Рецензії на методичні розробки
Скачати 10.22 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір10.22 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Марина Пашина
Рецензії на методичні розробки

Всі ми, в своїй роботі стикаємося з тим, що необхідно писати рецензії на методичні розробки. Хочу поділитися зі своїми колегами зразками рецензій на деякі на методичні розробки.

РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку Вікторина для дітей 5-6 років «Мої улюблені казки»

Представлене методичний посібник призначений для дошкільнят 5-6 років. Вікторина розроблена з метою закріплення знань за казками, розвитку пам'яті, мислення, спостережливості, мови.

Розроблена вікторина виховує емоційний відгук на добре знайомі й улюблені казки, дружбу, допомагає організувати розвиває дозвілля з дітьми дошкільного віку, сприяє не тільки цікавого проведення часу, але і розширює кругозір, розвиває кмітливість, а також пробуджує інтерес до читання.

В рецензованої розробці використовуються інформаційно-комунікативні технології. Перша частина вікторини складається з питань і картинок-відгадок, які демонструються за допомогою слайдів.

Друга частина вікторини містить питання з, яких дитина повинна вибрати правильну відповідь. Такі питання розвивають у дитини пам'ять, мислення, створюють сприятливий емоційний фон,

Третя частина вікторини є для дитини гру «Договори слівце». Такі завдання розширюють словниковий запас дитини, розвивають інтерес до художнього слова, формують граматично і стилістично правильну мову.

Дана методична розробка може бути рекомендована до використання педагогами дошкільних освітніх установ і батьками в індивідуальній роботі з дітьми, а так само можна використовувати, як основу для конкурсів.

РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку

по темі «Інтерактивна дидактична гра« Четвертий зайвий »

Актуальність авторської розробки обгрунтована необхідністю формування у дітей зв'язного мовлення, розширення кругозору та соціально-комунікативного розвитку дошкільнят. В даний час окреме місце в виховно-освітньому процесі ДНЗ відводиться комп'ютерним дидактичним іграм. Барвистість і динамічність цієї інтерактивної гри, звукове оформлення, ігрова форма, дозволяють ребнка грати увлечнно, відчувати радість пізнання, відкривати нове.

Представлене методичний посібник призначений для дітей старшого віку. Дидактична гра «Четвертий зайвий» розроблена з метою закріплення у вихованців вміння знаходити четвертий зайвий предмет і пояснювати, чому він зайвий. Методична розробка старшого вихователя допомагає активізувати пізнавальний інтерес у дітей протягом усього заходу, реалізовується особистісно-орієнтований та диференційований підходи.

Спільними пріоритетами розробки є: розвиток словесно-логічне мислення, вміння класифікувати, порівнювати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові, логічні зв'язки, розвиток зорового сприйняття, монологічного та діалогічного мовлення, виховання уважності, вміння точно слідувати інструкції, зосередженості.

Розроблена дидактична гра допомагає зайняти не тільки вільний час дитини, але і несе величезну користь в процес мовного розвитку, сприяє не тільки цікавого проведення часу, але і розширює кругозір, розвиває кмітливість.

В рецензованої розробці використовуються інформаційно-комунікативні технології. Використання комп'ютерних технологій допомагає залучати пасивних слухачів до активної діяльності; робить освітню діяльність більш наочною та інтенсивної; формує інформаційну культуру у дітей; дисциплінує самого вихователя, формує його інтерес до роботи; активізує розумові процеси.

Інтерактивні дидактичні ігри сприяють всебічному розвитку творчої особистості ребнка. У дошкільника розвивається: сприйняття, зорово-моторна координація, образне мислення; пізнавальна мотивація, довільна пам'ять і увага; вміння побудувати план дій, прийняти і виконати завдання

Дана методична розробка може бути рекомендована до використання педагогами дошкільних освітніх установ і батьками в індивідуальній роботі з дітьми.

РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку

по темі «Спортивний захід« День космонавтики »

Актуальність авторської розробки обгрунтована необхідністю формування у дітей здорового способу життя. Святкові спортивні заходи, викликаючи радісні емоції у вихованців, одночасно закріплюють знання дітей про навколишній світ, розвивають мова, сприяють становленню особистості дитини, формування моральних уявлень, є незамінним засобом профілактики, і навіть лікування різних порушень в стані здоров'я.

Спільними пріоритетами методичної розробки є: здійснення комплексного вирішення цілої низки завдань, що сприяють гармонійному розвитку дитини: розвиток логічного мислення, довільної уваги, спостережливості, виховання морально-вольових рис характеру: цілеспрямованості, наполегливості, сміливості, волі в подоланні перешкод, виховання в дітях почуття колективізму , взаємовиручки, дружелюбності, закріплення: вміння перебудовуватися в русі, знань дітей про першого космонавта Ю. А. Гагаріна, про зоряне небо.

Авторська розробка логічна за структурою, сповнена за змістом, корисна з точки зору використання на практиці. Проблеми фізичного розвитку дошкільників завжди актуальні, а дидактичний матеріал, спрямований на підвищення рівня мовного розвитку і фізичного розвитку вихованців завжди буде затребуваний педагогами дитячих садків.

Розробка має практичну значимість, так як забезпечена методичним матеріалом: «Космічні загадки», комплекс фізичних вправ, мультимедійна презентація «День космонавтики», вікторина «Космічна підготовка»

Висока результативність системи такої роботи дає право на впровадження її в воспитательно- освітню діяльність.

Рецензія на методичну розробку

по темі «Морально-патріотичне виховання дошкільнят»

Тема представленого в методичній розробці досвіду актуальна,

оскільки в даний час однієї з найгостріших проблем є виховання патріотизму. Сформувати у дітей перше уявлення про навколишній світ, ставлення до рідної природи, малої Батьківщини, своєї Вітчизни-важливе завдання ДОУ.

Рецензована розробка містить ряд методичних рекомендацій, дидактичні ігри з формування у вихованців морально-патріотичних почуттів, являє собою системний послідовний підхід у вирішенні даної проблеми, завдання вирішуються у всіх видах дитячої діяльності: освітньої, в іграх, у праці, в побуті, в спільну діяльність вихователя з дітьми, робота з вихованцями розподілена за тематичними блоками.

Актуальність даного посібника полягає у висвітленні роботи з батьками, в використанні різноманітних форм співробітництва: КВН, «Круглий стіл», семінари-практикуми, посиденьки, конкурси, виставки, ігрові програми.

Для того, щоб вихованці краще засвоювали матеріал, в даному посібнику надано рекомендації щодо використання в роботі різних технологій:

ігрових, ІКТ, проблемних, розвиваючого навчання, консультативних, проектних.

Дана методична розробка і дидактичні ігри представляють практичний інтерес-можуть бути використані в роботі з дітьми в системі реалізації завдань щодо формування у дошкільнят морально-патріотичних почуттів.

РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку

по темі «Правила дорожні дітям знати положено»

Знання правил дорожнього руху є актуальною темою сьогодення, тому що великий відсоток дитячого травматизму припадає на ДТП. Для того, щоб знизити ці показники, треба вести постійну роботу, починаючи з дітей дошкільного віку. Спираючись на основний вид діяльності дошкільників, автор розробила ряд методичних рекомендацій з навчання дошкільнят правилам дорожнього руху в ігровій формі. Запропоновані автором методичні рекомендації допоможуть не тільки педагогам, а й батькам у доступній цікавій формі познайомити дітей з правилами поведінки на вулиці.

В процесі навчання правилам дорожнього руху:

- розвиваються основні здібності дитини, увагу, логічне мислення;

- сприяє утвердженню впевненості в собі, дає можливість відчувати і використовувати свої здібності,

- стимулює прояв самостійності, ініціативності та творчості.

Використання методичних рекомендацій дозволяють підвищити знання дітей про поведінку на вулиці і в громадському транспорті. В методичні рекомендації зібрані розроблені пам'ятки, ігрові вправи, ігрові ситуації, підібрані дидактичні ігри, а також вірші та загадки

РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку

по темі «Роль малих форм фольклору в розвитку мовлення дітей»

Методична розробка «Роль малих форм фольклору в розвитку мовлення дітей» виконана старшим вихователем МБДОУ № 38 «Ромашка» ст. Олексіївської.

Робота відповідає вимогам, що пред'являються до робіт даного жанру: логічна за структурою, сповнена за змістом, корисна з точки зору використання на практиці. Проблеми мовленнєвого розвитку дошкільників завжди актуальні, а дидактичний матеріал, спрямований на підвищення рівня мовного розвитку, завжди буде затребуваний педагогами і вихователями дитячих садків.

Автор методичної розробки продемонстрував науковий підхід до означеної проблеми, знання методики розвитку мовлення дошкільнят, вміння працювати з науковою літературою, проводити експериментальне дослідження, обробляти отримані результати і робити висновки.

Досвід характеризує широкий діапазон педагогічного пошуку і може бути рекомендований для вихователів ДНЗ в системі реалізації завдань з розвитку мовлення дітей дошкільного віку.Скачати 10.22 Kb.