• 4.1 Мовні особливості ділових листів
 • 4.1.2 Фразеологія
 • 4.1.3 Морфологія
 • 4.1.4 Синтаксис
 • Розробка комплексу ділового листування фірми
  Дата конвертації24.05.2017
  Розмір48 Kb.
  Типреферат

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Пензенський державний університет

  Кафедра ІнОУП

  Курсова робота

  Розробка комплексу ділового листування фірми

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  ПГУ 2.061300.110 ПЗ

  розробив:

  студент гр. 99ВД1

  прийняв:

  Ю.Ю. Фіонова

  2003

  зміст

  Вступ................................................. .................................................. ............ 4

  1 Види ділових листів .............................................. .......................................... 5

  2 Загальна характеристика листування .............................................. .................... 7

  3 Вимоги до тексту листа ............................................. ............................... 8

  4 Аналіз листів ............................................... .................................................. ... 9

  4.1 Мовні особливості ділових листів ............................................. ........... 9

  4.1.1 Лексика .............................................. .................................................. ..... 9

  4.1.2 Фразеологія .............................................. ............................................. 10

  4.1.3 Морфологія .............................................. ............................................. 11

  4.1.4 Синтаксис .............................................. ................................................. 15

  5 Прийоми підвищення інформативності та переконливості ........................ 18

  6 Вплив комунікативних чинників на структуру письма .................... 19

  Висновок ................................................. .................................................. ... 21

  Бібліографічний список................................................ ................. 22

  Додаток А ................................................ .................................................. ........ 23

  Додаток Б ................................................ .................................................. ......... 24

  Додаток В ................................................ .................................................. ......... 25

  Додаток Г ................................................ .................................................. ......... 26

  Додаток Д ................................................ .................................................. ......... 27

  Додаток Е ................................................ .................................................. ......... 28

  Додаток Ж ................................................ .................................................. ........ 29

  Додаток З ................................................ .................................................. ......... 30

  Додаток І ................................................ .................................................. ........ 31

  Додаток до................................................ .................................................. ......... 32

  Додаток Л ................................................ .................................................. ......... 33

  Додаток М ................................................ .................................................. ........ 34

  Додаток Н ................................................ .................................................. ........ 35

  Додаток П ................................................ .................................................. ........ 36

  Додаток Р ................................................ .................................................. ......... 37

  Додаток З ................................................ .................................................. ......... 38

  Додаток Т ................................................ .................................................. ......... 39

  Вступ

  Ділове листування - невід'ємний засіб зв'язку підприємства з зовнішніми організаціями, так як саме листи з'єднують організацію-автора з іншими установами.

  Через листи здійснюється обмін інформацією, робляться пропозиції, ведеться переговорний спілкування, і т.п. Іноді інформаційно-довідкова документація просто підтверджує факти, події, які потрібно лише взяти до відома.

  Таким чином, службовий лист - це узагальнена назва різних за змістом документів, оформлених відповідно до ГОСТу, що пересилаються поштою, факсом або іншим способом.

  Без перебільшення можна сказати, що це один з найпоширеніших видів службових документів, тому, від того наскільки текст послання точний грамотний, коректний багато в чому буде залежати успіх вирішення питань, а значить і всього підприємства в цілому.


  1 Види ділових листів

  Види некомерційних ділових листів:

  Лист-прохання. У листі-проханні викладається якась прохання, при цьому в ній підкреслюється зацікавленість організації у її виконанні. Прохання може викладатися від першої особи однини, від першої особи множини; від третьої особи однини і від третьої особи множини.

  Супровідний лист. Супровідний лист складається при відправці адресату документів чи матеріальних цінностей. Подібного роду лист виправдовує себе в тих випадках, коли містить додаткові роз'яснення до прикладеному документу.

  Лист-повідомлення. В даному виді ділового листа дається будь-яка інформація, яка потребує відповіді чи підтвердження з боку, якої надсилають дане письмо.

  Лист підтвердження. Містить повідомлення про отримання будь-якого відправлення або про те, що раніше складений документ залишається в силі. Також можна підтверджувати факт або дію.

  Лист-нагадування. Направляється в тих випадках, коли не вдається отримати відповідь за допомогою телефонних переговорів або особистих зустрічей. Воно складається з двох елементів: нагадування про виконання дії; заходи, які будуть прийняті в разі невиконання раніше укладеного договору або угоди.

  Позначка «Вдруге» вирушає тоді, коли відправник допускає можливість, що адресат не отримав листа, відправленого раніше.

  Лист на фірмовому бланку. Пишеться в тому випадку, коли організація хоче запросити іншу організацію на будь-яке торжество або захід. В даному діловому листі вказується час, місце і дата проведення заходу.

  Лист-подяка. В даному вигляді листа висловлюється подяка за виконання будь-якого роду діяльності.

  Гарантійний лист. Складається з метою підтвердження певних зобов'язань і адресується організації, або окремій особі.


  Для комерційної кореспонденції характерна наступна градація:

  - лист-запит, відповідь на нього;

  - лист-пропозицію (оферта), відповідь на нього;

  - лист-претензія (рекламація), відповідь на нього.

  Запит і відповідь на нього. Дані види комерційної кореспонденції є в письмовій мові реалізацією двостороннього зв'язку.

  Запит є звернення особи, яка бажає укласти угоду. У запиті обов'язково вказується найменування товару (послуг), умови, на яких бажано отримати товар, умови платежу, кількість і якість товару.

  Написання цього виду листів вимагає дотримання наступних принципів:

  1) посилання на первинне лист і його тему;

  2) дотримання однакових мовних засобів в обох листах;

  3) дотримання послідовності у викладі аспектів змісту.

  Оферта і відповідь на неї. В даному вигляді листа зазвичай вказується, на яких умовах має відбутися обмін товарами (послугами). У ній виражається згоду чи незгоду з висунутими умовами.

  Лист-претензія (рекламація), відповідь на нього. Рекламація містить претензії до сторони, яка порушила прийняті на себе за договором зобов'язання і вимоги відшкодування збитків. Вона може бути пред'явлена ​​щодо якості, кількості товарів, терміни поставки і т.п.

  Рекламація містить:

  1) підстави для пред'явлення претензій;

  2) докази що сталося шкоди;

  3) конкретні вимоги сторони, що пред'являє претензію.

  Рекламація подається у письмовій формі, з супроводжується всіма необхідними документами. Якщо вона не може бути врегульована сторонами, то вона переноситися в арбітраж.

  У відповіді на рекламацію повідомляється, що: інформація прийнята до розгляду; вона розглядається повністю, частково або відхиляється; грошова оплата проведена.


  2 Загальна характеристика листування

  Фірма ВАТ «АСТРОН» (її фірмову емблему і фірмовий бланк див. В додаток А, Б) займається виготовленням обладнання для переробки с / г продукції і для харчової промисловості.

  В результаті листування вирішується питання з реалізації товару.

  До організації ВАТ «АСТРОН» від фірми ВАТ «Пром» отримано запит про отримання повної інформації про товар. На цьому етапі був відправлений відповідь запит (Додаток В, Г).

  В результаті листування фірма ВАТ «Пром» зацікавилася устаткуванням. У вирішенні даного питання фігурували три види службової кореспонденції: оферта, відповідь на пропозицію (після чого був укладений договір) і договірне лист (Додаток Д, Е, Ж).

  Під час листування у фірми ВАТ «АСТРОН» були змінені банківські реквізити, в зв'язку з цим було складено 2 види службової кореспонденції: лист - прохання, лист - повідомлення. Також було вислано супровідний лист (Додаток З, І, М).

  В результаті складання договору на поставку обладнання з фірмою ВАТ «Пром» були допущені неточності, в зв'язку з цим було відправлено лист-рекламація, і був складений відповідь на рекламацію (Додаток К, Л,). Крім того, були складені: лист-запрошення на конференції, лист - подяка, лист-повідомлення про випуск нового товару клієнтам (Додаток Р, С, П).

  Переписка включила лист - нагадування у фірму ВАТ «АСТРОН» від фірми ТОВ «Пак» про можливість поставити нам хімічні реактиви (Додаток Н).

  Також було надіслано листа відмова від фірми «МКТ», які готові розірвати з нами договір на поставку картону (Додаток Т).

  Заключна підготовка виставкових експонатів.


  3 Вимоги до тексту листа

  Ділова кореспонденція повинна обов'язково відповідати вимогам.

  - Точність, однозначність висловлювання. Всі слова повинні вживатися відповідно до їх лексичним значенням.

  - Логічність Кожен лист представляє собою:

  - виклад суті питання;

  - мовне дію;

  - висновок.

  - Грамотність - необхідна частина будь-якого документа

  - Коректність. Ділова кореспонденція є коректною, якщо в ній дотримана етикетні рамка і характерний доброзичливий або нейтральний тон викладу.


  4 Аналіз листів

  4.1 Мовні особливості ділових листів

  4.1.1 Лексика

  Слово і його значення

  Багатозначність - властивість слів вживатися в різних значеннях. Розрізняють однозначні слова, тобто мають тільки одне значення, і багатозначні, в разі, коли один і той же слово в залежності від контексту асоціюється з різними поняттями. В даному випадку прикладами однозначних слів можуть служити: продукція, конференція, фірма, інформація, ціна.З багатозначних зустрілися слова: партія (у даному випадку - це визначення якості товару), і т.д. Слід також зазначити, що слова з єдиним значенням переважають.

  Цінність ділового тексту забезпечується смисловий точністю мови. Щоб уникнути помилок, слід розрізняти:

  пароніми - це близькі за звучанням однокореневі слова, що розрізняються значенням (в даному випадку не зустрічаються);

  синоніми - це слова з однаковим або дуже близьким значенням (фірма - організація, угода - договір, запит - заявка, вдячні - вдячні, ...);

  Плеоназм - називають частковий збіг значень слів, що утворюють словосполучення (відсутні);

  тавтологія - смислові повтори, які виникають в тих випадках, коли в реченні є сусідами однокореневі слова (відсутні);

  омоніми - це слова, що збігаються за звучанням, але різняться за змістом (немає)

  Стилістична забарвлення слова

  Поняття стилістичного забарвлення слова зазвичай пов'язують із закріпленим слова за тією чи іншою сферою вживання і з емоційно-експресивними якостями слова, тобто з його здатністю не тільки називати явище, але і виражати відношення до предмету думки.

  За сферою вживання розрізняється:

  1. Лексика міжстильова, тобто ті слова, які вживаються усіма і в будь-яких умовах, (,, якість, отримувати, пропонувати ...).

  2. Лексика книжково-письмова, тобто слова, які переважно використовуються в книжково-письмових стилях і пов'язані з тими сферами вживання мови, для яких письмова форма вираження є головною. В її складі можна виділити "книжкові" слова (оплата, договір, контракт ...), терміни (каталог - журнал із зазначенням товару, виробленого підприємством), канцеляризми, поетізми.

  3. Лексика мовлення, т. Е. Слова, властиві побутовому мовленні, побутово-діловому мови і т.д. До лексики мовлення ставляться слова розмовні, просторічні, професіоналізми, жаргонізми, діалектизми. Вони в даному випадку не зустрічаються.

  Скорочення як замінники слів і словосполучень

  Скорочення слів (абревіатура) - новий продуктивний спосіб словопроизводства, який активно використовується у діловій кореспонденції. З загальноприйнятих скорочень в даній роботі використані:

  - умовні позначення величин і одиниць виміру (л прим, кв м);

  - скорочення, прийняті в обліково-звітної документації (р / р №);

  - форма звернення (г-н.);

  - за першими літерами назви установи (ТОВ, ВАТ)

  - обладнання микромельницу (МиМ)

  4.1.2 Фразеологія

  Фразеологія мови - це сукупність стійких, цілісних за складом і значенням поєднань слів і виразів. У діловій кореспонденції роль фразеологізмів виконують стандартні синтаксичні конструкції (ССК).

  Вибір ССК для кожного типу листів

  Лист-запит: «Ми будемо вдячні, якщо Ви направите на нашу адресу ...»

  Відповідь на запит: «Дякуємо Вам за запит від ...»

  Лист-прохання: «Звертаємося до Вас з проханням ...»

  Лист - нагадування е: «Повідомляємо Вам, що ...»

  Лист -рекламація: «Ми офіційно заявляємо Вам рекламацію ...»

  Відповідь на рекламацію: «Підтверджуємо отримання Вашого листа від ..сообщаем, що ....»

  Супровідний лист: «Відповідно до Вашої проханні висилаємо Вам ...»

  Лист-повідомлення: «У відповідь на Ваш лист від ... повідомляємо Вам ...»

  Лист на фірмовому бланку: «Дозвольте запросити Вас на ...»

  Лист - подяка: «Ми отримали Ваше запрошення на ... .., за яке Вам вдячні».

  4.1.3 Морфологія

  Іменник

  Іменники мають цілу низку ознак:

  1. Категорія натхненність-неживого.

  Живими називають ті іменники, форма знахідного відмінка яких збігається з формою родового (директор,). У неживих іменників, яких в розглянутих листах набагато більше, форма знахідного відмінка збігається з формою називного (запит, конференція, заявка, оплата, фірма ...). Як правило, граматичні ознаки одухотвореності - бездушності і реальний сенс слів відповідають одне одному: одухотворені іменники служать назвами живих істот, неживі називають предмети, речі, явища, властивості і т.д. Хоча так буває не завжди.

  2. Категорія роду.

  Іменники відносяться до одного з трьох родів: до чоловічого, жіночого або середнього. В даному випадку зустрічаються іменники жіночого роду (промисловість, ціна, прохання, інформація, продукція, машина ...), чоловічого роду: (каталог, товар, агрегат, режим, замовлення), середнього роду (захід, час, рішення, виробництво).

  3. Категорія відмінювання.

  Перше схиляння - все імена іменники жіночого, чоловічого роду на -а, -я. Друге схиляння - імена іменники чоловічого роду (крім невеликого числа іменників на -а, -я) і всі імена іменники середнього роду. Третє схиляння - імена іменники жіночого роду на м'який приголосний та на ж, ш. У текстах наведених листів найбільш зустрічається серед іменників - перший відмінювання (машина, переналагодження, ціна, прохання, ...).

  4. Категорія відмінка.

  З шести відмінків для іменників з наведених листів найбільш характерна форма родового відмінка (Вашої організації).

  5. Категорія числа.

  У досліджуваних текстах частіше зустрічаються іменники в однині (запит, відповідь, термін, сертифікат, додаток).

  6. Іменники бувають власні (Пер Іванович Іванов), тобто що відносяться до якого то особі, і номінальною, які в тексті переважають (запит, конференція, заявка,, фірма ...).

  Прикметник

  Розрізняються прикметники якісні, (що вказують на ознаку предмета безпосередньо: високоякісний універсальний,, гнучка ...), відносні, (що вказують на ознака через відношення предмета до інших предмери: мінімальне замовлення, універсальний комплекс, платіжні реквізити, тривалі зв'язку...), і присвійні (що вказують на приналежність: технічна докумнтація).

  Як правило, якісні прикметники мають дві форми: повну (технічний прогрес, харчова промисловість, сільськогосподарська продукція ...), в даному випадку вона частіше зустрічається, і коротку (вдячні, вдячні); два ступені порівняння: чудову і порівняльну, які за формою можуть бути простими і складеними.

  В аналізованих листах має місце наступні поєднання: чудове просте - високоякісний; чудове складене - найширший.

  Числівник

  Існують два розряду числівників: кількісні та порядкові.

  Кількісні числівники, які можуть позначати або число, або кількість предметів як сукупність (збірні числівники), або невизначену кількість. У текстах числа, як правило, записуються цифрами.
  Щоб уникнути можливих помилок, поряд з цифровими позначеннями слід давати і їх словесні варіанти, зрозуміло, у відповідних відмінкових формах.

  Вживання збірних і порядкових числівників носить розмовну забарвлення, тому в діловій кореспонденції вони вкрай рідкісні. В даному випадку їх немає взагалі.

  За складом виділяють числівники прості (складаються з одного слова: півтора), складні (складаються з декількох слів: двох тисяч).

  У більшості випадків вони стоять у називному відмінку.

  займенник

  Займенник - частина мови, що об'єднує слова, які не називають предметів, ознак, кількості, а тільки вказують на них. За своїм значенням вони діляться на дев'ять розрядів: особисті, поворотні, присвійні, питальні, відносні, вказівні, означальні, невизначені, негативні.

  В даному тексті зустрілися наступні займенники в різних відмінкових формах:

  · Особисті (вона (Їм), її (Р), ми (Їм), нас (Р), нам (Д), Ви (Їм), Вас (Р), Вам (Д), чого (Р));

  · Присвійні (наш, наша (Їм), нашому, нашої (Д), Ваша (Їм), Вашого, Ваших (Р), Вашої (Д), Вашу (В), свого (Р), свою (В));

  · Відносні (яка (Їм), в якому (П));

  · Определительное (вся (Їм)).

  Слід зазначити, що в діловому листі займенник "Ви" у всіх відмінках пишеться з великої літери.

  дієслово

  Дієслова бувають досконалого і недосконалого виду. Недосконалий вид позначає дію в його перебігу, без вказівки на межу, кордон дії (отримувати, включає, звертаємося, висилаємо, дякуємо ...). Дієслів цього виду зустрічається набагато більше. Досконалий вид позначає обмежений межею дію (отримали, продовжити, покладати, повідомити ...).

  Досить часто зустрічаються дієслова невизначеної форми: поставити, сплатити, вислати, нагадати. Мають місце причастя пасивного стану: недопоставлена продукція, зазначений термін, обумовлена поставка .. Дієприслівник в даному випадку відсутні.

  Прислівники, прийменники, сполучники

  Прислівники. За своїм значенням їх ділять на шість розрядів: часу (негайно), місця, ступеня (дуже, дуже), способу дії, причини і цілі.

  Причини того: за адресою, найближчим часом, згідно, протягом... Останній з наведених прийменників є складовим.

  Союзи бувають сурядні (і, але, а...) і підрядні (що, якщо, то...), причому останні в нашому випадку переважають.

  4.1.4 Синтаксис

  По складу пропозиції діляться на двоскладного (що містять і підлягає, і присудок) і односкладні (відсутній один з головних членів речення), а за будовою на прості і складні.

  просте речення

  У російській мові відносно вільний порядок слів у реченні. Це означає, що члени пропозиції не мають постійного місця (як в деяких інших мовах) і їх взаємне розташування може змінюватися в залежності від типу пропозиції чи з волі мовця.

  Перестановку слів з метою підкреслити смислове значення якого-небудь слова називають інверсією.

  Інверсія - важливе стилістичне засіб. Її значення зростає в письмовій мові, так як пише позбавлений можливості виділити потрібне слово інтонацією. Продумане зміна порядку слів дозволяє авторові привернути увагу читача до того чи іншого слова і тим самим відтінити важливі моменти змісту висловлювання.

  Односкладні прості речення: Будемо раді Вас бачити. Отримання просимо підтвердити. Це пропозицій відноситься до определеннолічним пропозицій.

  Двоскладного: Все обладнання захищено патентами. Надається сертифікат відповідності і гарантія 18 місяців.

  Пропозиція з однорідними головними членами: Нескладна переналагодження комплексу дозволить одержувати пшеничне, житнє, гречану і кукурудзяну муку ...

  У реченні можуть бути словосполучення, які не є його членами, але виконують певне смислове функцію. Сюди відносяться вступне слово (на наш превеликий жаль, крім того, в зв'язку з цим) і звернення.Ту ж роль можуть грати і пропозиції (Шановний Петро Іванович!).

  Складна пропозиція

  Аналіз складених листів показав, що складні пропозиції зустрічаються частіше простих. Широке використання складних речень в ділового мовлення цілком закономірно. Складне пропозицію дозволяє зв'язати в єдине ціле велике число слів і тим самим висловити більш складну думку - підкреслити важливі смислові відтінки, навести аргументи, дати докладний обгрунтування основних положень і т. Д. Крім того, використання спілок і союзних слів дає можливість точно визначити ті смислові відносини, які існують між окремими частинами розгорнутого висловлювання.

  За способом з'єднання простих речень в складні різняться союзні і безсполучникові складні речення. З союзних пропозицій, яких набагато більше, можна навести таке: Підтверджуємо отримання Вашого листа від 1.03.2002, з якого ми дізналися, що Ви пред'являєте нам рекламацію ...

  Союзні пропозиції поділяються на два типи складних речень: складносурядні і складнопідрядні речення (див. Приклад союзного пропозиції). Складносурядні і безсполучникові речення в даних листа не зустрічаються.

  Залежно від спілок придаткові пропозиції діляться на 12 видів: із'яснітельние, визначальні, порівняльні, придаткові часу, ступеня, місця, причини, наслідки, умови, поступки, мети. В даному тексті зустрілися придаткові умови (Будемо дуже вдячні, якщо Ви направите на нашу адресу більш точні дані комплексу устаткування..), Підрядне із'яснітельное (В товеет на Ваш лист від .. повідомляємо Вам нові платіжні реквізити.), Додаткова визначальна (не присутні .), підрядне місця (З огляду на Ваш великий внесок у розвиток технічного прогресу в промисловості, направляємо Вам проект і просимо взяти участь в його обговоренні)

  У ділових листах крім вступних слів часто вживаються причетні і дієприслівникові обороти, які також вносять смислові відтінки. (В даному випадку не зустрічаються)

  Розповсюджені в мові службових документів так звані розщеплені присудки. Наприклад, обороти мала закінчити, візьмуться виконати, хотіли скористатися ... Вони вимагають суворого дотримання норм сполучуваності дієслів з іменниками, що називають ті чи інші конкретні явища.

  В офіційних текстах широко поширені і конструкції з послідовним підпорядкуванням однотипних відмінкових форм (нанизування відмінків, зазвичай форм родового відмінка). Наприклад: Дякуємо Вам за запит від 20.01.2002. Ми раді, що Вам сподобалася наша нова лінія товарів і з задоволенням висилаємо докладну інформацію про комплексі устаткування з виробництва круп і борошна.

  В цілому вживання подібних конструкцій в діловому мовленні не є помилкою. Але в деяких випадках пропозиція їх слід спрощувати.


  5 Прийоми підвищення інформативності та переконливості

  Інформативність ділової кореспонденції досягається застосуванням сформованих мовних формул. Вибір то, або іншої конструкції в більшій мірі залежить від смислового змісту листа. Інакше кажучи, смисловим ядром інформативності є стандартні синтаксичні конструкції.

  Така якість, як переконливість досягається виконанням наступних умов:

  · Доказовість листи, тобто аргументація рішень, (Відповідно до договору № ...);

  · Використання стандартних синтаксичних конструкцій, які полегшують сприйняття тексту, а також для пропозицій об'ємної інформації у вигляді одного поширеного пропозиції.

  · Адресат повинен відчувати особисте ставлення автора до описуваних фактів (Із вдячністю підтверджуємо отримання вашої пропозиції, дякуємо Вам). Найбільш яскраво цей фактор проявляється в нерегламентованих листах.

  Кожне з представлених ділових листів є багатоаспектним. Для підвищення переконливості в них використані стандартні синтаксичні конструкції. А також з усіх листів видно, що автор листа зацікавлений в даній проблемі. Іншими словами представлена ​​кореспонденція задовольняє умовам переконливості.


  6 Вплив комунікативних чинників на структуру письма

  Оскільки ясно усвідомлена і добре сформульована мета - основа комунікативного успіху, то, мабуть, найважливішим серед чинників мовної ситуації є чинник мети. Мета подається у вигляді мовної формули, ключовим словом якої є дієслово-дія: нагадуємо, повідомляємо, запрошуємо...

  Фактор адресата впливає на вибір етикетних фраз. У разі якщо абонент не дуже добре відомий, для звернення використовується формула Шановний пан Диванов. Інакше, звернення повинно містити ім'я та по батькові адресата: Шановний Олександр Миколайович.

  Фактор адресата безпосереднім чином пов'язаний і з вибором тональності листи. Однак мовні формули введення інформації універсальні.

  Комунікативні ролі - це ролі ініціатора письмового діалогу і відповідає боку. Ініціативні листи вимагають відповіді, - в діловій практиці це комерційні листи (лист-пропозицію - відповідь на пропозицію; лист-прохання - відповідь на прохання; лист-запит - відповідь на запит; рекламація - відповідь на рекламацію). Інша ділова кореспонденція обов'язкового відповіді не вимагає.

  Рольові позиції ініціатора і відповідача реалізуються в тексті листа у вигляді стійких формул введення повідомлення:

  Звертаємося до Вас з проханням.

  У відповідь на Ваше прохання.

  Причому в листах-відповідях обов'язково повторюються формулювання ініціативного листи. Наприклад, лист-відповідь, що містить відмову в проханні або відхилення пропозиції, складається за схемою:

  1) повторення прохання;

  2) причини, за якими прохання не може бути задоволена або чому пропозиція не може бути прийнято;

  3) констатація відмови або відхилення пропозиції.

  Вживання риторичних фігур в рекламних листах

  Риторичне звернення виділяє важливі смислові позиції тексту.

  Шановний клієнт!

  Мета використання цього прийому - визначення його адресації.

  висновок

  Початковою завданням даної курсової роботи було моделювання ділової переписки довільній фірми по якому те питання.

  В рамках завдання була розроблена фірмова емблема фірмовий бланк.

  Складено 15 листів, які відображають початкову, проміжну і заключну стадію вирішення питання. Зразки листів оформлені відповідно до нормативних документів.

  Потім був проведений їх багатоаспектний аналіз, що дозволяє стверджувати, що розроблена кореспонденція відповідає вимогам, тобто вона точна, логічна, грамотна і коректна.

  бібліографічний список

  1. О.І. Семянкова Норми правопису в діловому стилі. Електронний підручник. П

  2. Т.В. Печникова, А.В. Печникова Практика роботи з документами в організації. Навчальний посібник. М .: «ЕКСМОС», 1999.-320 с.


  додаток А

  Емблема ВАТ «АСТРОН»

  (Обов'язкове)


  додаток Б

  Бланк листа ВАТ «АСТРОН»

  (Обов'язкове)


  ВАТ «АСТРОН»

  440056, м Пенза

  вул. Попова, 11

  тел (085) 22 36 10

  факс (085) 22 30 20

  від _________ № _____

  на № ____ від _______


  додаток В

  Відповідь на запит ВАТ «АСТРОН» до «Пром»

  (Обов'язкове)


  ВАТ «АСТРОН» Директору «Пром»

  М.М. Лядову

  440056, м Пенза 444567, м Самара

  вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12

  тел (085) 22 36 10

  факс (085) 22 30 20

  від 25.01.2002112

  на №__113 ____ от__20.01.2002 ______

  Про отримання інформації

  Шановний Миколо Миколайовичу!

  Дякуємо Вам за запит від 20.01.2002. Ми раді, що Вам сподобалася наша нова лінія товарів і з задоволенням висилаємо докладну інформацію про комплексі устаткування з виробництва круп і борошна. Борошномельно - круп'яної комплекс дозволяє проводити з різного сировини високоякісні крупи: пшеничні, ячні, кукурудзяні, горохові, пшоно, рис. Нескладна переналагодження комплексу дозволить одержувати пшеничне, житнє, гречану і кукурудзяну муку.

  Все обладнання захищено патентами. Надається сертифікат відповідності і гарантія 18 місяців.

  Додаток: прайс-лист на 5 Л.В 1 прим.

  З повагою.


  Генеральний директор П.І. Іванов

  Король Тетяна Олександрівна

  (095) 22 36 55

  додаток Г

  Лист-запит фірми «Пром» ВАТ «АСТРОН»

  (Обов'язкове)


  "Пром" Генеральному директору

  ВАТ «АСТРОН»

  П.І. Іванову


  444567, м Самара 440056, м Пенза

  вул. Кірова, 12 вул. Попова, 11

  тел (095) 23 36 17

  факс (095) 23 36 29

  від 20.01.2002875

  на № від __________

  Про отримання даних

  Шановний Петре Івановичу!

  Ми отримали Ваш каталог в якому представлені нові товари. Деякі з цих товарів можуть знайти застосування і в нашому виробничому процесі.

  Ми будемо Вам вдячні, якщо Ви направите на нашу адресу більш повні дані комплексу устаткування з виробництва круп, разом з цінами по цій продукції ..

  З повагою.


  Директор Н. Н. Лядов

  Нуль Наїля Миколаївна

  (095) 23 36 55

  Пол.doc

  додаток Д

  Оферта фірми ВАТ «АСТРОН» до фірми «Пром»

  (Обов'язкове)

  ВАТ «АСТРОН» Директору

  ВАТ «Пром»

  М.М. Лядову

  440056, м Пенза 444567, м Самара

  вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12

  тел (085) 22 36 10

  факс (085) 22 30 20

  від 10.02.2002115

  на № ______ від ________

  Про реалізацію товару

  Шановний Миколо Миколайовичу!

  Дякуємо Вам за запит від 8.02.2002 і пропонуємо твердо микромельницу МиМ на наступних умовах:

  · Мінімальне замовлення - 8 комплектів, маса - 190 кг;

  · Ціна одного комплексу - 1650000 руб.

  · Постачання товару проведуть з 1.04.2002 по 10. 04.2002

  Просимо підтвердити це припущення протягом 10 днів з моменту отримання нашого листа.

  .

  З повагою.

  Генеральний директор П.І. Іванов

  Король Тетяна Олександрівна

  (095) 22 36 55

  Корреспонденція.doc


  додаток Е

  Лист-відповідь ВАТ «Пром» на пропозицію ВАТ «АСТРОН»

  (Обов'язкове)

  ТОВ «Пром» Директору ВАТ «АСТРОН»

  П.І. Іванову

  444567, м Самара 440056, м Пенза

  вул. Кірова, 12 вул. Попова, 11

  тел (095) 28 36 42

  17.02.2002 № 678

  На № 115 від 10.02.2002

  Про підтвердження пропозиції

  Шановний Петре Івановичу!

  Підтверджуємо отримання Вашої пропозиції від 10.02.2002 на микромельницу МиМ. Найближчим часом ми повідомимо своє рішення про можливість закупівлі пропонованого Вами товару.

  З повагою.

  директор Н.Н.Лядов

  Федоров Валентин Миколайович

  (095) 29 97 65

  лот.doc


  додаток Ж

  Договірне лист ВАТ «АСТРОН» до ВАТ «Пром»

  (Обов'язкове)


  ВАТ «АСТРОН» Директору

  ВАТ «Пром»

  М.М. Лядову

  440056, м Пенза 444567, м Самара

  вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12

  тел (085) 22 36 10

  факс (085) 22 30 20

  від 1.03.200278

  на № ______ від ________

  Про направлення договору

  Шановний Миколо Миколайовичу!

  Направляємо підписаний з нашої сторони договір № 76 від 20.02.2002. довідка про фінансування буде вислана пізніше. Даний лист слід вважати невід'ємною частиною цього договору

  Додаток: Договір на поставку обладнання № 76 на 6 л. в 3 прим ..

  З повагою.

  Генеральний директор П.І. Іванов

  Король Тетяна Олександрівна

  (095) 22 36 55

  Кол.doc


  додаток З

  Лист-повідомлення ВАТ «АСТРОН» до ВАТ «Пром»

  (Обов'язкове)


  ВАТ «АСТРОН» Директору

  ВАТ «Пром»

  М.М. Лядову

  440056, м Пенза 444567, м Самара

  вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12

  тел (085) 22 36 10

  факс (085) 22 30 20

  від 27.02.2002167

  на №_25.02.2002 от_90 _______

  Про нових реквізитах

  Шановний пан Лядов!

  У відповідь на Ваш лист від 25.02.2002 повідомляємо, Вам нові платіжні реквізити для перерахування грошових коштів за микромельницу МиМ: Р / с 4567864 Банк «Мнатеп» м Пенза К / л 54673983894858 МФО 897654567 БНК 7896576 ІПН 6789654.

  З повагою.


  Генеральний директор П.І. Іванов

  Король Тетяна Олександрівна

  (095) 22 36 55

  Кор.doc


  додаток І

  Лист-прохання ВАТ «Пром» до ВАТ «АСТРОН»

  (Обов'язкове)

  ВАТ «Пром» Генеральному директору

  ВАТ «АСТРОН»

  П.І. Іванову

  444567, м Самара 440056, м Пенза

  вул. Кірова, 12 вул. Попова, 11

  тел (095) 28 43 88

  25.02.2002 № 90

  На № ____ від _________

  Про отримання нових реквізитах

  Шановний Петре Івановичу!

  Звертаємося до Вас з проханням, у зв'язку зі зміною по РФ банківських реквізитів, направити на нашу адресу Ваші нові дані, для виписки рахунків, по факсу (8679) 789765.

  З повагою.


  Директор М.М. Лядов

  Ципіна Валентина Миколаївна

  (095) 23 87 55

  лор.doc

  Додаток до

  Лист-рекламація ВАТ «Пром» до ВАТ «АСТРОН»

  (Обов'язкове)

  ВАТ «Пром» Генеральному директору

  ВАТ «АСТРОН»

  П.І. Іванову

  444567, м Самара 440056, м Пенза

  вул. Кірова, 12 вул Попова, 11

  тел (095) 70 43 00

  1.03.2002 № 78

  Про пред'явлення претензії

  Шановний Петре Івановичу!

  Ми офіційно заявляємо Вам рекламацію на затримку в передачі технічної документації на універсальний комплекс обладнання, за контрактом № 78.

  У зв'язку з цим ми наполягаємо на відшкодування всіх витрат в сумі двох тисяч доларів.

  Сподіваємося, що Ви з належною увагою поставитеся до нашої рекламації і негайно повідомте нам своє рішення.

  З повагою.

  Директор П.І. Лядов

  Лосєва Наїля Олександрівна

  (095) 54 85 69

  дор.doc


  додаток Л

  Відповідь на рекламацію

  (Обов'язкове)

  ВАТ «АСТРОН» Директору

  ВАТ «Пром»

  М.М. Лядову

  440056, м Пенза 444567, м Самара

  вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12

  тел (085) 22 36 10

  факс (085) 22 30 20

  від 15.03.20021-16

  на № 78 від 1.03.2003

  Шановний Миколо Миколайовичу!

  Підтверджуємо отримання Вашого листа від 1.03.2002, з якого ми дізналися, що Ви пред'являєте нам претензію на суму дві тисячі доларів за затримку в передачі технічної документації за контрактом № 78.

  Ми ретельно розглянули Вашу претензію і повинні повідомити, що затримка в передачі документації сталася не з нашої вини. Ми хотіли б нагадати Вам, що пункт 6 вищевказаного контракту передбачає передачу техдокументації протягом 3 місяців.

  Таким чином, Ви не можете вимагати сплати неустойки ..

  З найкращими побажаннями.

  Генеральний директор П.І. Іванов

  Король Тетяна Олександрівна

  (095) 22 36 55

  Кор.doc

  додаток М

  Супровідний лист фірми ВАТ «АСТРОН» до ВАТ «Пром»

  (Обов'язкове)

  ВАТ «АСТРОН» Директору

  ВАТ «Пром»

  М.М. Лядову

  440056, м Пенза 444567, м Самара

  вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12

  тел (085) 22 36 10

  факс (085) 22 30 20

  від 11.03.20021-90

  на № 98 від 6.03.2002

  Шановний Миколо Миколайовичу!

  Відповідно до Вашої проханні висилаємо запитані Вами додаткові технічні дані, що стосуються ліній сільськогосподарських машин і устаткування.

  Отримання просимо підтвердити.

  Додаток: Специфікація на 40 л. в 1 прим.

  З повагою.

  Генеральний директор П.І. Іванов

  Король Тетяна Олександрівна

  (095) 22 36 55

  Кор.doc


  додаток Н

  Лист-нагадування ТОВ «ПАК» до ВАТ «АСТРОН»

  (Обов'язкове)

  ТОВ «ПАК»

  897654, м Псков Генеральному директору

  вул. Невська, 15 ВАТ «АСТРОНх»

  тел (095) 55 43 05 П.І. Іванову

  440056, м Пенза

  вул. Попова, 11

  25.02.2002 № 89

  Про поставку обладнання

  Шановний Петре Івановичу!

  Листом № 78 від 12.02.2002 ми повідомляли Вам, що у зв'язку зі збільшенням виробничої потужності наше підприємство має можливість додатково поставити Ваша фірма устаткування з виробництва рослинної олії на суму 1000000 рублів ..

  Однак до теперішнього часу відповіді ми не отримали.

  Нагадуємо про нашу пропозицію і просимо в 10 - денний термін підтвердити свою згоду або відмову від отримання даного обладнання

  З повагою.

  Директор Л.І. Борисов

  Волкова Ольга Олегівна

  (095) 56 85 67

  пора.doc


  додаток П

  Лист запрошення

  (Обов'язкове)

  ВАТ «АСТРОН» Директору

  ВАТ «Пром»

  М.М. Лядову

  440056, м Пенза 444567, м Самара

  вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12

  тел (085) 22 36 10

  факс (085) 22 30 20

  від 25.03.2002178

  на № від ________-

  Про запрошення на конференцію

  Шановний Миколо Миколайовичу!

  2 квітня 2002 року в 12 годин на актовому залі нашого підприємства відбудеться обговорення проекту нової лінії виробництва обладнання для харчової промисловості.

  З огляду на Ваш великий внесок у розвиток технічного прогресу в промисловості, направляємо Вам проект і просимо взяти участь в його обговоренні.

  Ми будемо раді вас бачити . отримання просимо підтвердити

  Додаток: Проект лінії на 35 л. в 2. прим.

  З повагою.

  Генеральний директор П.І. Іванов

  Король Тетяна Олександрівна

  (095) 22 36 55

  Кор.doc


  додаток Р

  Лист-подяка

  (Обов'язкове)


  ВАТ «Пром» Директору

  ВАТ «АСТРОН»

  П.І. Іванову

  444567, м Самара 440056, м Пенза

  вул. Кірова, 12 вул. Попова, 11

  тел (095) 22 36 15

  від 28.03.20021-78

  на №__178 від 25.03.2002

  Шановний Петре Івановичу!

  Ми отримали Ваше запрошення на конференцію з обговорення нової лінії з виробництва обладнання, за яке Вам про вдячні.

  Ми раді бути присутніми на цьому заході.

  З найкращими побажаннями.

  Генеральний директор М.М. Лядов

  Котова Тетяна Олександрівна

  (095) 22 36 55

  Кореспонденція.doc


  додаток З

  Лист на фірмовому бланку ВАТ «АСТРОН» до клієнтів

  (Обов'язкове)

  ВАТ «АСТРОН»

  440056, м Пенза

  вул. Попова, 11

  тел (085) 22 36 150


  пропонуємо Вам нове обладнання для переробки сільськогосподарської продукції і для харчової промисловості :.

  - електросепараторів - 847.13 руб

  - Дробарка кормрв - 1576.00 руб.

  - Мірошницький комплекс - 638000.00 руб.

  - Тестомесильная машина - 30375.00 руб.

  - Шафа пекарні - 30375.00 руб.

  - Круп'яний комплекс - 3127750.00 руб.

  Ми раді відповісти на Ваші питання по тел. (085) 22 56 89

  З повагою.

  Генеральний директор П.І. Іванов


  додаток Т

  Лист-відмова ВАТ «МКТ» до ВАТ «АСТРОН»

  (Обов'язкове)


  ВАТ «МКТ» Директору

  ВАТ «АСТРОН»

  П.І. Іванову

  876543, г. Ростов 440056, м Пенза

  вул. Літова, 113 вул. Попова, 11

  тел (795) 72 86 15

  від 7.04.2002190

  на № ______ від ________

  Про розірвання договору

  Шановний Петре Івановичу!

  Ми не можемо продовжити з Вами договір № 67 від 12.12.2001, з огляду на те, що між нашими підприємствами не склалися тривалі господарські зв'язки.

  У тому випадку, якщо Вам будуть виділені фонди, ми укладемо догвор на поставку картону в 2003 році.

  З повагою.

  Генеральний директор О.М. Золотов

  Король Тетяна Олександрівна

  (095) 22 36 55

  Корріда.doc