Програма навчального семінару для педагогів «Сходження до дитини»




Дата конвертації25.08.2019
Розмір9.15 Kb.
ТипЛялькотерапія

Олена Григорівна Биканова
Програма навчального семінару для педагогів «Сходження до дитини»

Програма навчального семінару для педагогів

«Сходження до дитини»

Е. Г. Биканова

старший вихователь

МБДОУ№44 «Дитячий садок комбінованого виду»,

м Кемерово

З досвіду освоєння особистісно-орієнтованої моделі педагогічного спілкування в умовах дошкільного навчального закладу

Якби мене запитали про те, яка якість вихователя я вважаю головним, я б сказала: відповідальність. Адже саме в руках вихователя укладені можливості особистісного та соціального розвитку дитини, від нього залежить успіх і емоційний комфорт маленької людини.

Тому педагог дитячого садка повинен чітко усвідомлювати свою місію «вихователя людських душ», будувати відносини з дітьми з позиції одного і захисника, розуміти і приймати індивідуальність кожної дитини.

Педагогічний колектив МБДОУ №44 знаходиться на етапі осмислення і впровадження в практику ФГОС, їх найважливіший компонент - особистісно-орієнтоване взаємодія дорослого і дитини - є постійною темою обговорення і освоєння для вихователів.

Сьогодні можна говорити про позитивні результати в цьому напрямку. Як показало анкетування, всім педагогам близький демократичний стиль спілкування, істотно змінився зміст предметно-просторового і освітнього середовища, яке стало більш спрямованим на розвиток пізнавальних інтересів дитини. І в той же час дані безпосереднього спостереження за педагогічним процесом показують, що система відносин вихователя і дитини змінюються з працею, дитині як і раніше відводиться роль «об'єкта педагогічного впливу». Дитині ж, для того щоб «змістовно прожити дошкільне дитинство» і стати в майбутньому самостійним і відповідальним дорослим, необхідна роль «суб'єкта», активного учасника організації власного життя.

Тому проблема освоєння педагогами технології особистісно-орієнтованого спілкування залишається найбільш актуальною. Перехід до такого спілкування з дитиною не дається легко, він вимагає істотної зміни професійного і особистісного свідомості педагогів, прийняття ними установок на діалог і співпрацю. Отже, методична робота дитячого садка повинна бути спрямована не тільки на поліпшення спеціальних умінь і навичок педагогічних кадрів, але і на формування потреби кожного вихователя в самопізнанні, саморозвитку і самореалізації, на підвищення педагогічної, психологічної та загальної культури педагога.

Схема переходу на новий підхід до навчання і спілкування: самопізнання, критичність по відношенню до власної діяльності> подолання консерватизму, гнучкість мислення, прийняття нового знання, нової педагогічної філософії>; професійний і особистісний ріст педагога>; зміна способів взаємодії з дитиною>; успішний розвиток дитини.

Мета семінару

• Сприяти зміні ставлення педагогів до професійної діяльності (вихователь - НЕ інформатор і виконавець наказів, а творець педагогічного процесу);

• Створити умови для підвищення теоретичної підготовки вихователів і вироблення ними своєї педагогічної позиції з проблеми взаємодії дорослого і дитини;

• Створити умови для розвитку гностичних і проектувальних умінь педагогів.

завдання семінару

• Розвинути вміння педагогів в галузі педагогічної технології особистісно-орієнтованого спілкування, використовуючи для цього різноманітні форми методичної роботи;

• Розширити знання вихователів в області психолого-педагогічних основ процесу спілкування;

• Формувати навички аналізу педагогічного процесу і самоаналізу діяльності вихователя на основі діагностики і спостережень.

Нове в змісті семінару

• Залучення педагогів до дослідницької діяльності;

• Сприяння зміни в свідомості вихователів орієнтирів педагогічної діяльності - від навчання дитини до його розвитку.

Очікуваний результат

• Особистісно-орієнтоване спілкування педагога з дитиною, яка обумовлює його своєчасне і повноцінне розвиток.

Етапи реалізації та тематичний план семінару

I. Етап занурення в тему «Сходження до дитини» (творчої причетності).

цілі:

- виявлення і позначення проблеми;

- формування у свідомості вихователів потреби в вивченні проблеми;

- спільний пошук шляхів переходу до особистісно-орієнтованої моделі спілкування.

Зміст і форми роботи:

1 / Всі ми родом з дитинства (круглий стіл)

2 / Простір відносин дитини в світі (лекція-діалог)

3. Педагогіка: справа життя або ремесло? (дискусія)

4. Секрети успішного спілкування дорослого і дитини (круглий стіл)

II. Етап діагностики.

цілі:

- аналіз проблем та інтересів педагогів в області взаємодії з дитиною;

- допомогу вихователям в формулюванні тим індивідуальних дослідницьких проектів, складання планів подальшої роботи та підборі літератури.

Зміст і форми роботи:

1. Особистісно-орієнтоване спілкування - це (лекція-діалог)

2. Вивчення стилів педагогічного спілкування і діагностика вихователями свого стилю спілкування (практикум)

3. Педагогічна оцінка (ділова гра)

4. Визначення тим дослідних проектів (конференція)

III.Етап вивчення, апробації та впровадження в практичну діяльність нових знань і умінь.

цілі:

- вивчення технології особистісно-орієнтованого спілкування;

- поповнення теоретичних відомостей про вікові та індивідуальні особливості дитини;

- освоєння методів діагностики дітей і самодіагностики;

- практична діяльність з дітьми;

- вироблення критеріїв оцінки педагогічної діяльності в контексті особистісно-орієнтованої моделі спілкування.

Зміст і форми роботи:

Блок «Вивчення технології особистісно-орієнтованого спілкування»

1. Способи міжособистісної взаємодії дорослого і дитини в процесі спілкування (практикум)

2. Модель збалансованих ініціатив дорослого і дитини (лекція-огляд)

3. Педагогіка переживання (дискусія)

4. Діяльнісний підхід до виховання і навчання дитини (практикум)

Блок «Найбільша таємниця»

1. Вікові характеристики дитини: зміна мотивів діяльності і емоційний розвиток дитини до 7 років (брифінг)

2. Індивідуальні характеристики дитини: виявлення інтересів дітей; спостерігачі, слухачі, що рухаються; «Незручні» діти; обдаровані діти (робота в творчих групах і обмін інформацією)

3. Розвиток інтересів дитини до самого себе: Як тебе звати? Твоє генеалогічне дерево. Тиждень дитини. Дневнічкі «Хто я?», «Який я?» (Діяльність з дітьми)

Блок «Прийоми непрямого впливу на дитину і інші способи організації дітей»

1. Прийом мотивації (ділова гра)

2. Гра як особливий спосіб спілкування дітей і дорослих (дискусія)

3. Лялькотерапія (тренінг)

4. Казка для ... (плаксії, ябеди і т. П.) (Тренінг)

5. Як уникнути «тортури їжею»? (консультація психолога)

IV. етап презентації

цілі:

- обмін досвідом дослідницької і практичної роботи (гостьові прийоми);

- підведення підсумків - що змінилося в нас і нашому спілкуванні з дитиною.

Зміст і форми роботи:

1. Графік "гостьових прийомів" складається в процесі роботи семінару (практична діяльність)

2. Критерії оцінки діяльності педагога в контексті особистісно-орієнтованого підходу до освіти і виховання дитини ( «мозковий штурм»)

3. Звіти по темам індивідуальних дослідницьких проектів (конференція)

4. Я - вихователь (конкурс педагогічної майстерності)

Примітка: III етап і частина заходів IV етапу здійснюються паралельно.