Педагогічна рада - ділова гра
Скачати 10.28 Kb.
Дата конвертації18.07.2019
Розмір10.28 Kb.
ТипДілова гра

Галина Тарасова
Педагогічна рада - ділова гра

виконала:

Тарасова Галина Володимирівна

старший вихователь

МБДОУ дитячий сад №79

Волзький 2012

Тема педагогічної ради:

«Сучасні підходи в організації освітньої діяльності дітей»

Форма: ділова гра.

мета: розвиток предметно-методичної компетенції педагогів в питаннях організації освітніх заходів (НОД) відповідно до ФГТ.

завдання:

-поглиблення знань педагогів ДНЗ про сучасні підходи до організації освітньої діяльності дітей і системи планування відповідно до ФГТ;

-актівізіровать інтелектуально творчу, культурологічну та професійну компетенцію педагогів;

-Виявити рівень професійної підготовленості педагогів, розвивати згуртованість, вміння працювати в команді, аргументовано відстоювати свою точку зору;

Порядок проведення педради: Введення: Гра на зняття психоемоційного напруження.

Інформаційно-аналітична частина:

Актуальність проблеми

Презентаційно-практична частина:

Результати підготовчої роботи

Ділова гра «Педагогічний пробіг»

Підсумково-прогностична частина:

Ухвалення управлінського рішення;

рефлексія

проведення педради

Введення: Старший вихователь запропонувала гру на зняття психоемоційного напруження «Педагогічна рулетка» Мета: незручності, створення невимушеної атмосфери, згуртованості. Матеріали: коло учасників, що сидять на стільцях. Ведучий пояснює правила гри: «Я буду говорити деякі фрази-твердження, до кого з вас вони підходять, ті виходять в коло. Прозвучали такі фрази як: Хто старший в сім'ї? Хто використовує дихальну гімнастику А. Н. Стрельникової? Хто здав моніторинг на початок навчального року? У кого довге волосся? Хто використовує технологію ТРВЗ? Хто народився в 31 грудня? Хто брав участь в цьому році в професійних конкурсах? Хто в цьому році пройшов курси підвищення кваліфікації? Хто розшифрує абревіатуру: СРСР, ФГТ.

1. Інформаційно-аналітична частина:

Актуальність проблеми:

Слухали: Завідувач розповіла про актуальність пошуку шляхів впровадження федеральних державних вимог в освітній простір ДНЗ, про сучасні підходи в організації освітньої діяльності дітей:

*** Введення в дію федеральних державних вимог до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти (ФГТ) передбачає внесення коректив в планування виховно-освітньої роботи з дітьми. У календарних планах і перспективних планах кожного вихователя ДНЗ повинні реалізовуватися принцип інтеграції освітніх областей і компклексно-тематичний принцип побудови освітнього процесу, сучасні підходи до організації спільної діяльності педагога з дітьми і пов'язаний з цим перенесення «центру ваги» з занять на інші форми організації освітньої галузі .

Відповідно до теорії Л. С. Виготського і його послідовників, процеси виховання і навчання не самі по собі безпосередньо розвивають дитину, а лише тоді, коли вони мають діяльні форми і володіють відповідним змістом.

У ФГТ міститься вказівка ​​на те, які види діяльності можна вважати прийнятними формами практики для дитини дошкільного віку: ігрова, комунікативна, трудова, рухова, пізнавально-дослідницька, музично-художня, сприйняття художньої літератури, як особливий вид дитячої діяльності і продуктивна.

Схема розвитку будь-якого виду діяльності така: спочатку вона здійснюється в спільній діяльності з дорослим, потім у спільній діяльності з однолітками і стає самодіяльністю.

ФГТ вимагають від практиків вирішувати освітні завдання в процесі:

спільної діяльності дитини з дорослим (в ході режимних моментів; в безпосередньо освітньої діяльності, здійснюваної в процесі організації дитячих видів діяльності і в самостійній діяльності дітей.

Одна з вимог програми - побудова освітнього процесу на адекватних віку формах роботи з дітьми. Основною формою роботи з дітьми дошкільного віку і провідним видом діяльності для них є гра. Звичайно, заняття в дитячому саду не скасовується, але в нього слід вкладати інший зміст: заняття як цікаве справу.

Варто відзначити, що незважаючи на те, що проблема, як здається, зрозуміла, багато дорослих не віддають собі звіту в тому, що саме вони є сьогодні вчителями і прикладом для підростаючого покоління. Саме тому рішення такої проблеми як готовність педагогів до використання сучасних методів і технологій, а також підвищення рівня інформованості в цій області всіх учасників освітнього процесу є актуальною і перспективною протягом усього часу перебування дітей в стінах дитячого садка.

Без підвищення професійної майстерності неможливо створити єдиний освітній простір для дітей і дорослих, в умовах якого вони зможуть здійснити гуманістичний підхід до процесу виховання та освіти. А для цього необхідна систематична і цілеспрямована робота з педагогами та батьками. Результатом діяльності стає організація навчально-виховного процесу з позицій гуманізму і співпраці.

Адже основна мета ДОУ -створення педагогічних умов для освоєння дітьми позицій суб'єкта в різноманітних видах діяльності.

Необхідно вивчення і накопичення матеріалів в ДОУ про сучасні підходи до організації освітньої деятельн6ості відповідно ФГТ і оволодіння інноваційними технологіями.

2. Презентаційно-практична частина: Старший вихователь познайомила з результатами підготовчої роботи: проведені консультації, семінарі, контрольних заходах.

3. Ділова гра «Педагогічний пробіг»

Мета: виявити рівень професійної підготовленості педагогів з питань: освітня робота відповідно до ФГТ, проектно-дослідницька діяльність як одна з форм організації спільної освітньої діяльності, розвивати згуртованість, вміння працювати в команді, аргументовано відстоювати свою точку зору.

1 завдання: усний іспит на знання ФГТ:

Перед початком гри проводиться жеребкування. За результатами її, педагоги діляться на 2 команди.

Старший вихователь пропонує кожному учаснику з команди витягнути з пачки квитки один з питаннями, на який відповідають педагоги. Дається час на підготовку. Журі оцінює правильність відповідей. За кожну правильну відповідь команда нагороджується фішкою.

Питання такого змісту:

1 команда: Перерахувати назви всіх освітніх областей. (Комунікація, Соціалізація, Познань, Праця, Безпека, Художня література, Художня творчість, Фізична культура, Здоров'я, Музика)

2 команда: Напиши структуру календарно-тематичного плану.

1. команда - З яких частин повинна складатися Основна загальноосвітня програма дошкільної освіти? (З двох частин: обов'язкової частини і частини, що формується учасниками освітнього процесу).

2 команда - На основі чого розробляється Орієнтовна основна загальноосвітня програма дошкільної освіти? (На основі федеральних вимог).

Питання: До якої освітньої галузі відносяться ці завдання?

1 команда - розвиток ігровий діяльності дітей ( "Соціалізація")

2. команда - сенсорний розвиток ( "Пізнання")

1. команда - виховання культурно-гігієнічних навичок; ( "Здоров'я")

2. команда -формирование гендерної, сімейної, національної належності, патріотичних почуттів, почуття приналежності до світової спільноти. ( "Соціалізація»)

2 завдання: ринг

Старший вихователь кожній команді по черзі задає питання і та, яка дала правильну відповідь, отримує значок (фішку)

Назвіть форми проведення освітньої діяльності в ДОУ

-чем відрізняються компклекстние заняття від інтегрованих.

- Чим відрізняється інтегроване заняття від традиційного?

-По якими напрямками може відбуватися інтеграція?

-Приблизно структура інтегрованого заняття

Назвіть проекти, які ви розробили

-Довгострокові і короткострокові проекти, чим вони відрізняються?

-Які форми роботи включає в себе спільна діяльність дорослого і дітей?

-Які форми роботи в самостійної діяльності дітей?

3 завдання: Домашнє завдання

Питання: Дайте визначення "технологія" (Інструмент професійної діяльності педагога) Наведіть приклади технологій (ТРИЗ, ігрові, здоров'язберігаючих, проектні, ІКТ, валеологические, соціально-психологічні т д)

Кожній команді пропонується захистити по одному проекту, виконаному раніше, в рамках підготовки до педради.

На завершення журі підраховує фішки і оголошує результат. Визначаються педагоги, які брали найбільш активну участь у вирішенні завдань, для того, щоб відобразити це в екрані творчої активності (знаходиться в методичному кабінеті) і на основі даних якого в кінці навчального року проводиться заохочення співробітників.

3 етап: Підсумково-прогностична частина:

Старший вихователь запропонувала колективу познайомитися з проектом рішення педради і висловити свою думку.

Рефлексія «Сонечко і дощик»

IV етап. Рішення педради.

Список методичної літератури з підготовки до педради.

1. Біла К. Ю. Безпосередньо освітня діяльність в ДНЗ (Журнал «Довідник старшого вихователя» №1 / 2012

2. Давидова О. І. Інтерактивні методи в організації педради в ДНЗ / 2008

3. Євдокимова Е. С. Технології проектування в освітньому просторі дитячого садка / Волгоград -2001

4. Єльцова О. М. Практикум з професійної комунікації педагогів. / 2011

5. Елжова Н. В. «педради, семінари, методичні об'єднання» / 2008

5. Корепанова М. В., Казарського М. В. Розробка основної загальноосвітньої програми дошкільної установи / Волгоград- 2011

6. Романова Е. С. Графічні методи в психологічній діагностиці / Москва, Дідактіка- тисяча дев'ятсот дев'яносто один

7. Суботинська Е. В. Дитина відкриває світ / Москва тисячу дев'ятсот дев'яносто одна

8. Чистякова М. І. Психогимнастика / Москва, Просвещение-1990

9. Фопель. Ігри та вправи на зняття психом'язового напруги.

10. Федеральні державні вимоги до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти та науки РФ №655 від 23.11.2009 року).Скачати 10.28 Kb.