«Розвиток і зміцнення дрібної моторики рук в процесі вишивання у дітей старшого дошкільного віку»
Скачати 16.12 Kb.
Дата конвертації21.07.2019
Розмір16.12 Kb.
ТипТемочка

Тетяна Козякова
Розвиток і зміцнення дрібної моторики рук в процесі вишивання у дітей старшого дошкільного віку

«Розвиток і зміцнення дрібної моторики рук в процесі вишивання у дітей старшого дошкільного віку»

Козякова Тетяна Олегона,

вихователь МБОУ

«Панфіловська ЗОШ»

2019.

ВСТУП

«Витоки здібностей і обдарувань дітей - на кінчиках їхніх пальців»

В. О. Сухомлинський.

Тема дослідження розвитку дрібної моторики у дітей дошкільного віку розкривається в працях основоположників вітчизняної психології Л. С. Виготського, А. В. Запорожця, Д. Б. Ельконіна.

Л. С. Виготський, вважав, що розвиток дрібної моторики пальців рук позитивно позначається на уяву і становленні дитячої мови. Якщо у дитини недостатньо розвинута і скоординована дрібна моторика рук, значить, не сформована артикуляційна моторика і недостатньо розвинена мова.

Результати дослідження Л. С. Виготського, показали, що одним з найбільш ефективних засобів розвитку дрібної моторики кисті руки у дошкільнят є ручна праця. Ручна праця - це продуктивна і при цьому гарматна діяльність, в якій учень освоює інструменти, досліджує властивості різних матеріалів (папір, пластилін і т. Д.). Вся робота на заняттях з ручної праці носить цілеспрямований характер. Навчання передбачає різні види технічної та художньої праці, дошкільнята вчаться попередньому плануванню роботи, розробці ескізів майбутнього виробу.

Актуальність. Одним з найважливіших показників готовності дітей до школи є розвиток дрібної моторики пальців рук. Вчителі початкових класів відзначають, що багато сучасних діти на першому етапі навчання в школі зазнають труднощів з листом: швидко втомлюється рука, втрачається робоча рядок, дитина не вкладається в загальний темп роботи. В результаті все це веде до недостатнього розвитку уваги, зорової пам'яті, рухової координації.

Практика показує: діти, які займалися вишиванням, легше освоюють техніку письма. Саме в дошкільному віці формуються: точність і узгодженість рухів кисті рук, спритність рухів пальців, акуратність, уважність, творчість, мислення, т. Е. Якості, які будуть необхідні для успішного навчання письму. Чим вільніше дитина володіє пальцями, тим краще розвинене його мислення, мова.

Рука вчить мозок - чим вільніше дитина володіє пальцями, тим краще розвинене його мислення, мова. Спираючись на це я вирішила організувати гурток «Умілі ручки», з моєї точки зору, є необхідною складовою частиною навчально-виховного процесу в нашій групі.

Вишивання може бути органічно поєднано із заняттями з ознайомлення дітей з образотворчим мистецтвом, математикою, розвитком мови, а також з ігровою, театралізованої і іншими видами діяльності. У той же час, незважаючи на важливість інтеграційного підходу, даний напрямок в наукових дослідженнях представлено не в повній мірі.

Я сама захоплююся вишивкою, тому вирішила, що для зміцнення дрібної моторики рук у дітей старшого дошкільного віку буде корисним навчити їх вишивати. Для дітей дошкільного віку програм з навчання вишивці в дитячому саду не існує. У комплексних програмах в розділі «Художня праця» основна увага приділяється навчанню дітей роботі з папером і природним матеріалом. Знайомство з голкою найчастіше обмежується пришиванням гудзиків. Ось чому робота гуртка з вишивання «Умілі ручки», з моєї точки зору, є необхідною складовою частиною виховно - освітнього процесу в дошкільному віці.

Мета: Зміцнення дрібної моторики рук в процесі вишивання у дітей старшого дошкільного віку.

завдання:

- навчальна: вчити дітей використовувати різні види швів, освоювати спеціальні трудові вміння і способи роботи з тканиною, нитками і найпростішими інструментами (ножицями, голкою);

- розвиваюча: сприяти розвитку дрібної моторики, творчої активності;

- виховна: виховувати художній смак, інтерес до ручної праці, акуратність і самостійність.

Новизна. Вивчивши ряд методичних посібників і літератури з навчання дітей дошкільного віку з вишивання, досвіду робіт інших дитячих садів, виявлено, що вишивання включено в заняття з ручної праці (поряд з конструюванням з паперу, будівельного і природного матеріалу, аплікацією). В основному гуртки організуються з ліплення, малювання, а гуртків з вишивання мало.

Практична значимість. Гнучка форма організації гуртка дозволяє враховувати індивідуальні особливості дітей, стан здоров'я, їх бажання, рівень оволодіння навичками вишивання, знаходження на певному етапі реалізації задуму і інші можливі фактори. Практика показує, що діти, які займалися вишиванням, легше освоюють техніку письма. Для цього розроблено план роботи гуртка «Умілі ручки», який буде забезпечувати ефективність зміцнення дрібної моторики рук дітей старшого дошкільного віку посредствам вишивання.

Очікувані результати:

Дитина навчиться:

всиляти нитку в голку;

працювати з ножицями і голкою;

використовувати різні види швів;

підтримувати порядок на робочому місці.

Дитина дізнається:

навички безпечного користування з гострими предметами;

що таке вишивання;

Практичним результатом діяльності є подарунки близьким на свята, виставки дитячих робіт в дитячому саду.

Організація гуртка з вишивання «Умілі ручки» для дітей старшого дошкільного віку

Головна мета гурткової заняття «Умілі ручки» для дітей - виготовлення певного об'єкта праці. Тому доцільно будувати заняття так, щоб на кожному з них хлопці займалися продуктивною працею осмислено і творчо. Деяким дітям нецікавий теоретичний матеріал, а практична сторона дуже приваблива. В цьому випадку заняття гуртка треба спланувати таким чином, щоб практична робота стала неможливою без розумового рівня теоретичних знань, при цьому засвоєнні теорії дітьми старшого дошкільного віку відбувається в розумної послідовності, коли оптимальне ускладнення теоретичного матеріалу поєднується з ускладненням практичних навичок з виготовлення об'єкта. Практичною діяльністю повинні передувати актуалізація наявних знань і повідомлення нових, рішення творчих завдань, пов'язаних з конструюванням.

Тривалість заняття повинна складати 20-30 хвилин. Більш тривала робота може привести до стомлення дітей, зниження темпу і т. Д.

Однією з умов успішної роботи гуртка є наявність необхідної матеріальної бази. Також визначальне значення для роботи гуртка має методична сторона. З точки зору методики гурткової роботи необхідно приділяти особливу увагу таким питанням, як структура гурткової заняття, методи і форми організації трудового навчання на заняттях.

Рівні взаємини дитини і дорослого в спільну діяльність сприяють виникненню у дитини старшого дошкільного віку почуття причетності до світу дорослих, що створює позитивне забарвлення його діяльності і зміцнює інтерес до діяльності. Важливим фактором в даному випадку є здатність дорослого пробуджувати власну творчу активність дитини. Саме створення умов для самостійної діяльності дитини дозволяє досягти бажаного результату у формуванні пізнавальних інтересів дошкільника, підвищити якість засвоєння нових знань, умінь і навичок у виготовленні виробів.

З метою стимулювання у дітей творчого інтересу рекомендується використовувати різні форми фіксації продуктів дитячої творчої діяльності у вигляді виставок.

Вихователь може створювати спеціальні папки або альбоми, в які поміщаються найцікавіші і вдалі роботи, виконані дітьми. Все це допоможе дитині направляти свою уяву на створення закінчених і оригінальних образів, продуктів і творів.

Розмовляючи з дітьми, вихователь вчить бачити образ складові частини предметів запрошувати в світ їх почуттів, після діти в своїх виробах передають свій задум, творчість. У роботі з дітьми необхідно надавати їм можливість здійснювати свій задум, проявляти творчість.

Кожна дитина дуже намагається домогтися позитивного результату, тому вони контролюють свої дії, порівнюють свою роботу з роботою товаришів, просять подивитися, чи правильно вийшло та чи інша виріб. Діти вважають за краще виконувати ту роботу, яку вони володіють в більшій мірі, або ті види робіт, які приваблюють своєю новизною, використанням нових інструментів, матеріалів і ін.

Як зазначає А. П. Усова, важливо, щоб вихователі самі були пройняті творчістю, володіли способами, навичками і технічними вміннями, а також сміливо використовували читання художньої літератури, казок, щоб привернути увагу і бажання брати участь у праці.

При цьому вихователь повинен всіляко заохочувати і навіть стимулювати дії, поведінки і задум роботи, що виникає по ходу розвитку трудових умінь і навичок дітей, якщо вони пов'язані з проявом справді вольових ціннісних орієнтацій або з можливістю показати, виправити, сформувати більш високий рівень вольової сфери у праці . Щоб захопити дітей роботою вихователь може провести екскурсії на виставки народно-прикладного мистецтва, дитячих робіт, де оглядово дається весь матеріал виготовлення виробів, знаряддя та інструменти виготовлення виробів, знаряддя інструменти праці, якими можна користуватися при роботі з тими іншим матеріалом.

На першому ж занятті педагог, знайомлячи дітей з різними інструментами і пристосуваннями для роботи, показує, як правильно ними користуватися, куди класти під час роботи і прибирати після заняття. Правила безпеки роботи, оформлені у вигляді плаката, рекомендується вивісити в групі на видному місці, щоб діти їх бачили постійно.

У старшому дошкільному віці дитина освоює свою статеву приналежність до певної статі, виходячи з цього вихователі, батьки повинні цілеспрямовано вести роботу по формуванню уявлення у дівчаток. Дівчата цікавляться тим, що їх безпосередньо оточує: обстановка, одяг, посуд і т. П. До домашнім клопотам майбутню господиню потрібно привчати з раннього дитинства. Якщо дівчинка вміє сама пришивати гудзик, це вже стежка до самостійності.

Тому я вирішила прищепити дівчаткам хоча б початкові навички рукоділля. Вишивання привчають дівчаток до уваги і терпіння. У дітей вдосконалюється ручна умілість, формується вміння творчого втілення власного художнього задуму, розвивається естетичний смак.

З метою стимулювання у дітей творчого інтересу рекомендується використовувати різні форми фіксації продуктів дитячої творчої діяльності у вигляді виставок. Вихователь може створювати спеціальні папки або альбоми, в які поміщаються найцікавіші і вдалі роботи, виконані дітьми. Все це допомагає дитині направляти свою уяву на створення закінчених і оригінальних образів, продуктів і творів.

План роботи гуртка

1. Знайомство з вишивкою.

2. Знайомство з предметами для вишивання.

3. Підготовка до вишивання (організація робочого місця для вишивання).

4. Подорож в країну рукоділля.

5. Знайомство з видами швів (уроки-голочки).

6. Вишивка на папері (по заздалегідь наміченим точкам).

7. Вишивання на тканини.

ВИСНОВОК

Основне завдання гуртка «Умілі ручки» полягає в формуванні у дітей старшого дошкільного віку зміцнення дрібної моторики рук, трудових знань, умінь і навичок, творчої активності, у вихованні художнього смаку.

Головна мета гурткової заняття «Умілі ручки» для дітей - виготовлення певного об'єкта праці. Тому доцільно будувати заняття так, щоб на кожному з них хлопці займалися продуктивною працею осмислено і творчо.

Заняття вишиванням у дітей старшого дошкільного віку, що включають виготовлення виробів в різних техніках дозволяють дитині відобразити в створюваних роботах свої враження про навколишній світ, висловити своє ставлення до нього. Разом з тим художньо-творча діяльність має неоціненне значення для всебічного естетичного, морального, трудового, розумового розвитку дітей.

Сучасний погляд на виховання дитини передбачає єдність формування естетичного ставлення до світу і художнього розвитку засобами різних видів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва в естетичній діяльності. Основна мета вихователя - створення умов для зміцнення дрібної моторики рук. І в даному контексті гурткові заняття з навчання вишиванню, сприяють розвитку і зміцненню дрібної моторики рук.

Рівень розвитку дрібної моторики - один з показників інтелектуальної готовності до шкільного навчання. Можливість пізнання навколишніх предметів у дітей більшою мірою пов'язана з розвитком дій рук. Вишивання сприяє розвитку дрібної моторики і координації рухів руки, зорового сприйняття і уваги. Виконуючи різні стежки кисті рук дитини, набувають гарну рухливість, гнучкість, зникає скутість рухів. Заняття вишиванням дітей старшого дошкільного віку, що включають виготовлення виробів в різних техніках дозволяють дитині відобразити в створюваних роботах свої враження про навколишній світ, висловити своє ставлення до нього. Разом з тим художньо-творча діяльність має неоціненне значення для всебічного естетичного, морального, трудового, розумового розвитку дітей.

Список використаних джерел

1. Антакова-Фоміна, Л. В. «Зв'язок палацовий моторики і мовної функції» - М .: Видавництво «Просвещение», 2015. - 167 с

2. Кольцова, М. М. «Рухова активність і розвиток функцій головного мозку дитини». / М. М Кольцова. - М., Изд: Педагогіка, 2014.- 66с

3. Виготський, Л. С. Питання дитячої (віковий) психології / Л. С. Виготський Собр. соч. У 6 т. - М., 2016.- 156 с.

4. Дошколенок. ru - cайт для вихователів дитячих садків [Електронний ресурс]. http: // www.dohcolonoc.ru

5. Гаврина, С. Є., Щербініна С. В. Розумні пальчики. Розвиваємо дрібну моторику. / С. Є. Гавріна, С. В. Щербініна- Спб: Пітер, Изд .: АСТ, 2010. 35с

6. Еремінко, Т. - Вишивка. Техніка. Прийоми. Вироби. - Москва. Аст - Прес. -2012 48с.

7. Виховання дітей дошкільного віку в дитячому садку і сім'ї [Електронний ресурс]. http: // www.doshvozrast.ru Ісеніна Е. І. Розвиток дрібної моторики рук у дітей раннього віку. Орел: Вид-во ОДПІ, 2012. - 119с

8. М. Максимова, М. Кузьміна «Вишивка перші кроки» - Москва. ЗАТ видавництво Ексмо. 2013- 88с

9. Прохорова, Л. Н. «Розвиваємо дрібну моторики рук». - Дошкільне виховання. - 2016 №5. стр. 46с

10. Комарова, Т. С., Савенков А. І. Колективне творчість дошкільнят: Навчальний посібник. - М .: Педагогічне товариство Росії, 2005. - 128с

11. Новикова, І. В. Навчання вишивці в дитячому саду: Академія розвитку, 2010. - 80сСкачати 16.12 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінка«Розвиток і зміцнення дрібної моторики рук в процесі вишивання у дітей старшого дошкільного віку»

Скачати 16.12 Kb.