Модель медико-психолого-педагогічного супроводу дітей раннього віку в період адаптації до ДОП (частина II)
Дата конвертації02.05.2017
Розмір7.28 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Ірина Миколаївна Гульняшкіна
Модель медико-психолого-педагогічного супроводу дітей раннього віку в період адаптації до ДОП (частина II)

частина 1

Діяльнісний ЕТАП

Завдання етапу по роботі з дітьми:

щоб після виходу фізичного і психічного здоров'я дітей;

-забезпечення умов оптимального проходження дітьми всіх етапів адаптаційного періоду;

-зняття емоційної напруги і зниження ризиків захворюваності дітей;

-забезпечення і підтримка умов для подальшого сприятливого фізичного і психічного розвитку дітей.

Фахівці «команди» супроводу:

Вихователь

• Завідуюча ДНЗ та заступник завідуючої по ВМР

• Мед. працівник

• Інструктор фізо

• Музикальний керівник

Зміст роботи з дітьми:

введення дітей в нову соціальну ситуацію розвитку:

-встановлення контакту і зняття емоційної напруги у дітей;

-ознайомлення дітей з просторовим середовищем групи;

-розвиток навичок практичної взаємодії дітей з дорослим;

-введення дитини в колектив однолітків (знайомство дітей один з одним);

-розвиток ігрових навичок дітей;

контроль за проходженням етапів адаптації кожною дитиною;

контроль за перебігом адаптаційного періоду

- щоденне спостереження за станом здоров'я дітей;

-Зміцнення імунітету дітей.

-зняття емоційної напруги у дітей;

-розвиток рухової активності

-зняття емоційної напруги.

Рекомендовані заходи:

-рітуали вітання і прощання;

-заняття по ознайомленню дітей з приміщеннями групи і їх призначенням;

-ігри на розвиток орієнтування в просторі;

-ігри на зняття емоційної напруги;

-ігри на зближення дітей;

-ігри-заняття з дидактичними іграшками і предметами-знаряддями;

-ведение «Щоденника адаптації»;

-вітамінізація дітей

-рухливі ігри;

-развлеченія, дозвілля;

-ігри-вправи

-музичні ігри, хороводи;

-елементи танцювальних рухів;

-слушаніе музики і спів пісень дітьми

Очікуваний результат:

• Швидке і безболісне проходження дітьми всіх етапів адаптаційного періоду.

• Визначення ступеня адаптації до ДОП кожної дитини.

• Зниження ризиків захворюваності дітей.

• Бажання дітей відвідувати дитячий сад.

Завдання етапу по роботі з батьками

-підтримка сім'ї в педагогічних впливах в адаптаційний період;

Виявлення та обговорення проблем адаптації дітей з батьками

Фахівці «команди» супроводження:

• Вихователь (при необхідності спільно з заст. Зав. По ВМР або психологом)

• Мед. працівник

• Завідуюча ДНЗ

Зміст роботи з батьками:

-встановлення контакту з батьками;

-допомога сім'ї у вирішенні проблем, що виникають в адаптаційний період;

-розширення психолого-педагогічних знань батьків

розробка рекомендацій по організації режиму дня та харчування дитини вдома, гігієнічним вимогам до одягу і взуття дітей

Контроль за дотриманням умов Договору з батьками, Договору про медико -психолого-педагогічному супроводі та вимог Статуту ДОУ

Рекомендовані заходи:

-батьківські збори;

-організація «Гарячої лінії» для батьків;

-ежедневное надання батькам інформації про дитину;

-індивідуальні і групові бесіди і консультації;

-наочність інформація на стендах і в пам'ятках;

-виступленіе на батьківських зборах;

-індивідуальні і групові бесіди та консультації для батьків;

-наочність інформація на стендах і в пам'ятках

-індивідуальні бесіди з батьками (на вимогу вихователя, або інших фахівців)

Очікуваний результат:

Встановлення взаємодії з сім'єю на основі співпраці, вироблення єдиного підходу до виховання дитини

Завдання етапу по роботі з педагогами

-професійна підтримка і допомога педагогам у вирішенні проблем, що виникають з дітьми і батьками в адаптаційний період;

-підвищення психолого-педагогічної компетентності фахівців супроводу;

- навчання основам здоров'я педагогів.

Фахівці «команди» супроводу:

• Зам. зав. по ВМР

• Мед. працівник

• Завідуюча ДНЗ

Зміст роботи з педагогами:

• Виявлення проблем, що виникають у фахівців супроводу в роботі з дітьми та батьками в період адаптації;

• контроль за організацією роботи в адаптаційний період;

• -розширення знань педагогів з питань особливостей розвитку дітей раннього віку та їх адаптивних можливостей, форм організації роботи з батьками;

• - контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму в групі;

• -розширення медичних знань інших фахівців супроводу з питань особливостей нервово-психічного розвитку і адаптивних можливостей дітей, що мають проблеми зі здоров'ям і вимог щодо організації роботи з ними

• Контроль за здійсненням медико -психолого-педагогічного супроводу дітей в адаптаційний період

Рекомендовані заходи

-анкетування педагогів;

-ежедневние відвідування групи раннього віку;

-Спостереження за діяльністю педагогів в адаптаційний період;

перевірка документації вихователя і фахівців додаткової освіти (плану виховно-освітньої роботи)

підготовка і проведення консультацій (групових та індивідуальних, методичних семінарів, семінарів-практикумів (краще з використанням відеоматеріалів);

-ежедневное відвідування групи;

перевірка ведення документації вихователем: «Зошити прийому дітей», «Графіка стільця»;

розробка і проведення консультацій, методичних семінарів для інших фахівців супроводу

перевірка необхідної документації (планів педагогів по роботі з дітьми та батьками, «Щоденників адаптації», санітарних листів і ін.);

-беседи з заст. зав. по ВМР;

-Спостереження за роботою фахівців супроводу.

Очікуваний результат:

Допомога фахівцям супроводу в реалізації програми медико -психолого-педагогічного заходів дітей і здійсненні взаємодії один з одним в адаптаційний період.
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаМодель медико-психолого-педагогічного супроводу дітей раннього віку в період адаптації до ДОП (частина II)