• Актуальність і новизна проекту.
 • Цілі і завдання проекту.
 • 2. Опис проекту
 • У плані самостійної пізнавальної діяльності
 • У соціально-трудовій сфері
 • У культурно-дозвільній сфері
 • У цивільно-правовій сфері
 • Механізми реалізації проекту.
 • Другий етап - реалізаційний
 • Третій етап - аналітичний
 • Передбачувані результати 2 етапи
 • Передбачувані результати 3 етапи
 • . План заходів щодо реалізації проекту.
 • 4.Ресурсное забезпечення реалізації проекту.
 • 4. 5.Управленіе реалізацією проекту.
 • 4.6.Моніторінг реалізації проекту.
 • ПРОЕКТ «Розробка та апробація моделі діяльності школи як центру патріотичного, морального виховання школярів в умовах ФГОС і розширення позаурочного простору МОБУ« Оленівська ЗОШ »
  Скачати 45.49 Kb.
  Дата конвертації19.05.2017
  Розмір45.49 Kb.

  ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ


  «Розробка та апробація моделі діяльності школи

  як центру патріотичного, духовно-морального виховання школярів в умовах ФГОС НГО та розширення позаурочного простору

  МОБУ «Оленівська ЗОШ»

  C овременного період розвитку російської освіти - це час серйозних змін, в тому числі в змісті освітнього процесу, позаурочної діяльності, управлінні освітньою установою.

  Зміни в російському суспільстві викликали зміни і в соціальному замовленні на освіту. Нова школа повинна стати найважливішим фактором, що забезпечує соціокультурну складову, ставити і вирішувати завдання розвитку особистості, перетворюючись тим самим в дієвий фактор розвитку держави.

  У Законі «Про освіту», ФГОС НГО особливу увагу звернено на формування і розвиток особистості, що володіє якостями громадянина - патріота Батьківщини, здатного успішно виконувати цивільні обов'язки в мирний і воєнний час.

  Школа - найважливіший соціальний інститут, через який проходять всі громадяни Росії. У контексті вищевикладеного в загальноосвітньому закладі повинна бути зосереджена не тільки інтелектуальна, а й громадянська, духовна, культурна життя того, хто навчається.

  В умовах впровадження ФГОС НГО та з урахуванням вимог сьогоднішнього дня патріотичне виховання для нашої школи є одним з ключових напрямків позаурочної роботи з дітьми в системі духовно-морального розвитку особистості громадянина Росії, готового і здатного відстоювати її інтереси.

  В установі є напрацювання в області музейної педагогіки, яка є не тільки середовищем виховання, а й освітнім середовищем. В умовах музею проводяться як музейні виховні заходи, так і заняття різних типів і видів. Наявний досвід, ресурси, методична база (педагогічні матеріали екскурсій, круглих столів, конкурсів, театралізацій, музейних уроків) з патріотичного, духовно-морального виховання дозволяють в умовах інноваційного проекту:

  • систематизувати, узагальнювати і транслювати накопичений досвід освітньої установи на муніципальному і регіональному рівні в рамках такої нової організаційної структури, як Ресурсний центр інновацій,

  • розробити комплексну модель діяльності школи як центру патріотичного, духовно-морального виховання школярів в умовах ФГОС НГО та розширення позаурочного простору,

  • апробувати модель управління проектом в умовах розвитку інноваційної діяльності.


   1. Актуальність і новизна проекту.


  Патріотичне, духовно - моральне виховання в умовах сучасного російського суспільства набуло особливого значення. Це пов'язано з його глибинними змінами, необхідністю корінного перегляду існуючих засобів і методів патріотичного духовно-морального виховання.

  Відповідно до вимог ФГОС НГО освітній і виховний процеси повинні бути спрямовані на всебічний розвиток дитини, усвідомлення своєї причетності не тільки до сім'ї, класу, школі, але і спільнотам більш високих порядків (місто, народ).

  Необхідно в умовах розширення позаурочної діяльності та впровадження ФГОС НГО:

  • систематизувати, узагальнювати і транслювати накопичений досвід на муніципальному і регіональному рівні,

  • розробити комплексну модель діяльності школи як центру патріотичного, духовно-морального виховання школярів в умовах ФГОС НГО та розширення позаурочного простору,

  • апробувати модель управління проектом в умовах розвитку інноваційної діяльності,

  Необхідні нормативно - правове, методичне, психолого - педагогічне забезпечення і супровід процесу, в тому числі створення навчально - методичних і методичних комплексів у сфері патріотичного духовно - морального виховання школярів.

  В рамках реалізації інноваційного проекту буде представлена система роботи педагогів і учнів в умовах комплексного підходу до патріотичного і духовно-морального виховання, побудованому на принципах співтворчості, виховання успіхом, соціального партнерства та мережевої взаємодії. Запорукою успіху стане співпраця сім'ї та школи, соціуму, соціальних партнерів, формування ключових компетенцій і компетентностей в учнів, починаючи з молодшого шкільного віку.

  З огляду на вищевикладене та матеріали даний проект є актуальним і значущим для муніципальної і регіональної систем освіти. Він дозволить:

  • об'єднати зусилля педагогічної спільноти у вирішенні проблем цивільно патріотична, духовно - морального виховання в умовах соціального партнерства і мережевої взаємодії;

  • апробувати модель діяльності - школа як центр цивільно - патріотичного, духовно-морального виховання в умовах ФГОС НГО та розширення позаурочної діяльності;

  • запропонувати сучасні механізми реалізації цільових програм і проектів в цій сфері;

  Новизна проекту полягає в:

  • розробці та апробації комплексної моделі цивільно - патріотичного, духовно - морального виховання школярів в умовах МОБУ «Оленівська ЗОШ» на основі соціального партнерства і мережевої взаємодії;

  • розробці та апробації моделі діяльності школи як центру цивільно патріотична, духовно-морального виховання в умовах ФГОС НГО та розширення позаурочної діяльності;

  • розробці та апробації змісту, сучасних методів і форм взаємодії педагогів в області цивільно - патріотичного, духовно - морального виховання;

  • створення сучасних інтегрованих програм, їх методичному і дидактичному забезпеченні;

  • створення мережі освітніх установ на цільовій основі, апробації моделі її діяльності в умовах муніципалітету;


   1. Цілі і завдання проекту.


  Мета: розробка та апробація моделі школи як центру патріотичного, духовно-морального виховання школярів в умовах ФГОС НГО та розширення позаурочної діяльності в умовах МОБУ «Оленівська ЗОШ».

  Завдання проекту:

  1. Розробити, апробувати модель школи як центру цивільно-патріотичного, духовно-морального виховання.

  2. Створити та апробувати нормативно-правову базу щодо реалізації інноваційного проекту і розвитку інноваційної діяльності в освітній установі.

  3. Розробити і апробувати модель управління інноваційним проектом.

  4. Розробити програму психолого-педагогічного супроводу інноваційної діяльності та процесу цивільно-патріотичного, духовно-морального виховання в умовах ФГОС НГО та розширення позаурочної діяльності в МОБУ «Оленівська ЗОШ».

  5. Апробувати зміст позаурочної діяльності, цивільно-патріотичного, духовно-морального виховання в умовах ФГОС.

  6. Розробити і апробувати критерії та показники, діагностичні матеріали для моніторингових досліджень.

  7. Поширювати і узагальнювати інноваційний досвід освітньої установи в області цивільно-патріотичного, духовно-морального виховання школярів в умовах ФГОС НГО та розширення позаурочної діяльності.

  8. Розробити методичні рекомендації та матеріали (сценарії, конкурси, екскурсії, театральні постановки), що сприяють функціонуванню та розвитку школи як центру цивільно - патріотичного, духовно-морального виховання в умовах ФГОС НГО та розширення позаурочної діяльності.


  2. Опис проекту

  2.1.Концептуальная основа проекту

  У концептуальній основі проекту лежать напрямки національної доктрини освіти РФ, вимоги ФГОС НГО, позаурочної діяльності по духовно-моральному і патріотичному вихованню.

  Духовно-моральне виховання сьогодні - це всебічне вивчення соціально-економічного, політичного, історичного і культурного розвитку міста, району, краю. Залучення учнів у різноманітну творчу і проектну діяльність, в ході якої здійснюється як виховання, так розвиток особистості, формування універсальних навчальних дій стають характерними складовими виховного процесу:

  • сім'ї;

  • колективу;

  • професійної групи;

  • суспільства.

  C одержание виховання відповідно до ФГОС НГО - це система ціннісних відносин: до себе, до своєї сім'ї, до школи, до оточуючих людей, до Батьківщини, до планети Земля, а також з системою соціальних ролей: Людина, Син (дочка), Брат (сестра), Внук (внучка), Родич, Учень, Член колективу, команди, Лідер, Господар, Горожанин (селянин), Сусід, Член об'єднання, групи, етносу, Друг, Товариш, Правозахисник, Патріот, Громадянин, Захисник, Хранитель і творець національної культури, Трудівник, Громадянин світу, Миротворець, Еколог.

  Виходячи з нормативних документів всеросійського, регіонального та муніципального рівнів, Програми розвитку та розробленої виховної системи школи, поставлених мети і завдань в сфері виховання в практичній діяльності нами виділено такі пріоритетні напрямки:

   • громадянську позицію;

   • патріотичну свідомість;

   • національну самосвідомість;

   • любов і повагу до історії сім'ї, міста, Вітчизни;

  • громадянська освіта і виховання, яке формує

  - громадянина Росії, здатного відстоювати її інтереси;

  - проектує індивідуальну траєкторію розвитку і самовдосконалення особистості;

  - толерантну поведінку,

  - умови соціалізації повноцінної участі особистості у вирішенні суспільно значущих завдань суспільства;

  - потреби бути самостійною і відповідальною особистістю;

  - аналітичні компетенції та критичне мислення школярів;

  • духовно-моральний розвиток і виховання, яке створює умови для:

  - розвитку самосвідомості,

  - формування моральних якостей, установок відповідно до норм і традиціями життя суспільства,

  - формування і розвитку системи духовно-моральних знань і цінностей,

  - формування у вихованців традиційних, національних і моральних цінностей сім'ї.

  Умовами реалізації проекту «Розробка та апробація моделі діяльності школи як

  Виходячи з вищевикладеного, модель діяльності школи як центру цивільно - патріотичного, духовно-морального виховання школярів в умовах ФГОС НГО та розширення позаурочного простору МОБУ «Оленівська ЗОШ» включає наступні компоненти: виховання в процесі навчальної діяльності - виховної діяльності (позаурочна діяльність + додаткову освіту) - позашкільної діяльності на основі соціального партнерства і мережевої взаємодії.

  Значну роль у навчальній і позанавчальної діяльності покликана відігравати музей Бойової Слави.

  Модель діяльності музею в умовах реалізації проекту включає наступні компоненти: музейні уроки - музейні виховні заходи - внутрімузейной робота - позаурочна діяльність в умовах ФГОС НГО (заняття, дослідницька і проектна діяльність, робота з музейними матеріалами, клубна діяльність і т.д.), мережеве взаємодія з іншими музеями (освітня діяльність музею в умовах мережевої взаємодії, в тому числі комплекс занять для учнів як своєї школи, так і інших освітніх учрежде ний, освітні події).

  Отже, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності веде до створення цілісного освітнього комплексу на основі розвитку музейної педагогіки. Значущим компонентом в процесі реалізації інноваційного проекту є:

  • Розробка та апробація комплексу ключових освітніх подій на базі шкільного музею;

  • Розробка та апробація комплексу музейних занять в рамках експериментального курсу «Основи релігійних культур і світської етики», в тому числі на базі музею;

  • розробка методичного забезпечення даного курсу з включенням краєзнавчого матеріалу;

  • розробка безперервної моделі підвищення кваліфікації в сучасних умовах, в тому числі використання інформаційних технологій та Ресурсного центру інновацій.

  У реалізації проекту особливого значення набуває діяльність дитячої організації «Краплинка», професійних об'єднань педагогів (методичних об'єднань класних керівників, педагогів додаткової освіти та вчителів - предметників).

  Методичним об'єднанням класних керівників розробляється і апробується комплексна система класних годин і позанавчальних занять у напрямку в умовах впровадження ФГОС НГО, розширення позаурочної діяльності.

  Педагогами додаткової освіти розробляється новий зміст програм, що сприяють успішному впровадженню ФГОС НГО, інноваційного проекту, апробуються сучасні методи і форми проведення занять, розширюється проектна діяльність в сфері додаткової освіти.

  Основною метою школи як центру патріотичного, духовно-морального виховання в умовах реалізації моделі є створення умов для розвитку духовно-моральних патріотичних якостей і компетентностей школярів, для їх активної участі в суспільному житті класу, школи, міста, країни.

  В ході реалізації проекту, враховуючи психологічні і фізіологічні вікові особливості учнів, будуть вироблені ключові компетенції вихованців. Серед них:

  У плані самостійної пізнавальної діяльності:

  • розуміння необхідності поваги культурного та історичного минулого Росії, її традицій;

  • прояв інтересу до вивчення історії Вітчизни;

  • прояв позитивного емоційно-ціннісного ставлення до державної, а особливо, військової служби;

  • прояв поваги до законності;

  • розширення індивідуального досвіду відносин до навколишнього світу, інших людей, самого себе; наявність інтересу до всього нового;

  • самовираження в різних видах пізнавальної діяльності.

  У соціально-трудовій сфері:

  • вміння співвіднести процес і результати праці, оцінити витрачений час і зусилля;

  • сприйняття діяльності своєї і оточуючих як трудової діяльності, спрямованої на вирішення певних, суспільно значущих завдань;

  • виховання поваги до праці, людині праці.

  У комунікативній сфері:

  • оволодіння найпростішими комунікативними вміннями та навичками;

  • загальний розвиток особистості, засвоєння норм людського спілкування, чуттєве сприйняття світу;

  • вміння говорити і слухати, здатність співпереживати, співчувати, взаємодіяти з однолітками, дорослими;

  • вміння сформулювати свою позицію з питання, пов'язаного з вивченим напрямком, є для розуміння іншими учнями;

  • вміння слухати і розуміти позицію іншого, застосовувати отримані ним результати.

  У культурно-дозвільній сфері:

  • зміцнення звички культурної поведінки через активну участь школярів у святково-ігрових і екскурсійних програмах, відвідування музеїв, виставок і театрів.

  У цивільно-правовій сфері:

  • початкове визначення громадянської позиції, соціально-політичної орієнтації;

  • позитивна тенденція морального розвитку;

  • становлення передумов готовності до самоврядування своєю поведінкою і діяльністю;

  • духовне і фізичне вдосконалення, усвідомлення прав і обов'язків перед державою і суспільством;

  • формування психологічної та інтелектуальної готовності до професійного та особистісного самовизначення.

  В процесі реалізації проекту передбачається відродження в освітній установі раніше проведених загальношкільних лінійок, тематичних уроків мужності, воєнізованої гри «Зірниця», а для молодших школярів «зарничка».

  Пріоритетними позаурочний формами роботи по духовно-моральному, патріотичному вихованню стануть:

  • екскурсії;

  • концерти;

  • дискусії;

  • конференції;

  • змагання;

  • ігрові заняття;

  Підсумковими заходами проекту будуть:

  • науково-практична конференція школярів;

  • історико-літературні краєзнавчі читання учнів і педагогів;

  • Педагогічні читання для педагогів освітнього закладу;

  • благодійні акції «Листівки ветерану», «Квіти на граніті» (покладання квітів до пам'ятних місць).

  В ході реалізації даного проекту апробується не тільки модель, але і найбільш ефективні механізми соціального партнерства, мережевої взаємодії.

  Механізми реалізації проекту.

  Механізм реалізації цілей і завдань проекту включає:

  • реалізацію системи заходів проблемно - творчими групами;

  • формування та апробацію нормативної бази проекту;

  • формування та апробація змісту духовно - морального патріотичного виховання в умовах школи;

  • апробацію комплексної системи класних годин;

  • проектну та дослідницьку діяльність учнів і педагогів;

  • музейні заняття в рамках курсу «Основи релігійних культур і світської етики» (4-5 класи);

  • розробку, впровадження програми;

  • розробку, апробацію програми моніторингових досліджень учнів, батьків, педагогів;

  • заходи з узагальнення та поширення досвіду;

  • управлінські заходи.

  Реалізація змісту проекту передбачається в освітньому, виховному процесах і позаурочної діяльності.


  2.2. Етапи реалізації проекту.

  Перший етап (грудень 2012 - листопад 2013 року) - організаційний.

  Основні завдання етапу:

  1. Аналітично-діагностична діяльність:

  • анкетування з метою вивчення соціального замовлення батьків, професійної зацікавленості педагогів і ставлення учнів до проблеми;

  • проведення моніторингу рівня вихованості учнів.

  1. Осмислення виявлених проблем і пошук шляхів їх вирішення.

  2. Вивчення літератури, публікацій з проблеми, методичних рекомендацій.

  3. Створення груп для:

  • розробки нормативно - правової бази, моделей і основного змісту проекту;

  • психолого - педагогічного супроводу учасників проекту;

  5.Формірованіе проектних груп.

  6.Створення (розвиток) матеріальної і методичної бази для реалізації проекту.

  7.Разработка програм (планів) моніторингових досліджень і роботи з педагогічними кадрами.

  8.Разработка єдиних вимог освітнього процесу в початковій, основній і середній школі на організаційному, змістовному та методичному рівнях.

  9. Розробка моделей в рамках інноваційного проекту.

  Другий етап - реалізаційний (грудень 2013 - вересень 2014 року).

  Основні завдання етапу:

  1. Розробка змісту, методичного забезпечення програм і курсів.

  2. Переклад освітнього та виховного процесів на якісно новий підхід з використанням методів активної педагогіки, інформаційних технологій,

  3. рекомендацій ФГОС.

  4. Апробація моделей, розроблених в рамках проекту.

  5. Апробація форм і методів, що сприяють розвитку творчого потенціалу особистості в контексті патріотичного, духовно-морального виховання, інтеграції загальної та додаткової освіти, соціального партнерства та мережевої взаємодії.

  6. Реалізація заходів програми психолого-педагогічного супроводу проекту.

  7. Коригування локальних актів загальноосвітнього закладу.

  Третій етап - аналітичний (жовтень 2014- грудень 2015 року)

  Основні завдання етапу:

  1. Аналіз результатів реалізації проекту та визначення перспектив подальшого розвитку школи та інноваційної діяльності.

  2. Узагальнення освітніх і виховних практик і їх інституалізація (закріплення в локальних нормативних актах школи).

  3. Презентація результатів реалізації проекту, продуктів інноваційної діяльності.

  2.4. Очікувані результати проекту.

  Передбачувані результати 1 етапу:

  1. наявність інформації, матеріалів вивчення соціального замовлення батьків, мотивації педагогів до інноваційної діяльності та ставлення учнів до проблеми;

  2. банки даних за результатами моніторингу рівня вихованості учнів;

  3. наявність поблемно - творчих груп по:

  • розробці нормативно - правової бази, моделей і основного змісту проекту;

  • психолого - педагогічного супроводу учасників проекту;

  • реалізації основних напрямків проекту;

  1. наявність програми і плану моніторингових досліджень в рамках проекту;

  2. наявність розроблених моделей:

  • комплексної моделі діяльності школи як центру з патріотичного, духовно - моральному вихованню школярів в умовах МОБУ «Оленівська ЗОШ», соціального партнерства та мережевої взаємодії;

  • інтеграції навчальної, позанавчальної, виховної роботи в умовах розвитку інноваційної діяльності, патріотичного, духовно - морального виховання і введення ФГОС НГО;

  • управління інноваційною діяльністю;

  • супроводу процесу інноваційної діяльності;

  • моніторингу інноваційної діяльності та процесу патріотичного, духовно - морального виховання школярів

  1. наявність єдиних вимог до освітнього процесу в початковій, основній і середній школі на організаційному, змістовному та методичному рівнях.

  Передбачувані результати 2 етапи:

  1.Наявність опису моделей, розроблених в рамках проекту;

  1. системне проведення консультування, тренінгів, заходів щодо узагальнення досвіду з патріотичного, духовно - моральному вихованню для загальноосвітніх установ муніципалітету;

  2. наявність апробованої програми психолого-педагогічного супроводу проекту;

  3. наявність апробованої нормативно - правової бази інноваційної діяльності загальноосвітнього закладу реалізації проекту;

  4. наявність апробованого діагностичного матеріалу в рамках проекту;

  5. наявність методичних рекомендацій для педагогів з патріотичного, духовно-морального виховання в умовах інтеграції, впровадження ФГОС НГО, соціального партнерства;

  6. наявність апробованої системи соціального партнерства та мережевої взаємодії.

  Передбачувані результати 3 етапи:

  1. наявність аналізу результатів реалізації проекту та розвитку інноваційної діяльності;

  2. наявність аналізу роботи проектних груп;

  3. презентація результатів реалізації проекту, продуктів інноваційної діяльності;

  4. публікація матеріалів проекту.


  2.5. Критерії ефективності проекту.

  Як критерій наближеності до мети і ефективності інноваційного проекту ми розглядаємо такі показники:

  • нове розуміння якості освіти виховання в умовах введення ФГОС НГО;

  • природне гармонійне духовно-моральний розвиток особистості, (об'єднання в одну складну структуру школи, сім'ї, який навчається і соціуму);

  • зростання мотивації учнів у сфері пізнавальної і розвивається діяльності;

  • підвищення рівня вихованості, розвиток комунікативних, інформаційних, особистісних, пізнавальних, регулятивних універсальних навчальних дій відповідно до ФГОС НГО;

  • включення батьків в виховний процес;

  • створення моделі діяльності школи як центру патріотичного, духовно-морального виховання;

  • професійне зростання педагогів, відпрацювання ефективного механізму обміну досвідом роботи;

  • зростання кількості учасників в проекті педагогів;

  • ступінь затребуваності продуктів проектної діяльності;

  • інтерес до проекту з боку інших шкіл, соціальних партнерів.


   1. . План заходів щодо реалізації проекту.

  № п.п.

  захід

  Строки проведення

  відповідальні

  Очікувані результати

  Підготовчий етап грудень 2012 - листопад 2013 року

  1.

  Анкетування школярів, педагогів з метою вивчення проблеми, мотивації до інноваційної діяльності і змін відповідно до ФГОС.  Включеність учнів і педагогів у вирішення проблеми шкільної спільноти

  2.

  Вивчення методичної літератури, інформаційний обмін, огляд публікацій з проблеми, вивчення методичних рекомендацій.  Інформаційно - аналітичні матеріали для формування моделі і розробки

  методичних рекомендацій

  3.

  Формування нормативно - правової бази проекту, і коригування наявних локальних актів у напрямку в загальноосвітньому закладі.  Наявність нормативно - правової бази, що сприяє ефективній реалізації проекту

  4.

  Розробка моделей в рамках проекту  Наявність розробленої моделі та перспективного плану дій щодо її реалізації

  5.

  Розробка програми моніторингу в рамках проекту.
  Наявність моделі моніторингу та механізмів її реалізації, діагностичного інструментарію

  6.

  Реалізація заходів в рамках проекту (за планом)  Виконання плану заходів

  7.

  Проведення вхідного моніторингу  Наявність результатів діагностики для системного функціонування МІП, формування банку даних

  8.

  Розробка цільових програм по вихованню ( «Патріот», «Військово-спортивне багатоборство», «Музей бойової слави», Я-громадянин) і комплексного циклу класних годин з використанням інформаційних музейних ресурсів  Наявність цільових програм по вихованню та комплексу тематичних класних годин

  9.

  Розробка програми ППС
  Наявність програми ППС

  10.

  Розробка портфоліо  Наявність структури портфоліо

  Реалізаційний етап (грудень 2013 - вересень 2014 роки)

  1.

  Реалізація комплексу заходів в рамках цільових програм по вихованню ( «Патріот», «Військово-спортивне багатоборство», «Музей бойової слави», «Я-громадянин») і циклу класних годин з використанням інформаційних музейних ресурсів.  Виховні програми і тематику класних годин

  2.

  Апробація цільових програм по вихованню, комплексу

  класних годин з використанням інформаційних і музейних ресурсів  Наявність методичного забезпечення програм і методичні розробки комплексу класних годин.

  3.

  Апробація програми
  Наявність апробованого змісту програми ППС

  4.

  Створення та апробація системи підготовки педагогічних кадрів, сучасних форм і методів роботи з ними за цими напрямками
  Апробована програма підготовки педагогічних кадрів, зміст інтерактивних занять з педагогами, система проектних та навчальних семінарів

  5.

  Апробація комплексу моніторингових досліджень інноваційної діяльності та процесів патріотичного, духовно-морального виховання.
  Наявність апробованого інструментарію, критеріїв і показників в рамках моніторингу інноваційної діяльності та процесу патріотичного, духовно-етичного виховання

  6.

  Апробація критеріїв і показників, діагностичних матеріалів моніторингових досліджень.
  Якісні моніторингові дослідження, аналітичні матеріали

  8.

  Апробація моделі управління інноваційним проектом.  Управлінські рішення з метою ефективної реалізації проекту

  9.

  Реалізація комплексу заходів з соціальними партнерами в умовах мережевої взаємодії  Виконання плану заходів

  10.

  Проведення семінарів, публічних читань, конкурсів, виставок, презентацій, змагань, відкритих занять.  Наявність апробованої методики проведення, узагальнення та подання досвіду у напрямку, проекти школярів, методичні рекомендації для педагогів

  11.

  Організація і проведення екскурсій, музейних уроків, конкурсів виразного читання на базі музею, конкурсів творів, воєнізованої-спортивних багатоборства, змагань, виставок в рамках патріотичної роботи  Наявність апробованої методики проведення, узагальнення та подання досвіду у напрямку, проекти педагогів і школярів, апробована методика роботи з музейними експонатами

  12.

  Підготовка публікацій з узагальнення педагогічного досвіду  Наявність алгоритму публікацій

  Аналітичний етап (жовтень 2014- грудень 2015 року)

  1.

  Зіставлення отриманих результатів з поставленими цілями, аналіз і оцінка результатів проекту.  Аналіз та оцінка діяльності проекту, аналітичні матеріали

  2.

  Аналіз і опис знайдених форм роботи, які застосовуються елементів технології.  Нові форми і методи роботи, наявність дослідницьких матеріалів, узагальнення досвіду, публікації

  3.

  Підготовка методичних рекомендацій для педагогічних і керівних кадрів  Узагальнення і уявлення педагогічного досвіду,

  наявність методичних рекомендацій

  4.

  Узагальнення та поширення досвіду роботи загальноосвітнього закладу.  Цикл семінарів, майстер-класів, методичних збірників  4.Ресурсное забезпечення реалізації проекту.

  4.1.Кадровое забезпечення проекту.

  Кадрове забезпечення проекту передбачає розподіл функціональних обов'язків та забезпечення діяльності класних керівників, шкільних психологів на основі взаємодії з дитячою громадською організацією, структурами учнівського самоврядування, музеєм школи.

  4.2. Науково-методичне забезпечення.

  • інноваційний проект;

  • програми курсів за вибором, спецкурсів;

  • методичні рекомендації для педагогів;

  • науково-методичні бюлетені;

  • методичні та навчально-методичні посібники.

  4.3. Психолого-педагогічне забезпечення.

  Психолого-педагогічний супровід буде здійснюватися через реалізацію заходів програми психологів, класних керівників школи, яке дозволить:

  1.Создать комфортні умови школярам на уроках, заняттях, освітні події, виховних заходах.

  2.Організувати підтримку і допомогу які навчаються, батькам, педагогам в освітньо-виховному просторі школи.

  3. Розробити єдині параметри для проведення моніторингу

  (освітніх потреб батьків вихованців, рівня задоволеності «очікувань»; особливостей особистості вихованців; психологічного стану вихованців; психологічного клімату в школі).

  4. Апробувати систему консультацій, тренінгів для учнів і педагогів.


  4.4. Фінансово-економічний ресурс

  • Використовується матеріальна база школи використання благодійної допомоги батьків; спонсорська допомога.

  4. 5.Управленіе реалізацією проекту.

  Управління реалізацією проекту створить:

  • умови для оптимального планування і ефективної діяльності виховної діяльності;

  • єдиний освітній простір;

  • моніторингові дослідження виховного процесу.

  • кадрове забезпечення проекту,

  • фінансування підвищення кваліфікації педагогів, стимулювання діяльності педагогів.

  Загальне керівництво проектом здійснює директор освітнього закладу, який створює:

  • кадрові умови для реалізації проекту;

  • забезпечує необхідне фінансування, в тому числі стимулювання педагогічних кадрів установи.

  4.6.Моніторінг реалізації проекту.

  Відповідно до етапів реалізації проекту виділено 3 види моніторингу:

  • входить;

  • проміжний;

  • підсумковий.

  В процесі вхідного моніторингу (діагностики) виявляються:

  у педагогів:

  • рівень мотивації педагогічних кадрів на здійснення інноваційної діяльності відповідно до ФГОС НГО;

  • рівень дослідницької культури (дослідних компетенцій);

  • рівень управлінської культури і т.д.

  • наявні в установі ресурси для організації і здійснення діяльності за проектом;

  • ступінь володіння педагогів проектно- дослідними компетенціями;

  у школярів:

  • рівень вихованості;

  • рівень ціннісних орієнтацій;

  • рівень задоволеності освітнім закладом;

  • рівень проектної та дослідницької культури;

  у батьків:

  • ступінь задоволеності батьків навчально-виховним процесом в освітній установі;

  В ході проміжного моніторингу (контролю) визначаються:

  Сарманово Світлана Жетесовна

  муніципальне загальноосвітній бюджетна установа

  «Оленівська середня загальноосвітня школа»  Скачати 45.49 Kb.

  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка  ПРОЕКТ «Розробка та апробація моделі діяльності школи як центру патріотичного, морального виховання школярів в умовах ФГОС і розширення позаурочного простору МОБУ« Оленівська ЗОШ »

  Скачати 45.49 Kb.