Стаття. Граючи, вивчаємо англійську мову.
Скачати 10.34 Kb.
Дата конвертації27.10.2019
Розмір10.34 Kb.
ТипТемочка

Наврузбекова динар
Консультація «Граючи, вивчаємо англійську мову»

У статті «Граючи, вивчаємо англійську мову» висвітлені питання навчання дітей

дошкільного віку англійської мови на основі УМК "Cookie and friends" видавництво "Oxford University Press". У даній статті представлена ​​система роботи, що включає в себе планування, основні концепції розвитку, використання різноманітних форм організації освітнього процесу в ДОУ. Особливу увагу приділено важливості раннього навчання дітей англійської мови.

У сучасному світі в зв'язку з глобальними, геополітичними, економічними та соціокультурними змінами до людини пред'являються більш жорсткі вимоги. Зростає потреба вільно спілкуватися іноземною мовою, а іноді навіть на декількох. Змінився спосіб і обсяг сприйняття інформації, тому необхідно змінити і підходи до навчання. Існує думка, що раннє навчання іноземних мов ускладнює зміст дошкільної освіти, і шкідливо, тому що позбавляє дитину дитинства. Однак дослідження показали, що вивчення іноземних мов, при правильній організації занять, розвиває дітей, підвищує їх освітній і культурний рівень. На думку психологів, таких як Л. C. Вигодський, Л. В. Щерба, вивчення іноземної мови сприятливо впливає на розвиток рідної мови. Тривале експериментальне навчання іноземної мови, що проводилося колективом лабораторії навчання іноземних мов НДІ загальної та середньої освіти РФ, підтвердило його позитивний вплив на загальний психічний розвиток дітей, на вироблення у них способів адекватної поведінки в різних життєвих ситуаціях, на краще володіння рідною мовою. Найбільш сприятливим періодом для початку навчання іноземним мовам психологи визначають вік з 2 до 8 років.

Дошкільний вік - сензетивні період для початку навчання мовам, оскільки в свідомості дитини ще не вкоренилася чітке усвідомлення різниці між його рідною мовою і іноземним. Дитячу свідомість вбирає нові знання, немов губка, і через короткий час малюк вже не звертає уваги на те, що всі навколо розмовляють не російською мовою! Найважливішим плюсом подібного навчання є загальний освітній ефект.

Паралельне вивчення двох мов розвиває розумові здібності дитини. Знання та вивчення іноземних мов благотворно позначаються на емоційному і моральному розвитку дитини, розвитку уваги, пам'яті, уяви та образного мислення. Воно також стимулює загальні мовні здібності дитини, що сприятливо позначається і на володінні рідною мовою.

З огляду на, що гра - це провідний вид діяльності дітей дошкільного віку, ми вважаємо одним з найбільш актуальних і дієвих методів навчання іноземної мови ігрову форму.

Найбільший теоретик ігрової діяльності Д. Б. Ельконін виділяє в грі чотири найважливіші для дитини функції: засіб розвитку мотиваційно-потребової сфери; засіб пізнання; засіб розвитку розумових дій; засіб розвитку довільної поведінки. Ігрова діяльність впливає на розвиток уваги, пам'яті, мислення, уяви. Навчальний процес за допомогою гри стає привабливішим та цікавішим, змушує хвилюватися і переживати, що формує потужний стимул до оволодіння мовами.

Для того, щоб гра носила навчальний характер, необхідно створити відповідну предметно-розвиваюче середовище. З огляду на п. 3.3.4. Вимоги до розвиваючої предметно-просторового середовища ФГОС ДО, середовище має бути змістовно-насиченою, трансформованою, поліфункціональної, варіативної, доступною і безпечною.

УМК "Cookie and friends" видавництво "Oxford University Press" є основою для організації ігрових занять. Авторами концепції є Кетрін Харпер, Ванесса Рейлі і Шарлота Ковилья. Дана програма навчання дошкільнят англійської мови на основі загального розвитку дітей, повністю відповідає вимогам ФГОС ДО.

Цілі програми "Cookie and friends": формування у дітей інтересу до вивчення мови та підготовка дошкільнят до подальшого успішного навчання іноземної мови в школі.

В ході реалізації цієї програми вирішуються наступні завдання:

- створювати умови для ранньої комунікативно-психологічної адаптації дошкільнят;

- формувати елементарні мовні і мовні вміння;

- долучати дитину до іноземного (англійського) мови та англомовної культури;

- розвивати мотивації до подальшого оволодіння іноземної мови;

- спонукати дитину до самостійного вирішення комунікативних завдань на англійській мові в рамках тематики;

- розвивати особистість дитини, її здібностей, уваги, мислення, пам'яті та уяви.

Навчаючи дітей за даною програмою, дитина залучається до види

діяльності, що поліпшують координацію, моторні навички, так само як і

просторове, особистісне, соціальне і емоційний розвиток (освітні області «Фізичний розвиток», «Соціально-комунікативний розвиток»).

В ході реалізації даної програми дитини знайомимо гармонійно з новою мовним середовищем, пробуджуючи у нього інтерес до вивчення мови і сприяючи розвитку мислення, уяви та розширеного кругозору. Навчання ведемо з урахуванням психологічних особливостей дошкільнят і будується на цікавому для дитини матеріалі. Навчання спрямоване на підтримку інтересу до мови, вміння виразити себе і розвиток комунікативних навичок дитини (освітні області «Мовний розвиток», «Пізнавальний розвиток»).

Поряд з лінгвістичної компетенцією зміст програми враховує вікові особливості дошкільників, а також допомагає дітям усвідомити, що вони говорять російською мовою і викликати інтерес до рідної мови як до засобу спілкування. Зміст програми направлено на формування почуття патріотизму і виховання моральних якостей по відношенню до оточуючих (доброзичливість, почуття товариськості і т. Д.). Дана програма знайомить зі світом іноземних ігор, казок, традицій і звичаїв і дозволяє розвивати у дошкільнят інтерес до участі в театралізованих постановках на іноземній мові. (Освітня галузь «Художньо - естетичний розвиток»).

Навчання дітей англійської мови здійснюється відповідно навчально - методичного комплексу.

На початковому етапі вивчення я використовувала сюжетно - ситуативну

методику і метод усного випередження. Програма включає в себе велику кількість музичного матеріалу, ріфмовок і віршів. А також дошкільнята малюють, розфарбовують, роблять аплікації і вироби, розігрують сценки. При цьому важливо прагнути до певного якості володіння матеріалом, що має дозволити дошкільнику при мінімумі засобів, припускаючи подальший наростання мовних одиниць, використовувати їх ситуативно і осмислено.

Дітей дошкільного віку відрізняють більш гнучке і швидке, ніж на наступних вікових етапах, запам'ятовування мовного матеріалу, тому стає можливим успішне оволодіння дітьми всіх компонентів усного іншомовного мовлення. Це дає можливість в ранньому віці оптимально поєднувати комунікативні потреби і можливості їхнього висловлювання іноземною мовою.

При навчанні іноземної мови дошкільників необхідно брати до уваги такі особливості, як допитливість і допитливість. З огляду на, що дітям важко протягом тривалого часу утримувати увагу в освітній діяльності, я намагаюся емоційно насичувати заняття і постійно урізноманітнити види активності дітей.

В процесі навчання я використовую різноманітні форми організації спільної діяльності:

- створення ситуації успіху;

- створення проблемно-пошукових (ігрових) ситуацій;

- використання сюжетно-рольових, дидактичних і рухливих ігор. Організація педагогічного процесу з вивчення іноземних мов

- Чи враховується суб'єктний досвід дитини, його ігрові інтереси та уподобання.

Результати раннього вивчення іноземної мови.

У дошкільнят сформувалися іншомовні фонетичні навички (поки мовний апарат пластичний і ще діють механізми оволодіння рідною мовою, ці навички легко засвоюються, тому важливо не втратити час).

Розвинулися навички аудіювання (розуміння мови на слух).

Розвинулися навички говоріння (т. Е. Формування у дитини уявлення про іноземну мову, як засіб спілкування).

Сформованість у дошкільнят загальної картини світу, розвиток мотивації до подальшого вивчення іноземних мов, особистісних якостей та емоційної сфери дошкільників.

Результати та ефекти впровадження OUP «Cookie and Friends»:

Високий рівень пізнавальної активності і готовності дітей до школи.

Швидка соціалізація і мотивація до навчання у дітей.

Додатковий вид зайнятості дітей.

Підвищення кваліфікації педагогів.

Збільшення кількості бажаючих брати участь в даному проекті.

Задоволеність батьків результатами вивчення англійської мови.

Вивчення іноземних мов в дитячому саду дозволяє дітям познайомитися з азами культур різних країн, оволодіти певним запасом лексичних одиниць і мовних зразків по близьким йому темам. Більшість дошкільнят вже можуть застосувати свої знання в школі, в реальній мовній середовищі (під час подорожей за кордон, в спілкуванні з батьками). У зв'язку з цим діти чітко усвідомлюють необхідність вивчення іноземної мови як засобу спілкування у всьому світі.

Список літератури:

Kathryn Harper, Vanessa Reilly, Charlotte Covill Cookie and friends.Starter. Oxford University Press 2006.

Ельконін Д. Б. Особливості психологічного розвитку дітей 6-7 - річного віку. -М .: Педагогіка, 1988.

Vanessa Reilly Cookie and friends A Oxford University Press 2007.

Vanessa Reilly Cookie and friends B Oxford University Press 2008.Скачати 10.34 Kb.