Програма додаткової освіти дітей художньо-творчої діяльності технічної спрямованості «Фантазери»




Скачати 24.17 Kb.
Дата конвертації17.07.2019
Розмір24.17 Kb.
ТипТемочка

НАДІЯ СОРОКИНА
Програма додаткової освіти дітей художньо-творчої діяльності технічної спрямованості «Фантазери»

Автор-упорядник програми:

старший вихователь Сорокіна Н. А.

вік учнів: 6-7 років

Термін реалізації програми: 1 рік

Пояснювальна записка.

У сучасній естетико-педагогічної літератури сутність художнього виховання розуміється як формування естетичного ставлення через розбудову вміння розуміти і створювати художні образи.

В естетичному розвитку дітей центральною є здатність до сприйняття художнього образу і самостійного створення виразного образу. Художня діяльність - провідний спосіб естетичного виховання дітей дошкільного віку, основний засіб художнього розвитку дітей з самого раннього віку.

Дошкільник у своєму естетичному розвитку проходить шлях від елементарного наочно-чуттєвого враження до можливості створення оригінального способу адекватними виразними засобами. Рух від простого способу - уявлення до естетичного узагальнення, від сприйняття цілісного образу як одиничного до усвідомлення його внутрішнього змісту і розуміння типового здійснюється під впливом дорослих, які передають дітям основи соціальної і духовної культури.

Папір - універсальний матеріал для художньої творчості. Барвиста, різноманітна за своїми властивостями, доступна в обробці дітям будь-якого віку, вона використовується в багатьох художніх техніках. Конструюючи з паперу, дитина вчиться не лише розрізняти зовнішні якості предмета, способу (форму, величину, будова і ін.); у нього розвивається пізнавальні та практичні дії.

У конструюванні дитина, крім зорового сприйняття якості предмета, реально, практично розбирає зразок на деталі, а потім збирає їх в модель (так в дії він здійснює і аналіз і синтез).

У діяльності, спрямованої на досягнення певної мети, змагаються не лише сама ця діяльність, а й зорове сприйняття дитиною навколишнього світу. Воно стає більш цілеспрямованим. Створюється також передумова для придбання здатності вже в дошкільному віці проводити глибший зоровий аналіз моделі і предмета. Таким чином, формується здатність порівнювати, робити зоровий аналіз, включаючи в процес сприйняття процеси мислення.

Художетвенная техніка створення аплікацій та об'ємних іграшок з вузьких смуг паперу, скручених у вигляді спіральок і склеєних між собою (квілінг, не тільки цікава і доступна дітям, а й дуже корисна для розвитку дрібної моторики руки і творчих здібностей. Зображеннями в цій техніці (витонченими квітами , дивовижними візерунками, казковими персонажами, звірами, рибками і пташками) можна прикрашати листівки, альбоми, шкатулки, рамочки для фотографій.

Діти дошкільного віку дуже охоче виконують вироби в техніці квілінгу, незважаючи на те, що на початковому етапі навчання процес бумагокрученія здається досить складним. Але вже після виконання кількох робіт дитина досить легко справляється з накручуванням паперової смужки на інструмент і захоплюється перетворенням заготовки в ту чи іншу форму, а потім і в різні зображення.

Для успішної організації занять з навчання художній техніці квіллінг необхідно враховувати вікові особливості дітей: перш за все, треба подбати про те, щоб виріб була практично значима для дитини і він міг її використовувати в якості сувеніра або іграшки.

Крім того, робота не повинна бути особливо складною, стомлюючої малюка, для цього перші вироби повинні складатися з невеликої кількості деталей або можна запропонувати дитині вирізати з паперу окремі деталі.

Вдалою формою організації занять по створенню аплікацій, деталі якої виконуються в техніці квіллінг, є колективна робота.

Програма має художньо -естетичні і конструктивну спрямованість і розроблена на основі посібника для вихователя дитячого садка З. В. Ліштван «Конструювання», А. Н. Малишевої і Н. В. Єрмолаєва «Аплікація в дитячому садку» і І. В. Новикової « Квілінг. Паперові вироби в дитячому саду. Дивовижні речі - своїми руками ».

Автор програми - старший вихователь Сорокіна Н. А.

Мета і завдання програми:

Метою програми є саморозвиток і розвиток якостей особистості дитини в процесі освоєння світу через його власну творчу предметну діяльність, що забезпечує соціальну адаптацію дитини і розвитку його конструктивних здібностей.

Основні завдання:

Розвиток художньо -Творчі і конструктивних здібностей дитини.

Формування усвідомлення значущості власної особистості за рахунок оцінки результатів продуктивної діяльності.

Формування навичок спілкування, вміння працювати в колективі.

Розвиток зорового сприйняття (колір, величина, форма, просторові уявлення).

Формування функції руки опорної, що вказує, відразливою, хапальної як основи маніпулятивної діяльності.

Розвиток сенсомоторики - узгодженості рухів руки й очі.

Розвиток уваги, пам'яті, мови.

Розвиток мислення через формування умінь планувати свою діяльність.

Корекція емоційно-вольової сфери та поведінки: розвиток відповідальності, самостійності, наполегливості, самоконтролю і самооцінки.

Виховання художнього смаку і почуття гармонії.

Формування здатності порівнювати, робити зоровий аналіз, включаючи в процес сприйняття процеси мислення.

Розширення уявлення дітей про матеріальної, духовної культури російського народу, ролі мистецтва в житті людини.

Дидактичні принципи побудови та реалізації

програми:

Общепедагогические принципи: культурособразності, сезонності, систематичності і послідовності, циклічності, оптимізації і гуманізації навчально-виховного процесу, пріродособразності, принцип інтересу.

Специфічні принципи: естетизації предметно-розвиваючого середовища і побуту в цілому, взаємозв'язку продуктивної діяльності з іншими видами дитячої активності, інтеграції різних видів художньої діяльності, взаємозв'язку узагальнених уявлень і громадських способів дій, спрямованих на створення виразних художніх образів.

методи:

Метод естетичного переконання і вибору, спрямовані на формування естетичного смаку;

Метод різноманітної художньої практики;

Метод створення ігрових творчих ситуацій, що будять інтерес до продуктивної діяльності.

Термін реалізації програми - 1 рік

Вік дітей: 6-7 років.

Форми і режим занять: Програма передбачає проводити заняття-2 рази в тиждень - 60 годин на рік.

Заняття проходять з жовтня по травень з новорічними канікулами.

Наповнюваність групи від 12 до 20 осіб. Форма організації навчання - групова. Поряд з груповою формою роботи здійснюється індивідуалізація процесу навчання і застосування диференційованого підходу до студентів.

Тривалість занять: 2 рази на тиждень по 25-30 хвилин.

В результаті навчання і розвитку за програмою дитина повинна вміти:

-організовують своє робоче місце;

- планувати власну діяльність;

- зіставляти явище природи, навколишнього життя, побуту з їх зображенням в мистецтві;

- вміти переносити свої враження про навколишній світ в художню діяльність;

- працювати в колективі однолітків.

В аплікації:

-самостійне вибирати способи створення виразного образу, опанувати стрічковим способом отримання багатофігурних симетричних зображень, способом вирізання з паперу, складеної кілька разів по діагоналі, використовувати в роботі викидний і природний матеріал.

У конструюванні з паперу та додаткових матеріалів.

Назва конструктивної діяльності походить від латинського слова constructio-побудова.

Під дитячим конструюванням розуміється діяльність, в якій діти створюють з різних матеріалів (паперу, картону, дерева, непридатного матеріалу і природного матеріалу) різноманітні ігрові вироби. Конструювання більше, ніж інші види діяльності, готує грунт для розвитку технічних здібностей дітей, що дуже важливо для всебічного розвитку особистості дитини.

Конструювання з паперу, картону, коробок, котушок та інших матеріалів є більш складним видом конструювання в дитячому садку.

-освоєння дітьми нових способів роботи: складання квадратного аркуша паперу на шістнадцять маленьких квадратиків; виготовлення викрійки різних іграшок; поділ аркуша паперу по діагоналі; креслення кола за допомогою шнурка і олівця; виготовлення іграшки шляхом складання аркуша паперу в різних напрямках; виготовлення паперових об'ємних форм, якими на занятті і в іграх діти користуються як готовими деталями для створення об'ємних іграшок (автомашин, ялинкових іграшок та ін.); стійке кріплення обертових коліс у об'ємних іграшок. Накопичення світовим співтовариством дітьми досвіду виготовлення різних іграшок з нових форм, вміння бачити на викрійці об'ємну саморобку і знаходити в навколишньому предмети, у яких основна частина схожа на нову форму, освоєння процесу заготівлі викрійки, з якої потім роблять іграшку. Діти вчаться контролювати свої дії: добре чи зроблені згини; чи точно по згинах зроблені надрізи; правильно чи наклеєні деталі; чи потрібні частини викрійки підведені клеєм; в ході роботи знаходити помилку і виправляти её.Прі визначенні програмного змісту заняття слід спиратися на наявний досвід дітей, постійно ускладнюючи навчальні завдання, розвиваючи здатність самостійно вирішувати посильні конструктивні завдання.

У квілінгу:

Накручування паперової смужки на інструмент і перетворення заготовки в ту чи іншу форму, а потім і в різні зображення. Паперова філігрань - старовинна техніка роботи з папером, поширена і в наш час, що отримала назву "квіллінг". "Квіллінг" відкриває дітям шлях до творчості, розвиває їх фантазію і художні можливості.

Очікувані результати роботи

Рішення задач даної програми допоможе дітям оволодіти основними прийомами в техніці «паперова пластика»: розривати і м'яти папір, накручувати смужки паперу, узгоджувати свої зусилля і дії, передавати образ предмета, явища навколишнього світу.Освоєння навичок роботи з клеєм, і найголовніше розвинуть вправність рук, дрібну моторику, коли руху обох рук стають більш узгодженими, а рухи пальців диференціюються.

Діти будуть знати:

- про різноманітність паперу, з якого можна робити вироби;

- про властивості і якостях різної паперу;

- про способи з'єднання деталей між собою;

- про техніку безпеки під час роботи з ножицями, клеєм.

Діти будуть вміти:

- працювати різними прийомами з папером;

- планувати свою роботу;

- домовлятися між собою при виконанні колективної роботи;

- створювати індивідуальні роботи;

- аналізувати, визначати відповідність форм, кольору, розмірів, кольору, розташування частин.

Підсумком в реалізації програми є виставки дитячих робіт в дитячому садку;

дні презентації дитячих робіт батькам (співробітникам, малюкам); складання альбому кращих робіт.

Приблизний перелік занять за програмою «Фантазери».

№ Вид діяльності Назва НСД

1. Конструювання з паперу Тема: Осінній ліс

Цілі: Ознайомити дітей з поняттям об'ємної аплікації. Виготовити колективну об'ємну аплікацію на аркуші паперу

2. Об'ємна аплікація. Тема: Парасолька

Цілі: Виготовлення парасольки способом об'ємної аплікації. Спостереження за погодою, співвідношення її з порою року.

3. Квіллінг Перегляд презентації «Чудо квіллінг».Вирезаніе смужок для квілінгу. Основні правила роботи. Діти самостійно розмічають аркуш паперу і вирізують смужки для роботи різного кольору.

4. Об'ємна аплікація. Тема: Їжачок

Цілі: Створити об'ємну аплікацію їжачка, використовуючи спосіб виготовлення айстри. Закріпити навичку складання паперу «спідничкою», нарізування краєчків «промінчиками», розвивати уяву, дрібну мускулатуру рук

5. Конструювання з паперу Тема: Матрьошка

Цілі: Закріпити навички складання паперу способом «гармошки». Навчити робити матрьошку.

Виховувати інтерес до паперової пластики. Залучати дітей до виготовлення прикрас до свята. Знайомити з традиціями російського народу

6. Квіллінг Вирізання смужок для квілінгу. Основні правила роботи. (2 заняття) Діти самостійно розмічають аркуш паперу і вирізують смужки для роботи різного кольору

7. Об'ємна аплікація. Тема: Осіння гілка

Цілі: Ознайомити дітей з новим видом об'ємної аплікації, об'єднуючим два способи складання паперу: «книжкою» і «гармошкою». Розвиток уяви через виховання спостережливості.

8. Конструювання з паперу Тема: Дари осені - фрукти

Цілі: Навчити робити аплікацію з фруктами. Сприяти розвитку дрібної мускулатури рук. Виховувати інтерес до паперової пластики.

9. Квіллінг Тема: «Берізки»

Основні форми "завитки" .Діти за допомогою дорослого, а потім самостійно виконують форму «завиток». Конструюють з цієї форми.

10. Об'ємна аплікація. Тема: Айстри

Цілі: Виготовлення квітки айстри. Закріпити спосіб багатошаровості Вчити дітей складати папір, ножицями надавати потрібну форму, формувати з деталей об'ємну аплікацію. Розвивати колірне сприйняття.

11. Конструювання з паперу Тема: Зірка

Цілі: Навчити дітей робити з паперу зірочку. Сприяти розвитку навичок конструювання.

12. Квіллінг Основні форми «очей», «лист». Діти самостійно виконують форми «очей», «завиток». Конструюють з цих форм.

13. Конструювання з паперу Тема: Гілочка їли

Цілі: Виготовлення гілочки ялини. Створення святкового настрою і прикраса групи до свята.

14. Об'ємна аплікація. Тема: Ялинка

Цілі: Навчити дітей склеювати з кольорового паперу об'ємну ялинку. Розвивати просторове сприйняття, підтримувати інтерес до паперової пластики.

15. Квіллінг Основні форми «півколо», «стріла». Діти самостійно виконують форми «півколо», «стріла». Конструюють з цих форм.

16. Об'ємна аплікація Тема: Ялинкові іграшки з «гармошки»

Цілі: Показати дітям, як зі звичайної кольорового паперу зробити незвичайні іграшки на ялинку. Виховувати культуру спілкування, навички співпраці. Розвивати дрібну мускулатуру рук.

17. Конструювання з паперу Тема: Карнавальні окуляри

сніжинки

Цілі: Склеювання очок і сніжинок Виховувати інтерес до паперової пластики. Наклеїти сніжинки на вікна до свята зі смужок.

18. Квіллінг Тема: Біла береза. Діти вправляються в прийомі накручування вузької довгої смужки на олівець або паличку. Використовують отримані спіральки для виконання об'ємної аплікації.

19. Об'ємна аплікація Тема: Сніговик і ялинка

Цілі: Виготовлення сніговика і ялинки, закріплення способів склеювання зі смужок і куль. Створення святкового настрою і прикраса групи до свята.

20. Конструювання з паперу Тема: Сніжинка

Цілі: Навчити дітей ділити коло на 6 і 12 частин, вирізати сніжинку. Ознайомити з новим способом аплікації

21. Квіллінг Тема: Золота рибка. Діти знайомляться з технікою квіллінг способом виконання прийому "таблетка". Вправляються в накручування "таблетки" і використанні їх в колективній аплікації.

22. Об'ємна аплікація Тема: Снігуронька

Цілі: Створити об'ємну аплікацію «Снігуронька» використовуючи папір і вату. Показати дітям новий спосіб аплікації. Сприяти розвитку у дітей уяви, вміння використовувати в аплікації додатковий матеріал.

23. Конструювання з паперу Тема: Різдвяна зірка

Цілі: Навчити дітей робити з паперу зірочку. Сприяти розвитку навичок конструювання.

24. Квіллінг Тема: Намиста для ляльки. Діти продовжують вправлятися у виконанні прийому квілінгу "таблетка" .Накручівают смужки на зубочистки і використовують отримані заготовки в аплікації і в об'ємних виробах.

25. Об'ємна аплікація Тема: Зимова казка

Цілі: Допомогти дітям, використовуючи набуті навички роботи з папером, створити те, що вони задумали. Розвивати у дітей самостійність, активність у пошуках способів зображення казкового образу

26. Конструювання з паперу Тема: БарашекУчіть дітей обривати шматочки білих серветок і скачувати кульки в грудочки, акуратно намазувати невелику ділянку форми клеєм і приклеювати їх на підготовлену основу.

27. Квіллінг Тема: Основні форми «півколо», «стріла». Діти самостійно виконують форми «півколо», «стріла». Готують ці форми для майбутніх композицій.

28. Об'ємна аплікація Тема: Червоні вітрила

Цілі: Навчити дітей за допомогою аплікації створювати корабель з об'ємними вітрилами. Ознайомити дітей з різними видами морських кораблів. Сприяти розвитку навичок конструювання.

29. Конструювання з паперу Тема: Серденька до дня Валентина Закріплювати спосіб конструювання - виготовлення виробів зі смужок; вчити дітей правильно відбирати довжину смужок відповідно до призначення вироби;

30. Квіллінг Тема: Листівка - валентинка. (1-е заняття) Діти самостійно розробляють дизайн своєї листівки. Виконують необхідні заготовки.

31. Квіллінг Тема: Листівка - валентинка. (2 заняття) Діти продовжують виконувати необхідні заготовки.

Збирають листівку.

32. Конструювання з паперу Тема: Колективна робота «Тюльпани на клумбах» Вивчити складати з паперу квітку тюльпана на основі простого квадрата;

33. Конструювання з паперу Тема: Мімоза для мамиЗакреплять вміння складати з паперу квітку тюльпана на основі простого квадрата;

34. Квіллінг Тема: Листівка для мами. (1 заняття) Діти розробляють дизайн листівки. Роблять ескіз.

35. Квіллінг Тема: Листівка для мами. (2 заняття) Діти збирають листівку. Робота виконується індивідуально.

36. Квіллінг Тема: Листівка для мами. (3 заняття) Діти збирають листівку. Робота виконується індивідуально.

37. Конструювання з паперу Тема: Автобус. Тренувати дітей в умінні згинати папір різної форми навпіл, вчетверо. Вирізати потрібні деталі, формувати саморобку.

38. Конструювання з паперу Тема: Коробочка. Удосконалювати вміння дітей робити іграшки по готовій викрійці, акуратно надрізу, складаючи і склеюючи її; виховувати уважне ставлення до товаришів.

39. Конструювання з паперу Тема: Казковий будиночок. закріплювати раніше отримані вміння працювати з папером, передаючи в ній казковий образ будиночка.

40. Конструювання з паперу Тема: Стіл і стілець. Показати дітям новий спосіб використання коробочок; вчити робити за зразком вихователя предмет; вчити розрізати виріб для виготовлення ніжок стільця.

41. Квіллінг Цикл творчих робіт. Колективні роботи з використанням техніки квілінгу. Діти розробляють дизайн задуманої роботи. Роблять ескіз. Самостійне виконання необхідних заготовок.

42. Квіллінг Цикл творчих робіт. Колективні роботи з використанням техніки квілінгу. Діти розробляють дизайн задуманої роботи. Роблять ескіз. Самостійне виконання необхідних заготовок.

43. Квіллінг Цикл творчих робіт. Колективні роботи з використанням техніки квілінгу. Діти розробляють дизайн задуманої роботи. Роблять ескіз. Самостійне виконання необхідних заготовок.

44. Конструювання з паперу Тема: Проліски

Цілі: Виготовити кошик з пролісками. Сприяти формуванню навичок ділення кола на 6 частин і використання це при виготовленні виробів, Виховувати старанність, акуратність.

45. Конструювання з паперу Тема: Букет з гілок верби і берези в воді

Цілі: Створити букет з гілок верби і берези. Нагадати спосіб додання папері форми листочка. Вчити дітей створювати композицію зі шматочків паперу. Розвивати моторику пальців. Сприяти розвитку навичок конструювання, уяви.

46. Об'ємна аплікація Тема: Екзотичні рибки. Діти вчаться вирізати на око прості за формою предмети, акуратно наклеювати елементи аплікації. розташовуючи їх в певному порядку.

47. Об'ємна аплікація Тема: Мімоза

Цілі: Створити листівку з весняним квіткою - мімозою. Нагадати дітям спосіб скочування паперу. Сформувати навички дітей зі шматочків паперу скачувати кульки, складати композицію. Викликати бажання зробити гарний подарунок для мами.

48. Конструювання з паперу Тема: Мати - і - мачуха

Цілі: Навчити робити з паперу квітку мати-й - мачухи. Закріпити вміння скачувати і скручувати папір, розвивати дрібну мускулатуру рук.

49. Об'ємна аплікація Тема: Букет бузку

Цілі: Навчити дітей з паперу робити об'ємну аплікацію бузку. Вчити дітей оформляти свою роботу красиво, розвивати естетичний смак фантазію.Розвивати любов до природи, бажання передавати її красу в аплікації

50. Об'ємна аплікація Тема: Терем-теремок. Повторити з дітьми все вивчені прийоми, дати можливість проявити фантазію, самостійність, викликати у дитини бажання продовжувати займатися, створювати нове.

51. Об'ємна аплікація Тема: Нарциси у вазі

Цілі: Зробити панно «Нарциси в кришталевій вазі». Розвивати у дітей естетичне сприйняття, вчити бачити красу квітів, передавати їх шляхом аплікації.

52. Конструювання з паперу Тема: Гвоздика

Цілі: Навчити дітей робити з паперу гвоздики. Розвивати у дітей інтерес до навколишнього, спостережливість, закріплювати вміння вирізати різні форми.

література:

З. В. Ліштван "Конструювання" - посібник для вихователя дитячого садка.

А. Н. Малишева, Н. В. Єрмолаєва "Аплікація в дитячому садку" -в допомогу вихователям і батькам.

Н. В. Новікова "Квіллінг. Паперові вироби в дитячому садку" .в допомогу вихователям і батькам.



Скачати 24.17 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінка



Програма додаткової освіти дітей художньо-творчої діяльності технічної спрямованості «Фантазери»

Скачати 24.17 Kb.