Педагогічна технологія використання художньої літератури для розвитку ФЕМП у дошкільнят
Скачати 11.38 Kb.
Дата конвертації14.02.2019
Розмір11.38 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Олена Ніколаєнко
Педагогічна технологія використання художньої літератури для розвитку ФЕМП у дошкільнят

Одна з найважливіших завдань виховання маленької дитини - створення умов для розвитку його розуму, формування таких розумових умінь і здібностей, які дозволяють легко освоювати нове. Багатьма вченими підкреслюється значення дошкільного віку для інтелектуального розвитку людини, так як близько 60% здібностей до переробки інформації формується у дітей до 5-6 років. Однак це не означає, що потрібно прагнути вкласти в голову дитини якомога більше знань, відомостей, інформації. Значно важливіше навчити дошкільника мислити, розвивати самостійність, незалежність суджень і оцінок. Потрібно не тільки навчити відтворювати знання, а допомогти знаходити найбільш адекватний шлях вирішення, пояснювати свій вибір, встановлювати залежності.

Як вказує ряд дослідників (Н. Г. Білоус, Л. І. Божович, Н. І. Непомняща, Л. С. Славіна, А. А. Смоленцева, А. А. Столяр, Т. В. Тарунтаева, Г. І . Щукіна та ін., система навчання, що склалася в дитячих дошкільних установах, недостатньо орієнтована на розвиток пізнавальних інтересів і інтелектуальних умінь дітей в процесі вивчення математики, що призводить до втрати інтересу, байдужого відношення до навчання вже в дошкільному віці і негативно впливає на весь хід розвитку особистості.

У той же час в Федеральних державних вимогах до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти підкреслюється, що освітній процес повинен відбуватися на адекватних віку формах роботи з дітьми; повинен будуватися з урахуванням принципу інтеграції освітніх областей відповідно до вікових можливостей і особливостями вихованців, специфікою і можливостями освітніх областей; повинен передбачати рішення програмних освітніх завдань у спільній діяльності дорослого і дітей і самостійної діяльності дітей не тільки в рамках безпосередньо освітньої діяльності, а й при проведенні режимних моментів відповідно до специфіки дошкільної освіти та ін.

Все це підтверджує надзвичайну актуальність проблеми пошуку адекватного змісту, способів і засобів математичного розвитку дошкільників.

Засвоєння елементарних математичних уявлень має відбуватися невимушено для дітей, тому математику краще підносити знайомою їм матеріалі, наприклад за допомогою казок та інших літературних творів, так як це полегшить процес навчання, зацікавить дітей. Діти самі не помічають, як в їх думки проникають поняття, в тому числі і математичні.

Метою педагогічної діяльності є створення умов для розвитку математичних здібностей у дітей дошкільного віку за допомогою художньої літератури.

Для досягнення мети були позначені наступні завдання:

1. Виробити у дітей інтерес до самого процесу пізнавальної діяльності;

2. Сприяти самостійного знаходження способів вирішення пізнавальних завдань; прагненню до досягнення пізнавальної мети;

3. Вчити встановлювати тимчасові відносини, порядковому і кількісному рахунку, визначати просторове розташування предметів;

4. Виховувати у дітей допитливість, ініціативність.

Виявлене протиріччя стало фактором розробки структури пізнавальної діяльності з розвитку математичних здібностей дошкільнят за допомогою використання в безпосередньо освітньої діяльності художньої літератури.

Впровадження технології в освітній процес здійснювалося поетапно:

1 етап - діагностування дітей.

2 етап - розробка і впровадження технології.

3 етап - рефлексія ефективності впровадженої технології.

Система роботи з розвитку математичних здібностей у дошкільнят з включенням в безпосередньо освітню діяльність художньої літератури передбачає 2 напрями:

1. робота з дітьми;

2. робота з батьками.

Робота з дітьми.

У групі були створені відповідні умови для формування елементарних математичних уявлень за допомогою художньої літератури. Робота в створенні предметно розвиваючого середовища була розпочата з організації центру цікавої математики. Цей центр поповнився матеріалами відображають інтеграцію з іншими видами дитячої діяльності в дитячому саду. Це і різні художні твори, на основі яких діти могли б складати і розв'язувати задачі, складати математичні казки, з'явилося багато дидактичних ігор, творчі роботи дітей.

Форми роботи з дітьми:

• безпосередньо освітня діяльність;

• ігрова діяльність;

• математичні свята і дозвілля.

Основною формою роботи з дітьми є тематична безпосередньо освітня діяльність. Тематичне планування сприяє ефективному і системному засвоєнню дітьми знань з математики.

В системі роботи використовуються різноманітні літературні засоби (казки, історії, вірші, прислів'я, приказки). Це свого роду інтеграція художнього слова і математичного змісту.

Для досягнення очікуваного результату дотримувалися певної структури безпосередньо освітньої діяльності, наприклад:

- Логічна розминка

- Основний зміст безпосередньо освітньої діяльності - вивчення нового матеріалу

- Физминутку, пальчикова гімнастика

- Закріплення нового матеріалу

- Розвиваюча гра, малювання, шнурівка

В роботі підбиралися такі прийоми, які стимулюють інтерес до математики:

1. Казки, вже зі знайомим дітям сюжетом.

2. Пальчикові гімнастики з використанням казкових персонажів ілісказочним сюжетом на початку діяльності.

3. Фізкультхвилинки, які підходили під тематику. Якщо деятельностьбила рухомий, то фізкультхвилинки не проводили або ж подбіраліболее спокійні завдання, наприклад гімнастику для очей, артікуляціонногоаппарата і ін.

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ

традиційні:

• дидактичні ігри,

• логічні ігри,

• рішення математичних задач

інноваційні:

• моделювання,

• математичні казки.

У дидактичних цілях часто використовуються твори, в назві яких присутні вказівки на числа (наприклад, «Дванадцять місяців», «Вовк і семеро козенят», «Троє поросят» і т. П.). «Колобок» познайомить з порядковим рахунком, «Теремок» і «Ріпка» допоможуть запам'ятати кількісний і порядковий рахунок, та ще й основи арифметичних

Завдання з казковим сюжетом допомагають пов'язати набуті знання з навколишньою дійсністю, дозволяє застосовувати їх прірешеніі різних життєвих проблем, своїм конкретним содержаніемспособствуют формуванню більш глибоких і ясних уявлень очіслах і сенс вироблених над ними дій.

Наприклад: «Червона Шапочка принесла бабусі пиріжки з м'ясом і грибами. З м'ясом було 3 пиріжка, а з грибами - 2. скільки всього пиріжків принесла дівчинка своєї бабусі? ».

Сюжет, образи персонажів, «мелодика» мови твору (художній аспект) і «математична інтрига» представляють собою єдине ціле.

Казка проникає і в інші види математичної діяльності дітей. Наприклад, використовується і такий вид казкового перевтілення як подорожі в ході безпосередньої освітньої діяльності, дозвілля, конкурсів, К В М. Такі подорожі включають в себе ряд завдань, об'єднаних однією темою або однієї програмної завданням.

Не меншу роль у розвитку елементарних математичних уявлень грають потішки, лічилки, небилиці, загадки та інші форми усної народної творчості, які розважають дітей і підтримують емоційний настрій. Ненав'язливо вони вчать малюка рахувати, порівнювати і узагальнювати.

Використання казкових сюжетів на заняттях, в дозвіллі і іграх з формування математичних уявлень в умовах педагогічного дослідження сприяло підвищенню настрою дітей, емоційного ритму, пошукової діяльності.

Не менш важливою умовою формування елементарних математичних уявлень у дітей є активна участь в освітньому процесі батьків.

Щоб батьків зробити дійсно рівно відповідальними учасниками виховно - освітнього процесу, були поставлені цілі -

- Створення умов для сприятливого клімату взаємодії з батьками.

- Встановлення довірчих і партнерських відносин з батьками.

- Залучення родини в єдиний освітній простір.

Для реалізації цілей використовувалися активні методи і форми роботи:

-родітельскіе зборів;

- індивідуальні та загальні консультації;

- бесіди з дітьми та батьками;

-заняття за участю батьків;

-семінари- практикуми;

-Виставки дитячих робіт, виготовлених разом з батьками;

-організація спільних свят і дозвілля;

-оформлення фото- монтажів;

-спільне створення предметно - розвивального середовища.

Батьківські збори проводилися в нетрадиційній формі. Починаються зборів з привітання подяки за дітей, яких довірили виховувати. Використовуються психологічні ігри, наприклад, «будемо дружити», які об'єднують усіх дорослих. Такі ігри знімають психологічну напругу і допомагають батькам спільно обговорювати ситуацію або будь - якої питання протягом зборів. До зборів готується виставка дитячих робіт або фото- стенд, де використовуються фотографії сімейних альбомів, життя групи.

Таким чином, дослідження показало, що математичний матеріал на основі казкових сюжетів, включений у зміст плану роботи в рамках цілісного, систематичного процесу, є ефективним засобом математичного розвитку дітей дошкільного віку

бібліографічний список

1. Большунова Н. Я. Місце казки в дошкільній освіті // Питання психології. 2002. - №2. С. 76-81

2. Гальперін П. Я., Георгієв Л. С. Психологічні питання формування початкових математичних понять у дітей. \ "Доповіді АПН РРФСР. 1961. - N 1.

3. Данилова В. В., Ріхтерман Т. Д., Михайлова З. А. та ін. Навчання математики в дитячому садку. - М .: Академ А, 1997..

4. Математична підготовка дітей в дошкільних установах / Упоряд. В. В. Данилова. - М .: Педагогіка, 1987.

5. Розвиток мислення і розумове виховання дошкільників / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говоркова. М., 1987.

6. Формування елементарних математичних уявлень удошкольніков / Под ред.А. А. Столяра. - М .: Просвещение, 1988.

7. Шаталова Е. В. Розвиток кількісних уявлень у детейдошкольного віку за допомогою використання малих фольклорнихжанров // Дошкільне виховання і освіту. 2007. - №9. С12-17.

8. Щербакова, Е. І. Методика навчання математики в дитячому садку: Учеб. посібник / Є. І. Щербакова. М .: Видавничий центр Академія, 2004.Скачати 11.38 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаПедагогічна технологія використання художньої літератури для розвитку ФЕМП у дошкільнят

Скачати 11.38 Kb.