Проект «Все професії хороші!»
Дата конвертації18.07.2019
Розмір8.51 Kb.
ТипТемочка

Олена Лисакова
Проект для роботи з дітьми старшої групи «Всі професії хороші!»

Проект «Все професії хороші!»

Паспорт проекту: проект «Всі роботи гарні» може бути використаний в работеcдеті старшої групи комбінованої спрямованості. Відповідає вимогам Федерального державного стандарту і Освітньої програми «Від народження до школи».

Вид проекту: творчо-інформаційний.

Тривалість проекту: місяць.

Учасники проекту: діти старшої групи, вихователі, батьки.

Охоплюються освітні області: пізнання, соціалізація, художня творчість, праця, комунікація, читання художньої літератури.

Додаткова діяльність:

Мотив: у дітей є уявлення, що таке професія, але в дитячих садах формування уявлень про світ праці та професій здійснюється недостатньо цілеспрямовано і систематично, так як перед дошкільнятами не варто проблема вибору професії.

Мотив трьох питань:

Що ми знаємо про це? Що ми хочемо дізнатися і зробити? Як це можна дізнатися і зробити?

Є різні професії. Бувають чоловічі і жіночі професії. Всі дорослі працюють. За роботу отримують гроші. На гроші купують продукти, предмети необхідні для життя Ким працюють батьки Які професії є в дитячому саду

Ким хочуть стати діти. Які інструменти необхідні для різних професій. Хто, де трудиться. Вивчити пізнавальну літературу. Залучити до допомоги батьків при вивченні даної проблеми. Виготовити з дітьми і батьками книжку-малятко. Оформити виставку малюнків, виробів Перегляд мультиплікаційних фільмів, наочностей

Висновки про актуальність проекту:

У житті кожної людини професійна діяльність займає важливе місце. З перших кроків дитини батьки замислюються про його майбутнє, уважно стежать за інтересами і схильностями своєї дитини, намагаючись визначити його професійну долю. У дитячих садках формування уявлень про світ праці та професій здійснюється недостатньо цілеспрямовано і систематично, так як перед дошкільнятами не варто проблема вибору професії. Але оскільки професійне самовизначення взаємопов'язане з розвитком особистості на всіх вікових етапах, то дошкільний вік можна розглядати як підготовчий, що закладає основи для професійного самовизначення в майбутньому. Багато дітей мають недостатнє уявлення про роботу батьків; після закінчення школи, деякі діти не можуть у виборі професії, так як мало знають про специфіку тієї чи іншої професії. У старшому дошкільному віці особливе значення для повноцінного розвитку дитячої особистості набуває подальше залучення до світу дорослих людей і створених їх працею предметів. Ознайомлення з професіями забезпечує подальше входження дитини в сучасний світ, прилучає його до цінностей, розвитку пізнавальних інтересів.

Проектування видів робіт для реалізації проекту:

1. Збір інформації: пізнавальна література, ілюстративний матеріал, підбір різноманітних завдань і вправ.

2. Робота з дітьми: бесіди, вікторини, читання пізнавальної та художньої літератури, дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри, перегляд мультфільмів, заучування віршів, ліплення, малювання, аплікації, виготовлення альбому.

3. Створення умов: Створення умов для театральних постановок, виставка книжка-малятко «Є такі професії», виставка і вивчення різної літератури про різні професії, організація екскурсії дітей з батьками в магазин.

4. Спільна і самостійна діяльність: Підбір дидактичних ігор, проведення сюжетно-рольових ігор, конкурсів, вікторин, розробка і проведення консультацій для батьків.

5. Робота з батьками: Конкурс малюнків: «Ким бути»; Конкурс віршів: «Прекрасних професій на світі не злічити, і кожної професії слава і честь»; Виготовлення кніжек- маляток: «Є такі професії» (батьки і діти); Анкети для батьків; Анкети для дітей; Вікторина для батьків і дітей: «Всі роботи гарні».

6. Презентація проекту: захист проекту на Фестивалі проектів

Мета проекту: формувати уявлення дітей про професії, про професії батьків; включення батьків в процес виховання дітей.

Завдання проекту:

- з'ясувати мають знання дітей про професії, про професії своїх батьків;

- вчити аналізувати отриману інформацію;

- визначити значимість професій;

- вчити дітей визначати якими якостями володіють люди тієї чи іншої професії;

- які знаряддя праці їм необхідні для роботи;

- пробуджувати допитливість і інтерес до діяльності дорослих; розвивати творчі здібності, пам'ять, мова, увагу;

- сприяти формуванню позитивного ставлення і поваги до праці дорослих різних професій.

Передбачувані результати:

1. Діти розширять знання про професії, в тому числі про професії своїх батьків, зрозуміють значимість їх праці;

2. научайтесь поважати людей різних професій і їх працю;

3. Батьки проявляють велику активність у вихованні та освіті дітей.

Учасники проекту: діти старшої групи комбінованої спрямованості «Родничок», вихователі, батьки вихованців.

Етапи реалізації проекту:

1. етап: підготовчий:

- Створення моделі трьох питань

- Анкетування батьків з проблеми

- Обговорення мети і завдань з дітьми, батьками

- Створення необхідних умов для реалізації проекту

2. етап: практичний:

- Впровадження ефективних методів і прийомів по розширенню знань дошкільників про професії.

- Виготовлення «Книжок-учішек».

- Театральні постановки.

- Організація сюжетно-рольових ігор.

- Накопичення методичного матеріалу.

3. етап: заключний:

- Виставка дитячо-батьківських робіт.

- Презентація проекту на

Види діяльності Заходи проекту «Все професії хороші»

пізнання

Спостереження за працею співробітників дитячого саду. Бесіда «Які бувають професії» Бесіда «Ким хочете стати, коли станете дорослими» Бесіда «Знаю все професії»

Художня творчість Малювання: Ким я хочу бути Аплікація: «Поїзд»

Ігрова діяльність Дидактичні ігри: «Кому що потрібно для роботи»

«Хто, де трудиться?»

Сюжетно-рольові ігри: «Магазин»

«Лікарня»

«Перукарня»

(залучити батьків до виготовлення атрибутів для ігор)

Ігрові ситуації: «Ми прийшли до лікаря»

«У магазині іграшок».

Мовний розвиток Закріплювати вживання в мові слова "професія".

Ознайомча діяльність Закріплювати уявлення дітей про те, що таке професія, які бувають професії. Розширювати знання дітей про види професій.

Трудова діяльність Виготовлення книжок-маляток з батьками «Є професії такі».

Художня діяльність Читання художніх творів:

В. Маяковський: «Ким бути?»

Взаємодія з батьками Консультація по темі «Як сформувати позитивне ставлення до праці у дітей старшого дошкільного віку через ознайомлення з професіями»