Що таке гра (рухлива гра) і яка її роль у фізичному розвитку дітей?
Дата конвертації01.09.2018
Розмір7.34 Kb.
ТипТемочка

Олександра Лодигіна
Що таке гра (рухлива гра) і яка її роль у фізичному розвитку дітей?

1. Що таке гра, рухлива гра?

За визначенням П. Ф. Лесгафта, рухлива гра є вправою, за допомогою якого дитина готується до життя. Цікавий зміст, емоційна насиченість гри спонукають дитину до певних розумових і фізичних зусиль.

Рухлива гра - незамінний засіб поповнення дитиною знань і уявлень про навколишній світ, розвитку мислення, кмітливості, спритності, вправності, цінних морально-вольових якостей. У грі дитина спрямовує свою увагу на досягнення мети, а не на спосіб виконання руху. Він діє відповідно до ігровими умовами, проявляючи спритність і тим самим удосконалюючи руху. В процесі гри відбувається не тільки вправа в уже наявних навичках, закріплення їх, вдосконалення, а й формування нових якостей особистості.

Глибокий сенс рухливих ігор - в їх повноцінної ролі в фізичного і духовного життя, яка існує в історії і культурі кожного народу. Рухливі ігри завжди є творчою діяльністю, в якій проявляється природна потреба дитини в русі, необхідність знайти рішення рухової завдання, тому свободу дій дошкільник реалізує в цих іграх. Граючи, дитина не тільки пізнає навколишній світ, а й перетворює його.

Використання рухливих ігор у педагогічному процесі передбачає суворе дотримання дидактичних принципів доступності, систематичності, послідовності активності, свідомості. Для кожної вікової групи гри необхідно підбирати відповідно до принципу переважного виду рухів: ходьби, бігу, метання, стрибків або лазіння.

Існує безліч класифікацій рухливих ігор.

Основний є класифікація поділу ігор за ступенем викликається у дітей м'язового напруги: на ігри великої, середньої і малої ступеня рухливості. Велика рухливість - бере участь вся група (біг, стрибки, «ловишка», «П'ятнашки») середньої рухливості - бере активну участь вся група, але характер рухів відносно спокійний (ходьба, передача предметів) малої рухливості - рухи виконуються в повільному темпі, до того ж інтенсивність їх не значна (гра з ходьбою, ігри на увагу, «морська фігура», «Знайди і промовч»). Рухливі ігри різноманітні за своїм змістом і організації. Одні ігри мають сюжет, ролі і правила, тісно пов'язані з сюжетом; ігрові дії в них виробляються відповідно до вимог, заданої роллю і правилами. В інших іграх сюжет і ролі відсутні, запропоновані тільки рухові завдання, регульовані правилами, які визначають послідовність, швидкість і спритність їх виконання. По-третє сюжет, дії граючих обумовлені текстом, визначальним характер рухів і їх послідовність.

2. Роль гри у фізичному розвитку дитини.

Рухлива гра - один з важливих засобів всебічного виховання дітей дошкільного віку. Характерна її особливість - комплексність впливу на організм і на всі сторони особистості дитини: в грі одночасно здійснюється фізичне, розумове, моральне, естетичне і трудове виховання. Вони розглядаються як основний засіб і метод фізичного виховання, Будучи важливим засобом фізичного виховання, рухлива гра одночасно надає оздоровчий вплив на організм дитини. У грі він вправляється в найрізноманітніших рухах: бігу, стрибках, лазінні, перелезанія, киданні, ловлі, вивертання і т. Д. Велика кількість рухів активізує дихання, кровообіг і обмінні процеси. Це в свою чергу робить благотворний вплив на психічну діяльність. Оздоровчий ефект рухливих ігор посилюється при проведенні їх на свіжому повітрі.

Надзвичайно важливо враховувати роль зростаючої напруги, радості, сильних переживань і незгасаючого інтересу до результатів гри, яких зазнає дитина. Захопленість дитини грою не тільки мобілізує його фізіологічні ресурси, але і покращує результативність рухів. Гра є незамінним засобом вдосконалення рухів, розвиваючи їх, сприяючи формуванню швидкості, сили, витривалості, координації рухів. У рухливій грі, як діяльності творчої, ніщо не сковує свободу дій дитини, в ній він розкутий і вільний.

Характерна особливість рухомий гри - комплексність впливу на організм і на всі сторони особистості дитини: в грі одночасно здійснюється фізичне, розумове, моральне, естетичне і трудове виховання.

Під час ігор у дітей формуються і удосконалюються різноманітні навички в основних рухах (бігу, стрибках, метанні, лазіння і ін.) Швидка зміна обстановки в процесі гри привчає дитину доцільно використовувати відомі йому руху відповідно до тією чи іншою ситуацією, забезпечуючи їх вдосконалення. Виявляються фізичні якості, все це позитивно позначається на вдосконаленні рухових навичок.

Велике значення рухливих ігор у вихованні фізичних якостей: швидкості, спритності, сили, витривалості, гнучкості, координація рухів. Наприклад, для того щоб ухилитися від «ловишка», треба проявити спритність, а рятуючись від нього, бігти якомога швидше. Захоплені сюжетом гри, діти можуть виконувати з інтересом і багато разів, одні і ті ж рухи, не помічаючи втоми. А це призводить до розвитку витривалості.

Активна рухова діяльність ігрового характеру і викликані нею позитивні емоції посилюють всі фізіологічні процеси в організмі, поліпшують роботу всіх органів і систем. Велика кількість рухів активізує дихання, кровообіг і обмінні процеси. Це в свою чергу робить благотворний вплив на психічну діяльність.

Ігрова діяльність сприяє гармонійному розвитку опорно-рухового апарату, т. К. В роботу можуть бути залучені всі м'язові групи, а умова змагання вимагають від учасників досить великих фізичних напруг.

Чергування моментів відносно високої інтенсивності з паузами відпочинку й діями з невеликим напруженням дозволяє граючим виконувати великий обсяг роботи. Поперемінний характер навантаження найбільше відповідає віковим особливостям фізіологічного стану організму, що росте і тому сприятливо впливає на вдосконалення діяльності систем кровообігу і дихання.

За своєю природою рухливі ігри тісно переплітаються зі спортивними іграми, і є хорошою підмогою для займаються на перших етапах навчання, коли рухові вміння ще не переросли в навик.

Різноманіття рухових дій, що входять до складу рухливих ігор, надає комплексну дію на вдосконалення координаційних і кондиційних здібностей (здібностей до реакції, орієнтування в просторі і в часі, перестроювання рухових дій, швидкісних і швидкісно - силових здібностей і ін.).

Включення рухливих ігор на заняттях з фізичної культури допомагає в рішенні не тільки спеціальних завдань, а й оживити навчальний процес. Гра виступає як засіб фізичної та технічної підготовки, як метод вирішальний виховні завдання, в тому числі, пов'язаного з активізацією уваги і підвищення емоційного стану учнів, підвищують інтерес до уроків.

Таким чином, рухливі ігри роблять благотворний вплив на організм і виховання фізичних здібностей дітей в будь-яких вікових групах. У порівняння з строго поставленими спортивними вправами, вони цікаві для дітей своєю оригінальністю і своєрідністю, і творчим підходом. Під час рухливих ігор діти розвивають в собі фізичні навички, а так само вчаться працювати в команді. У них формуються такі важливі якості, як швидкість, гнучкість, спритність, ініціативність і самостійність. І можна зробити наступний висновок, що і в майбутньому, використання рухливих ігор є невід'ємною частиною фізичного виховання дітей.