• Прикріплені файли
 • Самоосвіта як стимул для підвищення професійної майстерності педагога і розвитку його особистості в умовах реалізації
  Скачати 26.21 Kb.
  Дата конвертації23.05.2018
  Розмір26.21 Kb.
  ТипМетодичні рекомендації та розробки

  Наталя Кравченко
  Самоосвіта як стимул для підвищення професійної майстерності педагога і розвитку його особистості в умовах реалізації

  Слайд 2. Федеральний закон від 29.12.2012 № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації», який набув чинності з 1 вересня 2013 року, вніс ряд істотних змін в систему освіти Російської Федерації і, зокрема, в дошкільну освіту, яке визначається як рівень загальної освіти і невід'ємна частина системи безперервної освіти.

  Сукупність обов'язкових вимог до утворення певного рівня, затверджених федеральним органом виконавчої влади називається Федеральним державним освітнім стандартом. Федеральний державний освітній стандарт (ФГОС) дошкільної освіти затверджено Наказом Міністерства освіти і науки РФ № 1155 від 17.10.2013г. і вступив в чинності 1 січня 2014 р

  Слайд 3. ФГОС дошкільної освіти визначає професійні компетенції педагога дошкільної освіти (вихователя, що відображають специфіку роботи на дошкільному рівні освіти, певні професійним стандартом педагога.

  Рівню професіоналізму вихователя відповідно до вимог ФГОС і Стандарту педагога відводиться велика значимість. Критерії до ступеня їх професіоналізму визначені на рівні федерального законодавства: Слайд 4. наказ МОН РФ № 1155 від 17.10.2013 р та наказу Міністерства праці та соціального захисту РФ від 18.10.2013 р № 544н «Про затвердження професійного стандарту« Педагог (педагогічна діяльність у сфері дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти) (вихователь, учитель) ». На сучасному етапі вимоги до педагогічних працівників ДОО не обмежуються стажем роботи і дипломом про освіту, а пред'являються відповідні вимоги до рівня його кваліфікації (відповідність посаді «вихователь», перша або вища кваліфікаційні категорії) і ступеня оволодіння їм педагогічними компетенціями.

  У Стандарті педагога цілком конкретно позначені трудові дії, необхідні вміння, необхідні знання, інші характеристики, що стосуються дотримання правових, моральних і етичних норм і вимог професійної етики.

  Вивчення і детальний аналіз змісту двох нормативних документів:

  Слайд 5. ФГОС і Стандарту педагога - допомагають педагогам ДОО усвідомити, що для реалізації вимог ФГОС до здійснення освітньої діяльності в своїх вікових групах вихователі повинні володіти і в повній мірі проявляти свої педагогічні компетенції, які є складовою частиною загальнопедагогічної функції, а отже, і педагогічної компетентності.

  Слайд 6. Компетенція інноваційної роботи і пошукового характеру діяльності - це вміння вихователів розробляти нові або використовувати вже відомі сучасні технології, проекти освітньої діяльності з дітьми; ефективно застосовувати ті види співробітництва з сім'ями, які відповідають цілям, завданням і принципам ФГОС; досконало володіти прийомами пізнавально розвиваючого взаємодії з дітьми, методами виховно-освітньої діяльності, які будуть сприяти психолого підтримці позитивної соціалізації, індивідуалізації, розвитку особистості дошкільнят і оптимізації освітнього процесу з усією групою вихованців, що відповідає принципам освітнього стандарту.

  Комунікативна компетенція. Всі педагоги повинні бути в достатній мірі товариські, доброзичливі, терплячі у взаємодії зі своїми вихованцями. Повинні вміти організувати різні види спілкування як з усією групою дітей, так і в ході індивідуального взаємодії з кожним вихованцем. Вихователі повинні володіти різними формами, методами і прийомами, для створення соціальних ситуацій розвитку в своїх вікових групах.

  Прогностична компетенція передбачає педагогічну діяльність з проектування та реалізації освітнього процесу і по реалізації програм дошкільної освіти зі своїми вихованцями; планування або передбачення можливих змін в організації освітньої діяльності з дітьми:

  на основі результатів педагогічної діагностики;

  • з урахуванням особливих освітніх потреб дітей;

  • з урахуванням інтересів і потреб сімей вихованців.

  Дуже важливо, щоб сучасний вихователь не тільки досконало володів змістом і методикою роботи з дітьми, а й здійснював педагогічну діяльність з проектування та реалізації освітнього процесу, проводив педагогічну діагностику і на її основі вибудовував і реалізовував індивідуальні освітні маршрути дітей. Для цього він повинен бути професіоналом своєї справи, мислячим, здатним до аналізу і творчої переробки інформації.

  Діагностична компетенція. Володіючи нею, вихователі повинні здійснювати педагогічну діагностику, щоб з її допомогою аналізувати власний професіоналізм через призму індивідуального розвитку своїх вихованців для подальшого вибудовування індивідуальних освітніх траєкторій розвитку дітей. Головний сенс діагностичної компетенції полягає в умінні вихователя простежувати результативність своїх педагогічних впливів на дітей, здійснювати самооцінку педагогічних компетенцій і їх конкретне самопроектування в разі їх відсутності. Діагностична компетенція, таким чином, тісно взаємопов'язана з прогностичної.

  Дидактична компетенція. Педагогічні технології - це компонент дошкільної дидактики. Вихователі вибирають або створюють самі технології для реалізації варіативної частини освітньої програми. Обсяг частині програми, що формується учасниками освітніх відносин, може досягати 40% відповідно до ФГОС. Всі вихователі повинні своєчасно вивчати сучасні інноваційні технології та застосовувати їх в освітній діяльності відповідно до вікових особливостей своїх вихованців.

  Слайд 7. Інформаційна компетенція. Вихователі повинні відвідувати РМО, проходити курси підвищення кваліфікації по ФГОС, активно і результативно вивчати інформаційне поле педагогічної освітньої діяльності педагогів усіх регіонів нашої країни, використовуючи періодичні педагогічні видання та педагогічні інтернет-портали.

  Культурна і культурологічна компетенції передбачають рівень загальних знань, використання дитячої художньої літератури, знання напам'ять програмних віршів, володіння просодическими компонентами мови. Педагоги повинні володіти інтонаційної виразністю мови, щоб процес спілкування дітей з педагогом був цікавим, захоплюючим і розвиває інтерес дошкільників до усного мовлення, використанню художнього слова. Ці компетенції зобов'язують педагогів до знання напам'ять програмних віршів, лічилок, мирилок, потешек, прислів'їв, приказок, загадок, текстів для рухливих ігор з правилами і хороводних ігор. Ці дві компетенції включають і рівень загальної поведінкової культури вихователів, припускають їх безконфліктний, тактовну, коректну модель поведінки з дітьми, батьками та колегами. А морально-етична складова особистості педагога впливає на модель взаємодії, вибудовуємо ними з дітьми: авторитарну, демократичну, ліберальну або модель змішаного типу.

  Компетенції самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення. Ці компетенції являють собою напрямки особистісного і професійного вдосконалення вихователів. Вони повністю або в більшій частині залежать від них самих, але має велике значення аспект направляючого впливу завідуючої та старшого вихователя ДОО. Вихователі повинні системно здійснювати самоосвіту. Ці компетенції припускають самостійне вивчення сучасного педагогічного досвіду. Результативність прояви цих компетенцій - це взаємообмін досвідом, трансляція свого педагогічного досвіду і сприйняття досвіду колег регіону і країни. Реалізується ця компетенція в процесі взаємовідвідувань, проведення вихователями відкритих переглядів освітньої діяльності, у виступах на педрадах, розміщенні авторських конспектів на сайті ДОО, на педагогічних інтернет-порталах, в ході участі вихователів в конкурсах професійної майстерності педагогів різних рівнів: ДОО, муніципального, регіонального та федерального.

  Компетенція інтенсивності професійної діяльності. Це сучасне вимога реалізується за допомогою мотиваційної потреби:

  • в професійному та особистісному зростанні у самих вихователів;

  • в умінні перебувати в постійному інноваційному режимі освітньої діяльності сучасної ДОО;

  • в умінні здійснювати освітній процес в групах на високому професійному рівні;

  • в здатності акумулювати передовий досвід, сучасні технології взаємодії з дітьми і сім'ями вихованців;

  • в умінні вчасно здійснювати педагогічну діагностику і розробляти і реалізовувати в діяльності індивідуальну освітню траєкторію для кожної дитини;

  • в умінні адекватно оцінювати власні педагогічні компетенції, постійно вдосконалювати їх; демонструвати свою педагогічну майстерність на методичних об'єднаннях, в системі відкритих переглядів, публікувати свій досвід в професійних журналах, атестуватися на кваліфікаційні категорії - першу або вищу;

  • в здатності створювати педагогічне планування відповідно до календарно-тематичного плануванням, володіти ІКТ-технологіями і використовувати цифрові освітні ресурси в освітній діяльності.

  Це ще й уміння побудови варіативного розвиваючого освіти, орієнтованого на рівень розвитку дитини - вихованця.

  Крім вищеназваних педагогічних компетенцій, вихователі повинні, відповідно до вимог Стандарту педагога, виконувати всі зазначені трудові дії, володіти необхідними вміннями, проявляти необхідні знання, враховувати інші характеристики (дотримання правових, моральних і етичних норм, вимог професійної етики).

  Педагоги повинні, реалізовуючи основну мету професійної діяльності - надання освітніх послуг за основними загальноосвітніми програмами, виконувати зазначені в Стандарті педагога трудові функції.

  Реалізація вимог ФГОС і Стандарту педагога неминуче вносить зміни в роботу. Необхідно постійна цілеспрямована робота над самоосвітою.

  Самоосвіта - процес свідомої самостійної пізнавальної діяльності. Ось як визначає поняття «самоосвіта» педагогічний словник: Слайд 8. «САМООСВІТА - цілеспрямована пізнавальна діяльність, керована самою особистістю; придбання систематичних знань в якійсь галузі науки, техніки, культури, політичного життя і т. п. В основі самоосвіти - інтерес займається в органічному поєднанні з самостійним вивченням матеріалу »

  Самоосвіта - це самостійне придбання знань з різних джерел з урахуванням інтересів і схильностей кожної конкретної людини. Як процес оволодіння знаннями, воно тісно пов'язане з самовихованням і вважається його складовою частиною. Саме -освіту допомагає адаптуватися до зміни соціальної та політичному середовищі і вписатися в контексті того, що відбувається.

  Суспільство постійно висуває вимоги до системи освіти. Змінюються пріоритетні напрямки, принципи, форми і методи організації дошкільного виховання. Розробляються нові програми, технології з оновленим со-триманням, варіативністю форм проведення пізнавальних занять, режимних моментів.

  Самоосвіта педагога дошкільного закладу багатогранно і багатопланова.

  Робота повинна починатися з формування мотивації на самоосвіту, що забезпечує активну пошуково-пізнавальну та творчу діяльність педагога.

  Визначимо складові цієї потреби, Слайд 9. мотиви, які спонукають до самоосвіти:

  Щоденна робота з інформацією. Готуючись до НОД, виступу на Раді педагогів, батьківських зборів та ін. У педагога виникає необхідність пошуку і аналізу нової інформації.

  Бажання творчості. Вихователь - професія творча. Творча людина не зможе з року в рік

  працювати за одним і тим же пожовклі плану або сценарієм, читати одні й ті ж повідомлення і консультації для батьків. Повинно з'явитися бажання більшого. Робота повинна бути цікавою і приносити задоволення.

  Стрімке зростання сучасної науки. Особливо психології і педагогіки. В епоху автомобілів негоже користуватися возом.

  Зміни, що відбуваються в житті суспільства. Ці зміни в першу чергу відбиваються на дітях, формують їхній світогляд і відповідно дуже часто створюють образ вихователя як «несучасної людини».

  Конкуренція. Не секрет, що багато батьків, раніше приводячи дитину в школу, просилися в клас до конкретного вчителя, предметники або класному керівнику. Зараз батьки вибирають компетентного вихователя для своєї дитини.

  Суспільна думка. Педагогу не повинно бути байдуже, вважають його «хорошим» або «поганим».

  Матеріальне стимулювання. Категорія педагога, думка атестаційної комісії, надбавки, а може, навіть звання та урядові нагороди - все це залежить від кваліфікації та майстерності. Без постійного засвоєння нових знань цього не добитися.

  Інтерес. Вчитися просто цікаво. Кажуть лікаря: «Вилікуй себе самого!». Як людина, яка щодня вчить, що не буде постійно вчитися? Чи вправі він тоді виховувати?

  І цей перелік причин самоосвіти далеко не повний.

  Організація процесу самоосвіти

  Слайд 10.

  1. Вибір теми

  При підготовці плану самоосвіти у педагога виникає багато питань. Перша проблема, з якою стикається вихователь - це вибір теми. «У мене проблема з вибором теми по самоосвіти! Не знаю, що хочу! Допоможіть! ». Такі крики про допомогу можна часто зустріти не тільки в дитячому саду, але і на форумах для педагогів дошкільної освіти.

  Тему, як правило, дає методист або старший вихователь. Її також можна вибрати самостійно. Тут важливо визначитися, як ви плануєте розвиватися і самоосвічуватися в найближчі роки. Пам'ятайте, ви завжди можете запропонувати свою тему, обґрунтувавши її актуальність і практичну значимість для поліпшення освітнього процесу в саду.

  Молоді фахівці, які мають невеликий досвід роботи в дитячому саду, можуть перевірити свою готовність до самоосвіти, заповнивши анкету для виявлення здатності педагогів до розвитку, анкету вивчення труднощів педагога ДНЗ в організації сучасного якісної освіти.

  Слід враховувати, що теми можна умовно розділити на дві категорії. Залежно від того, який варіант ви виберете, буде будуватися вся ваша подальша освітня діяльність:

  • вихователь щороку вибирає нову тему.

  • вихователь планує роботу над темою на кілька років. Тобто кожний наступний рік педагог допрацьовує стару тему, привносячи в неї нові ідеї, напрацювання. Термін роботи над однією і тією ж темою варіюється в різних садах - від 3 до 5 років.

  Якщо ви дотримуєтеся другого варіанту, то роботу можна будувати за методом проектів, вужче, відповідно до віку дітей. В цьому випадку тема в наступні роки буде звучати так, наприклад: «Використання блоків Дьенеша в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку» (поповнення знань по вже наявному досвіду).

  Тема повинна зачіпати актуальні питання дошкільної освіти та бути перспективною.

  Можливі теми:

  • Екологічне виховання: «Екологічне виховання через пізнавальний розвиток», «Формування почав екологічної культури у дітей дошкільного віку».

  • здоров'язберігаючих технології: «Методика виховання правильної постави та профілактика її порушення у дошкільнят», «Пропаганда здорового способу життя серед батьків вихованців», «Використання здоров'язберігаючих технологій на заняттях».

  • Патріотичне напрямок: «Патріотичне виховання дошкільників засобами образотворчого мистецтва», «Міні-музей« Рідний край »- джерело залучення дітей до історії свого народу».

  • Роль сім'ї: «Свята і розваги із залученням батьків, як засіб естетичного виховання», «Формування у батьків гуманістичних позицій до виховання дітей», «Роль сім'ї у вихованні пізнавальних інтересів і допитливості дитини».

  • Творчий розвиток: «Дитячий оркестр - форма розвитку музичних здібностей дошкільнят», «Види орнаменту в декоративної різьби по дереву» та інші.

  Кілька вихователів можуть бути об'єднані в роботі над темою, яка має безпосереднє відношення до річної завданню ДОУ. Якщо на базі дитячого садка працює стажувальних майданчик, то тема може висвітлювати її експериментальну або дослідницьку діяльність.

  Слайд 11.

  2. Наступний етап: план самоосвіти вихователя, який входить в обов'язкову частину додаткового розвитку педагога. Самі вихователі ставляться до подібних планів негативно, називають їх «паперотворчістю, нескінченної і марною тратою часу, тоді як хочеться просто працювати з дітьми». Незважаючи на це, план допомагає систематизувати роботу вихователя, відображає результативність його діяльності, дозволяє виробити перспективу подальшого спілкування з дітьми. У плані міститься програма методичної діяльності на майбутній навчальний рік.

  Як виглядає план самоосвіти вихователя?

  План роботи з самоосвіти, або План професійного зростання виглядає наступним чином:

  Індивідуальний план роботи з самоосвіти.

  П. І. Б. педагога ___ спеціальність ___

  Освіта ___

  стаж педагогічної роботи ___ кваліфікаційна категорія ___

  курси підвищення кваліфікації ___

  Слайд 12. Тема: ___

  Мета: ___

  завдання:

  Підвищити власний рівень знань шляхом ... (вивчення необхідної літератури, відвідування ГМО, самоосвіти);

  • Розробити перспективний план роботи з дітьми;

  • Підготувати діагностику на початок і кінець навчального року;

  • Організувати роботу гуртка, створити робочу навчальну програму;

  • Оформити в групі центр активності (або міні-центр) «___»;

  • Підготувати (провести) консультацію для педагогів на тему: «___»; виступ на педагогічній раді № ... по темі: «___»;

  • Підготувати (взяти участь) в семінарі «___»;

  • Підготувати матеріал (провести) майстер-клас для педагогів по темі: «___»;

  дата початку роботи над темою ___

  передбачувана дата закінчення роботи ___

  Слайд 13. Практичні виходи:

  1. Відкритий перегляд безпосередньо освітньої діяльності.

  2. Підготовка (прийняття участі, проведення) семінару.

  3. Проведення майстер-класів для педагогів.

  4. Оформлення папки-пересування.

  5. Виставка робіт.

  6. Оформлення збірки консультацій для батьків.

  7. Проект.

  8. Звіт про виконану роботу за навчальний рік.

  література:

  Автор, назва, рік видання, видавництво.

  Перспективний план самоосвіти педагога:

  Слайд 14. Джерела самоосвіти

  Ми з вами визначили що «САМООСВІТА - цілеспрямована пізнавальна діяльність, керована самою особистістю; придбання систематичних знань »Педагог самостійно видобуває знання з різних джерел, використовує ці знання в професійній діяльності, розвитку особистості і власної життєдіяльності. Які ж ці джерела знань, і де їх шукати?

  • періодичні видання (газети, журнали)

  • література (методична, науково-популярна)

  • Інтернет

  • Відео, аудіо інформація на різних носіях

  • Курси підвищення кваліфікації

  • Платні курси

  • Семінари та конференції

  Майстер-класи

  • Заходи з обміну досвідом

  Всі джерела діляться на джерела знань, що сприяють особистісному зростанню, і джерела, що сприяють професійному зростанню. Однак вони можуть сприяти і того й іншого одночасно.

  Слайд 15. Форми самоосвіти педагога

  Всі форми самоосвіти можна умовно поділити на дві групи: індивідуальна і

  групова. В індивідуальній формі ініціатором є сам педагог, проте керівники методичних і адміністративних структур можуть ініціювати і стимулювати цей процес. Групова форма у вигляді діяльності методичного об'єднання, семінарів, практикумів, курсів підвищення кваліфікації забезпечує зворотний зв'язок між результатами індивідуального самоосвіти і самим педагогом.

  Слайд 16. Результат самоосвіти

  Кожна діяльність безглузда, якщо в її результаті не створюється якийсь продукт, чи ні будь-яких досягнень. І в особистому плані самоосвіти вчителя обов'язково повинен бути список результатів, які повинні бути досягнуті за певний термін. Які можуть бути результати самоосвіти на деякому етапі? (Самоосвіта безперервно, але планувати його потрібно поетапно)

  підвищення якості освіти (вказати показники, за якими буде визначатися ефективність і якість)

  • розроблені або видані методичні посібники, статті, програми, сценарії, дослідження

  • розробка нових форм, методів і прийомів виховання, освіти

  • доповіді, виступи

  • розробка дидактичних матеріалів, тестів, наочностей

  • вироблення методичних рекомендацій щодо застосування нової інформаційної технології

  • Розробка та проведення відкритих переглядів за власними, новаторським технологіям

  • створення комплектів педагогічних розробок

  • проведення тренінгів, семінарів, конференцій, майстер-класів, узагальнення досвіду з досліджуваної проблеми (теми)

  Слайд 17. Продуктивність процесу самоосвіти

  Самоосвіта педагога буде продуктивним, якщо:

  • В процесі самоосвіти реалізується потреба педагога до власного розвитку і саморозвитку.

  Педагог володіє способами самопізнання і самоаналізу педагогічного досвіду.

  Педагогічний досвід є фактором зміни освітньої ситуації. Вихователь розуміє як позитивні, так і негативні моменти своєї професійної діяльності, визнає свою недосконалість, отже, є відкритим для змін.

  Педагог володіє розвиненою здатністю до рефлексії. Педагогічна рефлексія є необхідним атрибутом професіонала (під рефлексією розуміється діяльність людини, спрямована на осмислення власних дій, своїх внутрішніх почуттів, станів, переживань, аналіз цієї діяльності та формулювання висновків). При аналізі педагогічної діяльності виникає необхідність отримання теоретичних знань, необхідність оволодіння діагностикою - самодіагностикою і діагностикою вихованців, необхідність придбання практичних умінь аналізу педагогічного досвіду.

  Слайд 18.

  • Програма професійного розвитку педагога включає в себе можливість дослідницької, пошукової діяльності.

  Педагог має готовністю до педагогічної творчості.

  • Здійснюється взаємозв'язок особистісного та професійного розвитку і саморозвитку.

  Слайд 19.

  Висновок: Постійна робота педагога над вдосконаленням свого розвитку важлива в силу специфіки педагогічної діяльності, спрямованої на розвиток і виховання дитини. Педагогу не обійтися без серйозних знань педагогічних та психологічних основ навчання і виховання, без всебічної поінформованості та компетентності в висунутих життям і професійною діяльністю питаннях. Тільки шляхом самоосвіти і творчих пошуків педагог прийде до своєї майстерності. Саме тому постійне прагнення до самовдосконалення повинно стати потребою кожного педагога дошкільного закладу.

  Прикріплені файли:

  samobrazovanie-pedagogov-kak-stimul-dlja-povyshenija-profesionalnogo-masterstva-prezentacija-microsoft-office-powerpoint_ma75j.pptx | 895,87 КБ | Завантажено: 56


  Скачати 26.21 Kb.

  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка  Самоосвіта як стимул для підвищення професійної майстерності педагога і розвитку його особистості в умовах реалізації

  Скачати 26.21 Kb.