• Прикріплені файли
 • Особливості організації роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я в умовах ДОУ
  Дата конвертації05.08.2018
  Розмір7.27 Kb.
  ТипТемочка

  Світлана Чункіна
  Особливості організації роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я в умовах ДОУ

  слайд 1

  Сучасна система російського спеціальної освіти визначає пріоритетні цілі і завдання, вирішення яких вимагає побудови адекватної системи психолого-педагогічного супроводу виховання і навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я. У сучасному уявленні поняття якість освіти не зводиться до навченості вихованців дошкільного освітніх установ, набору знань і навичок, а пов'язується з поняттям соціальне благополуччя, захищеність. У зв'язку з цим супровід дошкільнят з ОВЗ не може бути обмежена рамками завдань подолання труднощів у вихованні та навчанні, а включає в себе забезпечення успішної соціалізації, збереження здоров'я, корекцію порушень.

  слайд 2

  Кожна дитина має можливість бути готовим до шкільного навчання на своєму рівні, відповідно до своїх особистісних особливостей.

  слайд 3

  Організація взаємодії різних фахівців в умовах дошкільного навчального закладу має на меті всебічного розвитку і корекції вихованця з ОВЗ з урахуванням індивідуальних і потенційних можливостей. Що забезпечує рівні можливості для повноцінного розвитку кожної дитини в період дошкільного дитинства, незалежно від місця проживання, статі, національності, мови в тому числі обмежених можливостей здоров'я.

  слайд 4

  Діти з ОВЗ - це діти, стан здоров'я яких перешкоджає освоєнню освітніх програм поза спеціальних умов навчання і виховання, тобто це діти інваліди або інші діти у віці до 18 років, які не визнані в установленому порядку дітьми-інвалідами, але мають тимчасові або постійні відхилення у фізичному або психічному розвитку і потребують створення спеціальних умов для навчання і виховання.

  слайд 5

  Групи дошкільнят не однорідні, в неї входять діти з різними вадами розвитку: діти з порушеннями опорно-рухового апарату; діти з порушеннями слуху (глухі, слабо чують) діти з порушеннями зору (сліпі, слабозорі) діти з важкими порушеннями мови; діти із затримкою психічного розвитку; діти з розумовою відсталістю; діти з розладом аутистичного спектру.

  слайд 6

  Основною метою супроводу дітей з ОВЗ є визначення та реалізація індивідуальних освітніх маршрутів корекційно педагогічної роботи з дітьми з ОВЗ. Визначення та реалізація індивідуальних освітніх маршрутів корекційно педагогічної роботи відбувається поетапно, за певним алгоритмом і здійснюється психологом, логопедами, педагогами, медичними працівниками ДНЗ.

  слайд 7

  Зміст програми корекційної роботи визначають наступні принципи: дотримання інтересів дитини; системність і доступність; безперервність; варіативність; принцип створення ситуації успіху; принцип психологічної комфортності; гуманність і реалістичність.

  слайд 8

  Існують основні напрямки корекційно-педагогічної роботи фахівців ДОП з дітьми з ОВЗ:

  діагностичний;

  Корекційно - розвивальне;

  консультативний;

  Інформаційно - просвітницький.

  слайд 9

  діагностична робота забезпечує проведення комплексного обстеження і підготовку рекомендацій з надання їм психолого-медико-педагогічної допомоги;

  слайд 10

  корекційно-розвиваюча робота забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту виховно-освітньої діяльності та корекцію недоліків у фізичному і (або) психічному розвитку дітей з обмеженими можливостями здоров'я; сприяє формуванню особистісних, регулятивних, пізнавальних, комунікативних дій, необхідних для переходу на наступний щабель освіти;

  слайд 11

  консультативна робота забезпечує безперервність спеціального супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров'я та їх сімей з питань реалізації диференційованих психолого-педагогічних умов, виховання, корекції, розвитку та соціалізації вихованців;

  слайд 12

  інформаційно-просвітницька робота спрямована на роз'яснювальну діяльність з питань, пов'язаних з особливостями навчально-виховного процесу для даної категорії дітей, з усіма учасниками цього процесу - вихованцями, їх батьками (законними представниками, педагогічними працівниками.

  слайд 13

  Завдання корекційно-педагогічної роботи:

  • створення умов для розвитку збережених функцій дитини з (ОВЗ,

  • формування позитивної мотивації до освоєння знань, умінь і навичок в рамках ООП;

  • корекція відхилень у розвитку пізнавальної та емоційно-особистісної сфери; формування механізмів вольової регуляції в процесі здійснення заданої діяльності;

  • вдосконалення функцій формується організму, розвиток рухових навичок, тонкої ручної моторики, зорово-просторової координації;

  • виховання вміння спілкуватися, розвиток комунікативних навичок;

  • забезпечення оптимального входження дітей з ОВЗ в суспільне життя через засвоєння і збагачення знань про природу і суспільство; розвиток пізнавальних інтересів і мови як засобу пізнання.

  слайд 14

  Перелік корекційних заходів.

  1. Первинне обстеження дітей.

  2. Вивчення документації (висновків лікарів-фахівців).

  3. Заповнення карт індивідуального розвитку.

  4. Анкетування батьків.

  5. Діагностування дітей.

  6. Консультування, індивідуальні бесіди з батьками.

  7. Консультації, семінари для вихователів та фахівців.

  8. Фронтальні, подгрупповие і індивідуальні заняття.

  слайд 15

  Організація роботи в ДНЗ з дітьми з ОВЗ передбачає:

  розробка рекомендацій для батьків у відповідність з індивідуальними особливостями їхньої дитини;

  проведення консультацій, тренінгів, практикумів з реалізації корекційно-розвивальних завдань;

  проведення відкритих занять;

  робота з дитячо-батьківська парою.

  слайд 16

  Вищевикладена система психолого-педагогічного супроводу дітей з ОВЗ для забезпечення їх розвитку в умовах дошкільного закладу забезпечує:

  індивідуальний маршрут розвитку кожної дитини з ОВЗ на основі інтеграції діяльності всіх фахівців ДОУ;

  єдність діагностики і корекції - розвиваючої діяльності дітей з ОВЗ;

  можливість наочно продемонструвати батькам результати успішного розвитку дитини.

  Прикріплені файли:

  korekcionaja-rabota_7oub0.pptx | 1085,64 КБ | Завантажено: 8  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка  Особливості організації роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я в умовах ДОУ