Організація психолого-педагогічного супроводу дітей та батьків під час адаптації
Дата конвертації01.05.2017
Розмір9.24 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Марія Дорошенко
Організація психолого-педагогічного супроводу дітей та батьків під час адаптації

Проблема адаптації дитини до дошкільної установи не нова, проте до цих пір залишається однією з актуальних. Багато вчених, які займалися цією темою, вказують на незворотність порушень в особистісному розвитку дитини у випадках відсутності у нього психологічної готовності до переходу в нові соціальні умови. Від того, наскільки дитина і сім'я підготовлені до дитячої установи, які умови створені в дитячому саду, залежить протягом адаптаційного періоду.

На сьогоднішній день, в період введення федеральних державних освітніх стандартів, в період зміни позиції дитини в системі дошкільної освіти потрібна розробка системи комплексної допомоги супроводу процесу адаптації дитини та сім'ї до дитячого садка.

Федеральний державний освітній стандарт визначає завдання сучасної педагогіки - реалізувати в виховному процесі самоцінність раннього дитячого віку як базисної основи всього подальшого розвитку. Раннє дитинство - початок розвитку дитини, і сприятливе соціальне середовище виховання, як в умовах сім'ї, так і в умовах суспільного виховання надає найбільш сприятливий вплив на адаптацію.

Адаптація дітей в дитячому садку завжди була і залишається психологічно найбільш складним періодом як для дитини та її батьків, так і для педагогів. Врахування специфіки адаптаційного періоду може не тільки знайти правильний підхід до дитини, а й закласти передумови для його успішної соціалізації в новому колективі.

Безсумнівна значимість даної проблеми послужила підставою для розробки методичних рекомендацій щодо психолого-педагогічного супроводу дітей та батьків до умов дошкільного навчального закладу.

У нас є практичні матеріали, які розроблені нами і підібрані в процесі написання методичних рекомендацій. Вони можуть надати допомогу педагогам, які працюють з дітьми раннього та молодшого дошкільного віку, старшим вихователям, керівникам дошкільних установ при організації роботи з прийому майбутніх вихованців.

У методична рекомендація, ми розглянули теоретичні аспекти поняття адаптація до дошкільної установи. Аналізуючи літературу з даного питання, виділили три періоди звикання дитини до дитячого садка. Це допомогло класифікувати процес адаптації за ступенем тяжкості (легка, середня, важка).

Метою практичної частини нашої роботи, було створення системи психолого-педагогічного супроводу дітей та батьків під час адаптації до умов дитячого садка.

Мета була реалізована через завдання:

Розробити механізми взаємодії дошкільного закладу і сім'ї в процесі організації і функціонування адаптаційної групи;

Розробити методичний супровід при взаємодії з дітьми в рамках функціонування адаптаційної групи;

Вибудувати алгоритм роботи з сім'ями вихованців, які надходять в дитячий сад

Сформувати позитивний настрій дітей і батьків до дитячого садка.

Допомогти дитині в проходженні легшою адаптації до нових соціальних умов.

Основні напрямки роботи лежать в двох паралелях: взаємодія з дітьми та їх сім'ями.

Новизна методичної розробки полягає в організації різнобічного конструктивної взаємодії дошкільного навчального закладу з сім'єю. Дитячий сад повинен стати «відкритою» системою для батьків з усіх питань розвитку та виховання дитини.

Концептуальною основою нашої діяльності було забезпечення психофізичного благополуччя дитини раннього та молодшого дошкільного віку, як застави успішності його розвитку в дошкільному і шкільному дитинстві. Система психолого-педагогічного супроводу дітей та батьків складається з трьох етапів:

Перший етап - підготовчий. На цьому етапі відбувається знайомство батьків з життям нашого саду. Ми надаємо детальну інформацію про діяльність установи (основні напрямки діяльності, творчі досягнення дітей, діяльність ДОУ по оздоровленню і т. Д.) Використовуємо як індивідуальні консультації, так і групові збори, яке включає в себе екскурсію по установі, дегустацію деяких страв з дитячого меню , знайомство з педагогами групи у вигляді тренінгу.

Період адаптації - важкий час для малюка. Але, в той час важко не тільки дітям, а й їхнім батькам. Тому дуже важливо організувати взаємодію педагогів і сім'ї. З цією метою нами розроблено перспективне планування зі співробітництва з сім'ями вихованців.

Основний етап, і найголовніший, починається з приходу дитини в групу дитячого саду. І цей процес не повинен бути спонтанним, тому нами було розроблено перспективне планування на адаптаційний період для дітей 2-го і 3-го року життя. Розвиваюче середовище в групі так само має велике значення, так як сприяє виникненню позитивних емоцій у дітей. Вона заснована на вимогах федеральних державних освітніх стандартів до розвиваючої предметно-просторового середовища.

На цьому етапі адаптація може включати кілька періодів, запропонованих психологом Бєлкіна Ларисою Володимирівною.

Заключний етап починається, коли дитина відвідує групу по 2-3 години в день. У цей період батьки і вихователь уважно стежать за його самопочуттям, відзначають характер сну, апетиту.

Весь період адаптації дітей фіксується в листах спостережень, на основі яких ми проводили моніторинг.

Дану систему супроводу дітей в період адаптації до дитячого саду ми представили як якусь модель організації адаптаційного періоду дітей 2-го і 3-го року життя.

Складність пристосування до нових умов, взаєминам з однолітками і дорослими визначають необхідність збору інформації про дитину і його оточенні, визначення соціального статусу сім'ї, психофізичного здоров'я дитини. З цією метою було проведено анкетування батьків.

Система психолого-педагогічного моніторингу організації адаптаційного процесу в нашому ДОУ була орієнтована на дітей і батьків, як учасників адаптаційного процесу, визначала цілі, конкретні методики, умови і терміни проведення моніторингу.

діти

батьки

Мета моніторингу:

Відстеження показників здоров'я та психофізичного розвитку дітей, тих, хто влаштовується в ДОУ

Виявлення рівня відносини сім'ї тих, хто влаштовується дітей до організації роботи ДНЗ по успішної адаптації дітей (умовам адаптації дитини в групі, готовності до співпраці)

методики:

Заповнення листів адаптації (Додаток № 8)

Анкета

«Розкажіть нам про свого малюка»,

самоаналіз "Як моя дитина звикав до дитячого садка»

Умови проведення:

Особистісно-орієнтоване спілкування, вільна діяльність дітей, природні умови перебування,

достатня предметно-просторова, розвиваюче середовище,

Довірчі партнерські відносини, спілкування на рівних, зацікавленість батьків

терміни:

березень-серпень

березень-серпень

Результатами роботи ДНЗ по організації психолого-педагогічного супроводу дітей та батьків під час адаптації до умов дитячого садка стали наступні висновки.

Простежується динаміка в збільшенні кількості дітей з легким ступенем адаптації та зниження відсотка дітей з важким ступенем адаптації.

2013 рік 2014 рік

легка ступінь 24% 52.8%

середня ступінь 47,2% 42,%

важкий ступінь 28,8% 4,8%

Отримані результати дають підставу для розробки індивідуальних оздоровчо-освітніх маршрутів з метою збереження психофізичного здоров'я дітей.

2. Зросла зацікавленість батьків до роботи педагогів адаптаційної групи:

2013 рік - 91,2%

2014 рік - 100%

Робота по взаємодії з сім'єю в адаптаційний період є фундаментом для встановлення довірчих партнерських відносин в подальшому.

Таким чином, створена нами методична рекомендація допомагає прагнути до того, щоб дитина справлявся з труднощами звикання до нового середовища на рівні легкої адаптації, намагаємося попереджати прояви важкої адаптації, наслідки якої безпосередньо позначаються на здоров'ї і розвитку дитини.

В цілому діяльність педагогічного колективу щодо організації взаємодії із послушниками дітьми і їх родітеляміспособствовала підвищенню іміджу ДНЗ серед інших дошкільних установ.