відмінності, варіації і ступеня успіху. Навіть, незважаючи на фінансову кризу 1997-1998 рр., Що обрушився на країни Південно-Східної Азії і уповільнити на час стрімкість розвитку економіки ряду азіатських держав, фахівці стверджують, що в XXI столітті нові індустріальні країни Азії продовжать динамічний шлях до процвітання і перетворяться в центр економічного, науково -технічного і соціального прогресу.

  Країни, ще недавно перебували на периферії сучасної цивілізації, зробили стрибок у стислі історичні строки. Для цього їм ПОНАБ 25-30 років, майже вчетверо менше часу, ніж Японії і в 8 разів менше, ніж США.

  Нові інформаційні технології виявилися тим вирішальним фактором, який створив умови для розвитку регіональної економіки, відкрив нові горизонти в сфері масової комунікації. "Комунікаційний бум" породив нові види мовлення: цифрового, інтерактивного, кабельного, супутникового телебачення, безпосередньо телевізійного мовлення (НТВ). Як зазначав професор М. К. Барманкулов в книзі "Можливості космічного ТВ" (Алмати 1993 г.): "Супутникове ТБ, перейшовши кордону може дати плюралізм, множинність поглядом в тоталітарних державах, принести взагалі нову інформацію. Але ТВ з космосу може нести і небезпека слаборозвиненим країнам: відсунути на другий план їх культуру, мову, релігію, моральні принципи. Несучи плюралізм, космічне ТБ одночасно миє сприяти його знищення. спрацьовують негативні риси монопольності глобальних програм. Вихід - не давати свер монополіям телеіндустрії панувати в ефірі поодинці, і друге - кинути всі сили на розвиток власного ТВ.

  В даний час спостерігається поліпшення національного мовлення в багатьох країнах, що сприяє збереженню національного, культурно-інформаційного менталітету.

  Можливості використання супутників для задоволення комунікаційних потреб цілого регіону першої продемонструвала, створена Індонезією в середині 70-х років "Палапа" (за назвою місцевого тропічного фрукта). Супутникова система "Палапа" за допомогою 40 наземних станцій об'єднають 27 провінцій країни. Вона охоплює телерадіопрограмами архіпелаг з 5 тисяч островів, виконуючи таким чином функції зміцнення національної єдності і посилення центральної влади. Космічна техніка допомогла Індонезії, Малайзії і Філіппін налагодити ретрансляцію власних телеканалів, організувати взаємний обмін інформаційними відеосюжетами і передачами. Тепер послугами "Палапа" користуються також Таїланд, Австралія, Макао, Папуа нова Гвінея і деякі американські компанії.

  Діяльність державних ТБ Індії "Дурдаршан" (що в перекладі з хінді означає "дальнобачення") спрямована на відкриття н6ових супутникових каналів: новинного, спортивного і розважального в додаванні до Star TV. Як і більшість країн Азії, уряд Індії використовує СМЯ для інтеграції нації з метою культурно-просвітницьких та висвітлення економічних реформ, які активно стали проводиться з початку 90-х років минулого XX століття. Супутникова служба Star TV (1991) була першою скористалася швидко розширюється телеінфраструктурой і зростанням споживчого попиту. П'ять каналів служби підстьобнули розвиток інтересу до супутникового ТБ в Азії і привернули увагу до західних передачам. Star TV охоплює 50 країн з аудиторією: 11,3 млн. Домовласників в 1993 р, 42 млн. В 1994 р, 54 млн. В 1995. Потенційна аудиторія Star TV 2,7 млрд. Чоловік від Китаю до Єгипту. Телеслужби Star TV в Гонконгу завдяки супутнику "Ейшасат 1" зуміло за короткий час збільшити число своїх абонентів, розробивши гнучку, професійно-розважальну концепцію, орієнтовану на інтереси корінного азіатського населення.

  В даний час над Азією діють 44 телекомунікаційних супутники. Ними поллються телекомпанії різного профілю. В космічний простір регіону планується запустити 14 з 20 нових супутників в найближчі 3 роки. У боротьбі за азіатський ринок все впевненіше заявляє про себе Китай, мета якого запустити 30 супутників для інших країн в наступні 15 років. Індія розробляє свою космічну програму. В Японії розроблений грандіозний проект створення загальної національної системи волоконно-оптичного зв'язку, завдяки якій глядачі зможуть замовляти будь-який відеоматеріал за своїм бажанням. Фірма Sony розробила метод цифрової передачі, який робить апаратуру для супутникового прийому новин легше, дешевше і мобільніше. Нова технологія дозволяє здійснювати дистанційне керування студійним обладнанням в різних містах, будучи невід'ємною частиною волоконно-оптичних мереж.

  Підводячи підсумки розвитку супутникового ТБ в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР), можна сказати, що найбільш далекоглядні підприємці нарощують технічну і програмну базу існуючих та майбутніх супутникових каналів, політики ж намагаються вписати концепцію "відкритого космосу" до місцевих законів. Вибір шляхів розвитку азіатського кабельного, супутникового ТБ більшою мірою визначають політичні, соціально-економічні та культурні чинники. Місцеві та зарубіжні підприємці переконалися в тому, що в багатонаціональних країнах з великим культурним та мовним різноманіттям загальноазіатського мовлення не має шансів на успіх. Ефективним є мовлення на конкретну країну з урахуванням її специфіки. Революційні зрушення в області інформації, супутникового ТБ і комунікаційних технологій є колосальним прискорювачем змін. Їх наслідки будуть глибоко впливати на всі сфери життєдіяльності і спілкування в Азії.

  У комунікаційної області політика низки азіатських країн спрямована на збереження плюралізму громадської сфери і національного суверенітету, підтримки місцевої культури. Нові індустріальні держави, прагнучи розширити доступ до основних комунікацій, реорганізовують телекомунікаційний сектор, розробляють нові стратегічні підходи до переходу до інформаційного суспільства в XXI столітті.

  Журналістика Європи та США

  Волл Стріт Джорнал

  Уолл Стріт Джорнал найбільша загальнонаціональна газета почала свою кар'єру скромно. Чарльз Доу і Едвард Джонс взялися за справу в 1882, обходячи нью-йоркський діловий район у пошуках новин і потім переписували їх від руки і відправляли з ними кур'єрів своїм клієнтам. У міру зростання числа зацікавлених в інформації інвесторів видання переросло в новинний листок, і нарешті в 1889 році була заснована газета.

  USA TODAY

  Менше ніж за десять років газета заснована в 1984 році досягла тиражу в 1,6 мли. примірників, поступаючись тільки Уолл Стріт Джурнал, і у її власників хороші види на майбутнє.

  КРІСТІАН САЙНС МОНІТОР

  Бостонські щоденники, як і газети в інших містах США були сенсаціоналістскімі, зосередженими на розповідях про злочини і перебували в постійній боротьбі за аудиторію. Вступаючи в цю боротьбу, Мері Бейкер Едді представила газету з іншою місією. Її Крістіан Сайнс Монітор, заснований в 1908 році був присвячений питанням і проблемам вищого плану і призначався для вирішення світових проблем.

  ГАЗЕТИ метрополії

  Нью-Йорк Таймс. З моменту свого заснування в 1851 році Нью-Йорк Таймс має репутацію за ретельне і достовірне висвітлення зарубіжних новин.

  Лос-Анджелес Таймс. Лос-Анджелес Таймс в 1990 році обійшли згасаюче Нью-Йорк Дейлі Ньюс ставши найбільшою в країні газеті метрополії з тиражем в 1,3 мільйона екземплярів.

  Вашингтон Пост. Вашингтон Пост завоювали ім'я в журналістських розслідуваннях, взявши участь у викритті Вотергейтський скандалу в 1972 році, що призвело до відставки президента Ніксона.

  ПРОВІНЦІЙНІ ГАЗЕТИ

  З ретельними розслідуваннями на регіональні та національні теми газети метрополій привертають більшу увагу ніж невеликі газети, але більшість американців читають і газети малих міст. Більш-менш, ці регіонально орієнтовані газети були досить прибуткові в період прогресу журналістики після закінчення другої світової війни.

  50 років тому люди з провінції купували як місцеві газети так і газети метрополій. Газети провінції були тонкими малопознавательнимі. Колонки редакторів як правило висвітлювало лише одна думка. Читачі майже не мали альтернативних джерел інформації. З тих пір, провінційним газетам вдалося найняти більш професійних журналістів, розвинути нові технології і посилити місцеву рекламну базу.

  АМЕРИКАНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

  98% американських сімей мають принаймні один телевізор. Він включений в середньому по 7 годин на добу. Телебачення мало величезний вплив на американське суспільство. Це призвело до того, що американці раніше відвідували церкву, громадські збори і невеликі кафе, нині більшу частину часу проводять біля телевізора.

  ТЕХНОЛОГІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

  У 20-х роках молодий фермер з Ідахо Філо Фарнсворт висунув ідею показу рухомих фігур за допомогою вакуумної трубки і далі передавати їх на екран. Фарнсворт знайшов спонсорів, щоб створити лабораторію і в 1927 році відбулася передача першого рухомого зображення. У 21 рік Філо Фарнсворт винайшов телебачення.

  СТРУКТУРА АМЕРИКАНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

  Американська телевізійна система побудована як на національному так і регіональному рівнях. У той же час мережі надали системі національний характер. Конгрес і ФКК були в цілому задоволені американської радіо-системою, як вона склалася в 30-х роках. ФКК запрошували людей зацікавлених у створенні станцій придбати для цього ліцензію. Ці станції, передовать хвилі, як і радіо-станції стали серцевиною розташованої в районах національної системи телебачення.

  NBC - федеральний уряд ліцензувало першу телестанцію в 1941 році. З початком же Другої Світової Війни роботи в цьому напрямку були припинені. Після війни, в 1947 році мережа Ен-Бі-Сі почала мовлення.

  CBS - почали мовлення в 1947 році. До 1953 року Сі-Бі-Ес обійшли за кількістю аудиторії Ен-Бі-Сі. Основним фактором цього було створення популярних серіалів і мильних опер.

  ABC- телевізійна мережа Ей-Бі-Сі була заснована в 1948 році. Але справи йшли не дуже добре, поки в 1953 році не відбулося з'єднання Ей-Бі-Сі з United Paramount Theatre належала компанії Уолта Діснея.

  Журналістика Європи

  Преса Британії.

  У Великобританії видається 135 щоденних і 17 недільних газет, 1325 тижневиків, 5128 журналів і близько 1200 довідників та інших періодичних видань. ПрессаВелікобрітанііпрінадлежітпятікрупнейшімгазетнимкорпораціям: Associated newspapers ltd., Biverbook newspapers Ltd., International publishing corporation, Thompson organization Ltd., News of World organization Ltd.

  Найбільші газети Великобританії

  Times - найбільш впливова і авторитетна англійська газета. Вперше вийшла в 1785 г. Тираж більше 500000 прим. Спец.ізданіе призначається членам королівської сім'ї.

  Daily Mail - щоденна ранкова газета консервативного ухилу. Виходить в Лондоні з 1896. Обсяг близько 10 смуг, тираж понад 2 мли. прим.

  Daily mirror - щоденна ранкова газета. Дотримується позапартійної точки зору. Виходить в Лондоні з 1903. Тираж понад 5 мли. примірників.

  ПРЕСА НІМЕЧЧИНІ

  У ФРН виходить більше 5000 різних видань, з них 1200 газет.

  Найбільші газети і журнали Німеччини належать 10-12 концернам, серед них найбільшим є концерн Шпрингера. У нього входить більше десяти видавництв. Найбільш поширені газети: Bilt Zeitung, Die Welt, Berliner Morgenpost. Найбільший журнал - Der Spiegel.

  ПРЕСА ФРАНЦІЇ

  В країні виходить більше 10 тис.різних видань. З них понад 100 щоденних газет, загальним накладом 12 мли. примірників. Найбільші газети: "Юманіте", "Фігаро", "Франс Суар", "Ле Монд".

  Журналістика Африки

  Завоювання політичної незалежності африканськими колоніями відносять до початку другої половини ХХ століття, і не випадково 1960 називають роком Африки. Поява друкованих періодичних виданні на континенті відносяться до 1798-1801 р.р. Саме в ці роки проходив єгипетський похід Наполеона, після чого в Тунісі і Єгипті були створені друкарні. Перші африканські газети (1801р.) "Рояал газетт енд Сьєрра-Леоне адвертайзер" і "Кейптаун газетт" (1800г.). Преса поширюється в тих регіонах Африки, які 19 столітті стали об'єктами колоніальної експансії Великобританії, Франції, Португалії. З'являється місіонерська друк "Іне Ірохін", "Нігерія" 1860-1867 р.р. Створюється велика монополія в області газетно-журнального справи "Афрікін стандарт". З виникненням антиколоніальних організації і партії посилюється внесок газет в освіті африканців.

  1960 роки зміцнюються позиції друку на національних мовах, з'являються національні інформаційні агентства, створюється Асоціація африканських журналістів, а в 1965 році Федерація арабських інформаційних агентств - Фана, що об'єднала інформаційні агентства 14 арабських країн. Пізніше з травня 1983 року введено в дію ПАНА - Всеафріканськая інформаційне агентство, куди увійшли інформаційні агентства зі служби 40 африканських країн. ПАНА виступає проти тенденційного висвітлення африканських проблем іноземними ЗМІ.

  У 1970-ті роки на перший план серед ЗМІ висувається радіо, яке інформує і просвіщає африканців. В цей же час на телебаченні створюються освітні програми. Африканські країни з метою концентрації національних і регіональних зусиль в сфері інформації прагнуть створити панафриканської систему телебачення (ПАНАФТЕЛЬ), Об'єднання національних радіомовних і телевізійних компаній, Міжнародний союз африканських журналістів (МСАЖ).

  У 1980-і роки друк розвивається нерівномірно. Брак кваліфікованих кадрів, високий відсоток неписьменності серед населення, відсутність сучасних технічних засобів, зростання цін на газетний папір, друкарське обладнання призводять до того, що у одних країнах замість щоденних газет видаються інформаційні бюлетені, в інших багато газет закриваються в третіх країнах преса розвиненіша, але не користується попитом. В арабських країнах Африки найбільш розвинену пресу мають Алжир (більш 150 періодичних видань, в тому числі 4 щоденні газети), Туніс (200 газет і журналів), Марокко (близько 100 видань) і Єгипет (300 видань). Провідне місце в єгипетській журналістиці займають проурядові газети "Аль-Ахрам", "Аль-Ахбар", "Аль-Гумхурія", "Аль-Ахали".

  У 90-х роках на Африканському континенті відбулася важлива подія - крах апартеїду в Південно-Африканській республіці. З 1980 р тут діяла наділена каральними функціями Комісія з розслідування діяльності ЗМІ, існувала серія обмежувальних законів, указів і постанов у галузі друку.

  З приходом влади в 1994 році нового змішаного в расовому відношенні уряду почалося перетворення ПАР в відкрите демократичне суспільство. Відтепер Конституцією країни громадянам надано право на свободу висловлювань.

  Телебачення і радіо впливає на життя африканців набагато значніше ніж преса. Арабське космічне телебачення пережило в 1990-і роки період стрімкого підйому. Переживши швидкий кількісне зростання, воно знаходиться в пошуках програмної політики, форм і методів роботи, адекватних потребам сучасного арабського суспільства. Його розвиток суперечливо і вимагає подальшого осмислення: в ньому химерно поєднуються спроби протидії тотальної глобалізації, здійснюваної гігантськими медіа-конгломератами Заходу, з прагненням освоїти найбільш передовий світовий досвід технології супутникового телебачення, практики транскордонної мовної діяльності. Проте це розвиток призвело до реального формування єдиного для всього арабського світу комунікаційного простору, що сприяє значній активізації міжарабських інформаційних і культурних обмінів, зміцненню духовного єднання арабів - в якій би частині світу вони не проживали.

  Досвід розвитку арабського супутникового ТБ може бути цікавий для республік СНД, які перебувають на стадії пошуку форм і методів інформаційної взаємодії, як приклад успішних колективних зусиль різних держав із загальним історико-культурною спадщиною по формуванню єдиного комунікаційного простору, що забезпечує відновлення і розвиток культурних зв'язків та обмінів інформацією в арабському світі в постколоніальний період.

  Журналістика Латинської Америки

  Широко розвинена періодична преса в Аргентині, де виходять понад 250 щоденних газет і близько 700 журналів різної політичної спрямованості. Лідерами за накладами є загальнонаціональні газети "Кларін" (Clarin - "Сурмач", 1945, 500 тис.) І "Насьон" (La Nacion - "Нація", 1870 р 275 тис.). Сильні позиції і у провінційній преси. Хоча в країні шість місцевих інформаційних агентств, використовується перш за все інформація світових агентств АП, Рейтер, ЮПИ, ІТАР-ТАСС.

  П'ятсот газет і двісті журналів, різноманітних за політичною спрямованістю, видаються в Мексиці: газети "Уно травні уно" ( "Один плюс один", 1977), "Асі ес" (Asi Es - "Так і є", 1982)); журнали "Просес" ( "Процес", 1976), "Сьемпре!" (J Siempre - "Завжди!", 1953) і т.д. Лідирує за тиражем щоденна спортивна газета "Есто" (Esto - "Це", 1941 р 450 тис.). У Мексиці прагнуть дати газетам і журналам незвичайні назви: "Рішення", "Удар в ціль", "Об'єктивна", "Боєць", "Зв'язки", "Незнайома Мексика", "Тому", "Кращий з журналів", "Завжди! "," Це ".

  У Бразилії 90 відсотків всієї газетно-журнальної продукції зосереджено в руках шести об'єднань. Провідні газети - "Глобу" (Про Globo - "Земна куля", 1925 р 200 тис.); "Жорнал ду Бразил" ( "Газета Бразилії", 1891 р 170 тис.); "Естадуді Сан-Паулу" (Estado de Sao Paulo - "Штат Сан-Паулу", 1875 р 250 тис.); "Фолья ді Сан-Паулу" (Folha de Sao Paulo - "Листок Сан-Паулу", 1921 р 340 тис.) Відображають інтереси великих промисловців, клерикалів, правих кіл. Урядове інформаційне агентство Бразилії створено в 1979 р Штат - 700 співробітників.  Скачати 41.45 Kb.