Специфіка психолого-педагогічного супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров'я
Скачати 10.31 Kb.
Дата конвертації13.05.2017
Розмір10.31 Kb.
ТипЗдоров'я, здоров'язбереження, ЗСЖ

Ольга Федорова
Специфіка психолого-педагогічного супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров'я

Під терміном «затримка психомовного розвитку» розуміються синдроми тимчасового відставання розвитку моторних, сенсорних, мовних, емоційно-вольових функцій психіки, а саме - уповільненої темпу реалізації закодованих в генотипі властивостей організму. Категорія дітей з ЗПРР була виявлена на початку 60-х років минулого століття, коли загострилася проблема шкільної неуспішності. Сьогодні такі діти відвідують нашу підготовчу групу.

За визначенням В. В. Лебединського, «ці діти досить кмітливі і продуктивні., Незважаючи на незрілість мислення, малу інтелектуальну цілеспрямованість, переважання ігрових інтересів», що в умовах ДОУ компенсуючого виду з необхідністю вимагає діяльності по їх ефективному психолого-педагогічному супроводу.

У Росії така система з'явилася близько 15 років тому, але як нова освітня технологія вона була виділена завдяки Е. І. Казакової, яка узагальнила наявний в Росії досвід комплексної допомоги та підтримки дітей в системі спеціальної освіти, визначивши його основу - системний орієнтаційний підхід. Його найважливіше положення - опора на особистісний потенціал з метою формування здібностей суб'єкта до саморозвитку. Виходячи з цього, Е. І. Казакова (2000) визначає супровід як допомога суб'єкту в прийнятті рішення в складних ситуаціях життєвого вибору. Суб'єктом в кожному конкретному випадку виступає як сама дитина, так і його батьки, педагоги, найближче оточення.

Слід розрізняти поняття:

• процес супроводу;

• метод супроводу;

• служба супроводу.

Процес супроводу - це сукупність послідовних дій, що дозволяють суб'єкту визначитися з ухваленням рішення і нести відповідальність за реалізацію рішення.

Метод супроводу - це створення умов для прийняття суб'єктом оптимальних рішень в різних ситуаціях життєвого вибору.

Служба супроводу в ДНЗ - це об'єднання фахівців різного профілю, які здійснюють процес супроводу.

Для нашого колективу важливо вибудовувати систему супроводу дітей з ЗПРР в руслі комплексного системного підходу на основі узгодженої роботи усіх фахівців ДОУ: вчителі - дефектолога, вчителя - логопеда, психолога, інструктора з фізичного виховання, музичного керівника, вихователів, помічника вихователя.

Він включає в себе:

• створення предметно-розвиваючого середовища;

• розробку індивідуальних програм виховання навчання і розвитку. І побудований в єдності діагностики і корекції.

Діагностична робота полягає в:

- виявленні причин труднощів адаптації;

- вивченні соціальної ситуації розвитку і умов сімейного виховання дитини;

- вивченні адаптивних можливостей і рівня соціалізації дитини;

Корекційно-розвиваюча робота включає:

- вибір оптимальних корекційних програм / методик, методів і прийомів навчання відповідно до його особливими освітніми потребами;

- організацію і проведення фахівцями індивідуальних і групових корекційно-розвиваючих занять, необхідних для подолання порушень розвитку і труднощів навчання;

- корекцію і розвиток вищих психічних функцій;

- розвиток емоційно-вольової та особистісної сфер дитини та психокорекції його поведінки;

- соціальний захист дитини у випадках несприятливих умов життя при психотравмуючихобставин.

Для надійної роботи блоків діагностики і корекції потрібен збір інформації та її аналіз, тому психолого-педагогічний супровід включає консультативну роботу, а саме:

- вироблення спільних обґрунтованих рекомендацій щодо основних напрямів роботи з дітьми з ЗПРР, єдиних для всіх фахівців;

- консультування педагогів по вибору індивідуально-орієнтованих методів і прийомів роботи з дітьми;

- консультативну допомогу сім'ї в питаннях вибору стратегії виховання і прийомів корекційного навчання дитини;

і інформаційно-просвітницьку роботу, яка передбачає:

- різні форми просвітницької діяльності (лекції, бесіди, інформаційні стенди, друковані матеріали, спрямовані на роз'яснення питань, пов'язаних з особливостями супроводу дітей з ЗПРР;

- проведення тематичних виступів для педагогів і батьків по роз'ясненню психофізичних та особистісних особливостей дітей з ЗПРР.

Найбільш важливий в системі психолого-педагогічного супроводу людський фактор, а саме взаємодія педагогів і батьків.

Педагог, вихователь поповнює нестачу педагогічної компетентності батьків, дефіцит педагогічних знань і умінь.

Аналізує життєву ситуацію сім'ї, сприяє в подоланні негативних обставин, які визначаються неадекватним стилем виховання, і що порушують сімейну мікросередовище.

Педагог - психолог допомагає подолати труднощі в сімейних відносинах, пов'язаних зі спілкуванням, особистісними особливостями членів сім'ї, оптимізувати психологічний клімат в родині, подолати психологічні бар'єри в дитячо-батьківських відносинах.

Учитель-дефектолог сприяє батькам у виробленні ефективних прийомів навчання дитини з ОВЗ в умовах сім'ї.

Учитель-логопед допомагає батькам забезпечити освоєння мовної функції.

Оскільки комунікативні вміння педагогів виконують одну з головних функцій, то для їх успішності потрібно виконувати наступні рекомендації: НЕОБХІДНО:

• використовувати доступну мову, рівний, витриманий тон в розмовах з дітьми

• виражатися точно і по справі

• говорити чітко, не поспішаючи, по можливості не підвищуючи голосу, особливо коли потрібно зупинити занадто розходився дитини, запобігти виникає зіткнення

• пам'ятати, що зловживання підвищенням голосу нервує дітей, збуджує збудливих

• пам'ятати, що у дітей з ЗПРР часто зустрічається дуже значна копіювання і що своїм загальним поведінкою педагог показує еталон поведінки і спілкування

• завжди і у всьому до кінця доводити розпочату з дітьми роботу, виявляти наполегливість

• не говорити при дітях про негативні або позитивні риси їх самих або інших дітей, про Ваших спостереженнях, характеристиках, сімейних умовах, спадковості дітей та інших даних, що можуть бути по-своєму використаних дітьми

• дотримуватися повне неупереджене ставлення до дітей.

У світлі завдання успішного включення батьків в систему ППС серйозної уваги заслуговує робота по формуванню у них психолого-педагогічної компетентності, перш за все, на початковому етапі входження в ДОУ в період адаптації дитини. У зв'язку з цим на перший план висувається проблема малої обізнаності батьків про дошкільному дитинстві і принципах його організації в дитячому саду, недостатня правова підкованість і т. П. За підсумками тривалих спостережень за батьками дітей з ЗПРР ми зробили певні типові висновки:

1. Батьки не вивчають, не аналізують сучасне освітнє законодавство в частині, пов'язаній з дошкільним дитинством, в тому числі, обтяженим відхиленнями у розвитку.

2. Батьки не пов'язують законодавчих актів у сфері дошкільної освіти з практичною діяльністю цієї системи.

3. Батьки не уявляють сучасного стану як загальноосвітньої, так і спеціальної освітньої системи.

4. Батьки не обізнані в освітній програмі дошкільного навчального закладу компенсуючого виду.

5. У переважної більшості батьків існує установка на те, що визначивши малюка в ДОУ, вони тепер вирішили багато проблем його виховання і навчання, і можна більше не замислюватися про ці питання в родині, доручивши їх колективу педагогів.

6. Визначивши дитини в ДОУ, цього робити не вважають за потрібне брати участь в його спільному з співробітниками, педагогами і психологами супроводі. А якщо і приймають рішення про таку участь, щось не перебудовують свою стереотипну діяльності гіперопіки відповідно до нової психологічної парадигмою інклюзивної освіти.

Проблема ускладнюється і тим, що на момент зарахування в групу своєї дитини, що має проблеми в розвитку і здоров'я, батьки є вразливих і стривожених людей, які відчувають сильний інстинктивний страх і хвилювання, що не дозволяють їм мислити тверезо і оптимістично. Такі переживання вкрай негативно позначаються на психіці дитини, нервова система якого і без того ослаблена внаслідок порушеного розвитку і здоров'я і, володіючи недостатнім адаптивним механізмом, піддається додатковому шоковому впливу через відриву від сім'ї і переходу в нові соціально-побутові умови.

Відповідно до виявлених труднощами, на всьому протязі перебування наших дошкільнят в групі для дітей з ЗПРР ми вибудували роботу з батьками виходячи, перш за все, з корекції спочатку неправильного стереотипу поведінки батьків. На цьому етапі важливо проводити індивідуальну консультативно-роз'яснювальну роботу на етичній основі з поступовим залученням батьків в освітній процес. Другим етапом є формування у батьків необхідної психолого-педагогічної компетентності, він здійснюється за допомогою бесід, спільних заходів, відкритих занять. Третій, заключний, етап передбачає, що батьки вже можуть достовірно розбиратися в труднощах поведінки своєї дитини і самостійно керувати ним, використовуючи правильні виховні дії. Вони діляться своїми успіхами з співробітниками ДОП, пропонують свої варіанти спільних заходів, радіють результатами своїх дітей. Адже коли такі дії єдині, прийняті і застосовуються як в групі ДНЗ, так і в сім'ї дитини з ЗПРР, це гарантує успіх і стійкість результатів психолого-педагогічного супроводу.Скачати 10.31 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаСпецифіка психолого-педагогічного супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров'я

Скачати 10.31 Kb.