Самоаналіз ділової гри тема: «Технології та організаційні форми роботи з обдарованими дітьми»
Дата конвертації12.07.2019
Розмір2.97 Kb.
ТипТемочка

Світлана Сидорова
Самоаналіз ділової гри «Технології та організаційні форми роботи з обдарованими дітьми»

Пропоную в допомогу старшим вихователям самоаналіз ділової гри.

Мета: осмислення учасниками принципів роботи з обдарованими дітьми.

Дана структура ділової гри була обрана для успішного вирішення поставлених завдань. Час, відведений на всі етапи, було використано раціонально, головний акцент робився на цілісне сприйняття педагогами теми, на підвищення рівня знань про обдарованості дітей і самих педагогів.

В ході роботи в процесі ділової гри були використані поєднання таких методів, як комунікативно-орієнтований, репродуктивний (активне сприйняття і запам'ятовування інформації, що повідомляється, наочно-ілюстрований (демонстрація слайдів, словесний (елементи бесіди, розповідь, методи стимулювання (ситуація цікавості, логічні (порівняння , аналіз, формування пізнавального інтересу (художність, яскравість, емоційна мова виступаючих).

У формуванні мотивації особливо значущим є пробудження інтересу, який є необхідною передумовою для навчання. При наявності інтересу значно полегшується процес розвитку пізнавальних функцій, важливих умінь.

Специфіка даної ділової гри полягає в застосуванні сучасних інноваційно-комунікаційних технологій, які сприяють підвищенню інтересу, отже, і підвищенню рівня мотивації педагогів.

Семінар складається з 3-х етапів мотивації:

1. Орієнтовно-мотиваційний. Він включає в себе наступні дії: створення ситуації, що вводить в зміст майбутньої теми; формулювання основного завдання як підсумку обговорення (мета діяльності на даному грі).

2. Операционально-виконавський. Передбачає засвоєння теми гри, оволодіння діями в зв'язку з її змістом; позитивні емоції, що підкріплюють діяльність, досягнення конкретного результату.

3. рефлексивно-оцінний. На цьому етапі відбувається аналіз виконаних завдань, зіставлення досягнутого результату з поставленим завданням і оцінкою роботи; підведення підсумків.

Важливим в роботі було підвищення рівня мотивації педагогів.

Стимулювання мотивації здійснювалося вербальними прийомами і завдяки використанню наочно-ілюстративного методу.

Зміст матеріалу особистісно-орієнтоване і доступно.

Мультимедійна презентація із зоровою і мовної опорою.

Працездатність учасників ділової гри забезпечувалася за рахунок використання темпу проведення гри, створюючи позитивний емоційний настрій і сприятливу психологічну атмосферу. Підібраний цікавий, насичений матеріал, мав теоретичну, практичну і пізнавальну значимість.

Мета ділової гри досягнута, завдання вирішені. Цьому допомогло чітке планування структури гри, ретельно продумані методи і прийоми подачі інформаційного матеріалу.
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаСамоаналіз ділової гри тема: «Технології та організаційні форми роботи з обдарованими дітьми»