• Хід проведення
 • Створення єдиного простору взаємодії педагогів і батьків
  Дата конвертації21.05.2017
  Розмір7.24 Kb.
  ТипМетодичні рекомендації та розробки

  Ольга Олександрівна Ядрова
  Створення єдиного простору взаємодії педагогів і батьків

  Для підвищення якості діяльності ДНЗ необхідно створити ефективну співпрацю з батьками дошкільнят - основними соціальними замовниками.

  У дитсадку дошкільнята проводять чимало часу, тому вихователям і батькам важливо бути партнерами, прислухатися один до одного, виконуючи спільну справу у вихованні та навчанні дітей. Без цього неможливий успішний перехід дошкільнят до нового щабля освіти - навчання дітей в школі. Дуже важливо створити єдиний простір педагогів і батьків з обміну досвідом, знаннями, обговореннями конкретних освітньо-виховних завдань.

  У нашому дитячому садку проводиться робота по створенню і зміцненню взаємодії в системі дитячий сад - сім'я. Для цього педагоги застосовують різні форми роботи, наочну інформацію. Проводяться тематичні педагогічні ради, загальні батьківські збори. В ході проведених заходів по встановленню взаємодії в системі педагог - батько, а це спостереження, тренінги, ділові ігри, були виділені наступні проблеми в організації співпраці між педагогами та батьками вихованців. Перша причина-відсутність комунікативної взаємодії на належному рівні. Педагоги і батьки не вміють або не хочуть слухати, відстоюють свою точку зору, конструктивного діалогу між обома сторонами не виходить. Наприклад, педагог і батько не можуть домовитися про час, який проводить дитина за комп'ютером. Вихователь переконує батьків, що дітям в молодшому дошкільному віці вкрай шкідливо перебувати за комп'ютером більше півгодини. А батьки у відповідь наводять аргументи про те, що комп'ютер розвиває, дитині дуже подобається грати. Створюється картина, що обидві сторони не розуміють один одного, а свою точку зору нав'язують. Другою причиною є неготовність педагогів до ділового партнерського взаємодії з сім'ями вихованців в силу нерозуміння власної значущості як педагога, заниженою, або, навпаки завищеної самооцінки. З огляду на вищевикладені проблеми з педагогами було проведено ряд занять (практикуми, тренінги, ділові ігри) на тему "Взаємодія педагогів і батьків в дошкільний період розвитку дитини". Основна мета: створення готовності педагогічного колективу до ефективної співпраці з батьками дітей дошкільного віку. На проведених заходах були поставлені наступні завдання:

  - формування відповідального ставлення до педагогічної діяльності, професійної позиції і самооцінки;

  - формування умінь побудови успішних комунікативних навичок;

  - поліпшення психологічного клімату в колективі.

  - профілактика емоційного вигорання;

  В ході занять педагогам пропонувалися різні ситуації побудови спілкування. Вихователі ділилися на підгрупи і аналізували обрану ситуацію, ефективність якої необхідно було довести. Також на заняттях проводилися спеціальні ігри та вправи для формування вміння слухати один одного, концентрації уваги на співрозмовника. Наприклад, педагоги, працюючи в парах, повинні були розповісти про себе і звернутися до партнера так, щоб він почув головне в словах говорить. Це сприяло зближенню і появи інтересу до співрозмовника і навіть відкриттю деяких особливостей своєї особистості.

  Наведу приклади деяких вправ:

  "Самопрезентація"

  Мета: Самосвідомість, самопізнання, виявлення ресурсів і можливостей для особистісного зростання.

  Учасники: провідний, група педагогів.

  Хід проведення:

  Ведучий пропонує педагогам розбитися на пари, де кожен з партнерів повинен говорити про ті якості, які він особливо цінує в собі (особистісні, професійні). Потім пари міняються. Кожен учасник повинен побути в парі як можна з великим числом партнерів і при цьому не повторюватися в описі своїх якостей. Ведучий стежить за реакцією педагогів: де важко було, запитує про їхні відчуття. За підсумками проведених занять були досягнуті наступні результати:

  -становлення активної життєвої та професійної позиції педагогів.

  -підвищення мотивації до професійної діяльності

  -ріст здібностей до самоорганізації, самостійного вирішення виниклих проблем

  -формування вміння слухати уважно співрозмовника і переносити це вміння в спілкування з батьками вихованців.

  -зниження тривожності з батьками вихованців.

  Таким чином, формування готовності педагогів до взаємодії з батьками вихованців - одне з важливих напрямків роботи ДНЗ. Важливими в цьому процесі є перегляд змісту і форм роботи з педагогами, з огляду на їх особистісні особливості, конкретні причини труднощів у спілкуванні, а також використання нестандартних форм взаємодії з колективом. Тільки систематична, цілеспрямована робота принесе результати в роботі по зміцненню спільної діяльності партнерства з батьками дошкільнят. Діагностика особливостей взаємодії педагогів з сім'ями вихованців з метою відстеження позитивних і негативних аспектів, емоцій, реакцій учасників освітнього процесу.

  Процес оптимізації взаємодії з батьками дошкільнят потрібно починати з педагогів, їх систематичної і цілеспрямованої підготовки до вирішення відповідних завдань.

  Зразкові питання для діагностики взаємодії в системі педагог - батько

  • Як часто Ви спілкуєтеся з батьками вихованців? На які теми? ___

  • Які емоції Ви відчуваєте при спілкуванні з батьками вихованців? ___

  • Які професійні / особистісні якості Ви проявляєте при спілкуванні з ними? ___

  • Через що, як правило, виникають розбіжності, непорозуміння з батьками вихованців? ___

  • Що б ви хотіли змінити? ___

  Ділова гра «Сказкообразованіе»

  Цілі: згуртування колективу, формування команди. Виявлення сильних і слабких сторін її членів, особливостей взаємодії в колективі.

  Учасники: ведучий. Група педагогів.

  Хід проведення:

  Завдання для педагогів: придумати сценарій казки таким чином. Щоб в ній були відображені особливості роботи кожного члена колективу. Після підготовки сценарію необхідно розіграти міні-спектакль за ролями, при цьому задіяти всіх учасників команди.

  Завдання для ведучого: відстежувати активність кожного учасника, особливості комунікативного впливу (лідер - ведений, організаторські здібності, здатності до самоорганізації. Після завершення міні-вистави можна обговорити з педагогами казку, попросити охарактеризувати їх емоції, почуття, висловити думки.