Стаття «Психологічний супровід педагога в процесі побудови індивідуальної траєкторії саморозвитку»
Дата конвертації06.02.2020
Розмір6.77 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Оксана Черкасова
Стаття «Психологічний супровід педагога в процесі побудови індивідуальної траєкторії саморозвитку»

Розвиток освіти безпосередньо пов'язане з проблемою професійного розвитку педагогів. Сучасні вимоги до особистості і змісту професійної діяльності педагога припускають наявність у нього умінь ефективно працювати в постійно мінливих соціально педагогічних умовах.

Сучасний стан вітчизняної освітньої системи характеризується активним впровадженням інноваційних технологій в педагогічний процес. Психологічна служба освітнього закладу не може бути осторонь від цих позитивних змін. В рамках інноваційної діяльності освітньої установи завдання психологічної служби полягає в супроводі педагога.

Під психологічним супроводом ми розуміємо систему організаційних, дидактичних, навчальних, розвиваючих заходів для педагогів і їх спрямованості на створення оптимальних умов. Сутнісною характеристикою супроводу в даному подходе- є створення умов для переходу до «самодопомоги». Тобто, в процесі психологічного супроводу фахівець створює умови і надає педагогу підтримку для переходу від позиції «Я не можу», до позиції «Я можу сам впоратися зі своїми життєвими професійними труднощами» .Помогает відкрити приховані ресурси особистості в опорі на його можливості і створення на цій основі умов сприяють побудові індивідуальної траєкторії саморозвитку педагога.

Педагогу в цій ситуації належить бути не тільки виконавцем в здійсненні, але і безпосереднім творцем інноваційних процесів. Інновації, як правило, призводять до змін психологічного стану учасників освітнього процесу, впливають на ступінь їх впевненості в своїх силах.

Таким чином, метою психолого педагогічного супроводу педагога в нашому навчальному закладі є забезпечення психологічної підтримки інноваційної діяльності та розвиток психологічної готовності педагога до інноваційної діяльності. Важливим завданням психолога стає сприяння в створенні умов для того, щоб педагоги захотіли щось змінити в своїй роботі, у своєму розвитку.

В процесі реалізації інноваційної діяльності педагог має потребу в спеціальній системі супроводу, здійснюваної в рамках індивідуального підходу.

Специфіка індивідуального підходу до супроводу педагога полягає в адресної допомоги, яка надається психологом кожному педагогу, тісна співпраця адміністрації Мадоу і її психологічної служби, активна позиція психолога Мадоу в процесі створення умов для саморозвитку особистості педагога та запобігання настання у нього емоційного вигорання. В даний час встановлена і розкрита провідна роль психологічної служби в процесі стимулювання особистісного саморозвитку педагога, так як від педагога вимагається »готовність гідно зустрічати кожну професійну ситуацію, бути готовим до перепідготовки в швидко мінливих умовах.

Професійний розвиток і становлення педагога без грамотно побудованого самообразовательного процесу неможливо. Самоосвіта можна розглядати в двох значеннях: як «самонавчання» і як «самотворення». У другому випадку самоосвіта виступає одним з механізмів перетворення особистості педагога в творчу особистість.

Освіта може розвиватися інноваційно, співпрацюючи з психологом на всіх етапах інноваційної діяльності.

Психолог в роботі з педагогом може виступати помічником, фасилитатором, вселяє йому впевненість у власних силах, просвітителем, що спирається на специфічне, психологічне знання, співрозмовником, здатним бачити педагогічну ситуацію кілька з іншої позиції ніж вихователь, але розуміє і приймає позицію педагога, ігротехнік, що створює ситуацію рефлексивного аналізу. Педагогом свого досвіду, методистом-носієм культури, партнером по педагогічної діяльності, спільно практикуючим програми або гри.

Зміст діяльності психолога по супроводу педагога в побудові індивідуальної траєкторії саморозвитку передбачає:

1. Психологічну діагностику кадрів (підбір діагностичних методик для оцінки професійної компетентності, оцінка особистісного зростання, готовність до інноваційної діяльності оцінка творчого потенціалу тощо.)

2. Виявлення мотивів учасників на початковому етапі роботи з саморозвитку.

3. Участь і складання програми індивідуальної та групової роботи з колективом (тренінги, консультації)

4. Прогнозування результату з позиції психологічного аспекту.

Аналіз психолого-педагогічної літератури і досвід практичної діяльності дозволяє виділити наступні критерії ефективності процесу саморозвитку педагога:

-здатність педагога сприймати різні прояви навколишнього середовища як передумови свого професійного розвитку

-домінірованіе в структурі педагогічної діяльності дій, спрямованих на професійне оновлення, на зміну своїх способів діяльності,

-осмислення власних професійних труднощів і коригування діяльності,

-поетапное цілепокладання своєї педагогічної діяльності, її моделювання та прогнозування

- самоорганізація якісних змін в особистості та діяльності

-зміна в мотиваційній сфері,

-розвиток здатності реалізувати свій творчий потенціал.

Таким чином, в процесі реалізації інноваційної діяльності кожен педагог потребує спеціальної системі психологічного супроводу його особистісного розвитку, оптимізації професійної компетентності і підтримки позитивного психологічного клімату. Зараз як ніколи потрібно подбати про педагогів - створити умови для перепідготовки, подумати як, усунути перевантаження, підготувати його до нової місії та професійно і морально, щоб не зламати його або навпаки, не залишити його з думкою, що нічого не зміниться.
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаСтаття «Психологічний супровід педагога в процесі побудови індивідуальної траєкторії саморозвитку»