• Прикріплені файли
 • Семінар для педагогів
  Скачати 14.16 Kb.
  Дата конвертації05.05.2017
  Розмір14.16 Kb.
  ТипМетодичні рекомендації та розробки

  Юлія Пожітнева
  Семінар для педагогів

  Проектна діяльність як засіб позитивного соціального досвіду реалізації власних задумів.

  «Кожен дізнається лише те, що сам пробує зробити»

  Песталоцці

  Умови сучасності такі, що дошкільник не може бути «чистим аркушем» при вступі до школи. Найчастіше діти мають більшу кількість інформації і знань, але купують їх безсистемно.

  В таких умовах борг вихователя-допомогти дитині навчитися знаходити і витягати необхідну інформацію, засвоювати її у вигляді нових знань. У постійно мінливих умовах навколишнього світу необхідно навчити дитину здатності до аналізу існуючої ситуації та самостійного прийняття рішення.

  Існує багато методів навчання і виховання дітей, необхідно вибирати більш ефективні засоби на основі сучасних методів і нових інтегрованих технологій.

  Одним з перспективних методів є метод проектної діяльності. Цей метод підтримує дитячу пізнавальну активність, яка допомагає отримати дитині позитивний досвід реалізації власних задумів, пошуку нових, нестандартних дій, заснованих на оригінальності мислення, підтримати ініціативу дитини і оформити її у вигляді культурно-значущого продукту.

  Для початку згадаємо що таке проект.

  Проект в перекладі з латинської означає "кинутий вперед", "виступає", "кидається в очі» - це комплекс взаємопов'язаних заходів, призначених для досягнення протягом заданого періоду часу поставлених завдань з чітко визначеними цілями.

  Проект в дошкільному закладі - це такий спосіб засвоєння дитиною інформації про навколишній світ, коли він самостійно розшукує інформацію і готує її оприлюднення перед однолітками.

  Метод проектів - це спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми (технологію, яка повинна завершитися цілком реальним, відчутним практичним результатом, оформленим тим або іншим чином (проф. Є. С. Полат); це сукупність прийомів, дій учнів у їх певній послідовності для досягнення поставленого завдання - вирішення проблеми, особисто значущою для учнів і оформленої у вигляді якогось кінцевого продукту.

  Проектна діяльність - це різноманітні, засновані на поточних і перспективних інтересах дитини види самостійної діяльності, поведінки і досвіду. Проектна діяльність заснована, з одного боку, на взаємодії з дорослими, а з іншого, не менш важливою, - на основі постійно розширюються самостійних дій дитини (власні проби, пошук, вибір, маніпулювання предметами і діями, конструювання, фантазування, спостереження-ізученіе- дослідження).

  Проектна діяльність - це створення вихователем таких умов, які дозволяють дітям самостійно або спільно з дорослим відкривати новий практичний досвід, добувати його експериментальним, пошуковим шляхом, аналізувати його і перетворювати. У проектній діяльності дитина відчуває себе суб'єктом, оскільки отримує можливість бути самостійним, ініціативним, активним діячем, який відповідальний за досвід своєї діяльності, свої вчинки.

  Метою проектної діяльності в дошкільному навчальному закладі повинен стати активний і допитливий, різнобічно розвинений і творчо вільний дитина.

  Завдання педагога в проектній діяльності - активізувати творчу активність дитини і сприяти самостійності у виборі способу дії в різних ситуаціях.

  Пропоную відповісти на кілька запитань, щоб «освіжити» знання про проектний метод.

  1. Що таке педагогічне проектування?

  a) данина моді;

  b) догма професійної діяльності педагога;

  c) вид педагогічної діяльності.

  2. Яке з трьох визначень підкреслює типи проекту по домінуючому виду діяльності?

  a) колективний;

  b) дослідницький;

  c) довгостроковий.

  3. Що таке гіпотеза?

  a) коротка анотація проекту;

  b) побоювання педагога про невдалу реалізації проекту;

  c) припущення, що вимагає пояснення і підтвердження.

  4. Хто є основоположником проектного методу?

  a) американський педагог демократ Джон Дьюї;

  b) великий російський педагог К. Д. Ушинський;

  c) французький психолог Ж. Піаже, про якого говорять: "Він був першим серед рівних".

  5. Який зміст педагогічної діяльності не є характерним для практичного (дослідного) етапу?

  a) реалізація проектних заходів у взаємодії вихователя з колегами і батьками;

  b) висування гіпотези;

  c) відкритий показ діяльності по темі проекту.

  6. Який вид діяльності слід виключити з заключного (контрольно- регулювального) етапу проекту?

  a) зіставлення мети і результату проекту;

  b) рефлексивна оцінка проекту;

  c) вибір змісту і форм проектної діяльності до кожного етапу проекту.

  7. Який характер педагогічної діяльності не є показником високого рівня володіння педагогом технології проектування?

  a) репродуктивний;

  b) пошуковий;

  c) творчий.

  8. Презентуючи проект, педагог повинен:

  a) показати свою перевагу над колегами по вирішення означеної в проекті проблеми;

  b) проявити себе як педагог, який володіє навичками розробки проекту як методичного посібника, яке надасть практичну допомогу колегам;

  c) привернути увагу слухачів і націлити колег на неодмінне використання презентованих проекту в практиці своєї роботи.

  9. Коли діти входять в образ персонажів казки і вирішують по-своєму поставлені проблему, це вид проекту ...

  a) дослідницько-творчий;

  b) рольової-ігровий;

  c) інформаційно-практико-орієнтований;

  d) ігровий.

  10. Діти збирають інформацію про якомусь об'єкті, явищі з різних джерел, а потім реалізують її, орієнтуючись на соціальні інтереси: оформлення дизайну групи, вітражі і т. П; - це

  a) рольової-ігровий;

  b) дослідницько-творчий;

  c) ігровий;

  d) інформаційно-практико-орієнтований.

  11. По термінах реалізації проект може бути?

  a) короткостроковий;

  b) терміновий;

  c) довготривалий;

  d) тривалий.

  12. Короткостроковий проект це ...

  a) одне або кілька занять;

  b) один місяць;

  c) один рік;

  d) одну годину.

  При організації проектної діяльності варто враховувати те, що в дошкільному віці задум дитини, випереджає його технічні можливості. У зв'язку з цим дорослі, в першу чергу батьки, а так само педагоги повинні надавати допомогу дошкільнику при реалізації задуму. Спільна діяльність дозволяє дітям і батькам, педагогам краще зрозуміти один одного, встановити довірчі відносини.

  Важливо пам'ятати, що проектна діяльність в ДНЗ обов'язково повинна мати на увазі отримання соціально значущого результату. Простіше кажучи, в основі роботи повинна лежати якась проблема, для вирішення якої потрібен послідовний пошук, з'ясування найбільш відповідальних моментів. Результати цієї діяльності аналізуються і об'єднуються в єдине ціле.

  Суть же технології проектної діяльності полягає в такій організації освітнього процесу, при якій учні з бажанням отримують теоретичні та практичні дані, беруть участь у заходах творчого плану, а також вирішують постійно ускладнюються завдання найрізноманітнішого характеру.

  Будь-який проект обов'язково повинен мати не тільки пізнавальну, а й прагматичну цінність. Дитина повинна знати, які конкретно дані він отримує, і де він зможе їх використовувати на практиці. Це основна теза технології проектної діяльності в ДОУ. Сьогодні такої точки зору намагаються дотримуватися практично всі сучасні освітні установи, які намагаються відшукати розумний баланс між отриманням практичних і теоретичних знань.

  В основу методу покладено ідею, що будь-яка освітня діяльність повинна бути спрямована суто на результат, досягнення якої має здійснюватися спільною роботою дитячого колективу і педагога. При цьому всі дійові особи працюють над єдиною темою. На даний момент професійні педагоги виділяють три основних етапи в розвитку проектної діяльності. Вони являють собою особливу сукупність дослідницьких, творчих і проблемних методів. Давайте розглянемо кожен етап докладніше.

  Перший етап. Має на увазі «наслідування і виконання», причому реалізація цього методу можлива тільки в разі роботи з дітьми 3,5-5 років. На цьому етапі організація проектної діяльності в ДОУ передбачає участь дітей "на других ролях", коли вони роблять щось або за прямим пропозицією дорослого педагога, або ж просто наслідують йому. Важливо, що такий підхід не суперечить самій природі дитини. Справа в тому, що в цьому віці у дітей існує прагнення привернути увагу дорослого, налагодити з ним хороші стосунки.

  Другий етап. Це час розвитку, а реалізація даного способу починається з віку в 5-6 років. У цей час діти характеризуються тим, що вже здатні на організовану самостійну діяльність, можуть надавати одна одній необхідну в даний момент допомога. Дитина вже набагато рідше звертається з проханнями до викладача, намагається активніше налагоджувати взаємодію з власними однолітками. У дітей вже є самоконтроль і самооцінка.

  Таким чином, організація проектної діяльності в ДОУ на цьому етапі повинна враховувати, що дитина може адекватно оцінювати й усвідомлювати як свої дії, так і вчинки однолітків.

  Варто пам'ятати, що вони вже бачать і оцінюють проблему, здатні уточнювати досягається мета, а також вибрати ті кошти, які оптимально сприяють досягненню необхідного викладачем результату. Найважливіша обставина полягає в тому, що вони вже здатні не тільки на механічне обговорення пропонованих викладачем тим, а й на власні проекти.

  Третій етап. Це вже час справжньої творчості, яке характерно для дітей у віці 6-7 років. Будь-який метод проектної діяльності в ДОУ обов'язково повинен створювати такі умови навчання, які не будуть відлякувати його від вирішення складних проблем. Потрібно створювати такі умови, при яких дитині було б комфортно вибирати теми для своїх проектів, а також методів і часу роботи над ними.

  Хороший вихователь, розробляючи проект, буде визначати завдання навчання відповідно до існуючих лініями розвитку дитини.

  Завдання навчання молодших дошкільнят:

  пробудити інтерес до майбутнього проекту;

  долучати дітей до процесу пізнання нового;

  формувати різні уявлення;

  спонукати дітей до спільної дослідницької діяльності.

  Розвиток психічних процесів:

  створення емоційної зацікавленості;

  пізнання нових предметів і дій з ними;

  розвиток уяви і мислення;

  розвиток мовлення.

  Розвиток умінь і навичок дослідження і експериментування:

  осмислення мети;

  оволодіння різними способами її досягнення;

  здатність передбачати результат.

  В процесі роботи над проектами діти молодшого дошкільного віку усвідомлюють, як важливо з дитячих років піклуватися про своє здоров'я (ігровий проект «Доктор Айболить», розвивають комунікативні навички (вернісаж «Мама, тато, я», генеалогічний проект «Древо життя», збагачують своє уявлення про навколишній світ і способи орієнтування в ньому (творчі проекти «Мій друг», «Світ комах», розвивають ціннісно-емоційне ставлення до творів мистецтва і художніх образів (проект «Світ живопису»).

  Завдання навчання старших дошкільників:

  розвивати пошукову та інтелектуальну ініціативу;

  заохочувати експерименти і моделювання;

  формувати кошти пізнавальної активності і узагальнені способи розумової діяльності;

  вчити прогнозувати.

  Формування азів навчальної діяльності:

  стимулювати до роздумів і створення власної картини світу;

  розвивати навички комунікативної взаємодії.

  Розвиток умінь і навичок дослідження і експериментування:

  вміння знайти проблему;

  самостійно здійснити пошук рішення;

  вибрати кращий спосіб вирішення і продуктивно його здійснити;

  вміти аналізувати результати.

  В процесі роботи над проектами діти старшого дошкільного віку вчаться самопізнання і вмінню вірно оцінити свою роботу, вчаться різних способів спілкування, розвивають свою мову (індивідуальний проект «Моя улюблена сім'я», проект «Казки про дружбу»). Хлопці вчаться систематизувати накопичені знання, експериментувати на практиці і в розумі, планувати свою діяльність поетапно, логічно мислити (клуб книголюбів «Країна знань», групові проекти «Казковий ліс», «Цікава математика», комплексний проект «Наші герої»). Діти долучаються до мистецтва, опановують різними видами художньої майстерності, вчаться давати естетичну оцінку (рольової ігровий проект «Світ казки», комплексний проект «Тиждень книжки»).

  Основи проектної діяльності базуються на важливих принципах проектування в дитячому садку:

  • Принцип відкритості - будь-яка дитина має право вибору і може погодитися на участь в проекті, а може і відмовитися, якщо не впевнений в собі або хоче зайняти позицію спостерігача. На будь-якому етапі виконання проекту дитина може прийняти рішення про продовження роботи або її завершенні. Дитина самостійно розпоряджається результатом своєї роботи і приймає рішення про надання або ненадання результату оточуючим.

  • Принцип діалогічності - у дитини завжди повинна бути можливість спілкування і в процесі виконання проекту, і в обговоренні його результатів.

  • Принцип рефлексивності - дитина повинна усвідомити себе суб'єктом власної діяльності і соціальних відносин. Це допомагає йому в самовизначенні і об'єктивній оцінці своїх можливостей.

  Проектна діяльність дошкільників є унікальним способом співпраці педагогів, дітей і батьків. Організація проектної діяльності важлива не тільки для підготовки малюків до школи, але і для повноцінного розвитку дитини, для його успішної адаптації до соціального життя в суспільстві, для зростання гармонійної, творчої та активної особистості.

  Прикріплені файли:

  pozhitneva-proektnaja-dejatelnost_vkkbg.pptx | 142,52 КБ | Завантажено: 1


  Скачати 14.16 Kb.