Програма з розвитку музично-художньої діяльності
Дата конвертації15.10.2018
Розмір27.2 Kb.
ТипТемочка

Карина Горецька
Програма з розвитку музично-художньої діяльності

робоча Програма

з розвитку

музично-художньої діяльності

Укладач програми:

Горецька К. Ш. -

2016/2017 навчальний рік

Справжня робоча програма розроблена на основі зразкової загальноосвітньої котельної програми дошкільної освіти під редакцією Н. Є. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої; «Музичні шедеври» О. П. Радинова.

Робоча програма розроблена з урахуванням основних принципів, вимог до організації та утримання різних видів музичної діяльності.

Мета: створення умов для розвитку музично -Творчі здібностей де-тей дошкільного віку засобами музики, ритмопластики, театралізованої діяль-ності.

завдання:

- формування основ музичної культури дошкільнят;

- формування ціннісних орієнтацій засобами музичного мистецтва;

- забезпечення емоційно-психологічного благополуччя, охорони і укреп-лення здоров'я дітей.

Результатом реалізації робочої програми з музичного виховання сле-дует вважати:

-сформірованность емоційної чуйності на музику;

-вміння передавати виразні музичні образи;

-сприймає і передавати в співі, русі основні засоби виразник-ності в музичних творів;

-сформірованность рухових навичок і якостей (координація, спритність і точність рухів, пластичність);

-вміння передавати ігрові образи, використовуючи пісенні, танцювальні Імпро-візація;

-прояв активності, самостійності і творчості в різних видах музи-кальной діяльності.

Середня група

Вікові особливості дітей 4-5років

Діти середньої групи вже мають достатній музичний досвід, завдяки ко-торому починають активно включатися в різні види музичної діяльності: Слухаючи-ня, спів, музично - ритмічні рухи, гру на музичних інструментах і творчість.

Заняття є основною формою навчання. Завдання, які дають дітям, більш складні. Вони вимагають зосередженості і усвідомленості дій, хоча до якійсь мірі зберігається ігровий і розважальний характер навчання. Заняття проводяться два рази на тиждень по 25 хвилин. Їх побудова грунтується на загальних завданнях музичного виховання, які викладені в Програмі.

У цьому віці у дитини виникають перші естетичні почуття, які про-є при сприйнятті музики, підспівуванням, участі в грі або танці і виражаються в емоційному відношенні дитини до того, що він робить.

Діти четвертого року цілком успішно можуть освоювати співочу діяльність, незважаючи на досить скромні фізіологічні та психологічні можливості.

На четвертому році в зв'язку з подальшим розвитком опорно-рухового апарату дитини і підвищенням рухової активності у нього відзначаються нові поклади тільні можливості:

• руху під музику стають досить координованими в порівнянні з дітьми третього року.

• У танцях, іграх здатний виявляти емоційну чуйність, адекватну характеру музики (веселий або сумний, розрізняє контраст в музиці.

• Може міняти руху в зв'язку зі зміною разнохарактерной музики.

• Може виконувати досить ритмічно такі основні рухи, як ходьба, біг, а також нескладні танцювальні рухи.

• З великим задоволенням в танцях, іграх виконує руху самостійно під спів дорослого.

• З радістю включається в вільні танці, як правило, виконуючи однотипні руху.

• Виявляє деякі переваги - особливо подобаються ігри і танці з про-простим конкретним сюжетом, так як в них дитина здатна виконувати ігрові ролі.

Разом е тим можливості малюка в рухах під музику залишаються небольші- ми:

• Рухи виконуються важкувато, не може їх деталізувати і прагне виконати як би в загальних рисах.

• Чи не стежить за поставою, за положенням голови.

• Утруднена природність, невимушеність рухів.

• У вільних танцях намагається триматися групи дітей.

• Досить слабка орієнтування в залі і т. П.

• Тривалість гри танцю невелика.

Але все це не знижує інтересу дітей та їх можливості в оволодінні рухами під музику. Однак, незважаючи на перераховані труднощі, цей вид музичної діяль-ності є для них одним з найбільш привабливих.

На четвертому році дитини все більше привертає звучання дитячих музичних інструментів та іграшок, так як у нього до цього часу досить добре розвинений Тембе-ровий слух. Його приваблює звучання таких дитячих музичних інструментів, як ду-дочка, барабан, бубон, металофон, а також різна темброва забарвлення саморобних звучать іграшок.

Дитина досить легко розрізняє не тільки темброве забарвлення звучання знакі-мих інструментів, але і динаміку їх звучання (тихе і голосне) і особливості темпу (швидкий і повільний); він намагається відтворювати їх, краще передає швидкий темп.

Він з цікавістю обстежує музичні інструменти: вивчає пластинки, кнопки і т. Д., Проявляючи великий інтерес до їх пристрою і зовнішнім виглядом.

Однак можливості залучення дитини до гри на дитячих музичних ін-струмент, безумовно, залишаються як і раніше невеликі - у нього невеликий слуховий досвід і недостатня координація рухів руки.

СТАРШАЯ ГРУПА

Вікові особливості дітей від 5 до 6 років

При правильно організованому педагогічному процесі більшість дітей до цього віку опановують культурою слухання. Маючи достатній запас музичних вражень, вони пам'ятають, просять повторити найбільш улюблені твори. Легко раз-розрізняють тільки первинні жанри музики, а й їх види, а також емоційно-образний зміст музики. Дошкільнята можуть сприймати форму твору, відчувати зміну характеру музики, динаміки розвитку музичного образу. Далі розвиваються такі музичні здібності, як висотний слух, дошкільнята починають розрізняти інтонаційно-мелодійні особливості музичного твору.

На шостому році життя, як правило, у дитини сформована потреба в співі: він здатний співати набагато складніші за мелодійним і ритмічним особливостям пісні, володіє різноманітним за тематикою репертуаром. У цьому віці можна від-мітити такі позитивні особливості співу дітей:

• Голос став більш дзвінким.

• Більш диференційовано виділяються діти з високими або низькими голосами, для більшості характерний діапазон в межах ре-сі першої октави.

• Налагоджується вокально-слухова координація; діти починають усвідомлено стежити за правильністю і точністю співочої інтонації, починають користуватися само-контролем, виправляти неточності свого співу (але краще чують спів іншого дитин-ка).

• Чи можуть співати не тільки виразно напевно, але й уривчасто, якщо це необхід-мо для передачі виразності музичних образів і настроїв, переданих в пісні.

• Чи можуть співати на одному диханні фрази пісні.

• Співоча дикція у більшості дітей правильна.

• Спільний спів відрізняється злагодженістю голосів за тембром і динамічним відтінкам.

На шостому році життя триває подальше фізичне, психічне, а так-же музичний розвиток дитини. У нього формується постава, рухи стають більш вільними і виразними, а в сюжетних іграх, танцях - більш осмисленими і керованими, більш злагодженими і впевненими. Із закінченням рухів, виконаний-них під одну частину музики, діти усвідомлено можуть переходити до виконання іншого руху під наступну частину.

Дитина може і бажає опановувати ігровими навичками і танцювальними рухами, які вимагають ритмічності і координованості їх виконання.

На шостому році життя руху дітей стають все більш координованими, поведінка - більш осмисленим і керованим самим дитиною. Все це багато в чому пояснює велике бажання дітей займатися грою на музичних інструментах, зокрема на металофоні, оскільки цей дитячий музичний інструмент найбільш часто зустрічається в ДОУ.

При навчанні грі на металофоні хлопці легко освоюють гру тільки на двох платівках, які не є сусідами один з одним. Це пояснюється недостатністю розвитку в даному віці мікрокоордінаціі руху руки.

Діти можуть запам'ятовувати правильні назви платівок металофона, орієнтуючись на низькі і високі звуки. Це сприяє досить легкому освоєнню елементів нотної грамоти.

Таким чином, вони фізично і психічно готові освоювати далі гру на ве-дущем дитячому музичному інструменті - металофоні, а також і на інших музи -кальних інструментах.

Завдання розвиваючої роботи по розділу «Музика» для дітей 5 6 років

Розвивати емоційну чуйність на музику, прищеплювати інтерес і любов до неї.

Формувати музичну культуру, знайомлячи з народної, класичної та сучасної музикою; з життям і творчістю відомих композиторів.

При подальшому розширенні музичні здібності, навички співу і руху під музику, ігри на дитячих музичних інструментах.

Слухання.

Вчити розрізняти жанри музичних творів (пісня, танець, марш, дізнаватися музи -кальние твори зі вступу, фрагменту мелодії.

Вчити розрізняти звуки по висоті в межах квінти, звучання різних музичних інструментів (фортепіано, скрипка, балалайка, баян).

Розвивати уміння слухати і оцінювати якість співу і гру на музичних інстру-ментів інших дітей.

Спів.

Збагачувати музичні враження дітей. розвивати емоційну чуйність на різні за характером пісні. Удосконалювати співочі навички, вміння співати природним голосом, без напруги в діапазоні від «Ре» першої октави до «до» другої октави; точно інтонувати мелодію, ритмічний малюнок, співати злагоджено, вчити брати дихання між музичними фразами, чітко вимовляти слова, співати пісню голосно і тихо, співати з музичним супроводом і без нього.

Музично - ритмічні рухи.

Розвивати уміння ритмічно рухатися відповідно до характеру музики, регістрами, динамікою, темпом. Вчити змінювати руху відповідно до дво- і трьохприватній фор-мій музики. Розвивати уміння чути сильну частку такту, ритмічний малюнок.Формувати навички виконання танцювальних рухів під музику (кружляння, підступи-рялочка, приставних крок з присіданням, дробовий крок). Вчити плавно піднімати руки попереду в сторони і опускати їх, рухатися в парах, відходити вперед від свого партнера. Вчити танцям, в яких використовуються ці елементи.

Вчити відображати в русі та ігрових ситуаціях образи тварин і птахів.

Гра на дитячих музичних інструментах.

Відпрацьовувати навички гри в ансамблі. Удосконалювати прийоми гри на металофоні і ударних інструментах, активізуючи самостійність. Вчити точно передавати мело-дию, ритмічний малюнок, починати і закінчувати гру. Удосконалювати навик само-самостійності інструментального музикування.

Пісенна творчість.

Творчі завдання на розвиток пісенної творчості для дітей

1. ГРА З пташками

Дитині пропонують іграшкові пташки різної величини. Дорослий просить показати, як заспіває кожна пташка на склад «ку-ку» (так, щоб звучання змінювалося по висоті від-повідно величиною іграшки).

2. КОЛИСКОВА ЛЯЛЬЦІ

Дорослий пропонує дитині покачати ляльку, наспівуючи їй колискову на склад «баю». Сам слухає і підспівує, закріплюючи складену дитиною інтонацію.

ВПРАВИ

- Попросити дитини співати, самостійно знаходячи то високі інтонації (співає маленька зозуля, нявкає кошеня і т. Д., То нижчі (співає велика зозуля, нявкає кішка і т. Д.).

- Співати своє ім'я (або інші імена) на 2-5 звуках, передаючи різноманітні інтонації.

- Вести співочу перекличку. Дорослий співає: «Агов, де ти?» Дитина відповідає: «Я тут». Потім черговість змінюється. Придумуються нові інтонації.

- Імпровізувати мотив з 2-7 звуків на склади «ля-ля», дорослий або інша дитина придумує свій мотив. Йде змагання: хто більше придумає попевок.

- Закінчи мелодію на звук «а», «у», «о» і ін.

- Склади пісню. Дітям пропонується текст для імпровізацій. Вони запам'ятовують його напам'ять. Дорослий спочатку може проспівати свій варіант твори, але потім просить дітей шукати свої.

Танці й танці.

«Дружні пари», муз. Штрауса, «Парний танець», муз. А. Александрова. «Завзятий та-нець», муз. Золотарьова, «Запрошення», р. н. м. «Кругова танець», муз. С. Разорьонова. «Кадриль з ложками», р. н. м. Обр. Е. Туманян. «Танець намистин», муз. Т. Ломової, «Танець петрушек» хор. н. м.

Хороводи.

Вересень. «Коровай». Російська гра зі співом. «Хоровод». Хоровод (рус. Нар. Крейда)

Жовтень. «Тин». Російська гра зі співом.

Листопад. «Подвійні пальника». Русский хоровод.

Грудень. «Жаба». Російська гра зі співом.

Січень. «Метелиця». Русский хоровод.

Лютий. «Ходила младёшенька по борочку». Рус. нар. пісня.

Березень. «Млин». Російська гра зі співом.

Квітень. «А ми просо. І ми просо »Російська гра зі співом. «Ай, да береза». Хоровод (р. Н. М.).

Травень. «З повоєм я ходжу». Хоровод (р. Н. М.). «Кукушка». Рус. гра зі співом.

Червень. «Ми славні артисти». Гра зі співом.

Календарно-тематичний план старша група.

місяць

Тема

Слухання музики. Сприйняття музичних творів Розвиток голосу і слуху.

Спів. Засвоєння пе-сених навичок. Пе-Сінне творчість

Музично -рітміческіе рух. Вправи танці, ігри, музично-грайливе творчість.

репертуар

Вересень Осінь Формувати вміння визначати жанр і характер музичного твору, розрізняти засоби музичної виразно-сти, передавати в співі характер пісні.

Інтонувати мелодію в заданому діапазоні. Виробляти наспів-ве звучання. Вчити співати пісню емоціо-нально, передаючи спокой-ний, стриманий харак-тер. вчити

виконувати пісню

весело, легко, дзвінко, пружно, без

форсування звуку.

Гостро і легко

промовляти затакт і спиратися

на 1-ю частку такту.

вчити складати

мелодії різного

характеру.

розвивати

самостійність, іні-ціатіву у дітей. Вчити ритмічно рухатися в

згідно з

різним

характером музики, динамікою (голосно - помірно - тихо, голосніше - тихіше, регістрами (високий - середній - низький). Відзначати в русі сильну частку такту. Уловлювати осо-сті образного характеру музики. Сприяти

формуванню навичок виконання танцювальних руху-ний.

Знайомити дітей з тривалістю. освоювати навички

гри на

металлофоне. «Марш» Д. Шостаковича;

«Листопад» Т. Попатенко; «Зшили кішці до свята чобітки»; «Зайка» В. Карасьова; «Журавлі» А. Лівшиць; «Городня-хороводна» Б. Можже-Велов; «Колискова» р. н. п; «Бод-рий крок і біг» Н. Надененко; «Пру-жінка» (р. Н. М.) Обр. Т. Ломової; «По-спи і потанцюємо» Ломової; «Марш» Н. Богословсоко,

«Марш» М. Робера; «Урожайна» А. Філіпенко «Дружні пари» Й. Штрауса; «Ловишка» Й. Гайдна; «Ко-тик і козлик» Тілічеевой

Ок-тябрь Батьківщина Запропонувати дітям дізнатися назву п'єси і інструмент, який її виконує. Форми-ровать вміння визна-лять жанр і характер музичного произве-дення, розрізняти середовищ-ства музичної ви-разюче. Закреп-лять у дітей уміння точно визначати і інтонувати пості-пінне рух мело-дии зверху вниз і знизу вгору.

Тренувати дітей у раз-личен звуків по ви-соте (в межах квин-ти, кварти (вгору-вниз); в умінні удер-проживати інтонацію на одному звуці. Вчити співати пісню емоціо-нально, передаючи спокой-ний, стриманий харак- тер. Закріплювати у дітей уміння

сприймати і

передавати сумний, чи-річескій характер пісні. співати її

напевно, в

помірному темпі.

Починати співати відразу

після вступу,

правильно брати

дихання і

утримувати його до

кінця музичної фрази. Розвивати навик імпрові-зації мелодії на

заданий текст. Відзначати в русі сильну частку такту, змінювати рух відповідно до форми музичного твору. Вчити ходити високо піднімаючи ноги.

Сприяти формуванню навичок виконання танці-вальних рухів (почергове викидання ніг вперед в стрибку; приставних крок з присіданням, з

просуванням вперед, кружляння; присідання з

виставленням ноги вперед).

Починати рух точно

після вступу. Продовжувати вчити спокійного, хоровод-ному кроці і біжу. спонукати

до інсценування

змісту пісень. Удосконалювати сприйняття звуків (3,4,5, послідовно йдуть вгору або вниз. Розвивати

музичний слух дітей (тембрових, мелодійний, звуко-висотний, динамічний, почуття ритму.

знайомити дітей

з тривалістю.

Відтворювати рівномірну ритмічну пульсацію дзвінкими і глухими ударами «Марш» С. Прокоф'єва; «Зима» П. Чайковського; «Драбинка» Е. Тілічо-вої; «Ехо» Е. Тілічеевой; «Листи-пад» Т. Попатенко; «Гуси-гусенята» Александрова; «Придумай пісеньку» (на заданий текст);

«Марш» М. Йорданського; Канава »рус. нар. крейда. ; »Парний танець» Алек-Сандрово; «Не випустимо» Т. Ломової; «Я полю-полю лук» Тілічеевой; «Сміливий пілот» Тілічеевой;

Но-ябрь Про що

расска-показують

музика вслухатися в необик-новенно красиву, пе-вучую мелодію і «по-ющие» підголоски. Почути в п'єсі 3-х приватність. Вчити визна-ділячи характер п'єси. Визначити характер кожної частини і пред-ложить дітям підщепі-гаться під цю музику, «намалювати» її. З-удосконалювати музи -кальную пам'ять через впізнавання мелодій за окремими фрагментами твору (вступлю-ня, висновок, музи-Кальна фраза). Співати пісню ласкаво, м'яко, з ніжністю в голосі. Виробляти пра-вильное дихання, співучість.

Вчити дітей

сприймати веселий, радісний

характер пісні,

співати легким

звуком в

жвавому темпі.

Брати дихання перед

початком співу і

між музичними фра-зами. Правильно вимовляючи-сить голосні звуки в сло-вах. Вчити складати мело-дии

різного характеру: ласкаву

колискову, завзятий або

бадьорий марш.

Розвивати самостійність ність, ініціативу у дітей. розвивати почуття

ритму, вміння передавати через

руху характер музики.

Ознайомити з російським хороводом. передавати в

русі

зміст тексту пісні, особливості ігрового образу.

Чути початок і

закінчення музики, зміну

музичних фраз. Самостійно відзначати в

рухах

сильну частку такту. Проявляти витримку. формувати вміння

складати композицію танцю, проявляючи самостійність у

творчості. закріплювати у

дітей уявлення про характер

музики. Прохлопать ритмічний малюнок. виконувати п'єсу

ансамблем ударних інструментів

«Осіння пісня» П. Чайковського

«Хлопець з гармошкою» Г. Свиридова; «У кота-воркота» р. н. м.; «До нас гості прийшли» Ан. Александрова; «Рибка» Красева; «Колиска-ва» р. н. п; «Марш» М. Красева; «Плавні руки» Глієра; «Росин-ки» Майкопара; «До нас гості прийшли» Ан. Александрова; «Вальс кішки» В. Золоторьова

«Будь спритним» Н. Ладухіна; «Музи-Кальне загадки»; «Дон-дон» рус. нар. пісня

Де-кабріо Казка

в

музиці Вчити дітей

розрізняти яскраві

інтонації, засоби виразності музи-ки:

регістр, характер

ведення звуку (плавний або

уривчастий, динамічних-ку. вміти

розповідати про

характері музики. Звернути увагу на

дуже виразні епізоди з

скрипкою (соло). Тренувати дітей в точній передачі ритмічного малюнка мелодії, окремих-них музичних фраз ударами, на металофоні під час співу. Розвивати емоційну чуйний-с- на пісні веселого, жартівливого, танцювального і ігрового характеру. Співати легким звуком, чітко. Працювати над артикуляцією-їй і виразністю співу.

Чітко вимовляти приголосні в кінці слів.

Закріплювати у дітей уміння самостійно починати спів після вступу. Правильно брати дихання. Точно передавати мело-дию, співати без напруги, легко, природно. За-закріплюють у дітей імпрові-зировать мелодії до від-діловим музичним фразам (питально-відповідна форма, на за-даний текст. Ритмічно виконувати легкий біг, рухаючись врозтіч і в різних напрямках. Розрізняти і передавати в русі яскраво виражені в музиці ритмічні акценти. Почути незвичайність і легкість звучання п'єси. Образно передавати зміст музики в русі. передавати в русі ха-характерних особливості способу петрушок. передавати рит-мічного малюнок ударами і при топами. Відчувати раз-витие музичної фрази. випоїли нять руху в відпо-відно до характером пісень,

Працювати над виразністю виконання

пісень і рухів до них.Розвивати уміння вигадувати дві-вання до

танцям. Складати композицію танцю. Відтворювати рівномірну ритмічну пульсацію дзвінкими і глухими ударами. Самостійно підібрати ударні інструменти.

Січень Зима Вчити розрізняти жанри музичних творів.

Самостійно визна-ділити настрій пес-ні та обговорити історію, про яку розповідаючи-ється в пісні. Формую-вать вміння розрізняти характер музики, фор-му твори, виокрем-лять виразні засоби. Здійснено-відати вміння емо-нальних передавати характер пісні, чисто інтонувати мело-дию, правильно арти-куліровать, чисто про-зносити слова.

Удосконалювати у дітей уміння чисто інтонувати посту-пінне і скачкообразен-ве рух мелодії (вгору-вниз).

лютого Пісня

танець

Марш Викликати емоційну чуйність на музику завзятого характеру, спонукати дітей висловлюватися про музику.

Закріплювати у дітей уміння самостійно починати спів після вступу.

Правильно брати дихання. Точно передавати мелодію, співати без напруги, легко, природно.

Співати виразно, пере-даючи святковий, лири-ний, жартівливий і за-Дорн характер пісень; «Зайка, зайка, де бував?»

М. скребковий.

Відтворити рівномірну ритмічну пульсацію на різних ударних

інструментах. Змінювати руху в зв'язку з будовою

музичного твору: легко скакати з ноги на ногу, ритмічно виконувати викидання ніг. передавати в

русі легкий танцювальний характер музики. виконувати більш

складний ритмічний малюнок. Міняти руху в залежності від

зміни характеру музики. Скакати в різних напрямках, не зачіпаючи один

друга. Відтворити рівномірну ритмічну пульсацію на

різних ударних інструментах.

Березня Весна Слухати прекрасну музику. Запропонувати дітям самостійно зіставити настрої-ня двох творів. Виховувати музи -кальний смак посеред-ством ознайомлення з пісенним і инструмен-тальний спадщиною світової музичної культури. Вміти инто-лося раніше мелодію в поступовому її руху-ванні вгору, а так само чи-сто пропевать стрибок на квінту і кварту вниз.

Співати легко,

рухомо, природно, без

напруги; виразник-но, передаючи характер пісень в цілому, а так само зміну темпу в заспіві і приспіві. Розвивати у дітей творчу ініціативу в

самостійному знаходжу-ження нескладних пісень-них імпровізацій. Формувати вміння використовувати накопичений досвід в со-будівлі власних танців.

виконувати пружний біг при побудові врозтіч.

ударами в

кубики передавати ритмічний малюнок. вчити

дітей передавати в русі

ритмічний малюнок мелодії. Рухатися легко, виразник-но, відповідно

з завзятим

характером народного танцю. Удосконалювати вміння дітей рухатися

простим хороводні кроком, самостійно звужувати і розширювати коло.

Слухати прекрасну весняну музику. Запропонувати дітям рас-сказати про неї, передати в творчому русі і малюнку. Уточнювати у дітей уміння розрізняти високі, середні, низькі звуки в межах квінти.

Закріплювати у дітей уміння точно потрапляти на перший звук мелодії після вступ-лення.

Продовжувати вчити правильно брати дихання пе-ред початком співу і між музичними фразами.

Розвивати ритмічну точність рухів, готувати до виконання плавних рухів.

тренувати в

хороводна кроці, виразно виконувати рухи з хусточкою. Виразно передавати рухами характер музики: легко і ритмічно бігати, дзвеніти брязкальцем, точно реагувати на закінчення музики.

Программа по развитию музыкально-художественной деятельности