Річний аналітичний звіт вихователя в підготовчій групі
Скачати 25.09 Kb.
Дата конвертації12.04.2019
Розмір25.09 Kb.
Типаналітичний звіт

БЕЛЛА Лисенкова
Річний аналітичний звіт вихователя в підготовчій групі

Річний аналітичний звіт вихователя в підготовчій групі №2.

1. Загальна характеристика групи.

Склад групи: 25 дітей.

Вік дітей від 6 до 7 років на початок і кінець навчального року.

Всього Хлопчиків 10, дівчаток 15.

Вихователі: Урёкіна Н. І. (вища кваліфікаційна категорія);

Лисенкова Б. А. (перша кваліфікаційна категорія).

Протягом року діти розвивалися відповідно до віку, вивчали програмний матеріал і показали позитивну динаміку в усіх напрямках розвитку. Переважають партнерські взаємини і співпраця дітей. Конфлікти між дітьми, якщо і виникають, то швидко і продуктивно розв'язуються. Всі діти різнобічно розвинені, багато хто з них додатково займаються в різних гуртках, секціях, ізостудії, басейні. З усіма дітьми протягом року було дуже цікаво співпрацювати, проводити творчі експерименти. Робота групи здійснювалася виходячи з основних річних завдань і відповідно до річного плану роботи МДОУ ЦРР д / с №50 «Золотий ключик» на 2017 - 2018 навчальний рік. Протягом навчального року діяльність ДОУ була спрямована на забезпечення безперервного, всебічного і вчасного розвитку дитини. Організація навчально-виховного процесу будувалася на педагогічно обгрунтованому виборі програми (відповідно до ліцензії, що забезпечує здобуття освіти, відповідного державним стандартам - Програми виховання і навчання в дитячому садку «Від народження до школи / За ред. Н. Е. Веракси, Т. С . Комарової, М. А. Васильєвої ». Сильні і слабкі сторони освітнього процесу в підготовчій до школи групі.

Діти, які потребують додаткової, індивідуальної роботи із засвоєння програмного матеріалу: Старостін Сергій. Допомога батькам у консультаціях і особистих бесідах з кращому засвоєнню програмного матеріалу і занять з дітьми вдома.

Сильні сторони освітнього процесу. Діти отримали різноманітні уявлення про предмети навколишнього світу: про рідний край, про школу, про бібліотеку, знають характерні ознаки пір року, знають правила поведінки в природі. Знають арифметичні знаки «+», «-», «=». Назва поточного місяця року; послідовність всіх днів тижня, пір року.

2. Цілі і завдання поставлені на даний період.

Перед вихователями групи були поставлені наступні цілі завдання:

Мета: всебічне і цілісне розвиток дитини, з урахуванням його фізичного і психічного розвитку, індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей; готовності до навчання в школі.

Річні завдання на 2017 - 2018 навчальний рік

1. Організація сучасної предметно - розвивального середовища в ДНЗ відповідно до ФГОС ДО.

2. Розвиток дослідницьких здібностей та пізнавальної активності у дошкільників через ігри - експериментування.

3. Розвиток мови дошкільників як необхідна умова соціально - особистісного розвитку дитини.

4. Використання ігрових технологій при проведенні режимних моментів в ДОУ.

3. Аналіз освітнього середовища в групі.

3.1. У групі були створені розвиваючі предметно - просторові середовища:

• Книжковий куточок (був оформлений для роботи з дітьми 6-7 років);

• Куточок з розвитку мовлення (були надані всі матеріали для розвитку мовлення дітей, дидактичні ігри, сюжетні картинки, картки з буквами і різний роздатковий матеріал для роботи з дітьми.);

• Музичний куточок (в цьому куточку протягом року додавалися різні музичні інструменти такі як, гітара, синтезатор, труба);

• Куточок фізичного виховання (протягом навчального року був придбаний килим масажний);

• Куточок з правил дорожнього руху (в цьому куточку були: настільні ігри, сюжетні ігри, сюжетні картинки і дорога з автомобілями спеціального призначення);

• Театральний куточок (Були ігри як із пластику, пластмаса, дерева, так і з матеріалу. Гра проводилася за ширмою);

• Куточок природи

• Експериментальний куточок

• Художньо естетичний

• Є куточки сюжетно рольових ігор (Сім'я, перукарня, лікарня і т. Д.)

• Майбутній першокласник;

• Безпека

Протягом року постійно оновлювалася предметно-розвиваюче середовище в групі. Створені зони пізнавального і мовного простору, підібрані посібники, книги, дидактичні ігри, спрямовані на розвиток дітей, згідно їх віковим особливостям. Чітко організована робота по перетворенню предметно-розвиваючого середовища зробила сприятливий вплив на розвиток творчих здібностей дітей. Розвиваюче середовище групи була розділена на центри з урахуванням гендерного підходу і відповідно до принципу гнучкого зонування. Розміщення обладнання організовано таким чином, що дозволяє дітям відповідно до своїх інтересів і бажаннями вільно займатися в один і той же час, не заважаючи один одному, різними видами діяльності.

3.2 У цьому році зберігалася досить висока відвідуваність дітей в групі (21-23чел щодня). Захворюваність дітей була низькою, в основному пов'язана з сезонними погодними умовами. Так само деякі пропуски в відвідуваності дітей були обумовлені відпустками або вихідними батьків.

Місяць Захворюваність% Відвідуваність%

Вересень 0,6 76,08

Жовтень 0,1 75,92

Листопаді 0,3 78,66

Грудень - 77,48

Січень - 75,21

Лютого 0,9 73,62

Березня 0,5 71,35

Квітня 0,6 76,33

3.3 Використовувані освітні технології:

ІОТ Мета Результат

Здоров'язберігаючих технологія Забезпечити дошкільнику можливість збереження здоров'я, сформувати у нього необхідні знання, вміння та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті. Створити умови для збереження і вдосконалення здоров'я дитини - дошкільника. У дітей сформовані навички особистої гігієни, бажання вести здоровий спосіб життя (бути на свіжому повітрі, займатися спортивними іграми, покращувати свої результати з освоєння основних видів рухів, відчувати почуття радості і задоволення від стану бути здоровим)

Поліпшили психоемоційний стан дошкільнят.

Ігрова технологія Створення повноцінної мотиваційної основи для формування навичок і вмінь діяльності в залежності від умов функціонування дошкільного закладу і рівня розвитку дітей. Ігрові технології допомагають дітям розкріпачитися, з'являється впевненість у собі. Як показує досвід, діючи в ігровій ситуації, наближеної до реальних умов життя, дошкільнята легше засвоюють матеріал будь-якої складності.

Особистісно орієнтована технологія Гуманістична спрямованість змісту діяльності ДНЗ.

Забезпечення комфортних, безконфліктних і безпечних умов розвитку особистості дитини, реалізація його природних потенціалів.

Пріоритет особистісних відносин.

Індивідуальний підхід до вихованців ДНЗ. Формування різних видів пізнавальної діяльності або окремих її елементів: понятті, уявлень, розумових дій.

Навчання дітей відповідно до їх індивідуальних можливостей і складом характеру.

Підвищення результатів-ності навчання кожної дитини.

Різнобічне, вільний і творчий розвиток дитини як суб'єкта діяльності.

Технологія пізнавально-дослідницької діяльності. Формування у дошкільників здатності встановлювати причинно-наслідкові і тимчасові зв'язку між предметами і явищами, самостійно і творчо знаходити способи вирішення проблеми на основі логічних алгоритмів, виробляти судження і умовиводи, задовольняючи дитячу природну допитливість. 1. У дошкільнят сформована пошукова активність: вміння аналізувати отримані результати, прогнозувати подальший розвиток, моделювати майбутні дії.

2. Спостерігаються здатності до аналізу і синтезу, вміння аналізувати і оцінювати ситуацію, робити судження і умовиводи.

3. Зросла дитяча активність до дослідження самих звичайних явищ і предметів.

4. На основі дослідження досвідченим шляхом різних об'єктів і явищ у дошкільнят збагатилася мова відповідними поняттями: явище, причина, схожість, відмінність, залежність і ін.

5. Чи змінилося ставлення до спостережень в природі від простого споглядання до змістовного, цілеспрямованого сприйняття.

3.4 Протягом року група працювала по проектам:

1. Технологія релаксації з зосередженням на диханні.

Мета: збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров'я дошкільників.

Висновок: підвищився емоційний, психологічний і фізичний рівень добробуту; покращилися показники здоров'я у дітей.

2. День Землі.

Мета: поглиблювати екологічні знання дітей, виховувати почуття відповідальності за все живе на землі.

Висновок: діти навчилися усвідомлено піклуватися про природу, сформувалося почуття співпереживання, діти стали набагато добрішим, зрозуміли необхідність зберігати і примножувати багатство не тільки землі, але і рідного краю.

3.5 По річного плану, прийнятого на педагогічній раді в серпні 2017 року, проводилися такі заходи, як:

• Акції здоров'я, з 5.09 по 10.10, з 9.04- 14.04.

• Єдиний день здоров'я, з 6.09, 6.04,12,4

• Місячник з безпеки, вересень квітень.

• Проведення тижня солідарності в боротьбі з тероризмом, з 4.09 по 22.09

Підготовка куточка по ПДР, вересень.

• Організація куточка по експериментування, жовтень.

• Організація куточка по мовному розвитку

• Конкурс на краще заняття з розвитку мовлення в ДОУ. 12.12.2017г.

• Майстер клас, 26. 04 тема: «Вітер вітерець».

• Конкурс за казками С. Я. Маршака «Казка про дурне мишеня».

• Конкурс «Краща територія ділянки»

3.6 Результати участі вихованців в олімпіадах, оглядах, конкурсах, турнірах, виставках, змаганнях та ін.

№ Заходи (конкурси, виставки, спортивні змагання) Результат участі Кількість учасників Переможці та призери

1 Осіння виріб грамоти 14

2 Золота осінь 1 місце 1 Юсупов Артур

3 Портрет мами 2 місце 4 Вахлаева С.

4 Герб сім'ї грамоти 5 Стукалов Д. Без'язичний А.

5 ПДР грамоти 6 Без'язичний А.

6 Новорічна іграшка 3 місце 8 Журавльова М.

7 Годівниця для птахів 1 місце 4 Суворова Уляна

8 Зимова казка 1 місце 1 Краснобаева Вікторія

9 Кулінарний поєдинок «місце 1 Краснобаева В.

10 Цветик семицветик В. Катаєв 2 місце

2 місце

3 місце 7 Краснобаева В.

Стукалов Данило

Без'язичний А

11 23 лютого 1 місце 4 Стукалов Д.

12 Космос 1 місце 3 Стукалов Д.

13 Мама, тато, я- спортивна сім'я. 2 місце сім'я Суворова

14 Портрет мами грамоти 5

15 Професія батьків грамоти 3

16 Знавці дорожньої азбуки 1 місце 23 Підготовча група №2

17 Дітям Підмосков'я безпечну життєдіяльність 1 місце

2 місце 4 Белявцев Дмитро

Калініна Христина

18 Казка С.Я. Маршака 2 місце 12 Підготовча група №2

19 КВК нічия 22 Підготовча група №2

20 Нагрудний знак до Дня Перемоги 6 Краснобаев В

Краснобаева В

Стукалов Д

Стукалова П

Вахлаева З

Калініна К

21 Назустріч абетці Підготовча група

4. Узагальнений аналіз результатів педагогічної діяльності

Діагностика якості освоєння дітьми програми за 2017- 2018 навчальний рік показав наступні результати.

Вікова група: підготовча група №2

Кількість дітей на початок року: 27 чол.

обстежено; 24 чол. (не відвідують дитячий сад Смирнов Дмитро, Данилови Єва і Софія)

Кількість дітей на кінець року: 25чел.

Обстежено: 23 чол. (Смирнов Дмитро -вибил, Пенягино Маргаріта- вибула)

Розділ програми Початок навчального року Кінець навчального року

Оптимальний рівень Допустимий рівень Критичний рівень

Оптимальний рівень Допустимий рівень

Фізичний розвиток 99% Петров-3,7 1%

Смирнов-3,6

Фролова-3,7 - 100% -

Мовний розвиток 98,90% Ліменько-3,0 1,1%

Пенягино-3,7

Прокудіна-3,7

Старостін-3,7 - 100% -

Пізнавальний розвиток 99,50% Старостін-3,2 0,5%

Фролова-3,7 - 100% -

Соціально-комунікативний розвиток 99,50% Гордієвич-3,4 0,5%

Петров-3,5 - 100% -

Художньо-естетичний розвиток 99,0% Миколаїв-3,7 1%

Смирнов-3,6

Старостін-3,6 - 100% -

За результатами моніторингу найбільш проблемною виявилася соціально-комунікативний розвиток, а саме сюжетно-рольова гра. Западає розвиток пізнавально-дослідницької діяльності.

Аналіз виконання вимог до змісту і методів виховання і навчання, а також аналіз засвоєння дітьми програмного матеріалу показують стабільність і позитивну динаміку в усіх напрямках розвитку.

Позитивний вплив на цей процес надають тісну співпрацю вихователів, фахівців, адміністрації ДНЗ та батьків, а також використання прийомів розвиваючого навчання та індивідуального підходу до кожної дитини.

5. Аналіз роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

5.1 Не потребує аналізу, так як в групі немає дітей з особливими потребами.

6. Аналіз взаємодії з батьками вихованців.

6.2 Задоволеність батьків якістю освітнього процесу і умовами перебування дитини в групі

допустимі відповіді

Питання незадовільно Не влаштовує (інформація відсутня) відмінно Повністю задоволена (повністю влаштовує)

1. Повнота та актуальність інформації про організацію та її діяльність на сайті ДНЗ. 0%

---

---

100%

2. Наявність відомостей про педагогічних працівників організації на сайті. 0%

---

--- 100%

3. Доступність взаємодії з батьками послуг по телефону, по електронній пошті, за допомогою електронних сервісів. 0%

---

--- 100%

4. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення організації. 0%

--- 13% 87%

5. Оцініть умови для охорони і зміцнення здоров'я 0%

--- 13% 87%

6. Умови щодо організації харчування вихованців 0%

---

--- 100%

7. Наявність можливості розвитку творчих здібностей та інтересів вихованців (конкурси, олімпіади, виставки)

9%

---

41%

60%

8. Наявність можливості надання психолого-педагогічної, медичної та соціальної допомоги вихованцям 0%

--- 0% 100%

9. Доброзичливість і ввічливість працівників 0% 0% 0% 100%

10. Компетентність працівників 0% 0% 0% 100%

11. Задоволення якістю наданих освітніх послуг 0% 0% 0% 100%

12. Готовність рекомендувати організацію родичам і знайомим. 0% 0% 0% 100%

Проводилися батьківські збори за темами:

14 Вересня «Вчимося, граємо, пізнаємо»

Було присутнє 18 чоловік

13 Грудня «Значення грамотної мови дитини при подальшому його навчанні в школі»

Були присутні 14 осіб

6 Февраля «Роль гри при підготовці дітей до навчання до школи»

Було присутнє 17 чоловік.

Протягом року в групі систематично проводилася робота по взаємодії з батьками. Складено перспективний і календарний плани, в них вказані всі спільні заходи, консультації, батьківські збори, наочно стендова інформація. У свою чергу батьки охоче йшли на контакт і намагалися брати участь у всіх спільних заходах групи та ДНЗ.

Протягом року в групі проводилося інформування батьків про хід освітнього процесу: індивідуальні та групові консультації, батьківські збори, оформлення інформаційних стендів, організація виставок дитячої творчості, запрошення батьків на дитячі концерти та свята.

Були виявлені наступні проблеми:

1. Не всі батьки прислухаються до порад вихователів і продовжують порушувати режим дня, пізно приводять дітей в дитячий сад. Вихованці пропускають ранкову зарядку, а іноді і сніданок.

2. За результатами моніторингу найбільш проблемними виявилися освітні області «Мовний розвиток» і «Художньо - естетичний розвиток".

3. Не повністю укомплектовані спортивні куточки, в групі необхідно оновити іграшки і закупити настільно-друковані та дидактичні ігри. Поповнити куточок експериментування.

7. Аналіз результатів професійного розвитку вихователя.

7.1 Вихователі пройшли курс навчання «Теоретичні основи надання першої допомоги постраждалим». З 1 січня 2018 року по 14 січня 2018 року. Урёкіна Н. І. та Лисенкова Б. А.

Вихователі брали участь в педагогічних радах і педагогічних годинах:

1. Ігрові технології при організації на прогулянці в умовах ДНЗ.

2. Ігрові технології в ДНЗ ФГОС

3. Створення міні сайту на МААМ. РУ

Вихователі також відвідували ГМО:

• 29 Сентября 2017, МДОУ д / с №40 «Краплинка». «Організація сучасно-предметно розвиваючого середовища в групі ДНЗ відповідно ФГОС ДО» - Урёкіна Н. І.

• 16 Ноября 2017, МДОУ ЦРР - д / с №51 «Сонечко». «Розвиток пізнавального інтересу і пізнавальної активності дітей підготовчої до школи групі засобами експериментально - дослідницької діяльності» - Урёкіна Н. І.

• 28 Февраля 2018, МДОУ д / с №66 «Бджілка». «Особливості реалізації освітньої галузі« Мовний розвиток »в роботі вихователя підготовчої до школи групі ДО» - Урёкіна Н. І.

• 20 Апреля дитячий сад №2 «Струмочок». «Застосування ігрових технологій при організації прогулянки в ДНЗ» -Урёкіна Н. І.

• 26 квітня. Дитячий садок №50 «золотий ключик». «Ігрові технології в режимних моментах в умовах ДОУ» - Лисенкова Б. А.

Вихователі взяли участь в конкурсі:

-Дивіться - конкурс з оформлення території прогулянкового ділянки «Зимова казка» на базі МДОУ ЦРР д / с №50 «Золотий ключик»

- агітбригада «ЮІР»

- КВН

В ході проведених заходів було отримано такі результати: вихованці всебічно розвивалися, проявляли інтелектуальні та творчі здібності, активно взаємодіяли з усіма учасниками освітнього простору (діти, батьки, педагоги, соціальні партнери, прагнули до конструктивної, продуктивної співпраці і співтворчості.

Протягом року вихователі поширювали свій педагогічний досвід. Лисенкова Б. А.

На МААМ. ру:

• Сертифікат куратора, конкурс виробів «Осінні фантазії»;

• Будівлі зі снігу на ділянці під час прогулянок;

• Свідоцтво про поширення педагогічного досвіду;

• Конспект режимного моменту «Підготовка до обіду. Обід »в підготовчій групі;

• Майстер-клас в ДОУ для вихователів по ФГОС «Вітер вітерець» в молодшій групі;

• Конспект ООД по ознайомленню з навколишнім світом у підготовчій групі «Космос»;

• Конспект заняття по ознайомленню з народною творчістю «Велике свято - Великдень»;

• ігрові технології в умовах ДОУ в ФГОС до;

Фотозвіт «Подарунок мамі на 8 Березня!»;

• Заняття з конструювання до Дня захисника Вітчизни «Кораблі» в підготовчій групі;

• Будівлі зі снігу з дітьми підготовчої групи;

• Конструювання з втулок «Міньйон»

На Мультіурок. Ру:

• Розвага в підготовчій групі «Коляда»;

• День здоров'я в підготовчій групі;

Агітбригада ЮІР в підготовчій групі;

• Вироби з фтулок. Злі пташки;

• Конспект інтегрованого освітньої діяльності з дітьми підготовчої групи «Розкриваючи таємниці дорожніх знаків»;

• Конструювання з паперу. Валентіка "Божа корівка";

• Конструювання з паперу. Подарунки татам на 23 лютого;

• Дозвілля по екології. "Земля-наш спільний дім";

• Падалка мамам на 8 березня !;

• Агітбригада ЮІР підготовчої групи;

• День здоров'я в підготовчій групі №2.;

• Розвага в підготовчій групі "Коляда";

Вихователь, Лисенкова Б. А., працювала за планом самоосвіти на тему: «Використання здоров'язберігаючих технологій в роботі з дітьми дошкільного віку».

Мета: збереження і вдосконалення здоров'я дітей.

Планований результат:

• Покращення показників фізичного розвитку, емоційного стану;

• Сприятлива динаміка в стані здоров'я дошкільнят;

• Удосконалення навичок самостійності;

• Формування бажання і прагнення вести здоровий спосіб життя.

Висновок: Створення здоров'язберігаючої середовища і виховання навичок здорового способу життя у дітей є одним з основних напрямків діяльності, де успішно вирішується завдання зниження емоційно-вольової напруги і зміцнення імунітету дошкільнят комплексного підходу до формування здоров'я вихованців. Пізнавальні моменти органічно поєднуються з оздоровчими, розвиваючі заняття поєднуються з виконанням дихальних вправ, вібраційної гімнастики, гімнастики для очей, релаксацією, самомасаж і іншими здоровьесберегающімім технологіями. Створення стійкої позитивної мотивації до збереження та зміцнення власного здоров'я; формування психологічного здоров'я дошкільників, як важливого фактора здоров'я людини в цілому.

Вихователь Урёкіна Н. І. працювала за планом самоосвіти на тему: «Проблема підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі».

Мета: виявлення оптимальних педагогічних умов, що забезпечують формування готовності дітей підготовчої групи до навчання в школі.

Планований результат:

1. Дослідження процесу підготовки дітей до навчання в школі в умовах підготовчої групи дитячого садка;

2. Визначення переліку розвиваючих технологій, які допоможуть дітям в процесі адаптації до школи;

3. Донесення до батьків інформації на дану тему у вигляді повідомлень на батьківських зборах, консультацій, тестів, інформації в батьківському куточку.

Висновок: Педагогічними умовами для підготовки дітей підготовчої групи до навчання в школі будуть:

• застосування різних видів мотивації (ігровий, практичної, навчальної, пізнавальної, особистісної);

• розширення видів оцінки результатів дитячої діяльності: оцінка педагога, оцінка дітьми, самооцінка, ігрова форма оцінки, взаімооценкі;

• привнесення евристичних методів навчання: проблемні питання, моделювання, експериментування;

• організація активної діяльності ребё нка: розвиваючі ігри, конструювання, образотворча, театралізована, практична діяльність, сучасні технічні засоби;

• забезпечення взаємодії педагогічної, психологічної та медичної служб;

• організація систематичного взаємодії ДОП з батьками з питань розвитку мови, готовності дітей до навчання в школі;

• здійснення наступності в роботі д / с і школи.

8. Загальні висновки і завдання на наступний період.

З урахуванням успіхів і проблем, що виникли в минулому навчальному році, намічені наступні завдання на 2017- 2018 уч. г .:

1. Продовження цілеспрямованої роботи з дітьми по всім освітнім областям;

2. Поглиблення роботи з дітьми по освітній галузі «Мовний розвиток»;

3. Удосконалення роботи по взаємодії з батьками;

3. Якісне забезпечення відповідності предметно-розвиваючого середовища в групі відповідно до віку вихованців відповідно до ФГОС;

4. Підвищення рівня педагогічної майстерності шляхом участі в семінарах, майстер-класах, навчання на курсах підвищення кваліфікації.Скачати 25.09 Kb.