Роль педагогів додаткової освіти Центру дитячої творчості при реалізації моделі предшкольном підготовки
Скачати 13.83 Kb.
Дата конвертації17.03.2020
Розмір13.83 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Ольга Кребель
Роль педагогів додаткової освіти Центру дитячої творчості при реалізації моделі предшкольном підготовки

Федеральні державні освітні стандарти загальної освіти з 2011-2012 року з режиму експерименту перейшли в режим функціонування.

В основі нових стандартів лежить суспільний договір як тип взаємовідносини між особистістю, сім'єю, суспільством і державою, який найбільш повною мірою повинен реалізувати права людини і громадянина на освіту. Головний принцип ФГОС загальної освіти - принцип варіативності освіти, що передбачає створення «особистих просторів» на основі вибору. Інновації стандартів можуть бути забезпечені тільки в процесі інтеграції загального, додаткового і професійної освіти, з'єднання обов'язкового (стандарту) і бажаного (соціального замовлення).

У зв'язку з цим істотно зростає роль і значення системи додаткової освіти дітей.

У Центрі дитячої творчості склалася певна модель інтеграції із загальною освітою в рамках ФГОС. Це - організація різних гуртків, творчих об'єднань, освоєння профільної освітньої програми; поглиблення і розширення предметного матеріалу у вигляді курсів за вибором, допрофільної підготовки та ін. Тісна співпраця, яка існує вже не один рік, які склалися між Центром і ліцеями, школами та гімназіями міста. Дані навчальні заклади включені в ліцензію Центру дитячої творчості. Особливі відносини пов'язують нас з інтернатами шостого виду, №2 та 14. Педагоги додаткової освіти Центру дитячої творчості займаються з вихованцями вищеназваних установ на їх базі. За реалізації ФГОС зі школами ми працюємо з 2010-2011 навчального року.

У 2013-2014 навчальному році освітніми програмами було охоплено близько 572 учнів вищеназваних установ. В рамках інтеграції реалізовувалися різні програми, але найбільше число - це програми художньо-естетичного та соціально-педагогічного напрямків. У реалізації освітніх програм засобами додаткової освіти були задіяні 19 педагогів ЦДТ.

На базах загальноосвітніх установ освітня діяльність нашого Центру дитячої творчості представлена за наступними напрямками:

- З і декоративно-прикладна творчість на базах 7 ОУ;

- фольклорні ансамблі в 2 ОУ;

- прикладна військово-спортивна підготовка в 1 ОУ;

- шахи в 1 ОУ;

- передпрофільне підготовка в 1 ОУ;

- військово-патріотичне виховання в 1 ОУ;

Освітні програми всіх цих дитячих об'єднань спрямовані не тільки на освоєння вузькоспеціальних профілюючих навичок, а й надають багатий досвід соціальної діяльності та позитивного міжособистісного взаємодії.

Якщо в рамках даної моделі говорити безпосередньо про участь наших педагогів в організації позаурочної діяльності в рамках 10 годин входять в навчальний план, то наші педагоги є одночасно і працівниками шкіл протаріфіцирован на ці години. У співпраці з даної моделі є як свої плюси, так і мінуси. Безсумнівним плюсом є, звичайно, підготовленість наших педагогів, наявність якісних програм додаткової освіти, розроблених нашими педагогами.

Мінусами є те, що навчаються шкіл, з якими займаються наші педагоги, не є вихованцями Центру, навантаження наших педагогів в цих школах 2-4 години, отже, про матеріальну зацікавленість педагогів немає й мови, а педагога треба звільнити від основного місця роботи 2 3 рази в неділю. Однак, проводячи пропевдіческіе курси в рамках позаурочної діяльності керівник гуртка може зацікавити дітей, і вони прийдуть до нього займатися вже в ЦДТ.

Організація позаурочної діяльності на базі закладу додаткової освіти дітей. Ця модель здійснюється за моделлю повного дня - групи продовженого дня. Частина дітей, які виявили бажання займатися, йдуть в Центр дитячої творчості, частина дітей займаються позаурочної діяльністю на базі загальноосвітньої школи. У 2013-2014 навчальному році в ЦДТ по даній моделі ми співпрацюємо зі школами та гімназіями. Освітніми програмами було охоплено близько 150 молодших школярів. У реалізації даних програм було задіяно 8 педагогів додаткової освіти ЦДТ.

На наш погляд - організація позаурочної діяльності на базі закладу додаткової освіти дітей одна з найбільш перспективних і педагогічно продуктивних форм інтеграційних процесів, так як дитині даються можливості збагачувати свій індивідуальний соціальний досвід, в тому числі і за рахунок розширення свого комунікативно-освітнього простору. Можливість організації позаурочної діяльності за межами загальноосвітнього закладу, по-перше, знімає психологічну напруженість, дає можливість дитині оновити середу свого спілкування, по-друге, передбачає в цілому ряді випадків більш високий рівень організації пізнавально-творчої діяльності за рахунок більш досконалої матеріально-технічної бази і можливості включитися в різні форми організації цілісного навчально-виховного процесу.

Ще одна модель взаємодії існує між центром дитячої творчості та дошкільними освітніми установами в рамках реалізації Федеральних державних вимог до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти. Ми співпрацюємо з дитячими садами міста. Освітніми програмами було охоплено 680 вихованців дитячих садків. Педагоги додаткової освіти Центру дитячої творчості займаються з вихованцями дитячих садків за програмами образотворчого мистецтва і декоративно-прикладної творчості, театру.

Трохи докладніше я хотіла б зупинитися на діяльності Центру раннього розвитку, який в цьому році починає восьмий навчальний рік, так як аналогічних проектів на сьогоднішній день в установах додаткової освіти нашого міста немає. У ньому щорічно займаються більше 100 вихованців від 4 до 7 років. Дошкільний вік - період найбільш інтенсивного розвитку не тільки фізичних і розумових сил дитини, але і його почуттів, морально-вольових якостей, естетичного сприйняття навколишнього світу. Від рівня розвитку цих якостей багато в чому залежить майбутнє дитини. Дошкільна пора - старт розвитку особистості, багато в чому визначає життєвий шлях людини. Це період початкової соціалізації дитини, залучення до світу культури, загальнолюдських цінностей, час встановлення початкових відносин з провідними сферами буття - світом людей, світом природи і з власним внутрішнім світом. З психологічної точки зору дошкільний вік є сприятливим періодом для розвитку творчих здібностей тому, що в цьому віці діти надзвичайно допитливі, у них є величезне бажання пізнавати навколишній світ.

Центр раннього розвитку працює за освітньою програмою предшкольном підготовки, яка є додатковою освітньою програмою соціально-педагогічної спрямованості, відповідає дошкільного загальному рівню освіти. В основу освітньої програми покладені Федеральні державні вимоги до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти.

Актуальність і затребуваність предшкольном програми обумовлена соціальним замовленням батьківської громадськості дітей дошкільного віку, так як сьогодні далеко не всі дошкільні установи, в силу соціальних і економічних умов, можуть забезпечити різнобічну діяльність дітей. Крім того, з огляду на велику завантаженість дошкільних освітніх установ, не всі діти дошкільного віку можуть їх відвідувати.

Комплексна освітня програма Центру раннього розвитку актуальна в даний час, тому що спрямована на всебічний розвиток дошкільників, які не відвідують і відвідують дошкільні установи, а також на підготовку їх до навчання в школі. Основною ідеєю програми є особистісно-орієнтований підхід.

Комплексна освітня програма передбачає:

Розвиток мовлення;

Навчання грамоті;

Формування математичних уявлень;

Навколишній світ;

Раннє вивчення англійської мови;

Образотворчого мистецтва, ліплення;

Психологічне консультування дітей і батьків.

«Центр раннього розвитку» можна по праву назвати батьківським клубом, де батьки разом з дітьми готуються до головного етапу життя дитини - переходу в школу.

Протягом роботи Центру раннього розвитку в спільних заняттях взяло участь 83% батьків з дітьми.

Цінність таких занять полягає в тому, що, будучи особистим тренером, помічником, партнером для власної дитини дорослий допомагає йому освоїти комплексну програму Центру раннього розвитку.

Дітям дуже подобаються спільні свята з батьками, які вони завжди чекають з нетерпінням.

Результати нашої роботи не помітні відразу, вони будуть проявлятися протягом всього шкільного навчання, але ми сподіваємося, що наші діти будуть успішні в подальшому в школі.

Влітку минулого року колектив Центру дитячої творчості брав участь в Конкурсі благодійних проектів ВАТ «НІАЕП» на територіях присутності ВАТ «НІАЕП» з соціальним проектом «Світ навколо нас», спрямованим на реалізацію програми надання безкоштовних освітніх послуг для розвитку творчого потенціалу дитини, здійснення предшкольном підготовки дітей від 4 до 6 років не відвідують дитячий сад, в тому числі дітей з обмеженими можливостями.

Даний проект отримав високу оцінку, а Центр дитячої творчості - гранд на суму 350 тисяч рублів для реалізації проекту, який був спрямований на оснащення освітнього простору Центру раннього розвитку.

Але особлива роль у реалізації завдань, що стоять перед додатковою освітою сьогодні належить педагогам додаткової освіти.Досвідчені, уважні, творчі педагоги-наставники відкривають для хлопців світ прекрасного, допомагають їм підніматися по сходинках майстерності, долати труднощі, формують активну життєву позицію. У педагогічному колективі рідко бувають випадкові люди, які працюють, поглядаючи на годинник. Творчий процес не визнає часових меж.

Тому, кадри для нашого навчального закладу - важливий ресурс, що дозволяє якісно здійснювати освітній процес. Одна з основних завдань, що вирішуються адміністрацією Центру дитячої творчості - створення сприятливих умов для підтримки та професійного росту педагогів. Кадрова політика закладу спрямована на підвищення рівня професіоналізму педагогів через атестацію, курсову підготовку і перепідготовку, самоосвіта, участь в конкурсах професійної майстерності.

Педагогічний колектив МОУ ДОД Центру дитячої творчості об'єднує 84 співробітника. Більше половини з них мають вищу освіту, атестовані на першу та вищу кваліфікаційну категорію.

У колективі є «Заслужений учитель РФ», звання «Відмінник народної освіти» і «Почесний працівник загальної освіти РФ» присвоєно 6 педагогам.

7 педагогічних працівників Центру дитячої творчості є переможцями і призерами міського та обласного етапів конкурсу «Серце віддаю дітям» У педагогічному колективі працюють 7 осіб, які були в минулому вихованцями закладу.

Педагоги додаткової освіти проходять курси підвищення кваліфікації ІПК і ПРО, авторські курси в Ростові-на-Дону, Москві, Санкт-Петербурзі. Всього за останні три роки курсової підготовкою було охоплено 37 осіб.

Розглядаючи педагога як ключову фігуру в питаннях інноваційних перетворень в нашому навчальному закладі, планується подальша робота з розширення професійних інтересів педагогів в оволодінні науково-методичним, психолого-педагогічним інструментарієм в аспекті вивчення становлення соціально-активної, творчої особистості.

На установи додаткової освіти покладаються великі надії в забезпеченні реалізації стандартів другого покоління для загальної освіти. Нам належить вирішувати в новому навчальному році не одну проблему. Але я сподіваюся, що ми все подолаємо. Адже мета у нас одна - і для установ додаткової освіти, і для шкіл головне - це виховати різнобічно розвинену, успішну особистість, вільно орієнтується в мінливому світі. І досягти цього можна тільки разом. Ми завжди відкриті для співробітництва!Скачати 13.83 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаРоль педагогів додаткової освіти Центру дитячої творчості при реалізації моделі предшкольном підготовки

Скачати 13.83 Kb.