Створення умов для формування компетенцій педагогів ДОО в умовах реалізації ФГОС ДО
Дата конвертації15.05.2017
Розмір8.11 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Людмила Кузнєцова
Створення умов для формування компетенцій педагогів ДОО в умовах реалізації ФГОС ДО

«Створення умов для формування компетенцій педагогів ДОО в умовах реалізації ФГОС ДО»

В умовах реалізації Федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти найважливіша роль відводиться методичного супроводу виховно - освітнього процесу.

Сьогодні надзвичайно затребуваний педагог, особистісні та професійні якості якого виявилися б на рівні складності поставлених перед суспільством завдань. Тому сучасна освітня організація в умовах модернізації освіти потребує «нового» типі педагога: творчо думаючого, що володіє сучасними методами і технологіями освіти, способами самостійного конструювання педагогічного процесу в умовах конкретної практичної діяльності, умінням прогнозувати кінцевий результат.

У ФГОС ДО зазначено, що «педагогічні працівники, які реалізуються Програму, повинні володіти основними компетенціями, необхідними для створення умов розвитку дітей».

Професійний стандарт педагога, який почне застосовуватися з 01 січня 2017 року, розкриває загальні вимоги, що пред'являються до педагога (освіта, досвід роботи, особливі умови) і трудові дії, а також передбачає професійні компетенції педагога.

Можливості та компетенції педагога - це одна з ключових точок Стандарту.

Вважається, що їх достатній рівень дозволить педагогу самостійно і ефективно не тільки вирішувати вже поставлені перед ним педагогічні завдання, а й самостійно формулювати нові завдання і розробляти інноваційні шляхи їх вирішення. А для цього педагог повинен добре знати теорію і бути готовим самостійно застосовувати її в практиці роботи з дітьми.

У педагога повинні бути сформовані основні компетенції, необхідні для створення соціальної ситуації розвитку вихованців, що відповідає специфіці дошкільного віку.

В даний час метою методичної роботи в ДОО, є формування готовності педагога до застосування своїх професійних компетенцій.

У зв'язку з реалізацією ФГОС ДО виникла необхідність в розумному зміні сформованих традицій в дошкільну освіту, в підвищенні мотивації педагогів до оволодіння сучасними технологіями організації педагогічного процесу. В результаті цього була вибудувана модель педагогічного супроводу педагогів в умовах реалізації ФГОС ДО.

Ми визначили мету методичного супроводу в умовах реалізації ФГОС ДО - формування професійних компетенцій педагогів через створення системи безперервного професійного розвитку для створення психолого-педагогічних умов реалізації ООП ДО.

Модель методичного супроводу передбачає рівневу структуру методичної роботи ДОО. Як правило, така структура виглядає наступним чином:

1) індивідуальний рівень, пов'язаний з самостійною роботою педагога;

2) груповий рівень, що дозволяє педагогам спільно розробляти і реалізовувати програми, пов'язані з конкретним видом (напрямом) діяльності;

3) рівень проблемних об'єднань педагогів.

Для реалізації моделі методичного супроводу використовувався комплекс взаємопов'язаних і доповнюючих один одного методів. Найбільш ефективними з яких виявилися форми роботи з колективом, засновані на інтерактивному спілкуванні педагогів, на яких вони крім практичних знань, спостережень мають можливість обговорювати різні точки зору, вирішувати проблемні ситуації, виробляти позицію. Такі методи і форми ефективні тим, що допомагають швидко вносити зміни в виховно-освітній процес (семінар-практикум, ділова гра)

Проаналізувавши нашу методичну роботу за навчальний рік, я можу сказати наступне: що в даний час у педагогів нашої Освітньої організації вже сформовані на достатньому високому рівні компетенції, які дозволили їм створити, поліпшити розвиваючу предметно-просторове середовище, орієнтація педагогів на організацію здоров'язберігаючих середовища, що відповідає вимогам ФГОС ДО і враховує психолого педагогічні умови реалізації ООП ДО.

Відбувається поступове усвідомлення педагогами необхідності переходу на розвиваючі системи виховання і навчання, розвиток світогляду, ціннісних орієнтацій, поглядів і переконань педагога ХХІ століття як людини ерудіціонного типу.

Педагоги в роботі з вихованцями широко використовують сучасні освітні технології (технологія діяльнісного методу, здоров'язберігаючих технологій, технології рахзвівающіх ігр В. Воскобовіча, блоків Дьенеша, паличок Кюїзенера і ін.).

Розроблено гідна мотивація педагогів - нас всіх перевели на ефективний контракт, критерії в якому відображають безпосередню роботу в світлі реалізації ФГОС ДО і на стимулювання роботи на створення повноцінних психолого-педагогічних умов в дитячому саду.

Позитивні тенденції я озвучила, але також було виявлено та проблеми:

-неуменіе педагога усвідомити або визначити свої творчі можливості і знайти застосування їм в роботі з дітьми;

-нестача знань і умінь педагога методично грамотно узагальнити досвід з досліджуваної проблеми; Найчастіше молоді фахівці не можуть узагальнити свій досвід для поширення в широких педагогічних колах, а педагоги, які мають кваліфікаційну категорію, свій досвід роботи узагальнюють, але не всі займаються його поширенням в освітній системі за межами дитячого садка, т. К. Не мають чіткого уявлення про цінності власної діяльності.

-Опір деяких педагогів нововведень, а значить і недостатня усвідомленість особливостей побудови освітньої діяльності в світлі реалізації ФГОС ДО, а також збереження навчально-дисциплінарної моделі навчання, замість особистісно-орієнтованої, як диктує ФГОС ДО;

-западает робота з дітьми з особливими освітніми потребами;

-низький рівень взаємодії з батьками (законними представниками);

Формування професійної педагогічної компетентності - процес, що триває протягом усього професійного шляху, відповідно до цього постійна незавершеність - одна з характеристик професійної компетентності педагога.

Проектуючи свою подальшу роботу з педагогами, ставимо перед собою наступні завдання:

- професійна підтримка молодих педагогів, спрямована на їх адаптацію, закріплення і професійний розвиток;

- супровід педагога, що працює в умовах інклюзивної освіти;

- супровід педагога в умовах роботи з обдарованою дитиною;

- пошук нових, сучасних прийомів і методів взаємодії педагога з батьками (законними представниками, спрямованих на підвищення активності батьків як повноправних учасників освітнього процесу;

Сьогодні наш дитячий сад це згуртований колектив - єдність несхожих, де кожен фахівець унікальна особистість, що творить, думаюча, котра переживає команда один за одного.

Завдяки досвіду, знань, вмінню, творчим здібностям співробітників, їх любові до дітей, дитячий сад добився добрих результатів у вихованні підростаючого покоління. Малюки люблять свій дитячий сад, і щоранку з задоволенням поспішають сюди, знаючи, що їм тут раді ...
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаСтворення умов для формування компетенцій педагогів ДОО в умовах реалізації ФГОС ДО