Стаття для педагогів на тему: «Організація освітнього простору для дітей з Порушенням слуху дошкільного віку»
Скачати 11.13 Kb.
Дата конвертації10.01.2020
Розмір11.13 Kb.
ТипТемочка

Наталя Арбузова
Консультація для педагогів «Організація освітнього простору для дітей з Порушенням слуху дошкільного віку»

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Учитель - дефектолог: Арбузова Наталія Володимирівна,

Вихователь: Кузнєцова Ніна Василівна

Крайове державне бюджетне загальноосвітній заклад «Ачинская школа - інтернат №1»

Народження малюка - це щастя для кожної сім'ї. Дитина прийшла в цей світ, щоб пізнати всі його таємниці, радувати інших, радіти самому. Всі щасливі. І раптом ... Дитина не чує ...

Щоб кожен глуха дитина росла здоровою, щасливою і безтурботним людям, які його оточують, необхідно боротися за повноцінне існування такого малюка.

Відсутність слуху - не означає самотність і ізоляція. Це звичайні діти, вони люблять грати, танцювати, веселитися, будувати, ліпити й малювати.

Щоб відповісти на виникаючі в процесі виховання глухого дитини питання, необхідно знати особливості його розвитку.

Сучасні діти відрізняються від попередніх поколінь більше, ніж будь-коли: за весь відомий нам відрізок історії нічого подібного ще не траплялося.

Перед сучасною системою виховання стає завдання перегляду змісту, вдосконалення методики та організації виховної та навчальної роботи, здійснення комплексного підходу до справи виховання.

Таким чином, при комплексному підході до особистості глухого дитини в спеціально організованому навчально-виховному процесі можливе досягнення вищих форм компенсації, що виражаються у створенні можливості всебічного розвитку учнів.

Головна роль у створенні сприятливого психологічного клімату в дошкільній групі належить учітелю- дефектологу і вихователю.

У КГБОУ «Ачинская школа - інтернат №1» відкриті 2 дошкільні групи (середнього, старшого і підготовчого віку).

При надходженні дітей у школу педагогами та медичними працівниками проводиться комплексне обстеження дитини, вивчається анамнез і медична документація вихованця, що дозволяє:

• виявити індивідуальні здібності і особливості кожної дитини;

• налаштовувати навчально-виховний процес на його індивідуальні особливості та потреби;

допомагати дитині, сформувати навички та внутрішні психологічні механізми, необхідні для успішного навчання і спілкування в шкільному середовищі.

З огляду на все індивідуальні особливості дитини, відхилення в розвитку, порушення здоров'я, учитель дефектолог і вихователь складають індивідуальні програми виховання і навчання на кожного вихованця.

Найважливішою і актуальною проблемою - стає проблема адаптації дитини до нових умов спілкування.

Адаптація дитини відбувається не відразу. Це досить тривалий процес, пов'язаний зі значним напруженням усіх систем організму.

Перші дні перебування дитини в дитячому саду - один з найбільш складних і відповідальних моментів в житті дітей як в соціально-психологічному, так і фізіологічному плані. Це не тільки нові умови життя і діяльності людини-це нові контакти, нові стосунки, нові обов'язки.

Змінюється все життя дитини, все підпорядковується навчанню, школі, шкільним справам і турботам.

Відомо, для того щоб навчально-виховна робота була результативною, необхідно об'єднання зусиль педагога і батьків, створення особливої ​​форми спілкування між ними.

Перш за все, ми проводимо ретельний аналіз власної педагогічної діяльності, без чого важко вибрати відповідні методи впливу з глухими дітьми. В ході аналізу педагогічної діяльності у вчителя - дефектолога і вихователя виникають питання, на які потрібно знайти відповіді: які завдання ми ставимо перед собою? Які методи вважаємо найбільш плідними? Що прийнятно для наших дітей? Як ми можемо здійснити намічені плани разом з дітьми і їх батьками в конкретних умовах?

На початку роботи ставимо завдання - встановити довірчі відносини з батьками на основі доброзичливості з перспективою на співпрацю. Безперечно, що на першому етапі при спілкуванні з батьками необхідно відзначати позитивні сторони дитини.

Велику консультативну, просвітницьку роботу проводимо з батьками, т. К. Процес адаптації проходить не тільки для дітей, а й для батьків.

Батькам потрібно виховувати в дитині такі якості, як доброзичливість, готовність допомогти іншим людям, уважність до оточуючих. Від цих властивостей характеру багато в чому залежить згодом його успішна адаптація в школі, в соціумі. Тому ці якості у дитини ми постійно розвиваємо спільно.

Наша основна задача, як вчителі-дефектологи, так і вихователя - створити необхідні умови для реалізації внутрішніх здібностей і умінь, допомогти дитині розкритися, не боятися висловити своє «Я».

Успішне вирішення поставлених завдань ми досягаємо в тісному взаємозв'язку і наступності в роботі всього педагогічного колективу і єдності вимог, що пред'являються дітям. Розподіл завдань ми вважаємо одним з важливих питань взаємозв'язку в нашій роботі

Завдання вчителя-дефектолога:

• розвиває вміння активно користуватися мовою в правильній граматичній формі;

• підбирає лексичний матеріал по темі;

• закріплює знання і уявлення, отримані при спостереженнях за предметами навколишньої дійсності під час прогулянок, екскурсій;

• формує у дітей мовленнєві навички;

• розвиває увагу дітей до мови вчителя;

• розвиває вміння вслухатися в мову, діяти відповідно до неї;

• формує у дітей виразну, членороздільну, природну мова;

• формує і вдосконалює слухові функції

Завдання вихователя:

формує у дітей необхідний, доступний їхньому розумінню обсяг знань з тієї чи іншої теми під час спостережень на прогулянках і екскурсіях;

• сприяє розвитку мови дітей;

• навчає дітей різним прийомам зображення предметів в малюванні, ліпленні, аплікації, конструюванні, поєднуючи їх з розвитком мови;

• формує позитивні навички загального і мовної поведінки;

• розвиває мову і закріплює навички користування доступною активної, самостійної промовою;

• удосконалює у дітей навички спілкування один з одним.

Корекційно-виховну роботу вихователь здійснює протягом усього робочого дня, як на заняттях, так і під час більшості режимних моментів.

Режимні моменти для підтримування ініціативної мови навіть більш сприятливі, ніж заняття.

Одночасно, кожен на своєму занятті, ми вирішуємо, як коррекцціонно-виховні, так і загально завдання.

Ми спільно плануємо, вибір теми і розробляємо заняття до неї, визначаємо порядок занять і завдання до них. Після такої попередньої роботи складаємо календарні плани як колективних (фронтальних, подгруппових, так і індивідуальних занять, намічаємо взаємні відвідування занять з подальшим аналізом.

У своїй роботі ми використовуємо принцип концентрованого вивчення тем. Особливість цього принципу полягає в тому, що забезпечується багаторазовість повторення одного і того ж матеріалу щодня, що дуже важливо як для сприйняття мови дітьми, так і для її актуалізації. Концентріруемих вивчення теми сприяє успішному накопичення мовних засобів і активному використанню їх дітьми в комунікативних справах.

Наступним важливим питанням спільної роботи є розробка послідовності занять. Вивчення обраної теми ми здійснюємо одночасно в ході різноманітних занять: розгляд картин, огляд предметів, зображення їх у малюванні, ліплення, аплікація і т. Д. В результаті такого вивчення однієї теми на різних заняттях діти добре засвоюють весь словник даної теми і активно використовують його надалі. При плануванні роботи ми передбачаємо актуалізацію двох форм мови: активною і пасивною. План складаємо відповідно до етапів навчання, з рівнем психічного, зокрема, мовного розвитку дітей. А також з урахуванням виявлених під час обстеження індивідуальних особистісних особливостей кожної дитини. Дані про групу в цілому і про кожну дитину дозволяє нам намітити як загальний план роботи з усіма дітьми, так і шляхи надання індивідуальної допомоги.

Пропедевтичної метою є підготовка дитини до школи. Сюди входить формування педагогічної, інтелектуальної, мотиваційної, емоційно-вольової та комунікативної готовності.

Щоб досягти поставленої мети, ми працюємо за такими напрямками.

1. Індивідуальний розвиток.

2. Розвиток інтелекту.

3. Моральне виховання.

4. Естетичне виховання.

5. Фізичне виховання.

Кожен з напрямків є спеціально організовану змістовну діяльність. Так, наприклад, напрямок моральне виховання ґрунтується на вивченні історії, пам'яток міста р Ачинська.

1. Проведення екскурсії: «Краса рідного міста».

завдання:

• показати особливості образу міста;

• уявити архітектурний образ як культурну цінність.

2. Знайомство дітей з символами Ачинська - гербом, гімном.

3. Екскурсія в ліс, парк: «Природа Ачинська».

завдання:

• прищеплювати естетичне ставлення до природи;

• розкривати роль природи в місті.

4. Виставки з природного матеріалу за участю батьків.

5. Організація зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни:

«ЗА НАШЕ ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО СПАСИБІ ВАМ, ЗЕМЛЯКИ»!

6. Оформлення стенду з фотографіями вулиць і тих людей, чию пам'ять вони увічнюють.

7. «Я поведу тебе в музей ...» (виїзне заняття-екскурсія)

завдання:

• закріпити у дітей уявлення про музей як сховища культурних цінностей.

Під час художньо-творчої діяльності діти в своїх роботах відображають отримані знання про місто.

8. Оформлення міні - музею групи (зібрані малюнки, вироби, фотографії) під назвою: «Історія мого міста» або «Ачинськ - я тобою пишаюся».

Прищеплюючи любов до природи рідного міста, ми одночасно плануємо роботу по інших напрямках:

• формуємо образ «Я», пов'язаний зі світом природи.

• проводимо екскурсії в ліс, парк, до водоймища в різні пори року.

• слухаємо касети із записом музики А. Вівальді. "Пори року".

• слухаємо касети із записом голосів природи (пташині голоси, шум моря, вітру).

• відвідуємо виставки місцевих художників.

• знайомимо з рослинами і деревами нашого міста.

• спостерігаємо за рослинами і деревами в різні пори року.

• відзначаємо біологічні особливості.

• знайомимо з цілющими властивостями

• художньо-творча діяльність (аплікація, ліплення, малювання)

Проводимо фізкультурно-оздоровчу роботу на повітрі.

• рухливі ігри.

• естафетні ігри за участю батьків.

• забавні вправи.

Спільна мета вчителя дефектолога і вихователя застосовувати ефективні методи в навчально - виховної роботи, засновані на діяльнісного підходу.

Важливо бачити в глухому дитину, перш за все особистість.

Не треба жаліти і співчувати, необхідно допомогти, підтримати і створити умови для повноцінної адаптації нечуючих вихованців в соціумі чуючих людей.Скачати 11.13 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаСтаття для педагогів на тему: «Організація освітнього простору для дітей з Порушенням слуху дошкільного віку»

Скачати 11.13 Kb.