Стаття «Психолого-педагогічний супровід соціальної адаптації дитини 6-7 років до умов шкільного навчання»
Скачати 16.44 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір16.44 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Тетяна Цаболова
Стаття «Психолого-педагогічний супровід соціальної адаптації дитини 6-7 років до умов шкільного навчання»

Розділ: Організація психолого-педагогічного супроводу і освіту дітей.

стаття прийнята до публікації в збірник тез і статей учасників VI Всеросійської науково-практичної конференції

«Сучасна дитина і освітній простір: проблеми та шляхи реалізації»

«Психолого-педагогічний супровід соціальної адаптації дитини 6-7 років до умов шкільного навчання»

Аналіз дослідження визначено тим, що значна кількість дітей, незважаючи на "паспортний" вік і наявні у них "шкільні" навички та вміння, зазнають великих труднощів у навчанні, основною причиною їх неуспіху є те, що вони ще малі "психологічно", т. е. не готові до шкільного типу навчання. Сама логіка життя підказує, що необхідно розробляти психолого-педагогічний супровід соціальної адаптації до шкільного навчання.

Школа ... Як багато очікувань, надій, хвилювань зв'язують діти, батьки, вихователі дитячого садка з цим словом. Вступ до школи - це початок нового етапу в житті дитини, входження його в світ знань, нових прав і обов'язків, складних і різноманітних відносин з дорослими і однолітками. Щороку першого вересня разом з тисячами першокласників подумки сідають за парти їх батьки та вихователі. Можна зрозуміти гордість дорослих, чиї діти впевнено крокують по шкільних коридорах, домагаються перших успіхів. І зовсім інші почуття відчувають батьки, якщо дитина починає відставати в навчанні, не справляється з новими вимогами, втрачаючи інтерес до школи. Аналізуючи роки дошкільного дитинства можна виявити причини готовності або неготовності його до шкільного навчання і труднощі, з якими дитині доводиться зіткнутися, так як:

-По-перше, підвищилися вимоги до дітей, які у школу.

-по-друге, в результаті введення в початкову школу нових програм, розробок методистів-новаторів, існує можливість вибору навчання дитини з тієї чи іншої програми в залежності від рівня підготовки до школи.

-по-третє, у зв'язку зі зміною соціальних умов багато дітей мають різний рівень готовності до навчання в школі в залежності від того, чи відвідували вони дитячий сад або виховувалися вдома.

З цього випливає, що найважливіше завдання, що стоїть перед системою дошкільної освіти - психолого-педагогічний супровід соціальної адаптації дитини 6-7 років до умов шкільного навчання.

Дослідження соціальної адаптації до умов шкільного навчання було розпочато безпосередньо під керівництвом психолога-академіка А. В. Запорожця. Результати роботи неодноразово обговорювалися з Д. Б. Ельконіна. Обидва вони боролися за збереження дітям дитинства, за максимальне використання можливостей цього вікового етапу, за безболісний перехід від дошкільного до молодшого шкільного віку.

Зміна статусу вчорашнього дошкільника на сьогоднішнього першокласника по-особливому переживається і самою дитиною. Тому за оцінками фахівців є актуальним формування у дошкільника образу майбутнього школяра, який допоможе йому адаптуватися до соціально значущої позиції учня в системі суспільних і міжособистісних відносин, навчить оцінювати свою соціальну сутність.

Адаптація дошкільників і їх підготовка до школи - завдання багатогранна, що охоплює всі сфери життя дитини. Соціальна адаптація тільки один з аспектів цієї задачі, правда, виключно важливий і значущий. В якості необхідних умов супроводу соціалізації дошкільників можуть виступити: підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів і батьків в питаннях виховання і навчання дітей дошкільного віку, розвиток їх самосвідомості; підвищення активності учасників освітнього процесу; характер виховного середовища в освітній установі і сім'ї як інститутах соціалізації дошкільнят.

Психолого-педагогічна адаптація до шкільного навчання формується у дитини поступово з моменту народження - в спілкуванні з дорослими і однолітками, в грі, посильній праці і дошкільне навчання. Про що надходить в школу ми не говоримо, що він готовий учень, ми говоримо про його психологічної готовності або неготовності до нового життя в школі.

Цілеспрямований педагогічний вплив є в цей період визначальним фактором психічного розвитку дітей. І важлива роль тут належить родині. Необхідно, щоб дитина пішла в школу фізично розвиненим, міцним, здоровим. Адже в значній мірі його успіхи в школі будуть залежати від його фізичної готовності до неї, здоров'я.

В даний час дитині - першокласнику необхідна витривалість-найважливіша фізична здатність, яка найтіснішим чином пов'язана з працездатністю, якістю, без якого неможливий успіх в будь-якій справі. Витривалість необхідна дитині, щоб опанувати програму, передбаченої для першокласників в школі.

Дослідження Ю. З. Гильбух показують, що позитивний вплив на фізичну працездатність дітей цього віку, які навчаються в школі, надає збільшення мимовільної рухової активності і цілеспрямоване, з акцентом на точність виконання рухів, розвиток у дітей рухових навичок під час щоденного проведення динамічних пауз на свіжому повітрі, навчання плаванню в басейні, проведення ранкової гімнастики.

Однак, очевидним є те, що однією фізичної готовності для успішного навчання в школі явно мало. Необхідна готовність дитини до зміни свого соціального стану. Цей процес адаптації, або звикання, підпорядковується особливим психологічним закономірностям, які дуже важливо враховувати при роботі з першокласниками. Відносини з середовищем, до якої треба пристосовуватися, тут інші. Педагогу треба допомогти дітям адаптуватися в нових соціальних умовах. Але адаптуватися доводиться не тільки дитині до класу, до свого місця в школі, до вчителя, а й самим педагогам - до нових для них вихованцям, а батькам - до своєї дитини, який тепер став школярем.

Початковий етап перебування в школі якраз і є період соціально-психологічної адаптації дитини до нових умов. Діти далеко не однаково легко «вживаються» в нові умови. В ході дослідження, на які посилається А. Л. Венгер, виявлено три рівня соціальної адаптації дітей до школи:

1. Високий рівень адаптації.

Першокласник позитивно ставиться до школи, що подаються вимоги сприймає адекватно; навчальний матеріал засвоює легко; глибоко і повно оволодіває програмним матеріалом; вирішує ускладнені завдання, старанний, уважно слухає вказівки, пояснення вчителя, виконує доручення без зовнішнього контролю; проявляє великий інтерес до самостійної навчальної роботи; громадські доручення виконує охоче й сумлінно; займає в класі сприятливе статусне положення.

2. Середній рівень адаптації.

Першокласник позитивно ставиться до школи, її відвідини не викликає негативних переживань, розуміє навчальний матеріал, якщо вчитель викладає його детально і наочно, засвоює основний зміст навчальних програм, самостійно вирішує типові завдання; зосереджений і уважний при виконанні завдань, доручень, вказівок дорослого, але при його контролі; буває зосереджений тільки тоді, коли зайнятий чимось для нього цікавим (готується до уроків і виконує домашні завдання майже завжди); громадські доручення виконує сумлінно; дружить з багатьма однокласниками.

3. Низький рівень адаптації.

Першокласник негативно або індиферентно ставиться до школи; нерідкі скарги на нездоров'я; спостерігаються порушення дисципліни; пояснюється учителем матеріал засвоює фрагментарно; самостійна робота з підручником утруднена; при виконанні самостійних навчальних завдань не виявляє інтересу; до уроків готується нерегулярно, необхідні постійний контроль, систематичні нагадування і спонукання з боку вчителя і батьків; зберігає працездатність і увагу при подовжених паузах для відпочинку; для розуміння нового і рішення задач за зразком потрібна значна навчальна допомога вчителя і батьків; громадські доручення виконує під контролем, без особливого бажання, пасивний; близьких друзів не має, знає по іменах і прізвищах лише частину однокласників [1, с. 51].

Психологічна підготовка дитини до навчання в школі є важливим кроком виховання і навчання дошкільника в дитячому садку і сім'ї. Її зміст визначається системою вимог, які школа пред'являє дитині. Ці вимоги полягають в необхідності відповідального ставлення до школи та навчання, довільного управління своєю поведінкою, виконання розумової роботи, що забезпечує свідоме засвоєння знань, встановлення з дорослими і однолітками взаємин, що визначаються спільною діяльністю.

У психології встановлено, що будь-які психічні властивості і здатності складаються лише в ході тієї діяльності, для якої вони необхідні. Тому якості, що вимагаються школяреві, не можуть скластися поза процесом шкільного навчання. Отже, психологічна готовність до школи полягає не в тому, що у дитини виявляються сформованими самі ці якості, а в тому, що він опановує передумовами до наступного їх засвоєнню. Завдання виявлення змісту психологічної готовності до школи - це і є завдання встановлення передумов власне "шкільних" психологічних якостей, які можуть і повинні бути сформовані у дитини до моменту вступу до школи.

Супровід соціальної адаптації дітей в дитячому садку носить освітній характер і враховує два напрямки отримання дітьми знань і умінь: широке спілкування дитини з дорослими і однолітками, і організований навчальний процес. У процесі спілкування з дорослими і однолітками дитина отримує різноманітні відомості.

Діти, у яких сформовані навички позитивного взаємини, легко входять в новий колектив, знаходять правильний тон у відносинах з оточуючими, вміють зважати на громадську думку, доброзичливо ставляться до товаришів, прагнуть прийти на допомогу. Входження в новий колектив іноді є одним з вирішальних чинників успішного навчання дитини в першому класі.Тому велике значення в підготовці дітей до школи має виховання в них "якостей громадськості", вміння жити і трудиться в колективі.

Однією з умов формування дитячих позитивних взаємовідносин є підтримка вихователем природної потреби дітей в спілкуванні. Спілкування має носити добровільний і доброзичливий характер. З ранніх років необхідно ставити дитину в такі умови, щоб він жив, працював, грав, ділив радощі й прикрощі з іншими дітьми. Необхідно, щоб спільне життя було якомога повніше, радісніше, яскравіше. Прийнято вважати, що найважче адаптуються до школи діти "домашні", які не відвідували раніше дитячий садок, мало спілкувалися з однолітками. Практика, проте, показує, що це не завжди відповідає дійсності.

Значні труднощі в адаптації можуть відчувати і діти, які відвідували раніше дитячий садок, але не регулярно. Спілкування дітей - необхідний елемент соціальної адаптації до навчання в школі, а забезпечити найбільшу можливість його реалізації може в першу чергу дитячий сад. Він виконує завдання всебічної підготовки дітей до школи в процесі систематичного, цілеспрямованого педагогічного впливу. До завдань вихователя дитячого садка входить крім планомірної підготовки до школи, вивчення несприятливих варіантів психічного розвитку дитини, з метою їх корекції, організовує дитячу діяльність спілкування і пізнання з тим, щоб сприяти розвитку найбільш важливих, з позиції майбутнього шкільного навчання, рис особистості і поведінки.

Можна сказати, що дитина починає вчитися задовго до того, як переступить шкільний поріг. І чим краще педагоги і батьки розуміють, чому і як слід навчати дошкільника, чим послідовніше і цілеспрямованіше це роблять, тим повніше, різнобічний і яскравіше розкриваються його можливості, тим гармонійніше він розвивається.

Однак, виховуючи і навчаючи дитину, слід пам'ятати про одну дуже серйозну небезпеку - перетворення занять в щось нудне, нелюбиме, нав'язане дорослими й непотрібне самій дитині. Спілкування з батьками, в тому числі і спільні заняття повинні приносити дитині задоволення і радість. А для цього потрібно, перш за все, щоб весело і цікаво було самому дорослому.

Однак, життя в школі значно відрізняється від життя дошкільника. Умови шкільного життя вимагають всебічної готовності дитини до неї. Шкільний режим, загальні для всіх правила, приготування уроків, оцінки - це зовсім не схоже на те, як раніше "навчався" дитина. Всі ці особливості життя та діяльності школяра і визначають те, що фахівці називають психолого-педагогічної адаптацією до навчання в школі.

І все ж, незважаючи на те, що у старших дошкільників з'являються елементи навчальної діяльності, виникає інтерес до навчання, бажання оволодіти знаннями, перехід до шкільного навчання нелегкий навіть для добре підготовлених дітей. Звикання маленького учня багато в чому до нових для нього шкільним вимогам відбувається поступово, не завжди гладко, і обов'язково пов'язане з ломкою сформованих психологічних стереотипів. Тому вихователі та батьки повинні пам'ятати, що в формуванні психологічної готовності до шкільного навчання центр ваги падає не на засвоєння певних знань, а на створення тих передумов, які, перш за все, забезпечать правильне ставлення дитини до труднощів і успішне їх подолання.

Питання можливості цілеспрямованого педагогічного впливу на процес соціальної адаптації дитини 6-7 років до умов шкільного навчання раціонально вирішувати шляхом створення психолого-педагогічних умов для розгортання процесу актуалізації в свідомості дітей суперечливого єдності образу «Я - реальне» і образу «Я-ідеальне» - особистості майбутнього школяра.

література

1. Венгер А. Л.: Популярна психологія для батьків / За ред. А. А. Бодалева. - М .: Педагогіка, 2009. 149 с.

2. Виготський Л. С. Питання дитячої психології. СПб .: Союз, 2007. 346 с.

3. Божович Л. І. Соціальна ситуація розвитку та рушійні сили розвитку дитини // Психологія особистості в працях вітчизняних психологів. Хрестоматія під ред. Куликова Л. В. СПб: Вид-во «Пітер», 2008. 265 с.

4. Коломінський Я. Л., Панько Е.А. Учителю про психологію дітей шестирічного віку. Книга для учителя. М .: Просвещение, 2008.190 с.

5. http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/library/psikhokorrektsionnaya - programma-nastroenie-dlya-detei-5-7let

6. http://www.vashpsixolog.ru/primary-school-age/92-adaptation-to-school/1187-psixologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-adaptaczii-rebyonka-k-shkole-?showall=1Скачати 16.44 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаСтаття «Психолого-педагогічний супровід соціальної адаптації дитини 6-7 років до умов шкільного навчання»

Скачати 16.44 Kb.