• Ключові слова
 • Список літератури
 • Мультимедійні презентації як засіб підвищення ефективності корекційно-педагогічної взаємодії з дітьми з СНР
  Скачати 15.93 Kb.
  Дата конвертації19.10.2019
  Розмір15.93 Kb.
  ТипМетодичні рекомендації та розробки

  Турусова Надія
  Мультимедійні презентації як засіб підвищення ефективності корекційно-педагогічної взаємодії з дітьми з СНР

  резюме:

  Інформаційно-комунікативні та мультимедійні технології, як їх складові, відкривають абсолютно нові варіанти корекційно-педагогічної взаємодії фахівців і дітей з особливими освітніми потребами та ефективно використовуються на всіх етапах формування універсальних навчальних дій. Для дітей, з особливими освітніми потребами, мультимедійні презентації виконують функції: джерела інформації, педагога, робочого інструменту, наочного посібника, тренажера, ігрового середовища, засоби діагностики і контролю. Учитель-логопед, який володіє сучасними методиками і новими освітніми технологіями в комп'ютерній культурі виступає координатором інформаційного потоку і, використовуючи мультимедійні презентації в логопедичній роботі значно підвищує ефективність викладання, активніше сприяє розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, формування комунікативних навичок дітей з в особливими освітніми потребами в умовах стаціонарних установ Департаменту соціального захисту населення міста Москви.

  Ключові слова:

  діти, з особливими освітніми потребами; мультимедійні презентації; інформаційно-комунікативні та комп'ютерні технології; стаціонарні установи;

  Сучасний дитина живе в світі електронної культури. XXI століття - століття високих інформаційних і комп'ютерних технологій, які все щільніше входять в наше життя і істотно перебудовують її повсякденну практику комунікацій.

  Одним з пріоритетних напрямків модернізації сучасного суспільства є інформатизація освіти - процес забезпечення сфери освіти методологією і практикою розробки оптимального використання інформаційно-комунікативних та комп'ютерних технологій з метою: вдосконалення методології та стратегія відбору змісту матеріалу, методів і організаційних форм корекційно-педагогічного навчання, які відповідають завданням розвитку дитини з особливими освітніми потребами в сучасних умовах.

  Прагнення використовувати мультимедійні технології при навчанні дітей з особливими освітніми потребами в умовах стаціонарних установ Департаменту праці та соціального захисту населення продиктовано педагогічними та корекційно-розвиваючими причинами, що випливає з стоять перед корекційно-виховним процесом, завдань:

  створення методичних систем, технологій навчання, підвищення інтересу і мотивації до навчальної діяльності, орієнтованих на розвиток індивідуальних здібностей дітей з особливими освітніми потребами у творчій мовної діяльності, розвиток психічних процесів і інтелектуального потенціалу вихованців;

  розширення сфери соціальної взаємодії, активізація мовної та пізнавальної діяльності вихованців, розвиток індивідуальних здібностей сприймати отриману за допомогою мультимедійних технологій інформацію, освоювати нові соціальні зв'язки, що і визначає ефективність і якість процесів реабілітації і соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

  оптимізація всіх компонентів навчально-виховного процесу, виховання співпраці, взаєморозуміння, доброзичливості, ініціативності, відповідальності.

  В національної освітньої ініціативи «Наша нова школа» було зазначено: «Особлива увага повинна бути зосереджена на створенні умов для повноцінного включення в освітній простір та успішної соціалізації дітей з обмеженими можливостями здоров'я», тому активні форми навчання за допомогою комп'ютерних програм, що застосовуються в корекційно педагогічному процесі логопеда, є одним з інструментів підвищення ефективності засвоєння матеріалу і мають надзвичайно важливе значення в процесі реабилитац і та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

  З метою успішної реалізації всіх поставлених завдань застосування в корекційно-педагогічному процесі виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами інформаційно-комунікативних та комп'ютерних технологій стає найбільш актуальним і доцільним. Сучасні спеціальні методики, мультимедійні технології, дають можливість уявити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, наочність яких, підвищує його засвоєння, створює позитивну мотивацію, включаючи всі канали сприйняття: зоровий, механічний, слуховий і емоційний.

  Мультимедійні технології, які включають в себе сукупність комп'ютерних технологій, одночасно використовують кілька інформаційних середовищ: графіку, текст, відео, фотографію, анімацію, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід, у всіх відомих сьогодні формах і їх використання в корекційно-педагогічному процесі логопеда мають ряд переваг:

  -Відкриття нових можливостей при поєднанні словесних описів вчителя-логопеда з безпосереднім аудіовізуальним поданням;

  -мультімедійная навчальне середовище багато вище за інформаційної щільності «краще один раз побачити, ніж мільйон разів почути».

  Мультимедійна презентація - найбільш успішна і продуктивна форма підготовки і подання навчального матеріалу в роботі фахівців стаціонарних установ. Вона поєднує в собі динаміку, звук і зображення, т. Е. Ті чинники, які найдовше утримують увагу дитини. Одночасне вплив на два найважливіших органу сприйняття (слух і зір) дозволяють досягти набагато більшого ефекту. Полегшення процесу сприйняття і запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів - це основа будь-якої сучасної презентації.

  Мультимедійна презентація дає можливість вчителю-логопеда самостійно структурувати навчальний матеріал, визначати конкретну тему, завдання і будувати заняття так, щоб домогтися максимально можливого, для даної категорії дітей, який навчає ефекту. Але складання презентацій вимагає дотримання певних вимог і тут важливо все: шрифт, колір, швидкість анімації, перевантаженість слайдами, кількістю картинок і т. Д. При створенні навчальних мультимедійних презентацій необхідно враховувати, з одного боку, общедидактические принципи і методи проведення логопедичного заняття, а з іншого, максимально використовувати можливості, які надають нам програмні засоби інформаційно-комунікативної мережі і сучасні мультимедійні технології. При побудові мультимедійної презентації необхідно спиратися на наступні принципи: -научності; -наочність; доступність; -Системне і послідовності; -свідоме і активності; -Міцність; -зв'язку теорії і практики; -зворотнього зв'язку; -інтерактівності; індивідуалізацію; -перманентності комплексного сприйняття інформації. Використання мультимедійних презентацій в корекційно-педагогічному процесі логопеда має носити системний характер.

  При цьому виникають труднощі впровадження інтерактивних мультимедійних технологій в процес навчання: вчителям-логопедам доводиться працювати з програмним забезпеченням, створеним інженерами для загального використання. Як правило, воно не враховує ні психолого-педагогічних, ні методичних, ні організаційних особливостей навчального процесу, не підтримує освітні стандарти, не пов'язане з навчальними та робочими планами. Учителям-логопедам для використання мультимедійних технологій самим доводиться адаптувати їх для інтеграції в корекційно-педагогічний процес.

  Застосування на логопедичних заняттях інноваційних технологій дозволяє оптимізувати педагогічний процес, індивідуалізувати навчання, а також сприяє позитивному станом дітей з особливими освітніми потребами в процесі занять і значно підвищує ефективність роботи вчителя-логопеда щодо вдосконалення зв'язного мовлення, формуванню лексико-граматичних категорій мови, корекції звуковимови, розвитку фонематичного аналізу і синтезу, на навчання грамоті, на розвиток загальної і дрібної моторики, на формування правильного мовного дихання і т. д.

  Згодом у дитини з особливими освітніми потребами втрачається інтерес до логопедичних занять, втрачається мотивація, адже корекція порушень мовлення - трудомісткий і дуже тривалий процес, який забирає у дитини багато сил. Майстерно зроблена презентація може привернути увагу дітей з особливими освітніми потребами та пробудити інтерес до заняття. У цьому випадку застосування комп'ютерних технологій стає особливо доцільним, оскільки надає інформацію в привабливій формі, що не тільки прискорює запам'ятовування, але і робить його осмисленим і довготривалим. Однак не слід захоплюватися і зловживати зовнішньою стороною презентації, пов'язаної зі спецефектами. Якщо перестаратися, то знизиться ефективність презентації в цілому. Необхідно знайти баланс між подається матеріалом і супроводжуючими його ефектами.

  Одним з головних переваг використання мультимедійних презентацій є використання принципу зворотного зв'язку: можливість постійно бачити реакцію вихованців, вчасно реагувати на їх настрій і мінливу ситуацію. Особливо це важливо в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, рівень розвитку яких характеризується порушенням пізнавальної діяльності, зниженням працездатності, недорозвиненням уваги, пам'яті, емоційно-вольової сфери.

  Робота з такими дітьми передбачає створення умов для організації активної діяльності самої дитини, формування нових «суб'єкт - суб'єктних» відносин. Створення даної системи відносин і розвиток активної діяльності самої дитини з особливими освітніми потребами непростий і складний процес, який вимагає особливого соматичного стану і психологічного настрою дитини - як суб'єкта діяльності, активізації його потенційних можливостей і професійної компетентності фахівців. Тому, використовуючи мультимедійні презентації, реалізуючи принцип інтерактивності навчальних програм: дитина, з особливими освітніми потребами та комп'ютер разом вирішують поставлені завдання, і здійснюється зворотний зв'язок - оцінка результатів діяльності дитини.

  Роль вчителя-логопеда в комплексі потрійного взаємодії: «педагог - комп'ютер - дитина» поступово з лідируючої позиції може переходити фрагментарно в пасивну спостережницьку. Результати діяльності дитини представляються візуально на екрані у вигляді мультиплікаційних образів / символів, що виключають суб'єктивну оцінку вчителя-логопеда, дитина з особливими освітніми потребами бачить результати своєї діяльності, що додає позитивне емоційне забарвлення в такі логопедичні заняття.

  Необхідною умовою застосування мультимедійних презентацій в корекційно-освітньому процесі логопеда з дітьми, з особливими освітніми потребами в умовах стаціонарних установ є відсутність протипоказань з боку їх психофізичного розвитку. Тут особлива увага приділяється роботі міждисциплінарної команді фахівців: ефективну взаємодію вихователя, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда та медичного персоналу, що дозволяє уникнути надмірного збудження або перевтоми дітей, контролювати рівень розвитку їх пізнавальної активності і емоційно-вольової сфери. Актуальним на всі часи залишається базове правило вчителя-логопеда: «Не нашкодь!»

  Використання можливостей програми MS Office в додатку MS PowerPoint для створення мультимедійних презентацій має ряд переваг і відкриває перспективи, для:

  • підвищення рівня емоційності та інтересу дітей з особливими освітніми потребами до процесу навчання;

  • створення доброзичливої ​​і комфортної атмосфери на заняттях;

  • зміни форм діяльності з урахуванням психофізичних особливостей даної категорії дітей;

  • застосування наочних методів навчання, використання ігрових моментів в навчанні на високому емоційному рівні (анімація, музика);

  • залучення великої кількість задач;

  • забезпечення індивідуально-диференційованих форм навчання (застосовуючи різнорівневі завдання).

  Використання мультимедійних презентацій показало, що у дітей з особливими освітніми потребами, які проживають в умовах стаціонарних установ підвищилася мотивація до навчання, інтерес до занять, активніше формувалися комунікативні навички, покращився емоційний настрій, що підтверджують результати діагностики.

  Ефект і якість використання мультимедійних презентацій залежить від вибудованої системи психолого-педагогічного супроводу, де особлива роль відводиться професійної компетентності вчителя-логопеда, який вибудовує свою корекційно-розвиваючу діяльність згідно з розробленим мною алгоритму:

  1. Облік характерологічних особливостей дітей з особливими освітніми потребами, опосередкованих умовами проживання в стаціонарних установах Департаменту соціального захисту населення міста Москви;

  2. Вивчення мотивів і провідних видів діяльності кожної дитини;

  3. Облік інтерактивного характеру мультимедійних засобів навчання;

  4. Хронометраж відібраного матеріалу;

  5. Постійне спостереження, що відстежує динаміку, зміна можливостей і здібностей дитини, можливе усунення або нейтралізація його недоліків в процесі навчальної діяльності;

  6. Створення ситуації успіху: адресне субсидування, психолого-педагогічна підтримка і схвалення вихованців, їх творчих задатків, які розвиваються за допомогою мультимедійних презентацій.

  Таким чином, педагогічна практика підтвердила, що використання мультимедійних презентацій в корекційно-педагогічному процесі логопеда в умовах стаціонарних установ Департаменту праці та соціального захисту населення міста Москви є потужним стимулом в навчанні дітей з особливими освітніми потребами. Кожен учитель-логопед, використовуючи інформаційно - комунікативні технології у викладанні в умовах модернізації, відкриває для себе нові цікаві можливості у професійній діяльності, здійснює творчий підхід в розробці і проведенні повноцінного, цікавого логопедичного заняття, з використанням сучасного методичного та дидактичного супроводу на всіх етапах його проведення. Завдяки цьому для вчителя-логопеда це робота, а для дітей з особливими освітніми потребами - навчання, яке стає радісніше, цікавіше й ефективніше.

  Список літератури:

  [/ I] [/ b]

  1. Агєєва І. А. Корекційні техніки в школі. - СПб; 2004.

  2. Берестова Л. В. Використання інноваційних технологій на логопедичних заняттях з дітьми-логопатами старшого дошкільного віку з ОНР. - Матеріали науково-практичних конференцій 2006-2008 / Під. ред. Яковлевої Н. Н. - АППО, 2008.

  3. Виготський Л. С. Зібрання творів: Т. 5. Основи дефектології / під ред. Т. А. Власової. - М., 1983.

  4. Губіна Т. Н. Мультимедіа презентації як метод навчання [Текст] / Т. Н. Губіна // Молодий вчений. - 2012. - №3. - С. 345-347.

  5. Дьомін І. С. Використання інформаційних технологій в навчально-дослідницької діяльності. - Шкільні технології. - 2005.№5.

  6. Кірмайер Г. Мультимедіа. - М.: Маліп, 1994

  7. Коджаспирова Г. М. Технічні засоби навчання і методика їх використання. Навчальний посібник / Г. М. Коджаспарова, К. В. Петров. - М.: Академия, 2001.

  8. Мазурек В. В. Використання інформаційних та комп'ютерних технологій для навчання і розвитку учнів в школі VII виду. Матеріали науково-практичних конференцій 2009-2010 / Під. ред. Яковлевої Н. Н., Петрової Е. А --- АППО 2010.

  9. Мастюкова Є. М. Підготовка до навчання дітей з особливими проблемами в розвитку. - М.: Класик стиль, 2001..

  10. Овчаров А. В. Інформатизація освіти як закономірний процес у розвитку педагогічних технологій. - Алтай / Наука / збірник, 2000..

  11. Окопелов О. П. Процес навчання у віртуальному освітньому просторі. / Інформатика та освіта, 2001.№3.

  12. Пузанов Б. П., Коняєва Н. П., Горський Б. Б, Соломіна Є. М., Костенкова Ю. А. Навчання і виховання дітей з порушенням інтелектуального розвитку. - М.: Академія, 2011 року.

  13. Ратлер Ф. Л., Юсупова А. Ю. Інтегроване навчання дітей з обмеженими можливостями в суспільстві здорових дітей. - М.: Гуманітарний видавничий центр Владос, 2006.

  14. Розова Ю. Є., Коробченко Т. В. Використання мультимедійних презентацій для підвищення ефективності логопедичних занять. Збірник матеріалів науково-практичної конференції: Санкт-Петербург, 2011 року.  Скачати 15.93 Kb.

  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка  Мультимедійні презентації як засіб підвищення ефективності корекційно-педагогічної взаємодії з дітьми з СНР

  Скачати 15.93 Kb.