Розвиток логічного мислення дошкільнят за коштами шахової гри.
Скачати 12.11 Kb.
Дата конвертації14.04.2020
Розмір12.11 Kb.
ТипТемочка

Тетяна Токарчук
Розвиток логічного мислення дошкільників за допомогою шахової гри. програма гуртка

«Без шахів не можна передбачити повноцінного виховання

розумових здібностей і пам'яті ».

(В. О. Сухомлинський)

«Шахи це не тільки спорт-вони роблять людину

мудрішими і дальновиднее, допомагають об'єктивніше оцінити

ситуацію, що склалася, прорахувати на кілька

«Ходів» вперед ».

(В. В. Путін в посланні учасникам чемпіонату світу).

Шахи - це не тільки гра, що доставляє дітям багато радості, задоволення, але і дієва, ефективна засіб розумового розвитку.

Зміст програми гуртка «Юний шахіст» має фізкультурно-спортивну спрямованість.

Процес навчання азам шахової гри сприяє розвитку у дітей здатності орієнтуватися на площині, розвитку аналітико - синтетичної діяльності, мислення, суджень, умовиводів, вчить дитину запам'ятовувати, узагальнювати, передбачати результати своєї діяльності; виробляє вміння вести точні і глибокі розрахунки, що вимагають підприємливості, далекоглядності, сміливості, холоднокровності, зухвалості, наполегливості і винахідливості, фантазії, а також формують волю до перемоги в напруженій спортивній боротьбі.

Актуальність.

Про роль шахів в формуванні підростаючого покоління президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) Кірсан Ілюмжинов висловився: «Шахи - чи не єдина чисто змагальна, т. Е. Наочна форма фіксації інтелекту особистості».

ФІДЕ почала проводити першості світу серед хлопчиків і дівчаток не старше 12 і навіть 10 років. Щоб мати можливість брати участь в таких змаганнях, діти повинні долучатися до шахів з 6, а то і в 5 років, Саме з цього віку починають нехтувати майбутні спортсмени. Тому починати навчання мудрою грі бажано якомога раніше, але, безумовно, на рівні, доступному для дитини.

Педагогічна доцільність.

Дослідження вітчизняних і зарубіжних психологів свідчать про те, що одне з найцінніших умінь, яке необхідно сформувати у дітей якомога раніше, це вміння діяти в умі, т. Е. Складати внутрішній план дій. І формувати його потрібно в сенситивний період, коли дитина може без зусиль опанувати тим, на що в іншому віці витратить набагато більше часу. Ідеальним інструментом для формування розумових дій є шахи. Тому і необхідний гурток «Юний шахіст» в дошкільному закладі. Малюки прекрасно можуть сприймати шахові істини. Завдяки цій грі діти вчаться бути терплячими, посидющими, наполегливими в досягненні поставленої мети, виробляють в собі працездатність, вміння вирішувати логічні завдання в умовах дефіциту часу, тренують пам'ять, вчаться самодисципліні.

Форми і режим занять.

Програма гуртка «Юний шахіст» розрахована на один навчальний рік для дітей 5-6 років. Заняття проводяться по підгрупах 2 рази в тиждень. В другу підгрупу входять діти, які мають елементарну шахову підготовку. В першу - з нульовим багажем знань. Необхідною умовою реалізації програми є систематичне проведення занять, Навчальне навантаження узгоджена з гігієнічними вимогами до максимальному навантаженні на дітей старшого дошкільного віку - тривалість занять до 25 хвилин. Пізнавальний матеріал викладається за принципом від простого пояснення до складнішого. Заняття проводяться комбінованим способом, чергуючи елементи теоретичної та практичної новизни з ігровими та змагальними навичками, а також з виховними заходами: заняття - казка; заняття - театр; заняття - гра; заняття - занурення в рішення забавних і цікавих завдань; заняття без «невстигаючих»; заняття - вікторина, заняття - турнір.

Цікавий характер навчального матеріалу дозволяє прищепити дітям інтерес до шахів. Рішення великої кількості систематизованих дидактичних завдань сприяє формуванню здатності діяти в умі.

Діагностика знань і умінь вихованців проводиться три рази протягом навчального року. До кінця року всі члени гуртка засвоюють основи шахової гри. Формою підведення підсумків реалізації додаткової освітньої програми є змагання, проведення шахових турнірів.

Дитина, який продовжить навчання в ДЮСШ, отримає добротну елементну базу, основу подальшого вдосконалення.

Шахова гра позитивно впливає на саморозвиток дитини, його самостійність, самоорганізацію, самовираження, самоконтроль. Без цих якостей немислима діяльність людини будь-якої професії.

Отримані навички та вміння знадобляться у дорослому житті, коли виникне необхідність знаходити не прості рішення в складних життєвих ситуаціях.

Мета гуртка: допомогти дітям засвоїти

основи шахової гри.

завдання:

- познайомити дітей дошкільного віку з правилами гри в шахи;

- вчити орієнтуватися на площині;

- активізувати розумову діяльність дошкільника;

- розвиток пам'яті, уваги, посидючості, спостережливості, наполегливості в досягненні поставленої мети, самостійності в судженнях;

- розвиток абстрактного і конкретного, творчого мислення;

- розвиток вміння грамотно вести дискусію, аргументовано відстоювати свою точку зору, засновану на логіці доказів;

- виробляти у дошкільника працездатність, вміння вирішувати логічні завдання в умовах дефіциту часу.

Навчально-тематичний план [

Заняття Тема Завдання:

жовтень

1. Загальне поняття про шахи. Заняття - казка. Розвивати увагу, пам'ять, посидючість, інтерес.

2. Шахова дошка. Дати уявлення про шахівниці.

3. Шахматное поле. Дати поняття про шаховому полі.

4. Шахова горизонталь. Навчити дітей розрізняти горизонталь.

5. Шахова вертикаль. Дати поняття шахової вертикалі.

6. Шахова діагональ. Навчити розрізняти шахову діагональ.

7. Центр шахівниці. Навчити дітей визначати центр шахової дошки.

8. Закріплення пройденого матеріалу. Гра: «Знайди і покажи». Розвивати увагу, пам'ять, виробляти вміння вирішувати логічні завдання.

листопад

1. Пішак. Дати поняття про пішки, як шахової фігури.

2. Взяття на проході. Ознайомити з «пішакове хитрощами»: взяття на проході.

3. Перетворення пішака в інші фігури. Дати поняття про перетворення пішака в інші фігури.

4. Закріплення теми: «Пішак». Повторити особливості пішакове гри. Розвивати пам'ять.

5. Тура. Дати поняття про човні. Її місці і пересуванні, умовах бою.

6. Завдання по темі: «Пішак, тура». Закріпити вивчений матеріал, розвивати логіку, мислення.

7. Слон. Дати поняття про шахової фігури - Слон, пересуванні та умовах бою.

8. Заняття - вікторина: «Найрозумніший». Мета: перевірка знань з теми.

грудень

1. Ферзь (королева). Дати поняття про ферзів, її розташування на дошці.

2. Ферзь - найсильніша фігура. Умови бою ферзем, розвиток пам'яті.

3. Контроль полів ферзем. Навчити бачити контроль полів з центральної, кутовий, з краю.

4. Важкі фігури. Повторити важкі фігури: тура, ферзь.

5. Рішення логічних шахових задач. Повторити вивчений матеріал, розвивати вміння вирішувати логічні шахові задачі.

6. Узагальнююче заняття з теми: «Пішак, тура, слон, ферзь». Закріпити пройдений матеріал, розвивати вміння мислити в розумі.

7. Кінь. Дати поняття про фігуру коні.

8. Можливі ходи коня з центрального поля. Дати поняття про складність руху коня.

січень

1. Закріплення теми: «Кінь» Розвиток мислення, посидючості.

2. Легкі фігури. Дати поняття про легких фігурах: слон, кінь. Повторити розташування їх на дошці.

3. Рішення логічних шахових задач. Закріплення знань, розвиток логічного мислення.

4. Король - головна фігура. Дати поняття про короля - головною шахової фігури.

5. Особливості спілкування двох королів. Навчить дітей правилам спілкування двох королів.

6. Значення кожної фігури на шахівниці. Повторити правила гри фігур. Розвивати пам'ять, мислення, кмітливість.

лютий

1. Вікторина: «Знай-ка» Повторити з дітьми все правила розташування, пересування і взяття фігур.

2. Рокіровка. Дати поняття про довгих і коротких рокіровки.

3. Практичне заняття. Закріпити правила рокіровки.

4. Заняття - юний полководець. Спробувати створити свою гру.

5. Розташування фігур на шаховій дошці. Закріпити вміння швидко розкладати фігури на шахівниці.

6. Взяття на проході. Повторити поняття пішакове гри.

7. Практичне заняття. Повторити теми: «рокіровка», «Взяття на проході».

8. Захист короля. Дати поняття захисту короля, розвивати вміння прораховувати кроки супротивника.

Березень

1. Види захисту короля різними фігурами. Розвивати абстрактне і логічне мислення, вміння мислити в розумі.

2. Практичне заняття. Вчити в короткий проміжок часу приймати важливі рішення.

3. Перетворення пішака в інші фігури. Розвиток абстрактного і конкретного мислення.

4. Практичне заняття Розвивати самостійність в судженнях.

5. Крок. Мат. Пояснити дітям мета гри - поставити Мат. Дати поняття про шаху.

6. Різновиди мату. Навчити дітей ставити мат різними способами. Розвивати логіку, вміння прораховувати кілька ходів вперед.

7. Практичне заняття. Розвивати самостійність в судженнях, тактику і стратегію.

8. Нічия (ПАТ). Дати поняття про нічию в шахах.

квітень

1. Порівняльна сила фігур. Дати поняття про порівняльну силі фігур.

2. Захист. Способи захисту. Закріпити знання про захист фігур. Розвивати логічне мислення. Вчити прораховувати ходи супротивника.

3. Практичне заняття. Закріпити поняття про способи захисту, розвивати вміння вчасно ставити захист фігур.

4.Веделка. Дати поняття про класичний прийом до тактики шахової партії.

5. Практичне заняття. Формувати вміння ставити вилку, бачити вихід з неї. Розвивати абстрактне мислення.

6. Вікторина: «Хто на світі всіх розумніше?» Повторити правила гри, закріпити практичні навички.

7. Шаховий турнір «Чемпіон групи». Розвивати прагнення до перемоги, вміння швидко мислити, прораховувати ходи супротивника.

8. Шаховий турнір «Чемпіон саду» Розвивати уміння вирішувати завдання в умовах дефіциту часу.Скачати 12.11 Kb.