Психолого-педагогічний супровід батьків (законних представників) дітей з ОВЗ і дітей-інвалідів
Дата конвертації28.05.2019
Розмір7.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Надія Суздальцева
Психолого-педагогічний супровід батьків (законних представників) дітей з ОВЗ і дітей-інвалідів

Психолого-педагогічний супровід батьків (законних представників) дітей з ОВЗ і дітей-інвалідів як одна з умов успішної соціалізації учнів.

У всьому світі за останні десятиліття стрімко почала зростати число дітей з обмеженими можливостями здоров'я. На тлі цього особливого значення набуває проблема соціальної адаптації не тільки дитини, що страждає тим чи іншим важким захворюванням, але і сім'ї, в якій вона виховується. Поява в сім'ї дитини з обмеженими можливостями здоров'я дуже сильно змінює сім'ю в емоційному плані. Батьки дитини, зіткнувшись в своєму житті з подібною ситуацією, відчувають безліч труднощів. І як результат, багато сімей страждають від психологічного навантаження, батьки в ситуації, що стресовій ситуації виявляються абсолютно безпорадними, залишаються один на один зі своїми нерозв'язними, як вони вважають, проблемами, змінюється психологічний клімат у сім'ї, погіршуються подружні стосунки. У сім'ї формуються особистісні установки батьків, які в психотравмуючої ситуації перешкоджають їх гармонійної взаємодії з дитиною і навколишнім світом. Перерахуємо деякі з них:

• Неприйняття особистості дитини;

• Неконструктивні форми взаємовідносин з ним;

• Відмова від розуміння існування проблем у розвитку дитини, їх часткове або повне заперечення;

• Страх відповідальності;

• Віра в чудо;

• Розгляд народження хворої дитини як покарання за що-небудь і інші.

Моніторинг потреб батьків, які мають дітей - інвалідів в Новооскольський районі показав, що дані сім'ї відчувають необхідність в отриманні консультативної та методичної допомоги з питань виховання та навчання дітей.

Виходячи з усього вищесказаного, з огляду на проблеми, що виникають в сім'ях, де виховуються діти з ОВЗ, ми визначили загальну мету психолого-педагогічної роботи з батьками таких дітей: підвищення психолого-педагогічної компетенції батьків і допомогу сім'ям з адаптації та інтеграції дітей з ОВЗ в суспільство. Тому в нашому дитячому садку створений пункт психолого-педагогічної допомоги батькам (законним представникам) дітей з обмеженими можливостями здоров'я та дітей-інвалідів (далі Пункт)

Основними завданнями педагогів і фахівців Пункту по взаємодії з сім'єю є:

1. Забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім'ї, які виховують дітей з ОВЗ і підвищення психолого-педагогічної грамотності батьків.

2. Гармонізація дитячо батьківських відносин, розвиток продуктивних форм спілкування з дитиною, підвищення ефективності профілактики і попередження сімейного неблагополуччя дітей.

3. Навчання батьків різним методам і формам взаємодії з дітьми.

4. Формування у свідомості батьків цінності дошкільного періоду дитинства як базису усього подальшого життя людини.

Для того, щоб почати роботу з батьками, колектив педагогів та фахівців МБДОУ д / с №8 проводить комплексне обстеження звернулися батьків, яке відображає дані про соціальні і психолого-педагогічних труднощі сім'ї. Далі отримана інформація аналізується, ми виявляємо проблеми сім'ї, дитини, вибираємо адекватні способи і засоби допомоги. Намічаємо шляхи організації спільної діяльності з сім'ями виховують дітей з ОВЗ. На наступному етапі педагоги і фахівці Пункту розробляють для кожної звернулася сім'ї або батька матеріали психолого-педагогічного освіти, вчать застосовувати на практиці отриману теоретичну інформацію. В рамках цього напрямку застосовуємо найбільш ефективні форми роботи з батьками - наочно-інформаційні, пізнавальні та дозвільні: фахівці ДНЗ пропонують батькам індивідуальні консультації, наприклад: «Розвиток пізнавальних процесів дітей», «Секрети психологічного здоров'я», «Як допомогти дитині і собі подолати негативні емоції? »,« Особливості дітей з ОВЗ »,« Особливості дитячо батьківських відносин, їх вплив на розвиток особистості дитини »та ін. практичні заняття - ділові ігри, аутотренінги, арттера ію, музичну терапію, колективні тренінги, круглі столи для педагогів і батьків, що сприяє їх емоційної адаптації, дозволяє прийняти хвороба дитини, виробити позитивні установки по відношенню як до самих до себе, так і до своєї дитини. Батьки дізнаються про своїх дітей багато корисної інформації. Вони вчаться сприймати правильно свою дитину, правильно оцінювати його потенційні можливості, зуміють не переносити образ хворої дитини на себе і оточуючих.

В результаті проведеної педагогами і фахівцями Пункту роботи в напрямку підвищення професійної батьківської компетентності в гармонізації сімейних відносин і соціальному вихованні дітей з відхиленнями у розвитку у батьків формуються:

- загальні уявлення про сутність і специфіку процесу гармонізації сімейних відносин і соціального виховання дитини з відхиленнями у розвитку;

- загальні уявлення про сімейні стосунки як базисі успішного розвитку дитини з відхиленнями у розвитку;

- батьки оволодівають сучасними методами і прийомами виховання дітей з відхиленнями у розвитку;

батьків формуються вміння організовувати процес виховання дітей з відхиленнями у розвитку відповідно до досягнень сучасної психолого-педагогічної науки;

батьків формується потреба в самоосвіті

Реабілітація, соціалізація, інтеграція в середу дітей-інвалідів та дітей з обмеженими можливостями здоров'я проходить найбільш плідно і ефективно в тому випадку, якщо буде здійснюватися безперервність і спадкоємність реабілітаційних заходів, що проводяться педагогами і фахівцями Пункту спільно з батьками. Тому метою даного напрямку роботи є необхідність підвищення у батьків компетентності в питаннях проведення ними спеціальних корекційно - педагогічних занять з дітьми.

Розуміння батьками того факту, що вони залишилися в цьому світі не одні зі своєю бідою, дають позитивний результат. І ми з величезним бажанням будемо продовжувати роботу в Пункті психолого-педагогічної допомоги батькам (законним представникам) дітей з обмеженими можливостями здоров'я та дітей-інвалідів.
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаПсихолого-педагогічний супровід батьків (законних представників) дітей з ОВЗ і дітей-інвалідів