Соціально-педагогічна діяльність з формування морального самосвідомості молодших школярів
Дата конвертації30.08.2017
Розмір10.3 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Наталя Желєзнова
Соціально-педагогічна діяльність з формування морального самосвідомості молодших школярів

Актуальність. Фахівці в різних областях, широка громадськість, засоби масової інформації - все бачать одну з найважливіших проблем сучасності: в суспільстві відбувається руйнування, ерозія моральності, можна сказати, енергійне, рішуче звільнення людства від моралі, спостерігається різке і ймовірно, прогресуюче зниження моральних норм у всіх сферах життя.

Психологи встановили, що молодший шкільний вік характеризується підвищеною сприйнятливістю до засвоєння моральних вимог і норм. Це дозволяє своєчасно закласти моральний фундамент розвитку особистості.

Сьогодні виховання може і повинно бути зрозуміло не як односпрямована передача досвіду і оціночних суджень від старшого покоління до молодшого, а як взаємодія і співпраця дорослих і дітей в сфері їх спільного буття.

Сім'я впливає на все життя людини, але найбільш значна її роль на самому початку життєвого шляху дитини, коли закладаються моральні, психологічні основи особистості. Але і сім'я, як і все російське суспільство в цілому, переживає важкий період. В умовах, що склалися економічної та побутової невлаштованості, психологічних стресів, розгубленості, багато батьків відчувають труднощі в вихованні своїх дітей, тому що не вміють і не можуть створити педагогічно доцільний устрій сім'ї. Школа, як і раніше залишається найкращим помічником і порадником батьків, т. К. Вона силами своїх фахівців може допомогти батькам осмислити промахи і помилки сімейного виховання.

Маленька людина живе і розвивається в сучасному світі, в якому безліч "позитиву" і "негативу". Формування особистості дитини, виховання у нього правильного ставлення до навколишнього, визначеної моральної позиції - складний педагогічний процес.

Освіта закладає базові фундаментальні основи культури особистості -умственной, моральної, екологічної, економічної, правової та інших сторін.

Свідомість окремого індивіда - це не тільки продукт його власного розвитку, але в значно більшій мірі продукт розвитку тієї культури, середовища, в якому росте і розвивається конкретна людина. Отже, важливою умовою формування свідомості в педагогічному процесі є організація необхідного средового простору.

Розвиток особистості, що почалося в дошкільному дитинстві і становленням самосвідомості, триває і в молодшому шкільному віці. Молодший шкільний вік називають вершиною дитинства. Дитина зберігає багато дитячих качеств- легковажність, наївність, погляд не дорослого знизу вгору. Але він вже починає втрачати дитячу безпосередність в поведінці, у нього з'являється інша логіка мислення. Молодший школяр знаходиться в нових соціальних умовах: він включений суспільно значиму діяльність, результати якої високо оцінюються близькими дорослими. Від шкільної успішності, оцінки дитини як хорошого або поганого учня, безпосередньо залежить в цей період розвиток його особистості. У школі він набуває не тільки нові знання та вміння, а й певний соціальний статус. Змінюються інтереси, цінності дитини, весь уклад його життя.

Формування індивідуальної моральної свідомості молодших школярів в навчальному процесі представляє важливу задачу і вимагає певної педагогічної стратегії.

Моральна свідомість, будучи обмеженою частиною свідомості, містить в собі етичне пізнання сутності моралі та існуючих в суспільстві норм і правил поведінки, так і ставлення людини до цих норм і правил, їх дотримання або порушення.

Пропонована до розгляду проблема значима з точки зору і теорії та практики. У теоретичному плані вирішення її поглиблює і розширює питання морального самосвідомості молодшого школяра, сутність і зміст поняття, в практичному - призводить до свідомості соціально-педагогічного засобу по формуванню морального самосвідомості молодших школярів.

Дана проблема в психолого - педагогічній літературі розглядалася багатьма дослідниками в різних аспектах.

У теоретичному плані - це система соціально - педагогічної діяльності з формування морального самосвідомості молодшого школяра.

Практичному плані - це програма по формуванню морального самосвідомості молодшого школяра.

Значимість морального самосвідомості молодшого школяра містяться в работахТ. І Руднєва, Е. Б. Нікуліна, Л. П. Крившенко, В. В. Воронова, Д. С. Лихачова, В. В. Столина, В. А. Сластенина, Б. Т. Лихачова, А. В. Мудрика .

Моральне самосвідомість - це свідомість людиною себе як особистості і свого місця в спільній громадській діяльності людей. В результаті дослідження були виділені методи морального формування морального самосвідомості: читання і обговорення художньої літератури, бесіди, рольові ігри, колективно - творча справа.

З урахуванням полифункциональности соціально-педагогічної діяльності відбір засобів її здійснення повинен базуватися на системному характері взаємодії у вирішенні проблеми. Діяльність соціального педагога по формуванню морального самосвідомості спрямована на закріплення моральних норм і правил поведінки, через бесіди, рольові ігри; залучення батьків до спільної діяльності формування морального самосвідомості у молодших школярів.

Будь-яку соціально педагогічну діяльність здійснює конкретний фахівець (група фахівців)-суб'єкта. цей фахівець реалізує ту послідовну діяльність, яка повинна домогтися результативності досягнення в поставленої мети. Суб'єкт соціально-педагогічної діяльності - це або підготовлений фахівець, або батько, або яке - третя особа (група) по відношенню до людини, на якого спрямована його (їх) діяльність.

Соціально - педагогічна діяльність з молодшими школярами, як і будь-яка діяльність має свою структуру. За Л. В. Мардахаеву, структурою називається взаємне розташування і зв'язок основних частин будови, яка дає можливість виявити компонентний склад досліджуваного явища.

Метою соціально-педагогічної діяльності - це те, до чого слід прагнути соціальному педагогу у взаємодії з вихованцями, той соціальний ідеал, до якого хоче наблизитися соціальний педагог у своїй роботі. Мета соціально-педагогічної діяльності з формування морального самосвідомості молодших школярів полягає в тому, щоб добродушні відносини позитивних вчинків, гармонійне співіснування з навколишнім світом, виявити моральні орієнтації дитини, ставлення до моральних, моральних норм, саморозвитку, самовиховання, навчити правилам етикету.

Розвиток моральної свідомості дитини відбувається через сприйняття і усвідомлення змісту взаємодій, які надходять і від батьків і педагогів, оточуючих людей, через переробку цих у зв'язку з моральним досвідом індивіда, його поглядами і ціннісними орієнтаціями. У свідомості дитини зовнішнє вплив набуває індивідуальне значення, таким чином, формує суб'єктивне ставлення до нього. У зв'язку з цим формуються мотиви поведінки, прийняття рішення і моральний вибір дитиною власних вчинків. Спрямованість шкільного виховання і реальні вчинки дітей можуть бути неадекватними, але сенс виховання полягає в тому, щоб досягти відповідності між вимогами належної поведінки і внутрішньої готовності до цього.

Щоб виховати морально розвинене покоління дітей, потрібно привчати з дитинства піклуватися про близьких, робити відповідно до моральних норм,

відстоювати свої позиції, зберігати сімейні цінності.

Успіх морального самосвідомості молодших школярів залежить від прищеплення дитині моральних цінностей з урахуванням етнічної та релігійної культури, від формування у них твердої моральної позиції, закріплення моральних норм.

Формування моральних почуттів і моральної свідомості дитини може відбуватися тільки в практиці його суспільної поведінки. Практику такої поведінки в молодшому шкільному віці створює, перш за все, школа і правильно організований шкільний колектив. Завдяки цьому, молодший шкільний вік і стає у нас періодом інтенсивного формування високих моральних почуттів і переконань дитини. Саме в шкільному віці вперше виникає у наших дітей справжнє почуття обов'язку і відповідальності, почуття честі і товариської солідарності. Багатостороння постійна турбота одне про одного, про свій колектив, про оточуючих людей, про далеких друзів, пошук кращих засобів цієї турботи, все чітка організація свого життя, різноманітних справ на користь свого колективу і іншим людям - ось що згуртовує вихователів і вихованців.

Таким чином, проблема формування морального самосвідомості молодших школярів все частіше стає актуальною темою. У сучасних умовах виникає все більша необхідність формування морального самосвідомості у дітей.

Молодший шкільний вік характеризується підвищеною сприйнятливістю до засвоєння моральних вимог і норм. Це дозволяє своєчасно закласти моральний фундамент розвитку особистості. Стрижнем виховання, визначальним моральний розвиток особистості в молодшому віці, є формування гуманістичних відносин і взаємин дітей, опора на почуття, емоційну чуйність. Суспільство потребує підготовки широко освічених високо моральних людей.
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаСоціально-педагогічна діяльність з формування морального самосвідомості молодших школярів