Роль сучасних педагогічних технологій в організації виховної роботи з дітьми
Скачати 12.59 Kb.
Дата конвертації21.01.2020
Розмір12.59 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Заріна Муртузова
Роль сучасних педагогічних технологій в організації виховної роботи з дітьми

Доповідь «Роль сучасних педагогічних технологій в організації виховної роботи з дітьми»

Сучасні педагогічні технології в дошкільній освіті спрямовані на реалізацію державних стандартів дошкільної освіти.

Принципово важливою стороною в педагогічній технології є позиція дитини в виховно -освітній процесі, ставлення до дитини з боку дорослих. Дорослий в спілкуванні з дітьми дотримується положення: «Не поруч, не над ним, а разом!». Його мета сприяти становленню дитини як особистості.

Сам термін «технологія» - від грецького це мистецтво, майстерність, вміння, сукупність прийомів і способів отримання, обробки та переробки сировини, матеріалів. В даний час в педагогічний лексикон міцно ввійшло поняття «педагогічна технологія».

Педагогічна технологія - це сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно - методичний інструментарій педагогічного процесу (Б. Т. Лихачов).

Сучасному вихователю необхідно володіти цілим арсеналом педагогічних технологій, що дозволяють стимулювати пізнавальну активність дитини.

Існує ряд технологій в освітньому процесі:

- здоров'язберігаючих технологій;

- особистісно-орієнтована технологія;

- ігрові технології;

- технологія проектної діяльності;

- інформаційно - комунікативна технологія;

- технології «ТРИЗ»

- мнемотехнологіі

- казкотерапія

Виходячи з освітніх потреб дітей групи, а також наявних умов в ОУ, в своїй практичній діяльності ми використовуємо такі освітні технології:

-здоровьесберегающіе технології;

-особистісне-орієнтовані технології;

-Ігровий технології;

-інформаційно-комунікативні технології.

- мнемоткехнологіі

- казкотерапія

Під здоров'язберігаючих технологій розуміється сукупність педагогічних, психологічних і медичних заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я дітей, формування усвідомленого та ціннісного ставлення до свого здоров'я.

У нашому закладі педагоги і медсестра використовують в роботі з дітьми такі технології:

- Технології збереження та стимулювання здоров'я: динамічні паузи, рухливі і спортивні ігри, релаксація, гімнастика пальчикова, гімнастика для очей, гімнастика дихальна, гімнастика бадьорить, гімнастика коригуюча (комплекс вправ спрямований на формування правильної постави).

- Технології навчання здоровому способу життя: фізкультурні заняття ритміка, проблемно-ігрові, комунікативні ігри, бесіди з серії «Здоров'я», точковий самомасаж, Су-Джок терапія.

Технології особистісно - орієнтованого навчання сприяють розвитку особистості дитини. Тут ми використовуємо інтегроване побудова занять. А це в свою чергу дає дітям можливість розвивати комунікативні вміння, творчі здібності, вміння висловлювати свої думки, ділитися враженнями, розвивати пізнавальний інтерес і активність. Організуємо виховно -освітній процес на основі поваги до особистості дитини, обліку особливостей його індивідуального розвитку, ставлення до нього як до свідомого, повноправного учасника виховного процесу. На заняттях простежується акцент на особистісно - орієнтований підхід в спілкуванні. Плануємо спільну діяльність з дітьми так, щоб вона була спрямована не на з'ясування того, що знає дитина, а на те, наскільки розвинені його "сила розуму", нахили та здібності міркувати, знаходити правильне рішення, застосовувати знання на практиці. Також застосовуємо дидактичний матеріал, що відрізняється за змістом, обсягом, складності, методів і прийомів виконання завдань. Використовуючи особистісно-орієнтовану технологію, створюємо умови в розвиваючої предметно - просторового середовища групи, що дозволяють дитині проявити власну активність, найбільш повно реалізувати себе. Створені куточки: куточок книги, драматизації, центр по екологічному розвитку і експериментальної діяльності, яка розвиває зона, де діти можуть вибрати собі заняття за інтересом. Все це сприяє всебічному розвитку дитини. Застосування нами особистісно - орієнтованої технології допомагає дитині реалізувати свій потенціал, досягти своїх цілей і розвинути особистісні та творчі якості. Для реалізації даних цілей ми проводимо з дітьми різноманітну творчу діяльність: ігри, праця, свята, розваги. Наші вихованці традиційно є учасниками різних конкурсів на рівні ОУ.

Ігрові технології, є провідними в дошкільному віці, вони найбільш ефективно вирішують завдання соціально - особистісного розвитку дошкільнят. Ігрові технології широко застосовуються в дошкільному віці, так як гра є провідною діяльністю в цей період.

Також у своїй роботі і особливу увагу приділяємо створенню умов і планування творчих ігор з поступовим ускладненням завдань відповідно до віку і розвитку ігрових умінь дітей. Настільно-друковані ігри застосовуємо для уточнення і розширення уявлень дітей про навколишній світ, систематизації знань, розвитку розумових процесів. «Збери картинку», пазли. Сюжетно-рольові ігри-інсценівки важливі для принципу інтеграції освітніх областей. Ігри-інсценізації допомагають розговорити дитину. За допомогою словесних ігор створюю емоційний настрій у дітей, при якому виробляється швидкість реакції, вміння розуміти гумор (потешки, примовки, загадки, перевертні, побудовані на діалозі). Ми вчимо дітей слухати, виховую естетичні переживання, розвиваю образне мислення за допомогою використання словесних ігор. Театрально-ігрова діяльність: ігри-драматизації; театр пальчиків і мови. Ми застосовуємо їх з метою розвитку діалогічного мовлення у дошкільнят, вміння складати і обігравати маленькі розповіді, підбирати слова - дії і слова - ознаки.

У своїй роботі використовуємо сюжетно - рольові ігри, ігри фантазії та імпровізації. Ігрове партнерство з дітьми дозволяє розвивати лідерські якості у соромливих і невпевнених у собі дітей, а дітям з завищеною самооцінкою навчитися домовлятися і брати на себе другорядні ролі.

У вихованні і навчанні дошкільнят треба використовувати також проектну технологію. Метою використання даної технології є розвиток, з одного боку, таких якостей мислення, як гнучкість, рухливість, системність, з іншого - пошукової активності, прагнення до новизни; мови і творчої уяви. Тому при організації роботи над проектами вихованцям пропонується проблемне завдання, яке можна вирішити, щось досліджуючи або проводячи експерименти, що сприяє розвитку дослідницького типу мислення. Нами були реалізовані наступні проекти Атмосфера співпраці між дітьми розвиває вміння працювати в колективі, підкоряти свій характер, темперамент інтересам спільної справи, вирішувати творчі суперечки, досягати згоди, вміння обговорювати досягнуті результати, оцінювати дії кожного. У проектній діяльності розкривається індивідуальність кожної дитини, реалізуються його інтереси, потреби, що сприяє розвитку особистості дітей.

Систематично застосовую в роботі з дошкільнятами інформаційно - комунікативні технології, які допомагають нам в наступному:

- підборі ілюстративного матеріалу до занять і для оформлення стендів, групи, кабінетів (сканування, інтернет, принтер, презентація).

- підборі додаткового пізнавального матеріалу до занять, знайомство зі сценаріями свят і інших заходів.

- в обміні досвідом, напрацюваннями інших педагогів Росії;

- в оформленні груповий документації, звітів.

Мнемотехніці - мистецтво запам'ятовування шляхом утворення штучних асоціацій за допомогою системи методів і прийомів, що забезпечують ефективне запам'ятовування, збереження і відтворення інформації, мета якої розвиток не тільки пам'яті різних видів (зорової, слуховий, рухової і тактильної, а й мислення, уваги, уяви.

Дану технологію я включаю будь-який вид занять і з власного досвіду вважаю, що раціональніше її вводити з дітьми 4 і виш років, так як у них накопичено основний словниковий запас. У своїй роботі я використовую мнемотабліци (схеми, в яких закладена певна інформація). На заняттях з розвитку мовлення вони особливо ефективні і застосовуються як опорна система для переказу казок, оповідань, для складання описових розповідей. Також за допомогою мнемотабліц я знайомлю дітей з навколишнім світом на пізнавальних заняттях. Наприклад, в екологічній освіті дітей допомагає їм сформувати поняття "сезон як пору року", запам'ятати ознаки сезонів, засвоїти принципи складання описових розповідей за порами року. Зображати можна все, що вважаєте за потрібне відобразити в даній таблиці, але так, щоб було зрозуміло дітям.

Завдяки мнемотехнічним прийомам, підвищується обсяг зорової та вербальної пам'яті, поліпшується розподіл і стійкість уваги, активізується розумова діяльність.

В основі розвитку пам'яті лежать два основні чинники - уяву і асоціація. Для того, щоб запам'ятати щось нове, вам необхідно співвіднести це нове з чимось, т. Е. Провести асоціативний зв'язок з якимось вже відомим фактором, закликавши на допомогу свою уяву. Асоціація - це уявна зв'язок між двома образами. Чим різноманітніше і більш численною асоціації, тим міцніше вони закріплюються в пам'яті. Дивні, нелогічні асоціації сприяють кращому запам'ятовуванню.

Основні прийоми:

• Освіта смислових фраз з початкових букв запам'ятовувати інформацію

• Ріфмізація

• Знаходження яскравих незвичайних асоціацій (картинки, фрази, які з'єднуються з запам'ятовується інформацією

• Закономірності

• Знайомі числа

Мнемопріем розвантажує інформацію, роблячи новий матеріал "легкозасвоюваним".

Казкотерапія - мабуть, самий дитячий метод психології, і, звичайно, один з найдавніших. Адже ще наші предки, займаючись вихованням дітей, не поспішали покарати винного дитини, а розповідали йому казку, з якої ставав ясним сенс вчинку. Казки служили моральним і етичним законом, охороняли дітей від напастей, вчили їх життя. Знаючи, як казка впливає на життя людини, можна дуже багатьом допомогти своїй дитині. У нього є улюблена казка, яку він просить почитати знову і знову? Значить, ця казка зачіпає дуже важливі для дитини питання. Сеанси казкотерапії допоможуть вам зрозуміти, що приваблює дитину в сюжеті цієї казки, який з героїв подобається йому більше всіх, чому він вибирає саме цю казку. Згодом пристрасть дитини до тієї чи іншої казці змінюється, і це означає, що малюк росте, розвивається і ставить перед собою нові життєві питання.

Дослідження психологів показують, що в улюблених казках запрограмована життя дитини."Скажи мені, яка твоя улюблена казка, і я скажу, хто ти" - так перефразовували відоме прислів'я психоаналітики. Для м'якого впливу на поведінку дитини педагог підбирає спеціальні казки.

Казки для казкотерапії підбираються різні: російські народні та авторські, спеціально розроблені психокорекційні і медитативні казки, і багато інших. Можна запропонувати малюкові скласти казку самостійно. Твір казок дитиною і для дитини - основа казкотерапії. Через казку можна дізнатися про такі переживання дітей, які вони самі толком не усвідомлюють, або соромляться обговорювати їх з дорослими.

Використання нами сучасних освітніх технологій у виховно - освітньому процесі дозволяє успішно реалізовувати ФГОС ОУ.Скачати 12.59 Kb.