Підвищення якості корекційної роботи з дітьми через педагогічна освіта батьків і педагогів ДНЗ
Скачати 21.97 Kb.
Дата конвертації10.07.2019
Розмір21.97 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Горшкова Люба
Підвищення якості корекційної роботи з дітьми через педагогічна освіта батьків і педагогів ДНЗ

«Підвищення якості корекційної роботи з дітьми, через педагогічна освіта батьків і педагогів ДНЗ за коштами клубу« Школа логопеда »і« Школа вихователя »

Важливим в освітньому процесі ДНЗ є здійснення корекційної роботи, яка спрямована на своєчасне виявлення і усунення порушень мовного і особистісного розвитку дошкільнят.

З метою здійснення корекційної роботи на базі дитячого садка функціонує логопедичний пункт, який забезпечує індивідуалізований і системний підхід до корекції мовних порушень.

Логопедичний пункт працює відповідно до вимог основних нормативних документів:

Основними завданнями логопедичного пункту МКДОУ є:

• своєчасне виявлення порушень розвитку мовлення вихованців;

• визначення їх рівня і характеру;

• усунення нескладних порушень мови;

• профілактика більш серйозних порушень мовлення у вихованців, в тому числі і порушень писемного мовлення;

• консультативно-методична, просвітницька робота серед фахівців МБДОУ, батьків (законних представників) учнів МДОУ.

Протягом навчального року на логопедическом пункті проводиться робота за різними напрямками:

• організаційна;

• діагностична;

корекційна;

• профілактична;

• науково-методична;

• взаємозв'язок з іншими учасниками корекційного процесу.

В результаті організаційної роботи проводиться підготовка логопедичного кабінету до нового навчального року (до 15 вересня):

- систематизується і поповнюється методичний матеріал (по постановці і автоматизації порушених звуків);

- ілюстрований і роздатковий матеріал для дітей, зарахованих на Логопункт (підготовлені настільні друковані ігри, спрямовані на автоматизацію і диференціацію звуків).

Вивчаються медичні карти дітей, зарахованих на Логопункт, для уточнення анамнестичних даних в мовних картах (у вересні і протягом року).

На початку року складається графік і циклограмма робочого часу вчителя логопеда.

Діагностична робота включає логопедичні обстеження всіх вікових груп ДНЗ (початок і кінець року, з метою постановки логопедичних висновків, а також зарахування дітей старших і підготовчих груп дитячого садка на Логопункт. Серед даної групи дітей в січні проводиться контрольний зріз мовного розвитку для уточнення логопедичних висновків. А в травні підводяться підсумки корекційної роботи серед дітей, зарахованих на Логопункт.

На підставі проведеного логопедичного обстеження заповнюються "протоколи обстеження усного мовлення" на всі вікові групи ДНЗ. Мета протоколів - показати наявність мовного дефекту з метою постановки первинного ув'язнення.

На логопедичний пункт зараховуються діти з підготовчих і старших груп мають порушення мовлення, показники їх мовного розвитку в процентному співвідношенні записуються в "протоколи моніторингу дошкільної логопункта", а також будуються індивідуальні "графіки мовного розвитку дітей, зарахованих на Логопункт". Всі протоколи оформляються відповідно до структури мовного порушення дошкільнят. За допомогою даних протоколів можна чітко простежити динаміку мовного розвитку дітей, зарахованих на логопедичний пункт.

До протоколів і індивідуальними графіками моніторингу динаміки мовного розвитку дошкільнят додається аналітична довідка, в якій проводиться порівняльний аналіз обстежень на початку і в кінці року і виділяються кілька груп дітей: норма, значні поліпшення, поліпшення, без поліпшень, перервали заняття. Вказується причина незначної динаміки після проведеної корекційно-логопедичної роботи у групи дітей, яка залишилася без поліпшень (наприклад, діти рідко відвідували дитячий сад в зв'язку з хворобою).

Наявність таких документів дозволяє швидко робити підрахунки і наочно простежити результати логопедичної роботи.

На кожного зарахованого дитини дошкільного віку вчитель-логопед заповнює мовну карту відповідно до структури мовного порушення:

мовна карта для дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мови, де докладно відзначаються особливості фонематичного сприйняття, складової структури, звуковимови;

мовна карта для дітей з нерізко вираженим загальним недорозвиненням мови, де більш повно розкривається стан словника, граматичного ладу, зв'язного мовлення, особливості фонематичного сприйняття, складової структури, звуковимови.

Використання таких мовних карт дозволяє простежити мовленнєвий розвиток дитини і скласти індивідуальну програму розвитку відповідно до структури мовного порушення. У мовних картах вчитель-логопед відзначає не тільки порушення у мовленні, а й досліджує зберіганню мовні можливості дітей. Тому індивідуальна програма розвитку складається з урахуванням даних можливостей для виправлення виявлених порушень.

В індивідуальних програмах розвитку виділяються напрямки корекційної роботи, які дозволяють усунути виявлені мовні і немовні порушення і прогалини в уміннях і навичках дитини з опорою на його зберіганню мовні можливості.

Такий план дозволить систематизувати заняття, підвищити їх ефективність та посилити корекційну спрямованість, а також здійснювати особистісно-орієнтований підхід у навчанні і вихованні.

Індивідуальна програма розвитку складається на півріччя і реалізується на індивідуальних заняттях. На кожному етапі корекції в дану програму включаються блоки, робота за якими може тривати в подальшому, або закінчуватися в рамках одного періоду і т. Д.

Так як відсутня програма роботи з дітьми в умовах логопункта, вчитель-логопед спирається на методичні рекомендації, і єдиною формою корекційної роботи є індивідуальні заняття, тому не ведеться тематичне перспективне планування групової роботи з дітьми. Логопедичні заняття з кожною дитиною проводяться не рідше двох разів на тиждень. Тривалість занять 15-20 хвилин. В "журналі обліку відвідування логопедичних занять" зазначається кількість проведених занять протягом кожного місяця. Даний журнал відображає реальну роботу вчителя логопеда з дітьми, кількість індивідуальних занять відповідає циклограмме робочого часу фахівця.

Для обстеження мовлення дітей використовується методика Е. А. Стребелёвой.

Корекційно-розвиваюча робота відповідно до логопедичними висновками проводиться безпосередньо з дітьми, зарахованими на Логопункт, протягом всього навчального року.

На логопедичний пункт зараховуються діти дошкільного віку, які відвідують ДНЗ і мають:

• фонетичне недорозвинення;

• фонетико-фонематичні недорозвинення;

• різко виражене загальне недорозвинення мови.

Прийом на логопедичний пункт проводиться протягом навчального року в міру звільнення місць, при цьому логопедичні заняття відвідують одноразово не більше 25 дітей.

Так як на Логопункт зараховуються діти, які мають нескладні мовні порушення (фонетичне, фонетико-фонематичні недорозвинення мови, різко виражене загальне недорозвинення мови) важливо, щоб індивідуальна корекційна робота включала саме ті напрямки, які відповідають структурі мовного порушення.

Планування змісту логопедичних занять здійснюється щотижня: описуються основні напрямки, за якими

планується працювати на занятті, назви дидактичних ігор, артикуляційних вправ, з якою метою вони виконуються.

Таке планування дозволяє більш наочно

відслідковувати етапи, на яких завершилася робота на попередніх заняттях і, отже, ефективніше проводити корекцію.

Моїй робочою програмою є програма «виховання і навчання дітей з фонетико - фонематичним недорозвиненням» Т. Б. Філічева, Г. В. Чиркін, «Програма логопедичної роботи з подолання фонетико - фонематичного недорозвинення у дітей» Т. Б. Філічева. Г. В. Чиркін, «Програма логопедичної роботи з подолання загального недорозвинення мови дітей» Т. Б. Філічева, Т. В. Тумановой

Для роботи логопедичного пункту в ДОУ виділено спеціальне приміщення, яке відповідає педагогічним та санітарно-гігієнічним вимогам, правилам пожежної безпеки та пристосоване для проведення індивідуальних і подгруппових занять з дітьми, консультацій для батьків.

Весь простір розділено на чотири зони:

1. Просторово організовує елементом першої служить - настінне дзеркало, перед яким проводиться значна частина занять з постановки звуків і їх первинної автоматизації, правильно визначена висота над підлогою, продумано освітлення для денних і вечірніх занять, підібрані відповідні стіл і стільці. В необхідній кількості єіндивідуальні ватяні палички, одноразові носові хусточки, картинки-символи для виконання артикуляційних вправ і діагностичного обстеження.

2. Друга зона кабінету призначена для проведення подгруппових занять з дітьми та її елементами є відповідні росту дітей столи і стільці, настінна дошка. В необхідній кількості

є книжки-розмальовки, кольорові олівці, а також наочні посібники та ігри, які використовуються в міру необхідності під час занять (в залежності від поставленої мети). Весь матеріал систематизований, згрупований за темами, напрямками роботи.

У логопункте є такі наочні посібники та ігри:

- для формування фонематичного сприйняття і

навичок звукового аналізу: звукові лінійки, фішки, "Логопедическое

лото "," почую-ка "," Чарівні візерунки ".

- для формування правильної звуковимови:

"Лото-мозаїка", "Піраміда", "Магазин", "Паровозики", "Піаніно", "Мальвіна з Буратіно", "Де чий будинок», «Речецветік».

- для розвитку дрібної моторики: "Чарівні мотузочки",

"Збери намисто", "Шнурочки", "Дощик", "Доріжка", "Чобіток".

3. В обладнанні третьої зони - робочого місця логопеда - входить письмовий стіл, стільці для дорослих, шафи для книг, іграшок, наочних посібників та обладнання.

Наш шести - груповий дитячий сад має один Логопункт, який надає логопедичну допомогу досить великій кількості вихованців. Незважаючи на це залишається велика частина дітей потребують мовної корекції. Тому можливість виходу з ситуації, що склалася я побачила в грамотної та організованій роботі по профілактиці мовленнєвих порушень.У зв'язку з цим підвищується значимість пошуку нових форм надання логопедичної допомоги дітям і батькам. Проблему взаємодії дитячого садка і сім'ї, громадського і сімейного виховання на сьогодні момент я вважаю найбільш значимою з актуальних. Корекційна робота в нашому дитячому садку включає в себе традиційні форми, але практика показує, що цього недостатньо, так як виявляється вона лише батькам, чиї діти відвідують Логопункт. Виникла необхідність в пошуку такої форми роботи з батьками, щоб логопедичну допомогу змогли отримати всі бажаючі.

Тому в цьому році я розробила проект освіта батьків за коштами клубу «Школа логопеда»

Слід зазначити, що для ефективної роботи з батьками також широко використовуються консультації з презентаціями, ігротеки, відкриті заняття, тематичні бесіди, допоміжні наочні засоби: в кожній групі обладнані спеціальні "логопедичні куточки", в роздягальнях кожної вікової групи вивішується інформація про види і причини мовних порушень, завдання корекційно -логопедіческой і профілактичної роботи з дітьми, пропонуються конкретні прийоми закріплення у дошкільнят правильного звуковимови, вдосконалення енствованія граматичних засобів мови, які рекомендується використовувати в родині. Випускаються пам'ятки для батьків.

Також необхідним вважаю проводити з батьками анкетування.

У дитячому садку ведеться робота з неорганізованими дітьми за коштами гуртка «Малишок». Батьків запрошуємо на консультацію, зазвичай це проходить у формі ігротек, презентацій, батькам обов'язково вручається пам'ятка по тій чи іншій темі.

Використання наочних засобів та ІКТ допомагають

мені вирішувати найрізноманітніші завдання:

- повідомлення нових знань і закріплення вже наявних,

- активізація словника дітей,

- розвиток уяви,

- формування пізнавальних процесів,

- вміння творчо переробляти інформацію.

У 2013 - 2014 році однією з річних завдань ДНЗ є інформаційно комунікативні технології.

З цією метою мною було показано НСД з використанням медіапрезентацій «Переполох в магазині іграшок»

Заняття з застосуванням ІКТ плануються таким чином, що застосування технічних засобів навчання чи не порушує загальну тривалість заняття і не призводить до перевтоми дітей.

Дуже ефективно використовувати магнітофон на своїх заняттях. При проведенні групових та подгруппових занять замість звичної физминутки, я використовую Логоритміка по методики Катерини і Сергія Желєзнова, де мова і руху суміщені з музикою.

При побудові занять я враховую психофізичні і індивідуальні особливості дітей.

Один раз в місяць на сайт в інтернеті де є моя сторінка відправляю два заходи які були мною проведені, з фотографіями і конспектом.

В ході профілактичної роботи у вересні і травні проводиться логопедичні обстеження молодших і середніх груп дитячого садка. Заповнюються протоколи обстеження, уточнюються логопедичні укладення і проводиться індивідуальне консультування батьків і вихователів за результатами проведеного обстеження, де даються відповідні рекомендації. Діти середньої групи зараховуються на гурток «Вчуся говорити красиво». Який я веду вже п'ятий рік. Гурток ведеться по методичному посібнику О. А. Новиковський Конспекти комплексних занять з дітьми 4 - 5 років передбачені Програмою виховання і навчання в дитячому садку під редакцією М. А. Васильєвої.

Вихователям, чиї діти зараховані на логопедичний пункт, пропонується інформація про результати корекційної роботи на певному етапі, тим самим, стимулюючи їх продовжувати цю роботу в групі. У свою чергу вихователі діляться з логопедом своїми спостереженнями за промовою дитини в групі (поза логопедичних занять) на даному етапі. Коригується програма спільних дій на тиждень з кожною дитиною. Вихователям, чиї діти не зараховані на Логопункт, надається інформація з метою профілактики мовленнєвих порушень.

У завдання вихователя входить повсякденне спостереження за станом мовної діяльності дітей в кожному періоді корекційного процесу. Вихователь спостерігає за проявами мовної активності дітей, за правильним використанням поставлених або виправлених звуків у своїй промові дошкільнят, засвоєних граматичних форм. У разі необхідності вихователь в тактовної формі виправляє мова дитини.

А хто допоможе і навчить самого вихователя?

Для цього я також розробила проект для підвищення якості корекційної роботи з дітьми за коштами клубу «Школа вихователя».

Де я проводжу з вихователями консультації, ігри, презентації, ділові ігри, доповіді. Що дозволяє підвищити рівень знань вихователів про корекційній роботі вчителя - логопеда, і дозволяє ці знання застосовувати в повсякденній роботі з дітьми з вадами мовлення.

У старшій групі щодня проводяться п'ятихвилинки, в них входять: артикуляційна гімнастика, пальчикова гімнастика, вправа на дихання, Физминутку.

Оскільки час корекційних занять з дітьми в дитячому садку строго лімітований, а логопедичні заняття не можуть включати всього лексичного і граматичного матеріалу, то взаємозв'язок з учасниками освітнього процесу: вихователями, музичним керівником, інструктором з фізичної культури, психологом - дуже актуальні.

На заняттях приділяю особливу увагу корекції звуковимови. Але якщо у дитини недостатньо розвинені граматичну будову, словник, зв'язкова мова, то вдосконалення цих сторін мови вихователь включає в свій план роботи.

Таким чином, робота вихователя і логопеда скоординована: я підбираю для своїх занять матеріал, максимально наближений до тем, що вивчаються дітьми на заняттях з вихователями, а також враховую вимоги програми навчання реалізованої в дитячому саду.

Вихователь при проведенні занять, індивідуальної роботи з дітьми враховує етапи проведеної з дитиною логопедичної роботи, рівні розвитку фонематичної сторони мовлення дитини, граматичного, лексичного запасу і навички зв'язного мовлення.

Я також рекомендую вихователям проводити в ранкові та вечірні години комплекси артикуляційних і пальчикових вправ і включати в індивідуальну роботу читання віршів і загадок, виділення з тексту слів із заданим звуком, звукобуквенний аналіз двох-трьох слів, придумування чистоговорок - небилиць, чистоговорок - "смішинок" .І тому у нас є зошити взаємодії вихователя і логопеда.

Для успішного подолання порушень мовлення у дітей важлива взаємозв'язок в роботі логопеда з музичним керівником.

Важливість розвитку у дошкільнят правильного немовних і мовного дихання, почуття ритму, координації рухів об'єднує зусилля обох фахівців.

Слухаючи музику, дитина вчиться розрізняти її динамічні відтінки, визначати темп, ритм, а також підпорядковувати свої рухи всім музичним змін. Таким чином, у дитини відбувається корекція і поліпшення рухових навичок, що важливо для розвитку загальної моторики і є одним з етапів корекції порушень складової структури слова.

Спільна робота з інструктором з фізичної культури здійснюється в декількох аспектах. Розвиток всіх типів дихання здійснюється шляхом включення в фізкультурні заняття вправ, що регулюють фізіологічне і мовне дихання; синхронність мовних і немовних видиху, його плавність і тривалість. При плануванні занять, інструктор з фізичної культури враховує стан загальної моторики дітей, зарахованих на логопедичний пункт.

Також при складанні індивідуальних перспективних планів враховує результати діагностики, що проводяться педагогом - психологом. Спільно з ним будується подальша корекційна робота з розвитку вищих психічних функцій (сприйняття, уваги, пам'яті, мислення).

При проведенні занять педагог - психолог враховує етапи проведеної з дитиною логопедичної роботи.

З вузькими спеціалістами обговорюються досягнення дітей на відповідних заняттях (музичному, фізкультурному) згідно з етапами роботи логопеда з цими дітьми. Також як і з вихователями, для фахівців є зошити взаємодії. Педагоги діляться зі мною своїми спостереженнями за промовою дітей, зарахованих на логопедичний пункт, на відповідних заняттях. Завдяки такій тісній роботі логопеда і всіх педагогів в ДНЗ досягаються високі результати в корекції мовних недоліків у дітей, а також їх профілактики.

Протягом року проводиться науково-методична

робота: відвідування семінарів та методичних об'єднань, які організовуються логопедами міста і дитячими садами.

На методичних об'єднаннях логопедів в січні я виступала з доповіддю «Шляхи розвитку фонематичного сприйняття у дошкільників з порушеннями мови», в лютому на базі нашого дитячого садка я провела ділову гру з батьками «Щасливий випадок»

Також брала участь у методичному об'єднанні на базі нашого дитячого садка. Ранній вік. По темі «Рухайтеся на здоров'я! Організація оздоровчої роботи в ДНЗ »

Показувала майстер - клас «Логоритміка - її роль у розвитку мови».

У січні на базі нашого саду пройшло методичне об'єднання «Інтелектуальний розвиток дітей старшого дошкільного віку через колекціонування».

З вихователем підготовчої групи Вожаковой М. А. показали заняття «Незнайкин календар».

Беру участь в майстер - класах фахівців.

У цьому навчальному році брала участь в конкурсі Вихователь ДНЗ де зайняла 2 місце.

Беру участь у всіх змаганнях «Туріада», «Спорт проти наркотиків», в районному огляді конкурсі зимових ділянок на території ДНЗ, конкурс медіапрезентацій «Наша дошкільна життя», легкоатлетичний пробіг, присвячений 67 - річчю перемоги, в районному конкурсі малюнка «Листівка солдату в номінації «Аплікація», «Картина з непридатного матеріалу», «Я - мама», «Здорові діти - в здоровій сім'ї».

Спільно з інструктором з фізкультури Петрушиной Е. М. і вихователем підготовчої групи Семенової Е. Г. брали участь в районному конкурсі ЛЕГО «Побудуй свою історію» створили короткостроковий проект «Космос».Скачати 21.97 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаПідвищення якості корекційної роботи з дітьми через педагогічна освіта батьків і педагогів ДНЗ

Скачати 21.97 Kb.