Система освітньої та виховної роботи освітньої установи
Дата конвертації13.05.2018
Розмір6.29 Kb.
ТипТемочка

Світлана Пархоменко
Система освітньої та виховної роботи освітньої установи

Система бразовательной і виховної роботи

освітнього закладу

Навчальна і виховна робота в ДОУ організована на основі ООПД МДОУ «Дитячий садок № 26« Прапорець »м Красний Кут Саратовської області» з урахуванням основних базових нормативних документів: Федерального державного освітнього стандарту, який набрав чинності з 01 січня 2014 року, що представляє собою сукупність обов'язкових вимог до дошкільної освіти; Федерального закону "Про освіту в Російській Федерації" від 29 грудня 2012 р; СанПіН 2.4.1.3049-13 "Санітарно-епідеміологічні вимоги до влаштування, утримання та організації режиму роботи дошкільних освітніх організацій"; Статут МДОУ «Дитячий садок № 26« Прапорець »м Красний Кут Саратовської області».

Освітньо - виховна робота була побудована на основі принципів розвиваючого освіти:

- комплексно - тематичного принципу побудови освітньої програми;

- індивідуалізації дошкільної освіти;

- сприяння співпраці дітей;

- підтримки ініціативи дітей в різних видах діяльності;

- формування пізнавальних інтересів і пізнавальних дій дитини в різних видах діяльності.

Плановане зміст і форми організації дітей відповідали віковим і психолого - педагогічним основам дошкільної педагогіки.

У 2017 - 2018 навчальному році педагогічний колектив Муніципального дошкільного навчального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 26« Прапорець »м Красний Кут Саратовської області» працював над темою: «Роль ігрових технологій у розвитку мовлення дітей дошкільного віку».

Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ:

1. Мовний розвиток.

2. Фізичний розвиток.

У 2017 - 2018 навчальному році були поставлені наступні завдання:

1. Підвищити рівень професійної компетенції педагогів в питаннях

планування освітньо - виховної роботи відповідно до

ФГОС ДО метою підвищення якості освітнього процесу).

2. Продовжувати роботу по оновленню розвиваючої предметно -

просторового середовища, що сприяє розвитку активності дитини в

різних видах діяльності, прояву у нього допитливості,

творчості, експериментування.

3. Активізувати роботу по впровадженню в ДОУ технології проектної діяльності

Кожна річне завдання знайшла відображення в різних формах методичної роботи:

- педагогічні ради;

- методичні поради;

- семінари - практикуми;

- консультації;

- відкриті перегляди;

- огляди - конкурси;

- ділові ігри;

- самоосвіта.

Освіта, розвиток і виховання дошкільнят педагоги ДНЗ здійснювали по п'яти освітнім областям: «Фізичний розвиток», «Соціально-комунікативний розвиток», «Пізнавальний розвиток», «Мовленнєвий розвиток», «Художньо-естетичний розвиток», в яких поєднуються такі функції: виховна - розвиток ціннісних відносин - розвиток основ світогляду, формування моральності; освітня (пізнавальна) - виховання інтересу до отримання знань, умінь і навичок, які будуть виступати в якості засобів, що сприяють розвитку дитини, т. е. що сприяють розвитку його нових якостей; розвиваюча - розвиток пізнавальних і психічних процесів і властивостей особистості; социализирующая - оволодіння дітьми системою суспільних відносин і соціально прийнятного поведінки; оздоровчо-профілактична (валеологічна) - пріоритет культури здоров'я відповідно до валеологічного критеріями і нормами. Валеологія (від одного з значень лат. Valeo - «бути здоровим») - «загальна теорія здоров'я», що претендує на інтегральний підхід до фізичного, морального і духовного здоров'я людини.

Планування освітньо - виховної роботи в дошкільному закладі - одна з головних функцій управління процесом освоєння ООПД ДОУ.

У ДОП є такі документи з планування освітньо - виховної роботи:

Річний план роботи ДНЗ.

Навчальний план.

Календарний навчальний графік.

Робочі програми з освоєння п'яти освітніх областей.

Режим дня на холодний період року для всіх груп.

Режим дня на теплий період року для всіх груп.

Розклад НСД на холодний період року для всіх груп.

Розклад НСД на теплий період року для всіх груп.

Руховий режим для всіх груп.

Циклограма освітньо виховної роботи ДНЗ.

Календарний план освітньо - виховної роботи у всіх групах.

Картотека прогулянок у всіх групах.

Технологічні карти сюжетно - рольових ігор у всіх групах.

Конспекти НСД у всіх групах.

При плануванні воспитательно- освітнього процесу пеагогі враховували основні принципи дошкільної освіти, позначені в ФГОС ДО: побудова освітньої діяльності на основі індивідуальних особливостей кожної дитини, при якому сам дитина стає активним у виборі змісту своєї освіти, стає суб'єктом освіти (далі - індивідуалізація дошкільної освіти); сприяння і співпрацю дітей і дорослих, визнання дитини повноцінним учасником (суб'єктом) освітніх відносин; підтримка ініціативи дітей в різних видах діяльності; співробітництво Організації з сім'єю; залучення дітей до соціокультурних норм, традицій сім'ї, суспільства і держави; формування пізнавальних інтересів і пізнавальних дій дитини в різних видах діяльності; вікова адекватність дошкільної освіти (відповідність умов, вимог, методів віку і особливостям розвитку); облік етнокультурної ситуації розвитку дітей.