Семінар-практикум для педагогів «Значення здоров'язберігаючих технологій у формуванні моральної особистості дошкільника»
Скачати 22.42 Kb.
Дата конвертації12.07.2018
Розмір22.42 Kb.
ТипЗдоров'я, здоров'язбереження, валеологія, ЗСЖ

ОЛЕНА ВЕРЕЩАГІНА
Семінар-практикум для педагогів «Значення здоров'язберігаючих технологій у формуванні моральної особистості дошкільника»

Муніципальне дошкільний навчальний бюджетна установа

«Дитячий сад освітнього виду з пріоритетним здійсненням діяльності з фізичного розвитку дітей № 195»

Семінар - практикум для педагогів:

Тема: «Значення здоров'язберігаючих технології в формуванні духовно- моральної особистості дошкільника.»

Підготувала: Верещагіна Е. В.

інструктор з фізичної культури

м.Оренбург.

Значення здоров'язберігаючих технології в формуванні духовно- моральної особистості дошкільника.

Проблема формування духовно- морального самосвідомості у підростаючого покоління в даний час надзвичайно актуальна, особливо зараз, як в суспільстві, так і в свідомості людей.

Розвивати і зміцнювати фізичну досконалість у вихованців, так як духовне, моральне і фізичне в людині складає єдність гармонійно розвиненої особистості і взаємно збагачують один одного. Відомо, що фізичне вдосконалення не тільки приносить людині високу працездатність, міцне здоров'я, творче довголіття, а й духовно збагачує його, впливає на його інтереси, погляди, спосіб мислення. Воно сприяє формуванню життєрадісності, впевненості в своїх силах і творчі можливості, пробуджує інтерес до нових духовних цінностей, стає важливою умовою культурного розвитку людини. Воно допомагає повніше пізнавати світ, сприяє формуванню матеріалістичного світогляду.

Розвивати дитяче самоврядування, навчити дітей прагненню бути суспільно корисними, вміти знаходити в цьому радість, дати їм можливість самим думати і приймати рішення, не намагатися вирішити всі їх проблеми перш, ніж спробують самі.

Кризовий стан духовно- моральної сфери суспільства і сім'ї, безумовно, відбивається на нервово-психічному і духовно- моральне здоров'я сучасних дітей. Поширеність психічних порушень серед підростаючого покоління, в тому числі і дітей дошкільного віку, дуже велика. Вся система освіти загрожує перетворитися в корекційну систему. Або просто для загального спокою прийняті норми розвитку дитини можуть бути названі застарілими і за норму визнають відхилення, як найбільш характерні прояви дитини початку XXI століття. Велика частина порушень, з якими стикаються сьогодні педагоги і психологи, має соціально-педагогічну і духовно-практичну природу.

Концепція дошкільного виховання трактує період від народження дитини до вступу до школи як вік найбільш стрімкого фізичного і психічного розвитку дитини. Період первинного формування фізичних і психічних якостей, необхідних людині протягом усього подальшого життя, якостей і властивостей, які роблять його людиною. Концепція позначила ключові позиції поновлення дошкільного виховання:

• Охорона і зміцнення здоров'я дітей (як фізичного, так і психічного)

• Гуманізація цілей і принципів освітньої роботи з дітьми.

Таким чином, завдання охорони і зміцнення фізичного здоров'я дітей, їх психологічного благополуччя є першочерговим в побудові виховного та освітнього процесу.

Дитинство цей той важливий період в розвиток дитини, коли зміцнюється здоров'я, формуються основні рухи, виробляється правильна постава. І від того, як організована робота з фізичного виховання, в значній мірі залежить, наскільки міцними, загартованими, сильними та вольовими будуть хлопці в житті.

Повноцінне фізичний розвиток і здоров'я дитини - це основа формування особистості.

В процесі розвитку особистість проходить періоди особливої відкритості певним громадським впливів і внутрішньої готовності до їх прийняття. Періодом такої відкритості різним соціально моральним, духовним та педагогічним впливам і готовності до їх прийняття є дошкільне дитинство. Цей етап є найбільш сензитивним для формування даної готовності, а здатність здійснювати духовно- моральний вибір у дітей цього віку складається на основі розвивається морально -оценочной діяльності свідомості і обумовлена їх потребою у схваленні і визнання. У фундамент розвитку цієї здатності лягає розвивається самостійність дитини-дошкільника і його бажання добровільно слідувати соціально-схвалюваних моральним стандартам поведінки.

Незважаючи на велику кількість підходів до дослідження проблеми морального виховання дітей, залишаються недостатньо з'ясованими механізми становлення і розвитку почав їх моральної свідомості, не в повній мірі виявлені ресурси для вдосконалення змісту і технології його формування. Також недостатньо вивчені та виявлено можливості та особливості реалізації індивідуального підходу до дітей в процесі відповідної педагогічної роботи.

Здоров'я дитини закладається в сім'ї. Ми ж в силу специфіки своєї роботи повинні прищеплювати навички здорового способу життя дітям, враховуючи їх індивідуальні та вікові особливості, і в залежності від цього вибирати оптимальні методи і форми роботи. Особливості педагогічної діяльності в роботі з дітьми полягає в тому, щоб у дитини сформувати навички необхідні для підтримки здоров'я. Здоров'я - стан фізичного, психічного і соціального благополуччя (ВООЗ). Комплексна цілеспрямована робота по валеологічного виховання сприяє корекції психофізичного розвитку дитини.

Якщо ми навчимо дітей з раннього віку цінувати, берегти і зміцнювати своє здоров'я, будемо особистим прикладом демонструвати здоровий спосіб життя (ЗСЖ, то можна сподіватися, що діти придбають знання й уміння з питань оздоровлення. Всім хочеться бути здоровими і сильними, тільки діти не знають , що для цього треба робити.

Перші кроки по шляху формування культури ставлення у дитини до свого здоров'я мають бути зроблені в дошкільному віці. Адже, на думку фахівців-медиків, більшість хвороб людини набувається в дитячі роки.

Отже, валеологічне виховання включає не тільки питання фізичного здоров'я, а й питання духовного розвитку. Мало навчити дитину чистити зуби вранці і ввечері, робити зарядку, треба щоб вже з дитинства він навчався любові до себе, до людей, до життя. Треба вчити дітей жити в гармонії з собою і зі світом.

Заняття з дітьми можуть бути різних видів: бесіди, оздоровчі хвилинки і паузи, ігрові самомасаж.

Бесіди включають питання гігієни, харчування, загартовування, будови людини. В одній розмові в роботі з проблемними дітьми може бути порушено тільки один напрямок для того, щоб діти реально відчули цю тему. Це можуть бути такі теми: «Турбота про очі», «Догляд за вухами», «Догляд за зубами», «Турбота про шкіру», «Догляд за руками і ногами», «Шкідливі звички».

Оздоровчі паузи можна комбінувати, включаючи фізичні вправи для постави, вправи для очей, рук. Завдання оздоровчої паузи дати знання, виробити вміння і навички, необхідні кожній дитині для зміцнення хребта, рук, зняття втоми, набуття спокою.

Коли діти влаштуються, дайте їм можливість самим проводити оздоровчі хвилинки.

Надайте можливість випробувати сили кожному бажаючому.

Приклади оздоровчих хвилинок:

- потягнутися 1 - 2 рази;

- сісти, рівно і спокійно подихати, а отже, відпочити;

- сказати добрі слова собі, один одному і отримати позитивні емоції;

- помасажувати пальці рук;

-Зробити 2 - 3 вправи для постави і т. д.

Для того щоб допомогти в корекції фізичного та психічного здоров'я дітей, треба розім'яти своє тіло, перепочити, прислухатися до себе і принести своєму організму користь.

Ефективне оздоровлення, виховання і розвиток ослабленого дитини можливо за умови впровадження здоров'язберігаючих технологій.

Мета здоров'язберігаючих технології

- забезпечити дошкільнику можливість збереження здоров'я, сформувати у нього необхідні знання, вміння та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

Завдання здоров'язберігаючих технологій:

- Формувати здоров'язберігаючих і здоровьеукрепляющее поведінку в спеціально створених і життєвих ситуаціях;

- Створювати психологічно комфортне середовище в групах;

- Збагачувати емоційну сферу позитивними емоціями;

- Розвивати дружні взаємини через гру і спілкування в повсякденному житті;

- Коригувати прояв емоційних труднощів дітей (тривожність, страхи, агресивність, низька самооцінка)

- Дати уявлення про значення серця, легенів, м'язів, мови, очей, зубів в життєдіяльності людини, умов їх нормального функціонування;

- Розвивати уміння діяти відповідно до засвоєними правилами;

- Розвивати уміння діяти відповідно до засвоєними правилами;

Здоров'язберігаючих технологія - це цілісна система виховно оздоровчих, корекційних і профілактичних заходів, які здійснюються в процесі взаємодії дитини, педагога і батьків.

Здоров'язберігаючих педагогічні технології застосовуються в різних видах діяльності і представлені як:

1. Технології збереження та стимулювання здоров'я (ритмопластика, динамічні паузи, рухливі і спортивні ігри, релаксація, пальчикова гімнасіка, гімнастика для очей, дихальна гімнастика, ігрова оздоровча гімнастика).

2. Технології навчання здорового способу життя (ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, самомасаж, активний відпочинок (фізкультурний дозвілля, фізкультурний свято, музичний дозвілля, «День здоров'я», точковий масаж).

3. Технології корекційні (артикуляційна гімнастика, психогімнастика, фонетична ритміка, кольоротерапія, арттерапія, казкотерапія).

Впровадження окремих технологій, націлених на вирішення конкретних завдань здоров'язбереження, попередження перевтоми, оптимізація фізичного навантаження, попередження порушення зору, навчання дітей зміцненню здоров'я.

Робота з дітьми по валеологічного виховання повинна бути систематичною, динамічною, емоційно різноманітною. Діти повинні знати, для чого вони роблять ту чи іншу вправу. Створити умови виконувати вправи легко, весело без примусу.

Отже в повсякденному житті ми можемо ісполбзовать наступні методики:

1. Гімнастика для очей В. Ф. Базарного і Г. Шичка.

Фізкультхвилинки проводяться з використанням офтальмотренажера. Це траєкторії за якими діти «бігають» очима. При цьому рухи очей повинні поєднуватися з рухом голови, тулуба. Кожна траєкторія відрізняється за кольором, це робить схему яскравою, привертає увагу дітей.

Физкультминутка знімає зорове стомлення, тренує шийні хребці, розвиває зорово-рухову координацію, підвищує активність дітей під час занять.

В середині заняття на прохання вихователя діти встають і починають пробігати очима по заданих траєкторіях. При цьому кожної вправи бажано надати ігровий характер. Можна на кінчик указки прикріпити маленьку іграшку і відправитися разом з нею подорожувати. Вправи виконуються стоячи.

«Ну-ка, зайка, поскачемо,

Лапкою, лапкою постукай.

Вліво, вправо, походи і т. Д. »

Можна провести ігрові вправи:

1. «Філін». Закрити очі і тримати закритими на рахунок 1 5, широко розкрити очі, подивитися в далечінь і тримати відкритими на рахунок 1 - 5. Вправа повторити 4 - 5 разів.

2. «Мітелки». Виконувати часте моргання без напруги очей 1-10 разів, промовляючи «Ви волоті втома кошторисі. Очки нам добре освіжіть ». Повторити 3 рази.

3. «Малюємо очима». Сидячи дитина малює пальцем в повітрі фігури або цифри, слідкуючи за ним і очима.

4. «Злови зайчика». Вихователь запускає ліхтариком або дзеркалом «сонячного зайчика» на прогулянку. Діти, піймавши очима «зайчика», супроводжують його поглядом, не повертаючи голови. Гра триває до 1 хвилини.

5. Сидячи, дивитися на точку між бровами (рахунок 1 - 5, потім на кінчик носа (рахунок 1-5). Повторити 5 разів

Кращий відпочинок для очей розслаблення / пальминг /. Його можна виконувати в положенні лежачи, сидячи, стоячи. Треба розтерти долоню об долоню до появи приємного тепла, легко покласти долоні на очі, схрещуючи на лобі. При цьому очі треба закрити на 20 - 30 секунд. Кожна дитина скаже пошепки «Доброго ранку, мої рідні. Ви прокинулися, я дуже радий. Ось зараз я вас пошкодую, погрію. Тому що ви допомагаєте мені все навколо бачити. Чи допомагаєте мені жити. Спасибі вам".

2 Дихальна гімнастика по А. Стрельникової підвищує загальний життєвий тонус дитини, стійкість організму до простудних захворювань. Для того щоб правильно дихати, треба знати деякі правила:

1. Дихати треба носом, де повітря зігрівається, зволожується і очищається.

2. При вдиху не можна піднімати плечі.

3. У диханні повинен брати активну участь живіт.

Ігри «Пірнання», «поду на сніжинку», «Хмарка».

Корисно для організму дихати поперемінно то однією, то іншою ніздрею, виконувати очищає дихання.

Щоб дитина дихала правильно, навчіть його представляти вдихаємо повітря у вигляді блакитного струмочка, що заповнює наш організм зверху вниз, довільний видих заспокоює.

Проводимо дихальні вправи 2 рази в день, починаючи ранкову зарядку і вечірні заняття.

Для тренування дихального апарату діти освоюють пісні з програми М. Лазарєва «Здрастуй».

3. Корисні і цікаві для дітей ігрові вправи, спрямовані на розвиток дрібної моторики.

«Ігровий самомасаж» є основою загартовування і оздоровлення дитячого організму. Виконуючи вправи самомасажу в ігровій формі, з музичним супроводом, діти отримують радість і гарний настрій. Такі вправи сприяють формуванню у дитини свідомого прагнення до здоров'я, розвиваючи навик власного оздоровлення.

Вихователі розучують з дошкільнятами ігротренінг для тонкої моторики, дошкільнята самі проводять самомасаж пальців рук або за допомогою масажної пружинки, кульки або пальцями рук.

наприклад:

Гей, хлопці, все до мене. Хто стоїть там осторонь.

Легко, весело без напруги

Починаючи гру-масаж!

1. Розітріть долоні сильно (діти розтирають долоні до приємного тепла).

2. Кожен пальчик покручу.

3. Привітаюся з усіма, нікого не обійду (кінчики пальців натискають один на одного).

4. З нігтиками пограю, одна об одну їх терну.

5. Потім руки я помию, пальчик в пальчик їх покладу.

6. На замочок їх закрию, і тепло побережу.

7. Витягну я пальчики, перетворю їх в зайчики.

Раз - два, раз - два, ось і скінчилася гра. Відпочиває дітвора.

4. Самомасаж вушних раковин. На вушній раковині знаходиться близько 170 біологічно активних точок. Самомасаж активізує діяльність головного мозку, покращує пам'ять, концентрує увагу. На думку медиків, масаж вух за своїм впливом на організм прирівнюється до масажу всього тіла. Ігровий варіант.

Підходь до мене, дружок і сідай в гурток

1. Вушка ти свої знайди і швидше їх потри. Спритно з ними ми граємо, ось як ляскаємо вухами / 1 - 10 раз /

2. Зараз все тягнемо вниз, вушко ти не відірвися. (натискаємо і відпускаємо мочку вуха 10 разів).

3. А потім, а потім, покрутив козелком.

4. Вушко, здається замерзло, відігріти його так можна.

5. перетворилися на чебурашек, (натискаємо на середню частину вуха).

6. А тепер все вище, вище, і високими ми стали.

Раз - два, раз - два ось і скінчилася гра. А раз скінчилася гра, настала тиша.

5. Точковий масаж по А. Уманської. Масаж біологічно активних точок є одним з найбільш перспективних і простих загальнодоступних методів. За 3 - 4 хвилини проведеного точкового масажу знімається втома, активізується робота головного мозку, підвищується стійкість організму до вірусів.

Масаж складається з 9 біологічно активних зон зосереджених в області обличчя, шиї, рук.

Масаж діти проводять подушечками вказівних пальців легко, весело, без напруги. Важливо зосередити увагу дітей на кожній точці. Робити 2 рази на день: у ранкові години і після денного сну.

6. Сольове загартовування включає в себе почергове топтання на гумових килимках з шипами, фланелевою доріжці, просоченої 20% сольовим розчином і сухий фланелевою доріжці. Час 3-4 хвилини.

7. Полоскання горла настоєм трав. Настій трав готує медична сестра для всіх груп. Використовуються трави: шавлія, евкаліпт, ромашка, календула. Застосування трав йде з чергуванням через 2 тижні, навесні і восени.

8. Водні процедури включають в себе умивання прохолодною водою, миття шиї і рук до ліктя.

9. Використання ароматерапії. За допомогою аромомасел зменшується негативний вплив стресів, попереджається розвиток неврозів. Для зменшення втоми, зниження стомлюваності використовуємо аромати м'яти, лимона, сосни, герані, лаванди, розмарину, за допомогою аромолампи. З метою попередження простудних захворювань використовуємо масла ялиці, евкаліпта. Застосування ефірних масел вважаємо за доцільне і з тієї позиції, що вони мають бактерицидну, протизапальну дію, що дуже важливо для оздоровлення дітей з ЗПР.

На початку заняття важливо налаштувати дітей на робочий лад для цього можна провести псіхоетюди. «Я росту», «Ласковушка», «Тут і зараз», «Дерева», «Створи в собі сонце» і т. Д.

Дітей рухомих і дуже рухливих важливо навчити релаксації, тобто розслаблення, для зняття психоемоційної напруги.

Проводити сидячи, лежачи, на спеціальних килимках з використанням спокійної музики. Велике місце в роботі по оздоровленню дітей займають віршовані тексти, що проводяться в ігровій формі; т. к. проведення механічних тренувань - шлях в ніщо.

Щоб корекційно - оздоровча робота позитивно впливала на розвиток дітей, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій.

1. Виробляти у дітей позитивну мотивацію до ЗСЖ, що призведе до поліпшення їх фізичного, психічного і духовного благополуччя.

2. Чітке чергування різних видів діяльності і відпочинку - суть раціонального режиму.

3. Профілактичний точковий масаж, дихальна гімнастика, релаксаційні вправи знижують психоемоційне напруження.

4. В повній мірі використовувати кошти природного загартовування - повітря, вода, сонце.

5. Виховання у дітей навичок особистої гігієни, в першу чергу, підтримання чистоти тіла і одягу.

6. Зміна світогляду вихователя, його ставлення до свого життєвого досвіду з позиції проблем здоровьесбережения.

Значимість педагога в прищепленні ЗСЖ дітям розкрив В. О. Сухомлинський «Турбота про здоров'я дітей - це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили ».

Дитинство - не просто безтурботна пора, коли дитині хочеться грати, стрибати, бігати. Але дитинство - це ще й процес дорослішання. Загальна атмосфера доброзичливості і захищеності, коли спокійна ніч перетікає в спокійний день, позначається на стані дітей. Адже увагу і любов необхідно всім дітям, так само, як світло і тепло, що вимагають розумності, мудрості, поваги, доброти і вимогливості, ласки і суворості.

Особливо велике значення здоров'я зберігаючі технології має в корекційно-виховної роботи з проблемними дітьми для вирішення їх внутрішнього конфлікту і емоційного оздоровлення. Вираз свого внутрішнього стану, відносини і сприйняття навколишнього в малюнку дитини має терапевтичне значення.

Так як здоров'язберігаючих технологій є одним з елементів духовно- морального становлення особистості дошкільника.

Вони надають великі можливості для розвитку розумової, емоційної, естетичної та вольової сфери дітей з

ОВЗ, для вдосконалення психічних функцій: зорового сприйняття, уяви, пам'яті, розумових операцій (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, абстрагування, де вільна творчість протікає в спеціально створених педагогом ситуаціях, щоб дитина в освітньому процесі знаходився перед необхідністю долати різного роду труднощі, робив свій вибір і приймав рішення. При вирішенні подібного роду проблем дитина набуває свій життєвий досвід, і педагогу потрібно підтримувати прагнення, «пристрасть» дитини до природного руху, до розвитку, дорослішання і свободи.

Шановні колеги!

Давайте будемо прагнути перетворити дитячий сад в казковий дитячий будинок

Будинок освіти і оздоровлення дітей дошкільного віку,

Будинок, в якому і дітям, і дорослим затишно і комфортно,

Будинок з добрими традиціями,

Будинок, в якому дитину чекають і люблять,

Будинок, де основний стиль взаємин - співробітництво і

співтворчість.Скачати 22.42 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаСемінар-практикум для педагогів «Значення здоров'язберігаючих технологій у формуванні моральної особистості дошкільника»

Скачати 22.42 Kb.