Психолого-педагогічні підходи до розвитку творчої уяви старших дошкільників в контексті ФГОС ДОО
Дата конвертації31.10.2019
Розмір6.06 Kb.
ТипУява. Розвиток уяви у дітей

Ольга Писарєва
Психолого-педагогічні підходи до розвитку творчої уяви старших дошкільників в контексті ФГОС ДОО

Коротка анотація: в статті розкриваються психолого-педагогічні підходи розвитку творчої уяви старших дошкільників за допомогою впровадження в освітній процес ДОО інноваційної програми творчого розвитку старших дошкільників, заснованої на актуалізації позитивних переживань дитиною з приводу результатів власної творчої діяльності, радості творчого процесу.

Ключові слова: творча уява, емоційні переживання, емоційний досвід.

На сучасному етапі суспільного розвитку перед дошкільними установами постає важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління, що в свою чергу вимагає вдосконалення освітнього процесу з урахуванням психологічних закономірностей всієї системи розвитку пізнавальних процесів.

Дослідження (О. М. Дьяченко, Л. С. Виготський, В. В. Давидов, Є. І. Ігнатьєв, С. Л. Рубінштейн, В. А. Крутецкий і ін.) Показують, що творча уява виступає не тільки передумовою ефективного засвоєння дошкільнятами нових знань, але і є умовою творчого перетворення вже наявних знань, сприяє саморозвитку особистості, т. е. в значній мірі визначає ефективність освітнього процесу в ДОО. У цьому контексті проблема розвитку творчої уяви дошкільників зберігає свою актуальність у зв'язку з тим, що цей психічний процес є невід'ємним компонентом будь-якої форми творчої діяльності дитини, його креативного розвитку та нестандартних форм поведінки.

Ці ідеї є і відображенням вимог Федерального державного стандарту дошкільної освіти (ФГОС ДО, де одним із завдань художньо-естетичного розвитку дошкільників визначено розвиток творчих здібностей та творчого потенціалу кожної дитини як суб'єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими і світом.

Разом з тим, аналіз доступної нам психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження і практики роботи дошкільних установ дозволили виявити наявність наступних протиріч:

- між потребою розвитку творчої уяви відповідно до вікової нормою і недостатньою сформованістю уявлень у педагогів ДОО про методи розвитку творчої уяви старших дошкільників;

- між прагненням дошкільнят у своїй діяльності дотримуватися зразком дорослого, шаблонами та несвоєчасної організацією психокорекційної роботи щодо усунення даних тенденцій.

У своїй роботі ми спробували подолати вищеназвані суперечності і підвищити рівень розвитку творчої уяви старших дошкільників в умовах впровадження в освітній процес ДОО інноваційної програми творчого розвитку старших дошкільників, заснованої на актуалізації позитивних переживань дитиною з приводу результатів власної творчої діяльності, радості творчого процесу.

Найбільш ефективним підходом стала активна організація продуктивної діяльності. Адже тут діти наочно бачили результат своїх дій і могли самі оцінити його. Так, наприклад, після занять з образотворчої діяльності, за допомогою педагога діти з захопленням і зацікавленістю придумували назви своїм роботам. Вони охоче розповідали про сюжет і героїв малюнка, придумували історії і описували те, що відбувається на малюнку. Через виразні засоби образотворчої діяльності дошкільнята передавали характер, настрій, форму і рух казкових персонажів. Отже, необхідною умовою розвитку творчої уяви дошкільнят є включення дітей в активні форми діяльності, перш за все, предметно творчої. Можливими шляхами для його розвитку в освітньому процесі ДОО можуть бути: використання художньо-дидактичних ігор, малювання на фантастичні теми, використання виразних засобів живопису. В ході своєї роботи ми враховували, що "особливі умови. Створюються і в процес сприйняття дитиною творів мистецтва, які спонукають дитину хвилюватися, співпереживати персонажам і подіям, і в процесі цього співпереживання у дитини з'являються емоційні стосунки".

Оцінюючи результативність застосування програми творчого розвитку, ми відзначили, що старші дошкільнята здатні фантазувати довільно. Передбачаючи отримання позитивних емоційних переживань від майбутнього творчого процесу, вони заздалегідь, до початку творчої діяльності, планували процес втілення задуму (намічали план досягнення мети, попередньо відбирали і готували необхідне обладнання). Це дозволило нам прийти до висновку, що розвиток динамічної сторони дитячої творчості обумовлено сформованість вміння планувати і емоційно передбачати результат своїх дій. Крім того, розвиток творчої уяви старших дошкільників пов'язано з розвитком довільності і оволодінням дітьми способами перетворення вражень, які отримуються в грі і художньої діяльності.

Створені нами, в рамках реалізації програми творчого розвитку старших дошкільників, умови для актуалізації суб'єктивних емоційних переживань сприяли появі у дітей спроб відбити свої переживання в малюнках, прояву емоційної насиченості в своїй творчості, стимулювання розвитку творчих здібностей, зростання креативності та підвищенню мотивації дитячої продуктивної творчої діяльності.

Отримані дані дозволяють зрозуміти роль емоційних переживань дитини в ході власної творчої діяльності в підвищенні рівня розвитку творчої уяви і творчого ставлення до навколишнього світу.
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаПсихолого-педагогічні підходи до розвитку творчої уяви старших дошкільників в контексті ФГОС ДОО