Оцінка неспроможності (банкрутства) ВАТ "АВТОВАЗ" і розробка заходів щодо фінансового оздоровлення




Скачати 29.13 Kb.
Дата конвертації13.05.2017
Розмір29.13 Kb.
Типкурсова робота

Х3 - прибуток до оподаткування / поточні зобов'язання;

Х4 - виручка / сума активів.

Критичне значення за моделлю Спрінгейта одно 0,862 (більше цього значення підприємства кредитоспроможним, нижче - є банкрутами і, відповідно, некредитоспроможних).

Імовірність організації настання банкрутства за модель Спрінгейта представлена ​​в табл. 2.5

Таблиця 2.5

Розрахунок ймовірності банкротстваОАО «АвтоВАЗ» по модель Спрінгейта

показник

2013 рік

2014

Х1

-0,53

-0,7

Х2

-0,1

-0,2

Х3

-0,2

-0,3

Х4

1,2

1,1

Z = 1,03 Х1 + 3,07Х2 + 0,66Х3 + 0,4Х4

-0,5

-0,1

На 31.12.2013г .:

- ймовірність банкрутства велика

На 31.12.2014 р .:

- ймовірність банкрутства велика

Протягом 2013-2014 року значення Z не перевищує критичне значення, що свідчить про некредитоспроможності ВАТ «АвтоВАЗ»

Таким чином, комплексна оцінка фінансового стану, проведена кількома моделями, показала, що настання банкрутства ймовірно в найближчі рік.

4. Рекомендації щодо фінансового оздоровлення ВАТ «АВТОВАЗ»

На основі аналізу фінансового стану та оцінки настання банкрутства можна зробити наступні висновки.

Показники ліквідності ВАТ «АВТОВАЗ» знаходяться значно нижче норми, що свідчить про його неплатоспроможності підприємства.

Коефіцієнти фінансової стійкості свідчать про високий ступінь залежності від позикових коштів, що підвищує ризик настання банкрутства.

У зв'язку з тим, що підприємство в 2013 - 2014 роках отримувало збиток, значення показників рентабельності візьмуть негативні значення, що свідчить про неефективну діяльність підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану, проведена кількома моделями, показала, що настання банкрутства ймовірно в найближчий рік.

У 2014 році негативний вплив на російську економіку надали значне зниження цін на сиру нафту і девальвація російського рубля, а також санкції, введені проти Росії деякими країнами. Це призвело до зниження доступності капіталу, збільшення вартості капіталу, ослаблення російського рубля відносно іноземних валют, підвищенню інфляції, спаду на російському автомобільному ринку, зростання капітальних витрат і вартості матеріалів для прямого і непрямого імпорту та комплектуючих місцевого виробництва. Невизначеність щодо економічного зростання і скорочення споживчих витрат негативно вплинули на фінансовий стан, результати операцій і економічні перспективи підприємства.

У зв'язку з вищесказаним, ВАТ «АВТОВАЗ» рекомендується провести заходи щодо фінансового оздоровлення, при певній підтримці державних структур.Антікрізісний план ВАТ «АВТОВАЗ» включає заходи, представлені на рис. 3.1.

Рис 3.1 Антикризовий план ВАТ «АВТОВАЗ»

Антикризовий планОАО «АВТОВАЗ» включає наступні заходи:

Поліпшення виручки:

збільшення ринкової частки в Росії і зростання експортних продажів в зв'язку з найвищим рівнем локалізації продукції серед російських автовиробників. ВАТ «АВТОВАЗ» має істотну перевагу в порівнянні з конкурентами в зв'язку з найвищим рівнем локалізації продукції в російської автомобільної промисловості, а також структурі собівартості, яка в основному виражається в російських рублях, що також підсилює потенціал експортних продажів;

розширення дилерської мережі завдяки зміщенню інтересу доларів від іномарок (у зв'язку з високими цінами і низькими обсягами продажів);

підвищення ціни на автомобілі на 5-12%. Рівень збільшення цін нижче, ніж у конкурентів, таким чином, ВАТ «АВТОВАЗ» використовує можливість збільшення своєї ринкової частки і компенсації зниження обсягів продажів;

збільшення продажів комплектуючих;

виробництво моделей LADA Vesta і LADA XRAY і збільшення виробництво моделей під марками Nissan, Renault і Datsun.

2. Скорочення витрат:

економія споживаної енергії на конвеєрі і виробництві комплектуючих;

поліпшення ефективності споживання матеріалів;

скорочення числа керівників, фахівців і службовців на 10-15%;

скорочення витрат на ремонт і утримання виробництва;

підтримка локалізації виробництв постачальників;

централізація закупівельної діяльності;

скорочення витрат на маркетинг і логістику;

реінжиніринг існуючих моделей автомобілів;

3. Інші заходи:

продаж непрофільних активів;

продаж фінансових активів;

оптимізація капітальних витрат при збереженні умов основних інвестиційних проектів;

розробка схеми роботи з дилерами по передоплаті.

ВАТ «АВТОВАЗ» один з найбільших виробників легкових автомобілів, що роблять істотний вплив на формування ВВП, зайнятість населення та соціальну стабільність і здійснюють діяльність у секторах промисловості. У зв'язку з чим, потрапив в список системоутворюючих організацій Мінекономрозвитку РФ, яким буде надана підтримка в рамках антикризових заходів уряду РФ

З боку держави до заходів, спрямованих на підтримку галузі автомобілебудування, в тому числі підтримку діяльності ВАТ «АВТОВАЗ», можна віднести наступні заходи:

1. Продовження програми надання субсидій на утримання робочих місць, на компенсацію витрат на енергоресурси, НДДКР та інших виробничих витрат згідно з Постановами Уряду РФ № 29, 30, 31, 32;

2. Програма утилізації, яка дозволяє покупцеві при здачі старого автомобіля віком понад 10 років отримати субсидію в розмірі 50 тис. Руб. на придбання нового автомобіля, виробленого в Росії. Уряд РФ оголосило про свої наміри щодо продовження програми утилізації на 2015 рік;

3. Субсидування процентних ставок за інвестиційними кредитами згідно з Постановою Уряду РФ №640.

Крім, цього вагомий питома вага в структурі майна і джерел його формування займає дебіторська заборгованість та кредиторської заборгованості. Однак, темп зростання дебіторської заборгованості значно перевищує темп зростання виручки. Також, суми дебіторської заборгованості не перевищує суми кредиторської заборгованості, що свідчить про те, що очікувані в найближчому майбутньому платежі не покриваються грошовими надходженнями від дебіторами, в зв'язку з чим в майбутньому можуть виникнути дефіцит платіжних засобів і проблеми з платоспроможністю.

Наявна низька платоспроможність покупців може викликати зростання достатніх обсягів дебіторської заборгованості на балансі підприємства, що призведе в результаті до втрати платоспроможності і втрати стійкого фінансового стану. Саме тому найбільш гостро постає проблема мінімізації ризику неповернення дебіторської заборгованості, особливо закордонними партнерами. Інструментом вирішення цієї проблеми є інструменти рефінансування, зокрема форфейтинг, який використовується при здійсненні експортних поставок шляхом обліку векселів.

ВАТ «АВТОВАЗ» рекомендується звернутися до ВАТ «Банк» здійснення угоди на найвигідніших умовах.

укладення договору між імпортером та банком гарантом про надання гарантії покупцеві векселя в тому, що імпортер погасить суму, зазначену у векселі в день пред'явлення його до оплати. Перерахування коштів від імпортера до банку гаранта за надані гарантії імпортеру;

поставка експортного товару ВАТ «АВТОВАЗ» імпортеру;

передача від імпортера експортеру простого векселя;

передача ВАТ «АВТОВАЗ» простого векселя і відвантажувальних документів форфейтору;

платіж з дисконтом від продажу векселя Форфейтор ВАТ «АВТОВАЗ»;

направлення документів і вимоги на оплату грошових коштів форфйеторов в банк імпортера;

перерахування коштів для гасіння векселя імпортером в банк гаранту

погашення векселя при настанні терміну платежу форфейтору або кінцевому інвестору у кого знаходився даний вексель на праві власності (рис. 3.2.)

Застосування цього інструменту ВАТ «АВТОВАЗ», крім зниження суми дебіторської заборгованості, дозволить:

мінімізувати витрати, пов'язані з управлінням дебіторською заборгованістю;

ліквідувати касовий розривів за рахунок отримання коштів відразу після поставки продукції.

знизити ризики, зокрема ризику неплатежу.

У підприємств - імпортерів в свою чергу з'явиться можливість продовження терміну кредитування, у разі ускладнень з оплатою за експортною угоді або можливість використання кредитної лінії в банку.

Мал. 3.2 Схема форфейтинговой операції

висновок

У 2014 році російська економіка зазнала відразу кілька негативних шоків. У січні-лютому обмінний курс рубля (як і багатьох інших валют) дещо знизився через початок згортання програми кількісного пом'якшення ФРС США. Приєднання Криму до Росії в березні супроводжувалося посиленням відтоку капіталу, так що лише значні інтервенції дозволили ЦБ взяти ситуацію на валютному ринку під контроль. Починаючи з березня країни Європейського Союзу, США, Канада, Японія та деякі інші країни поетапно ввели широкий набір санкцій проти фізичних осіб і організацій, які несуть, на думку цих держав, відповідальність за події в Криму і на Сході України. З економічної точки зору найбільш значущими є «секторальні» санкції, введені США та ЄС, які торкнулися більше 90% російського нафтового сектора і майже всю російську газовидобуток.

В результаті, в Росії погіршується статистика, пов'язана з неспроможністю юридичних осіб: у 2014 році кількість компаній, визнаних банкрутами, склало 14,5 тис. Це на 10% більше, ніж показник 2013 роки (13,2 тис. Компаній). Осінньо-грудневий криза відіб'ється в статистиці пізніше - до літа 2015 року, тоді ж можна і чекати пік банкрутства російських підприємств.

Відповідно до сучасним російським законодавством банкрутство - це визнана арбітражним судом або оголошена боржником нездатність у повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових внесків до бюджету відповідного рівня і в позабюджетні фонди в порядку і на умовах, встановлених законом.

Чинний Закон від 26.10.2002 р № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» пропонує п'ять процедур банкрутства: спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне виробництво і мирову угоду. Особливе місце займає мирову угоду, яка може бути укладена на будь-якій стадії розгляду справи про банкрутство.

Фінансовий аналіз дозволяє виявляти загрозу банкрутства і своєчасно проводити систему заходів щодо фінансового оздоровлення компаній.

Прогнозування ймовірності банкрутства компаній засноване на оцінці їх фінансового стану з використанням різних підходів: політики антикризового фінансового управління; офіційних методик оцінки фінансового стану; діагностики загрози банкрутства із застосуванням кількісних і якісних моделей.

У міжнародній і російській науці і практиці напрацьовані різні методики кількісної оцінки ймовірності банкрутства. Серед найбільш відомих можна назвати такі моделі: пятифакторная модель Альтмана, четирехфакторная модель Таффлера, модель Спрінгейта, система показників оцінки ймовірності банкрутства У. Бівера, коефіцієнт прогнозу банкрутства запропонований А. Д. Шереметом, система показників та їх рейтингову оцінку, запропонованої Савицької Г.

ВАТ «АвтоВАЗ» - російська автомобілебудівна компанія, найбільший виробник легкових автомобілів в Росії і Східній Європі. Контроль над компанією належить альянсу Renault-Nissan. На основі аналізу фінансового стану та оцінки настання банкрутства можна зробити наступні висновки.

Показники ліквідності ВАТ «АВТОВАЗ» знаходяться значно нижче норми, що свідчить про його неплатоспроможності підприємства.

Коефіцієнти фінансової стійкості свідчать про високий ступінь залежності від позикових коштів, що підвищує ризик настання банкрутства.

У зв'язку з тим, що підприємство в 2013 - 2014 роках отримувало збиток, значення показників рентабельності візьмуть негативні значення, що свідчить про неефективну діяльність підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану, проведена кількома моделями, показала, що настання банкрутства ймовірно в найближчий рік.

У зв'язку з вищесказаним, ВАТ «АВТОВАЗ» рекомендується провести заходи щодо фінансового оздоровлення, за певної підтримки державних структур, який включає: заходи щодо збільшення виручки скорочення витрат, інші заходи

ВАТ «АВТОВАЗ» один з найбільших виробників легкових автомобілів, що роблять істотний вплив на формування ВВП, зайнятість населення та соціальну стабільність і здійснюють діяльність у секторах промисловості. У зв'язку з чим, потрапив в список системоутворюючих організацій Мінекономрозвитку РФ, яким буде надана підтримка в рамках антикризових заходів уряду РФ

У слідстві реалізації запропонованих антикризових заходів по, ВАТ «АвтоВАЗ» в прогнозному році збільшить обсяг реалізації на 25% і скоротить собівартість на 20%.

Підприємству рекомендується надалі здійснювати фінансово - господарську діяльність за запропонованим курсом, з метою подальшого зміцнення показників платоспроможності та фінансової стійкості і запобігання банкрутства.

Список літератури

Цивільний кодекс РФ від 30.11.1994 N 51-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 21.10.1994)

(Чинна редакція від 22.10.2014) // Довідкова правова система «Гарант»

Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації "від 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. Від 31.12.2014, з ізм. Від 21.03.2014) // Довідкова правова система« Гарант »

Російська Федерація. Закон «Про неспроможність (банкрутство)» (федеральний закон від 26.10.2002 р № 127) // Довідкова правова система «Гарант»

Постанова Уряду РФ від 27.12.2004 N 855 "Про затвердження Тимчасових правил перевірки арбітражним керуючим наявності ознак фіктивного та умисного банкрутства" // Довідкова правова система «Гарант»

Постанова Уряду РФ від 25.06.2003 N 367 "Про затвердження Правил проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу" // Довідкова правова система «Гарант»

Методичні положення щодо оцінки фінансового стану підприємства і встановлення незадовільної структури балансу, затверджені розпорядженням Федерального управління Росії у справах про неспроможність (банкрутство) від 12 серпня 1994 № 31-р. // Довідкова правова система «Гарант»

Постанова Уряду РФ від 15.01.2014 N 29 "Про затвердження Правил надання субсидій з федерального бюджету російським виробникам колісних транспортних засобів на компенсацію частини витрат на здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і проведення випробувань колісних транспортних засобів в рамках підпрограми" Автомобільна промисловість " державної програми Російської Федерації "Розвиток промисловості і підвищення її конкурентоспроможності" // Довідкова правова система «Гарант»

Постанова Уряду РФ від 15.01.2014 N 30 "Про затвердження Правил надання субсидій з федерального бюджету російським виробникам колісних транспортних засобів на компенсацію частини витрат на використання енергоресурсів енергоємними підприємствами автомобільної промисловості в рамках підпрограми" Автомобільна промисловість "державної програми Російської Федерації" Розвиток промисловості і підвищення її конкурентоспроможності // Довідкова правова система «Гарант»

Постанова Уряду РФ від 15.01.2014 N 31 (ред. Від 02.04.2014) "Про затвердження Правил надання субсидій з федерального бюджету російським виробникам колісних транспортних засобів на компенсацію частини витрат, пов'язаних з випуском і підтримкою гарантійних зобов'язань щодо колісних транспортних засобів, відповідних нормам Євро-4 і Євро-5, в рамках підпрограми "Автомобільна промисловість" державної програми Російської Федерації "Розвиток промисловості і підвищення її конкурентоспроможності" // Довідкова право вая система «Гарант»

Постанова Уряду РФ від 15.01.2014 N 32 (ред. Від 02.04.2014) "Про затвердження Правил надання субсидій з федерального бюджету російським виробникам колісних транспортних засобів на компенсацію частини витрат на утримання робочих місць в рамках підпрограми" Автомобільна промисловість "державної програми Російської Федерації "Розвиток промисловості і підвищення її конкурентоспроможності" // Довідкова правова система «Гарант»

Постанова Уряду РФ від 01.08.2011 N 640 (ред. Від 25.10.2014) "Про затвердження Правил надання з федерального бюджету субсидій російським організаціям автомобілебудування, в тому числі їх дочірнім організаціям, на відшкодування частини витрат на сплату відсотків за кредитами, отриманими на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів і (або) виплату купонного доходу за облігаціями, випущеними для здійснення видатків інвестиційного характеру, а також на відшкодування частини витрат на сплату відсотків за кредитами, залученими у 2009 - 2010 одах і забезпеченим державними гарантіями Російської Федерації, в рамках підпрограми "Автомобільна промисловість" державної програми Російської Федерації "Розвиток промисловості і підвищення її конкурентоспроможності" // Довідкова правова система «Гарант»

Абдукаримов І. Т. Фінансово-економічний аналіз госп. діяльності комерційних організацій: уч. сел. / І. Т. Абдукаримов - М .: НДЦ Инфра-М, 2012. - 320 с .:

Басовский Л.Є. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: навч. сел. / Л.Є. Басовский - М .: НДЦ ИНФРА-М, 2014 - 366 с.

Губін В.Є. Аналіз фінансово-господарської діяльності: підручник / В.Є. Губін, О.В. Губіна. - 2-e изд., Перераб. і доп. - М .: ИД ФОРУМ: НДЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.

Губіна О.В. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Практикум: навч. посібник / О.В. Губіна - 2-e изд., Перераб. і доп. - М .: ИД ФОРУМ: НДЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.

Зуб А. Т. Антикризове управління організацією: Навчальний посібник / А.Т. Зуб, Е.М. Паніна. - М .: ИД ФОРУМ: НДЦ Инфра-М, 2013. - 256 с

Іванов І.М. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник / І.М. Іванов - М .: НДЦ Инфра- М, 2013. - 348 с.

Канке А.А. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник / А.А. Канке, І.П. Кошова. - 2-e изд., Испр. і доп. - М .: ИД ФОРУМ: НДЦ Инфра-М, 2013. - 288 с .:

Кобозєва Н. В. Банкрутство: облік, аналіз, аудит: Практичний посібник / Н.В. Кобозева. - М .: Магістр: НДЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.

Купріянова Л.М. Економічний аналіз: навчальний посібник / Л.М.Купріянова - М .: НДЦ ИНФРА-М, 2014. - 159 с

Лисенко Д.В. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Підручник для вузів / Д.В. Лисенко - М .: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.

Макарова Е.Н. Аналіз понять «неспроможність» і «банкрутство» // Економічний аналіз: теорія і практика. 2008. № 2. С. 54

Орєхов В. І. Антикризове управління: Навчальний посібник / В.І. Горіхів, К.В. Балдін, Т.Р. Орєхова. - 2-e изд., Испр. - М .: НДЦ ИНФРА-М, 2013 с.

Передеряев І. І. Антикризове управління: макро- і мікрорівень [Електронний ресурс]: Учеб. посібник / Передеряев І. І. - 6-е изд. - М .: Дашков і К, 2012. - 268 с

Савицька Г.В. Економічний аналіз: Підручник / Г.В. Савицька - 14-e изд., Перераб. і доп. - М .: НДЦ ИНФРА-М, 2014. - 649 с

Скамай, М.І. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник / Л.Г. Скамай, М.І. Трубочкіна. - 2-e изд., Перераб. і доп. - М .: НДЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.

Чернова М. В. Аудит і аналіз при банкрутстві: теорія і практика: Монографія / М.В. Чернова. - М .: НДЦ Инфра-М, 2013. - 208 с

Шеремет А. Д. Методика фінансового аналізу діяльності комерційних організацій / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-e изд., Перераб. і доп. - М .: НДЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.

Дайджест новин правового регулювання банкрутства (Вип.No5, листопад 2014-січень 2015) http://www.m-logos.ru/publications/bankrotstvo_digest/

Офіційний сайт Газети «Звістка» - інтернет джерело - http://izvestia.ru/news/581514#ixzz3RnWly1cP

Офіційний сайт ВАТ «АвтоВАЗ» - інтернет джерело: http://www.lada.ru/

Офіційний сайт РІА Новини - - інтернет джерело: http://ria.ru/economy/20150208/1046552056.html#ixzz3Ro5PhWrM

Додаток 1

Зведена інформація про результати процедур, що застосовувалися в справі про банкрутство за період з 01.10.2014 по 31.12.2014

Розмір вимог кредиторів у справах у виробництві

вимоги

Сума пред'явлених вимог, руб.

Сума задоволених вимог, руб.

1 - а черга

Основний борг

1 751 501,0

20 000,0

фінансові санкції

0,0

0,0

всього

1 751 501,0

20 000,0

2 - я

чергу

Основний борг

Загальна сума

20 821 581,00

516 501,0

В тому числі

заробітня плата,

вихідну допомогу

8 107 661,0

140 800,0

фінансові санкції

Загальна сума

3 592 758,0

0,0

В тому числі

заробітня плата,

вихідну допомогу

2 594,0

0,0

всього

24 414 339,0

516 501,0

3 - а

чергу

Основний борг

72 143 852 382,0

417 088 656,0

фінансові санкції

979 030 879,0

11 329 467,0

всього

73 122 883 261,0

428 418 123,0

Разом:

73 149 049 101,0

428 954 624,0

Розмір вимог кредиторів по завершених справах

1 - а черга

Основний борг

2 256 694,0

879 682,0

фінансові санкції

всього

2 256 694,0

879 682,0

2 - я

чергу

Основний борг

57 480 308,0

44 162 757,0

34 202 853,0

6 933 564,0

фінансові санкції

112 668,0

10 000,0

102 668,0

всього

57 592 976,0

44 172 757,0

3 - а

чергу

Основний борг

41 535 718 068,0

1 712 025 151,0

фінансові санкції

3 150 157 207,0

9 465 118,0

всього

44 685 875 275,0

1 721 490 269,0

Разом:

44 745 724 945,0

1 766 542 708,0

Сума витрат на проведення процедур, що застосовувалися в справі про банкрутство

Витрат на проведення процедур

Сума витрат, руб.

Винагороди, виплачені АУ

225 650 439,0

Оплата послуг осіб, залучених АУ для забезпечення своєї діяльності

166 539 437,0

Ознаки навмисного банкрутства

Кількість висновків про наявність ознак

178

Кількість висновків про відсутність ознак

1970

Кількість висновків з ознакою "мало інформації"

339

Ознаки фіктивного банкрутства

Кількість висновків про наявність ознак

13

Кількість висновків про відсутність ознак

2316

Кількість висновків з ознакою "мало інформації"

158

інші відомості

Кількість прийнятих заяв про визнання угод боржника недійсними, поданих до суду відповідно до глави III.1 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)"

758

Кількість розглянутих заяв про визнання угод боржника

недійсними, поданих до суду відповідно до глави III.1 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)"

717

Кількість задоволених заяв про визнання угод боржника недійсними, поданих до суду відповідно до глави III.1 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)"

323

Кількість розглянутих скарг на дії або бездіяльність АУ

650

Кількість задоволених скарг на дії або бездіяльність АУ

178



Скачати 29.13 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінка



Оцінка неспроможності (банкрутства) ВАТ "АВТОВАЗ" і розробка заходів щодо фінансового оздоровлення

Скачати 29.13 Kb.