Педагогічні технології в ДНЗ
Скачати 13.31 Kb.
Дата конвертації17.09.2019
Розмір13.31 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Наталія Щербініна
Педагогічні технології в ДНЗ

Хтось колись повинен відповісти, висвітили правду, істину розкривши,

Що ж таке важкі діти? Вічне питання або хворий нарив!

Ось він сидить перед нами, погляньте! Стиснувся пружиною, зневірився він ...

З миром обірвані тонкі нитки, Немов стіна, без дверей і вікон.

Ось вони головні істини ці: Пізно помітив і ... пізно врахували ...

Ні! Чи не народжуються важкими діти,

Просто їм вчасно не допомогли!

/ С. Давидович /

Дошкільна освіта - перша базова щабель освітньої системи, яка б вимагала пошуку нових форм організації виховно - освітнього процесу, оновлення змісту освітньої діяльності для досягнення якісного результату.

У структурі діяльності дошкільного навчального закладу комбінованого виду корекційно - розвивальне напрямок займає особливе місце. Дітей, які потребують кваліфікованої допомоги вчителів - логопедів, дефектологів, психологів, вихователів з кожним роком стає все більше. Все вище вимоги, що пред'являються до організації корекційно - розвиваючого процесу, до пошуку нових методів і прийомів, що забезпечують ефективність роботи з дітьми, а також форм взаємозв'язку з батьками і педагогами.

Актуальною проблемою в реалізації корекційно - освітньої програми є здійснення конкретного взаємодії вчителя - логопеда, вихователя і батьків, створення для дітей єдиного корекційно - розвиваючого простору з метою забезпечення єдності вимог.

Сьогодні ми поговоримо про техніках і технологіях в корекційній роботі з дітьми, педагогами, батьками та їх ефективне використання в нашому дошкільному закладі.

В педагогічній та психологічній літературі часто зустрічається поняття "технологія", яке прийшло до нас разом з розвитком комп'ютерної техніки і впровадженням нових комп'ютерних технологій. У педагогічній науці з'явився спеціальний напрямок - педагогічна технологія. Цей напрям зародився в 60-і роки в США, Англії і в даний час поширилося практично у всіх країнах світу. Поява цього терміна і напрямки досліджень в педагогіці не є випадковістю. Поняття «педагогічна технологія» найчастіше трактується наступним чином:

1. Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічних цілей (М. В. Кларін).

2. Педагогічна технологія - це продумана у всіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя (В. М. Монахов).

3. Педагогічна технологія - сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу (Б. Т. Лихачов).

4. Педагогічна технологія - це системний метод створення, примі нения і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО).

Попри всю різноманітність її визначень вона завжди розуміється як процес планування діяльності вчителя логопеда, учителя -дефектолога у вигляді послідовних операцій, що призводять до досягнення конкретних результатів. При особистісно-орієнтованому підході логопед коригує недоліки усного та писемного мовлення вихованців шляхом заповнення дефіциту функцій аналізаторних систем (слуховий, рече рухової, зорової). При діяльнісного підходу він формує повноцінні і стійкі навички мовної та мовної діяльності. Але в будь-якому випадку логопед займається перетворенням вихідного матеріалу - мовного розвитку і мовних можливостей дитини - в кінцевий продукт, певний стандартом освіти.

Цей процес, який здійснюється поетапно, дозволяє формувати у дітей необхідні знання та вміння системно і поступово, без зайвого нервово-психічної напруги. Маючи перед собою технологічний план, легко визначити, на якому етапі у дитини стався збій, і встановити причину невдачі в засвоєнні матеріалу. Саме тому розробка технологій особливо продуктивна для корекційно-розвиваючої роботи, адже можливість відстежувати кожен крок дитини до наміченої мети дозволяє більш гнучко і точно реагувати на що з'являються у нього промахи і вчасно їх коригувати.

Сьогодні налічується більше сотні корекційно освітніх технологій, але нам прийнятними є такі:

1. здоров'язберігаючих технологій;

2. технології проектної діяльності;

3. технологія дослідницької діяльності;

4. інформаційно-комунікаційні технології;

5. «кейс-технологія»

6. Ігрові технології.

Система здоров'язберігаючих технологій в роботі з дітьми включає в себе фізкультурно-оздоровчі заходи. У нашому дошкільному закладі є всі умови для забезпечення достатнього рівня рухової активності на заняттях. У спеціально обладнаному залі з усіма необхідними атрибутами та інвентарем проходять заняття з фізичної культури. Свої заняття організуємо в ігровій формі, трохи фантазії - і досить складна для малюків діяльність перетворюється в захоплюючу справу. Під час занять враховуємо різну ступінь їх рухливості, диференційовано підходимо до дозуванні фізичних вправ. Важливим фактором здоровьесберегаюшіх технологій ми вважаємо роботу з батьками. Для підтримання «зворотного зв'язку» з сім'єю ми пропонуємо скористатися такою формою взаємодії, як система домашніх завдань, дихальної та коригуючої гімнастики.

Су-джок терапія

Мета: розвиток дрібної моторики, тактильної сфери, розвиток мотивації спілкування, корекція різних сторін мови, зняття сінкенезій і м'язових затискачів.

Ефект використання: нормалізація м'язового тонусу і корекція дизартрических розладів. Збереження і зміцнення здоров'я дітей. Компетенція особистісного самовдосконалення. Стимулює дітей до навчальної діяльності, викликає інтерес і потреба спілкування, розвиває тактильні відчуття і дрібну моторику. Сприяє зняттю втоми, дратівливості, підвищенню працездатності, поліпшенню загального со-стояння дітей.

Біоенергопластіка

- співдружності взаємодія руки і мови (сполучена гімнастика). Застосовується для досягнення кращих результатів в роботі з постановки звуків, а також щоб процес був більш цікавим і захоплював дітей.

Мета: збереження і зміцнення здоров'я дітей.

Компетенція особистісного самовдосконалення.

Ефект використання: активізує інтелектуальну діяльність, розвиває координацію рухів і дрібну моторику. Прискорює виправлення дефектних звуків у дітей зі зниженими та порушеними кинестетическими відчуттями. Дозволяє швидко прибрати зорову опору - дзеркало.

фонетична ритміка

- рухові вправи в поєднанні з проголошенням мовного матеріалу.

Мета: розвиток фонематичного слуху; розвиток вміння висловлювати свої емоції різноманітними інтонаційними засоби-ми. збереження і зміцнення здоров'я дітей.

Компетенція особистісного самовдосконалення.

Ефект використання: сприяє розвитку фонематичного слуху; правильному відтворення звуків і їх сполучень ізольовано, в складах, словах і фразах; вмінню висловлювати свої емоції різноманітними інтонаційними засоби-ми.

Дихальна гімнастика за методикою Стрельникової А. Н.

Мета: формування правильного фізіологічного і мовного дихання, збереження і зміцнення здоров'я дітей.

Компетенція особистісного самовдосконалення.

Дихальні вправи допомагають виробити діафрагмальне дихання, а також тривалість, силу і правильний розподіл видиху, що дуже важливо на етапі постановки і автоматизації звуків. Поєднання мови з кодованими рухами пальців рук. Формування первинних вимовних умінь, у дітей з ОНР I, обумовленим стійким недорозвиненням пізнавальної сфери та порушеннями по типу моторної алалії і дизартрії.

Компетенції, на які спрямована технологія: комунікативні, соціально-особистісні компетенції.

Ефект використання: сприяють виникненню первинних вимовних умінь і навичок, формування мотивації мовного спілкування, поповненню і активізації словника у безречевих дітей.

Педагогічний прийом «Маленький учитель».

. Більш просунутий дитина займає на занятті провідну роль, роль вчителя.

Мета: розвиток самоконтролю, пізнавальної діяльності

і потенційних можливостей дитини.

Компетенції, на які спрямована технологія: комунікативні, соціально-особистісні, когнітивні компетенції.

Допомагає навчити майбутніх школярів вчитися і передавати свої знання іншим дітям. Більш розвинені учні краще засвоюють матеріал, а у більш слабких з'являється для цього стимул.

Застосування цих та інших педагогічних технологій допомагає мені розвивати, формувати, коректувати, виховувати особистість дитини. Різноманітність технологій не дає дітям звикнути до однотипним видам занять і мотивує їх на отримання нових знань.

Основною метою проектного методу в дошкільному закладі є розвиток вільної творчої особистості, яке визначається завданнями розвитку і завданнями дослідницької діяльності дітей. Завдання дослідницької діяльності специфічні для кожного віку. Так, в нашій групі основна увага вчитель-логопед і педагог -дефектолог звертає на входження дітей в проблемну ігрову ситуацію, формування початкових передумов дослідницької діяльності. Батьки, які беруть участь в проектній діяльності дошкільного закладу налагодили тісний контакт не тільки зі своєю дитиною, але і з колективом батьків і дітей групи, отримали можливість не тільки дізнатися про те, чим займається дитина в дитячому садку, але і взяти активну участь в житті групи , також змогли реалізувати свої творчі здібності.

Використання комп'ютерних засобів активно входить в педагогічний процес ДНЗ. У своїй роботі ми використовуємо різні програми: Microsoft Office; Excel; Power Point; Office Publisher.

ІКТ допомагають в підборі ілюстративного матеріалу до занять і для оформлення стендів, в підборі додаткового пізнавального матеріалу до занять, в знайомстві зі сценаріями свят і інших заходів, в обміні досвідом, в знайомстві з періодикою, напрацюваннями інших педагогів Росії і зарубіжжя, в оформлення групової документації , звітів. Комп'ютер полегшує роботу педагога, дозволять не писати звіти і аналізи кожен раз, а досить набрати один раз схему і надалі тільки вносити необхідні зміни. Створення презентацій підвищує ефективність освітніх занять з дітьми та педагогічної компетенції у батьків в процесі проведення батьківських зборів.У комп'ютера багато переваг: інформації в ігровій формі викликає у дітей величезний інтерес; подібний тип інформації, зрозумілий дошкільнятам раннього віку; руху, звук, мультиплікація надовго привертає увагу дитини; комп'ютер володіє стимулом пізнавальної активності дітей.

Кейс-технології дозволяють взаємодіяти всім учасникам навчального процесу, включаючи самого педагога. У практиці дошкільної освіти можна широко використовувати кейс-ілюстрації, кейс-фото.

Кейс-ілюстрації та кейс-фото активізують думку дітей, розвивають уяву, потреба в спілкуванні з іншими людьми, виховують почуття. Дані технології допомагають підвищити інтерес дітей до досліджуваного предмета, допомагають розвивати мову.

«Якщо сьогодні ми будемо вчити так, як вчили вчора, ми вкрадемо у дітей завтра» (Джон Дьюї).

полегшують діяльність вчителя-дефектолога.

Ігрові технології.

Мета: більш успішна соціалізація, формування соціально-активної особистості, самореалізація, ігрова терапія і психологічна корекція.

Компетенції, на які спрямована технологія: комунікативна, соціально-особистісні, міжкультурні компетенції.

Ефект використання: стимулюють дітей до навчальної діяльності, викликають інтерес і потреба спілкування, розвивають когнітивні процеси.

Інформатизація освіти відкриває педагогам нові можливості для широкого впровадження в педагогічну практику нових методичних розробок, спрямованих на інтенсифікацію та реалізацію інноваційних ідей виховного, освітнього і корекційного процесів. А використання корекційних технік і технологій в дитячому садку - це можливість істотно збагатити, якісно оновити корекційно-освітній процес в ДНЗ та підвищити його ефективність.Скачати 13.31 Kb.