Розвиток у дошкільнят логіко-математичних уявлень і вмінь з використанням паличок Кюїзенера
Дата конвертації27.07.2018
Розмір6.81 Kb.
ТипТемочка

Тетяна Забоева
Розвиток у дошкільнят логіко-математичних уявлень і вмінь з використанням паличок Кюїзенера

Забоева Тетяна Сергіївна,

Вихователь 1 квал. кат. ,

МБДОУ ДС № 16,

м Каменськ-Уральський

Свердловська область

"Розвиток у дошкільнят логіко-математичних уявлень і вмінь

з використанням паличок Кюїзенера "

Згідно з Федеральним державним стандартом ДО до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти завдання логіко-математичного розвитку дітей повинні вирішуватися в рамках пізнавально-мовного напрямки розвитку дошкільнят в освітній галузі «Пізнавальний розвиток», а також «інтегровано в ході освоєння всіх освітніх областей».

Під логіко-математичним розвитком дошкільнят слід розуміти «позитивні зміни в пізнавальній сфері особистості, які відбуваються в результаті освоєння математичних уявлень і пов'язаних з ними логічних операцій».

Так у всьому світі широко відомий дидактичний матеріал, розроблений бельгійським математиком Х. Кюїзенера, призначений для навчання математики та використовується педагогами різних країн в роботі з дітьми дошкільного віку. «Палички Кюїзенера» називають кольоровими паличками, кольоровими числами, кольоровими лінієчками, рахунковими паличками. Основні особливості цього дидактичного матеріалу - абстрактність, універсальність, висока ефективність. Палички Кюїзенера в найбільшій мірі відповідають монографічному методу навчання числу і рахунку.

Ефективне застосування паличок Х. Кюїзенера можливо в поєднанні з іншими посібниками, дидактичними матеріалами, а також і самостійно. Палички, як і інші дидактичні засоби розвитку математичних уявлень у дітей, є одночасно знаряддями професійної праці педагога і інструментами навчально-пізнавальної діяльності дитини.

Велика їх роль в реалізації принципу наочності, поданні складних абстрактних математичних понять у доступній малюкам формі, в оволодінні способами дій, необхідних для виникнення у дітей елементарних математичних уявлень.

Важливі вони для накопичення чуттєвого досвіду, поступового переходу від матеріального до матеріалізувати, від конкретного до абстрактного, для розвитку бажання опанувати числом, рахунком, вимірюванням, найпростішими обчисленнями, вирішення освітніх, виховних, розвиваючих завдань і т. д.

Палички Кюїзенера як дидактичний засіб в повній мірі відповідають специфіці й особливостям елементарних математичних уявлень, які формуються у дошкільнят, а також їх віковим можливостям, рівню розвитку дитячого мислення, в основному наочно-дієвого і наочно-образного.

Мислення дитини-процес опосередкованого і узагальненого пізнання (відображення) навколишнього світу.

Логіко -математичне мислення дітей грунтується на чуттєвому досвіді і на розвитку уявлень не тільки про кількість, а й про форму, величину, розмір, відносинах. Математичне мислення - це, перш за все, вміння порівнювати, систематизувати, класифікувати, узагальнювати робити висновки, умовиводи.

У мисленні дитини відбивається перш за все те, що спочатку відбувається в практичних діях з конкретними предметами. Робота з паличками дозволяє перевести практичні, зовнішні дії у внутрішній план, створити повне, виразне і в той же час досить узагальнене уявлення про поняття.

Виникнення уявлень як результат практичних дій дітей з предметами, виконання різноманітних практичних операцій, які є основою для розумових дій, вироблення навичок рахунки, вимірювання, обчислень створюють передумови для загального розумового і математичного розвитку дітей. З математичної точки зору палички - це безліч, на якому легко виявляються відносини еквівалентності і порядку. У цій множині приховані численні математичні ситуації. Колір і величина, моделюючи число, підводять дітей до розуміння різних абстрактних понять, що виникають в мисленні дитини як результат його самостійної практичної діяльності ( «самостійного математичного дослідження»).

Використання «чисел в кольорі» дозволяє розвивати у дошкільнят уявлення про число на основі рахунку і вимірювання. До висновку, що число з'являється в результаті рахунку і вимірювання, діти приходять на базі практичної діяльності. Як відомо, саме таке уявлення про число є найбільш повноцінним.

За допомогою кольорових паличок дітей легко підвести до усвідомлення співвідношень «більше-менше», «більше-менше на.», Познайомити з транзитивною як властивістю відносин, навчити ділити ціле на частини і вимірювати об'єкти, показати їм деякі найпростіші види функціональної залежності, повправлятися їх в запам'ятовуванні числа з одиниць і двох менших чисел, допомогти опанувати арифметичними діями додавання, віднімання, множення і ділення, організувати роботу по засвоєнню таких понять, як «лівіше», «правіше», «довше», «коротше», «між», «бути про дного і того ж кольору »,« бути не блакитного кольору »,« мати однакову довжину »і ін.

Цікавий математичний матеріал розглядається і як один із засобів, що забезпечують раціональну взаємозв'язок роботи вихователя під час занять і поза ними. Робота з паличками активізує розумову діяльність дитини і розвиває у нього якості.

В ході вирішення завдань на кмітливість, головоломку діти вчаться планувати свої дії, обмірковувати їх, шукати відповідь, здогадуватися про результат, виявляючи при цьому творчість.

Список використаних джерел:

1. М. А. Васильєва, В. В. Гербова, Т. С. Комарова «Програма виховання і навчання дітей в дитячому садку», Москва, 2010р.

2. Л. Д. Комарова «Як працювати з паличками Кюїзенера?», М., 2008р.

3. В. П. Новикова, Л. І. Тихонова «розвиваючі ігри з паличками Кюїзенера», Москва, Мозаїка-Синтез, 2010р.

4. Б. Б. Фінкельштейн, Е. Хвостова «На золотому крильці», «Волщебние доріжки», «Посудна лавка Кростіка», СП, «Корвет».
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаРозвиток у дошкільнят логіко-математичних уявлень і вмінь з використанням паличок Кюїзенера