• Обєктивні УМОВИ
 • Субєктивні УМОВИ
 • Стаття «Реалізація інноваційних підходів у становленні творчої особистості дитини»




  Дата конвертації03.06.2018
  Розмір8.21 Kb.
  ТипТемочка

  Марина Боровська
  Стаття «Реалізація інноваційних підходів у становленні творчої особистості дитини»

  Статья «Реализация инновационных подходов в становлении творческой личности ребёнка»

  Однією з актуальних проблем педагогіки є проблема

  розвитку творчих якостей особистості. Їх формування ефективно проходить в різних видах художньої діяльності. Творчу особистість необхідно виховувати з дитячого віку, використовуючи для цього всі резерви педагогічного впливу, нові форми занять з дітьми,

  розробляючи умови для управління музично-естетичним розвитком дітей.

  Можливості музики великі і необхідно, якомога повніше,

  використовувати виховні, пізнавальні і розвиваючі функції музичного мистецтва з метою формування творчої особистості.

  Суспільство потребує активних творчих людей. Як розбудити в наших дітях інтерес до самих себе? Як пояснити їм, що найцікавіше приховано в них самих, а не в іграшках і комп'ютерах? Як змусити «душу трудиться»? Як зробити творчу діяльність потребою, а мистецтво природної, необхідною частиною життя? Естетичне виховання вирішує ці питання за допомогою музики.

  Чим більше естетично розвинений дитина, тим міцніше його художні вміння і навички, тим повніше розгортається його творча діяльність. Світ музики, музичної діяльності дуже близький дітям дошкільного віку. У сприйнятті музики, оцінці, творчості дитина бачить власну значимість.

  Ефективне формування творчих якостей особистості проходить в різних видах художньої діяльності,

  Використовуючи для цього всі резерви педагогічного впливу,

  сучасні форми занять з дітьми, розробляючи умови

  для управління музично-естетичним розвитком дітей.

  Досвід роботи в даному напрямку дозволив нам вийти на розробку моделі керівництва творчої діяльності дітей. Розкриємо коротко основні компоненти моделі.

  На підставі досліджень Ветлугиной Н. А. головний акцент зроблений на:

  Створення умов, які включають:

  Об'єктивні УМОВИ

  * Предметно-розвиваюче середовище

  для реалізації та самореалізації

  творчого потенціалу дітей, а

  саме:

  - створення центрів театру і музики

  (Різні види наочності, схе-

  ми, моделі, музичні інстру-

  менти, музично-дидактичні

  гри.

  -створення центру мистецтва.

  * Створення сприятливої атмосфери:

  -вироблення і реалізація стратегії

  взаємодії з дітьми на основі

  особистісно-орієнтованих підхід.

  -проведення нетрадиційних форм

  роботи з дітьми: традиції: тижні доброти, здоров'я, сімейні свята, тематичні розваги, фестивалі і т. д.

  Суб'єктивні УМОВИ

  1) Проведення педагогічної діагностики, спрямованої на:

  -вивчення художніх інтересів дітей, їх вибірковість, стійкість;

  -вивчення способів творчих дій;

  -вивчення якості дитячої продукції (див. додаток) Розроблено інструментарій (див. Протокол №1,2,3)

  2) Керівництво творчою діяльністю дітей; яке включає в себе вирішення наступних завдань:

  - спонукати дітей до самостійної творчої діяльності;

  -Застосовувати досвід дитини;

  -сприяти включенню дітей в контакт з однолітками;

  -максимально використовувати всі засоби муз. виховання дітей.

  Зупинимося на технології проведення педагогічної діагностики.

  Для проведення педагогічної діагностики по визначенню рівня прояви художньо творчої діяльності дітей ми використовуємо три групи показників:

  1 група. Показники, що характеризують відносини дітей до творчості. Їх інтереси і здібності.

  * Щирість, правдивість, безпосередність переживань;

  * Захопленість діяльністю, якість, що сприяють активізації вольових зусиль, при досягненні творчої мети.

  * Зміна мотивів діяльності, що доставляють дітям задоволення своїми результатами;

  * виникнення потреби, інтересів до творчості, в зв'язку з різними видами художньої практики;

  * Розвинене творча уява, на основі якого перетворюється минулий досвід;

  * здатність «входження» зображувані обставини, в умовній ситуації;

  * Спеціальні художні здібності (образне бачення, поетичний і музичний слух, що дозволяють успішно вирішувати творчі завдання;

  2групппа. Показники якості способів творчих дій.

  * Доповнення, зміна, варіації, перетворення вже знайомого матеріалу, створення нових комбінацій з засвоєних, старих елементів, застосування відомого в нових ситуаціях;

  * Самостійні пошуки, проби найкращого рішення завдання,

  * Знаходження нових прийомів рішення, коли старих вже не досить. Самостійність і ініціатива в застосуванні їх.

  * Швидкість реакції, винахідливість в дії, хороша орієнтування в нових умовах.

  * Наслідування зразком, але застосування його при втіленні нових образів;

  * Знаходження своїх оригінальних рішень творчих завдань.

  3 група. Показники якості продукції дитячої художньої творчості.

  * знаходження адекватних (відповідних) виразно-образотворчих засобів. Коштів для втілення доступних і різних художніх образів в малюнку, грі-драматизації, розповіді і т. Д.

  * індивідуальний «почерк» дитячої продукції своєрідність, манери виконання і характер вираження свого ставлення;

  * Відповідність дитячої продукції елементарно художнім вимогам

  До вибору критеріїв в кожній групі показників ми ставимося творчо, наприклад, з семи критеріїв першої групи нами обрані 3., т. К. Саме ці критерії більш точно визначають рівень розвитку творчої діяльності у дітей. За аналогією відбувається вибір критеріїв та інших груп показників. Розглянемо бланки протоколів. При діагностики ми використовуємо основні методи: спостереження за дітьми в процесі музичної творчості, театралізовані діяльності (постановками, міні сцен, драматизаций, за реакцією дітей під час свят, і т. Д)

  -беседи з дітьми про враження від свят, муз. занять і т. п.

  - вивчення дитячих малюнків і сімейних робіт до свят.

  Отримані дані ми використовуємо для коригування моделі, її змістовного аспекту.

  Основними результатами реалізації моделі формування творчих здібностях дітей ми вважаємо:

  1. об'єднання і зближення дитячого колективу на основі загальних переживань прекрасного в творчих заняттях художньої самодіяльності дітей.

  2. творча діяльність розкриває дитини перед колективом з його думками, почуттями, інтересами і творчими можливостями.

  3. підвищення рівня значущості, злагодженості та відповідальності всіх учасників освітнього процесу ДОП в підготовці і проведення різних музичних заходів.

  4. залучення дитини до культурного життя, знайомство з важливими суспільними подіями, розвиток пізнавального інтересу, естетичного смаку, розширення кругозору, спонукання до творчості.

  Формулою успіху в нашому дитячо-дорослому співтоваристві ДОУ є: компетентність + професіоналізм + творчість = якість освіти дошкільнят, в тому числі якість творчо активної особистості дитини.




  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка



  Стаття «Реалізація інноваційних підходів у становленні творчої особистості дитини»